fredag 24 juli 2009

Mer trupp till Afghanistan

Allan Widman (fp) och Isabella Jernbeck (m) vill utöka den svenska styrkan i Afghanistan efter den senaste tidens upptrappning i oroligheterna. Se SvD artikel.

Det man då kan fråga sig är: Till vilken nytta?

Är det för att öka säkerheten för Afghanerna eller för de svenska soldaterna? ISAF har i dagsläget gott om personal, så några få svenska mer eller mindre lär inte göra någon större skillnad. Då är det viktigare att fokusera på vilka uppgifter dom har att lösa, samt vilken utrustning dom har för att få stopp på våldet.

Då har Gunilla Wahlén (v) mer rätt i att fokus borde vara på att få igång de humanitära insatserna. Någon som kommer ihåg debacklet kring färgen på våra fordon i Afghanistan? Dom är i och för sig ommålade nu. De svenska trupperna har nog gjort mer nytta genom att spela fotboll med ungdomar än att bekämpa talibaner. Det viktigaste är att få befolkningen att känna sig säkra samt att ge möjlighet till humanitära insatser.

Ta lärdom av britters och ryssars tidigare erfarenheter från Afghanistan. Det går inte att med enbart militära medel få stopp på denna typ av gerillarörelse. "Hearts and Minds" måste vara vara nyckeln till framgång, d.v.s. vinn över civilbefolkningen. Enligt de erfarenheter som britterna hade på Malaya (dagens Malaysia) 1950-54 så är framgångskonceptet:

"isolera MRLA (gerillan) från befolkningen. Det bästa vore om den kinesiska landsbyggdsbefolkningen började uppfatta det brittiska styret som synonymt med lag och ordning och möjligheter till ett bättre liv och att den förmåddes att självmant stödja kampen mot MRLA. Att besegra gerillan var med andra ord lika mycket ett politiskt och socialt projekt som ett militärt.", se Slagfälten efter 1945, del 1, Gunnar Åselius, sid 69.

Två andra faktorer som kommer in vid bekämpning av en Gerilla är:

- Ekonomiska förutsättningar. Att slå ut drogtillverkningen i Afghanistan måste vara en prioriterad uppgift då pengar från denna handel går till anskaffning av vapen och försörjning av soldater. Detta skulle i och för sig öka hotet mot de svenska soldaterna, men Sverige som nation skulle ha mycket att vinna, då det skulle minska mängden narkotika i omlopp i världen.

- Skyddade basområden. Samarbetet med framför allt Pakistan måste förbättras så att det inte finns några områden där gerillan kan vila ut, träna och rekrytera nya medlemmar. Nu är detta en uppgift som USA tar stor del utav. Risken med att USA leder detta arbete är att Talibanerna kan vinna PR poäng att det är den store satan som dom slåss mot, inte den internationella insatsen som drivs med FN mandat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar