tisdag 28 juli 2009

PRIO ett stödsystem som hotar verksamheten?

Försvarsmakten håller på att införa ett nytt IT system kallat PRIO. Försvarsmakt och IT system är två ord som rimmar illa i en och samma mening. SIRIUS och ORION är namn som ingen längre vill kännas vid.

Prio berör hela Försvarsmaktens organisation, och innebär att funktionerna ekonomi, HR (personal), logistik, ledning och styrning, samt IT och förvaltning sammanfogas i ett gemensamt system. Resultatet är en effektiviserad verksamhet och nya möjligheter inom samtliga funktioner. Systemet medger dessutom en bättre samverkan med andra myndigheter, till exempel vid internationella insatser.

Svenska Dagbladet skrev för ett år sedan en artikel om kostnadsökningar under 2008 där av totalt 418 miljoner i fördyring stod PRIO för nästan hälften. Vi kommer alla ihåg vad som hände. Piloter som inte flög, utan spelade innebandy. Fartyg som låg vid kaj m.m.

Uppstarten av PRIO blev heller inte helt lyckad. Många problem ledde till bl.a. svårigheter med löneutbetalningar och att halvårsbokslutet inte kunde lämnas in i tid. Nu pratas det om fördyringar mellan en och 1,8 miljarder!

Det finns dock två faktorer som gör att jag är mer orolig för framtiden än bara av ekonomiska skäl:

- Ackreditering. Försvarsmakten vill i stort sätt stoppa in alla sina system i en och samma applikation. Enligt DIT 04 - Direktiv för Försvarsmaktens IT system innebär detta att systemet ska vara ackrediterat och samråd ska ske med MUST avsende IT säkerhet. Det är mycket svårt att med mjukvara spärra olika delar från varandra, vilket oftast innebär att ett IT system blir klassat efter den hemligaste nivån på informationen i systemet. Detta är bl.a. vad SIRIUS föll på.

- En del som är planerat att ingå i PRIO är FENIX, d.v.s. det system som används för underhåll av Flygvapnets flygplan. Uppstår det minsta problem med dessa delar så kommer flyglanen inte tillåtas att flyga. FENIX är i sig själv ett ganska så nytt system (ca 2 år på nacken och ännu inte fullt infört på alla flygande system), vilket gör det mer förvånande att det ska bytas igen. Även introduktionen av FENIX har haft en hel del större problem, trots att det bygger på en civil applikation kallad Maintenix som används av många flygbolag.

Varför försöka svälja allt i en bit?

Det som är extra oroande är att Försvarsmakten själv sköter upphandlingen...

2 kommentarer:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=Rc62J6Xjbgo

    SvaraRadera
  2. He, he ... Men jag gillar den om Hitler och Oasis bättre :-)

    SvaraRadera