tisdag 28 juli 2009

Var är våra doktriner?

Försvarsmakten har gjort ett jättejobb med att ta fram doktriner för mark, sjö, luft och gemensamma operationer. Tidigare fanns dom att hitta bland de digitala publikationerna på Försvarsmaktens hemsida, men inte nu längre. FHS Anna Lindh bibliotek har ett digitalt arkiv som länkar in till Försvarsmakten och det fungerar givetvis inte heller.

Varför har dom tagits bort? Är det för att dom redan börjar bli inaktuella?

En doktrin fyller två syften:

- Utbilda egen personal i varför och hur vi ska bedriva våra operationer.

- Tala om för omvärden hur vi tänker agera.

Det sista syftet är också det viktigaste. Det ska verka avskräckande som USA:s MAD doktrin, men även utbildande i de fall gemensamma operationer ska genomföras.

Personligen är jag bäst insatt i doktrinen för luftoperationer. Den är bra som en sammanfattning av då rådande syn på vilka teorier som ligger som grund för luftoperationer, men den innehåller äve stora svagheter.

Framför allt så återspeglar den inte längre hur vi tränar i Flygvapnet. Fokus numera ligger mot internationell samverkan båda avseende taktik och ledningssystem (bl.a. Link16). Dessutom har uppdragen mer och mer gått över till samverkan med markstridskrafter.

Jan Ruterdal skriver i sin blogg att fokus i doktrinen för luftoperationer borde ligga mer på strategiska luftoperationer. Med strategisk menar han inte längre som tidigare enbart räckvidd och att slå på djupet, utan snarare syftet med användandet d.v.s. att slå mot det som har strategisk betydelse. Icke-bekämpande operationer får en större vikt i låg-intensiva konflikter, t.ex. transportflyg och underrättelseinhämtning i form av spaning. Med det ökade underrättelseunderlaget och precisionsvapen kan små flygföretag slå mot viktigare mål.

Jag är själv inte särskilt förtjust i bl.a. Wardens teorier om att slå ut tyngdpunkter/Center of Gravities. Det låter utmärkt i teorin, men hur identifieras dom? I alla krig sedan Gulfkriget har det mer handlat om att slå ut allt, d.v.s. utnötningskrigföring snarare än manöverkrigföring.

Ta Irak som exempel: Ett av problemen med återuppbyggnaden av Irak är att den civila infrastrukturen blev för förstörd. Militär strategi bygger på att vinna den militära striden (Kriget), inte att vinna den politiska segern (Freden). Kanske det är viktigare att tillåta en del militära förluster, inte skada civilbefolkningen så pass mycket att det byggs upp ett hat mot motståndaren och därmed lättare kunna skapa en fredlig samvaro när kriget är slut? Alternativet är annars som för Tyskland och Japan under andra världskriget. Slå ner dom totalt och utplåna alla möjligheter till fortatt krigisk verksamhet. Jag tror dock inte att någon önskar återupprepa det en gång till...

Därför: Var vänlig och lägg ut doktrinerna på nytt! På så sätt kan vi börja fundera på hur vi ska göra dom bättre. Dom behöver uppdateras med både hur vi agerar nu och hur vi borde agera om några år.

3 kommentarer:

 1. Våra doktriner är ju tyvärr stenålder eftersom de verkligen beskriver en helt annan verklighet och försvarsmakt än vad vi befinner oss i idag. Det sorgliga är ju att det gäller det som finns skrivet om ledarskap också.

  SvaraRadera
 2. Hej Chefsingenjören

  Stabspublikationer (som t ex Doktriner och Reglementen) och Materielpublikationer (som t ex Instruktionsböcker och Reservdelskataloger) har distribueras via FBF (på papper och på CD/DVD).

  Denna distributionsverksamhet leds av MS 550 (tidigare MS 587).

  För 10 år sedan fanns planer på att samordna och göra denna verksamhet webbaserad (baserad på det system som ursprungligen utvecklades för webbaserad distribution av JAS publikationer - FMSDUP).

  Detta system är dock nedlagt sedan ett antal år.

  Någon ersättning för detta system har inte driftsatts.

  Idag sköter SAAB distributionen av JAS publikationer.

  Den centrala distributionen av publikationer (såväl stabs- som materiel-publikationer) har de senaste 10 åren stagnerat till att idag i princip vara helt obefintlig.

  Det finns idag inga centrala register över vilka publikationer eller utgåvor som gäller (detta redovisades tidigare i Publikationsförteckningar).

  Det finns idag inte heller någon möjlighet att centralt avisiera nytillkomna publikationer eller att upphäva publikationer som inte längre gäller (eller att ge ut nya säkerhetsföreskrifter till en publikation där dessa blivit inaktuella) eftersom aviseringen gjordes på TFD (TjMeddelande FM Dokumentation) och TF-redaktionen som administrerade dessa sedan minst ett år är nedlagd.

  Men detta verkar inte ha uppmärksammats i någon större utsträckning - sannolikt beroende på att det inte ges ut så många stabspublikationer längre och på grund av att alla större materielprojekt sköter sin egen distribution av materielpublikationer på sitt eget sätt sedan de märkt att detta är det enda som fungerar.

  Anledningen till att denna verksamhet stagnerat är sannolikt att den inte prioriterats från MSA (och att MSA trott att FMV skött denna verksamhet) och att den personal på FMV som ska samordna och leda denna verksamhet på FMV (och FBF) utlokaliserats i omgångar - först till Arboga och nu senast till Östersund (vilket givetvis har lett till en motsvarande personalomsättning och att all verksamhetsutveckling avstannat och till slut stagnerat).

  Sannolikheten för att det nu skulle gå att återskapa den publicering av stabspublikationer som fanns för ett par år sedan är minimal.

  Här krävs nog ett rejält omtag om vi ska få ordning på denna verksamhet...

  SvaraRadera
 3. Tack, ett mycket uttömmande svar! Personligen tycker jag att allt som inte är hemligt ska finnas lätt tillgängligt.

  Jag vill minnas att jag läste en intressant recension av en stridsvagnssimulator i en PC-speltidning som avslutades med orden, "Varför nöja sig med manualen till M1A1 som följer med spelet, tanka i stället hem den riktiga." och med en länk till US Army hemsida.

  Nu var det dock doktrinerna som jag var särskilt ute efter. Dom fyller som sagt var ett syfte utöver ren utbildning, nämligen att visa omvärlden vad vi avser att göra och hur vi gör det. Dom har funnits på FM hemsida, men finns inte längre kvar.

  SvaraRadera