måndag 27 juli 2009

Intervju med general Petraeus

Fokus har i sitt senaste nummer en intervju med general Petraeus. Han tar upp bl.a. USA:s förstärkningar i Afghanistan och den ökade offensiv som genomförs.

En intressant vinkel som reportern tyvärr inte hakar på är Iran och vilken påverkan de oroligheter som pågått där den senaste tiden kommer att få för regionen. Hur kommer ett Iran som kan bli försvagat på grund av inrikesproblem kunna påverka den muslimska världen i fortsättningen? Vad skulle detta ha för konsekvenser för stridigheterna mellan Shia (stöds av Iran idag) och Sunni (där bl.a. Wahabismen ingår med deras mer fanatiska tolkningar hos Talibaner och Al-Quida) i Irak? Samt framför allt, vad skulle hända i Palestina?

Kortsiktigt tror jag att oroligheterna skulle verka stabiliserande i området på grund av att Iran får mer att göra inrikes. Långsiktigt kan det dock bli stora problem där de konstgjorda gränserna mellan de olika muslimska grenarna kan leda till stora folkomflyttningar. Hela mellanöstern med Iran, Irak, Pakistan (inklusive gränsområdena mot Indien), Afghanistan m.m. är inte riktiga länder utan ihoptvingade stammar med olika religiösa bakgrund. De är ett resultat av haveriet av det Ottomanska imperiet samt den engelska kolonialismen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar