fredag 24 juli 2009

Gripen till Afghanistan

I den militära debatten förekommer ofta åsikten att skicka Gripen till Afghanistan för att skydda svensk trupp. Jag är i och för sig för att skicka ut Gripen på internationella uppdrag. Dock så är det ett antal faktorer som man måste ta i beaktande.

- Gripen kommer inte enbart att skydda svensk trupp. Det är en resurs som tilldelas ISAF på samma sätt som våra Tp-84/C-130. Det innebär att om andra länders trupp begär flygunderstöd så kan det ges av ett svenskt flygplan. Fällning av laserstyrda bomber sker då med stöd av en Forward Air Controller och antingen utpekning med laser från Gripens Laserpekare, eller från mark/annat flygplan. I sådana fall finns viss osäkerhet om typ av mål samt eventuella risker för tredje person.

- Insatser med stridsflyg har en brant kurva på våldseskaleringen. Det börjar med att visa närvaro i form av överflygningar, fackelfällning och eventuellt överljudsbang även om detta är mycket farligt för egen trupp och svårt att få lokal effekt. Risken finns dock att motståndaren på marken inte blir allt för imponerad om han inte samtidigt vet att vi har mandat till steg två. Där ingår fällning av övningsbomb visa att vi har möjlighet till precisionsinsats , samt skjuta varningsskott med automatkanon i närheten av målet (med risk för skada på tredje person). Steg 3 innebär skarp vapeninsats i målet. Verkan av 27 mm spränggranater från automatkanon är stor och det finns alltid en risk att piloten engagerar fel mål samt också en viss spridning av träffbilden. De laserbomber som används på Gripen har stor effekt, vilket försvårar/förhindrar insats i närheten av egen trupp samt civila. Frågan är hur den politiska viljan i Sverige ser ut den dag ett svenskt flygplan fäller en bomb på ett civilt mål?

- Vad är syftet med insatsen? Är det att Sverige för en gångs skull ska bidra med stridsflyg och inte som vanligt enbart lita på andra länders resurser?

- Insatser med stridsflyg är dyrt och kommer att äta ekonomiska resurser från andra möjliga insatser.

Det får alltså inte bara vara ett självändamål med att skicka Gripen till Afghanistan. Det får heller inte enbart vara en politisk markering att Sverige också bidrar med stridsflyg. I sådana fall måste Försvarsmakten få extra ekonomiska resurser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar