söndag 26 juli 2009

När får man ta till våld?

Fokus har en intressant artikel om USA:s användande av tortyr i Irak. Det intressanta är försöken från hög nivå och av välutbildade människor att sanktionera användandet. Om man jämför detta med nazisternas domare tiden mellan 1933 och 1943 så inser man att liknande likgiltighet för människoliv finns överallt. Det behövs heller inte alltid fastställda lagar, bara man har fått en allmän praxis införd. Ofta kan det också vara svårt att definiera gränser i lagar, utan man litar på det sunda förnuft som tack vare en praxis inte längre finns.

Den svenska tolkskolan led länge av ryktena om att tortyrmetoder användes under utbildning. Att stå med huva för huvudet under längre tider är mycket jobbigt. Jag har själv som pilot utsatts för förhörsmetoder under s.k. flykt och överlevnadsutbildning. Men var går gränsen för vad som är accepterbart. En enkel tumregel från en känd person är "Gör mot andra som du vill att dom ska göra mot dig". Men till sist så är det upp till varje enskild soldat att kunna försvara sina handlingar efteråt, för sig själv och för andra. Har ett utövande av våld inneburit att den totala skadan minimerats? Har jag genom att skjutit någon lyckats undvika mer våld?

I Flygvapnet har vi ett liknande problem efter 9/11. Får vi skjuta ner ett civilt flygplan som är kapat och tänker krascha i ett tätbebyggt bostadsområde? IKFN reglerar lagmässigt hur insatser får gå till. Oftast ska insats ske enbart på order från ledningscentralen. Jag har dock alltid två övergripande möjligheter att tillgripa våld. För att försvara mig själv och för att försvara någon annan över svenskt luftrum. Här kan inte lagen specificera detaljerna.

Problemet är att när jag sitter som pilot ensam ute över Östersjön så lär jag inte få särskilt mycket stöd från en ledningscentral för att skjuta ner ett civilt flygplan, eftersom dom knappast kan veta hela läget. Att vänta på ett beslut från statsministern är nog inte heller lämpligt. Därför blir det upp till den enskilde piloten att hävda att han försvarar i detta fall 3:e person. Då måste han i efterhand kunna bevisa att han gjort rätt, för det lär med stor sannolikhet gå till rättegång.
Om man tar del av de NOTAM som skickas ut för ändringar av luftrum så kan man ibland få lite överaskningar. jag kommer särskilt ihåg en som skickades ut strax efter 9/11 vid ett NATO möte i Bryssel. "Any aircraft entering the restricted airspace without permission will be terminated". Hmm.. Läge för en ny incident motsvarande USA:s nedskjutningen av iranskt passagerarflyg i persiska viken 1988 eller den ryska nedskjutningen av koreanskt passagerarflyg 1983.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar