lördag 25 juli 2009

Nytt personalsystem

Det är lustigt hur vissa nyheter lyfts fram av alla tidningar när drevet går, medan andra nästan faller bort i det dolda. En av dom som fått mycket få kommentarer är Försvarsmaktens nya personalsystem.

Syftet är att på ett bättre sätt kunna försörja de internationella insatserna med välutbildade soldater. Jag må vara lite gammal (42), men det fokus som vi hela tiden har på internationella insatser som om det vore sättet för Försvarsmakten att överleva har här gått på tok för långt.

USA:s försvarsminister Robert Gates berömde det nya systemet vid ett möte med försvarsminister Sten Tolgfors. Givetvis! Genom att Sverige bättre kan försörja internationella insatser så lättar vi på trycket för USA. Desutom ger vår närvaro mer legitimitet för insatserna. Men är det verkligen bra för Sverige?

Det går lätt att peka ut ett par stora brister i systemet som kommer att märkas om några år:

- Tappad folkförankring. Tidigare när alla (män åtminstone) gjorde lumpen innebar det att alla visste var skattepengarna gick. Både bra och dåligt givetvis. Det viktigaste var dock att våra politiker också till stor del gjort lumpen och därmed fått egna erfarenheter. Nu får vi införa något utbildningsystem så att nya folkvalda ska förstå vad det handlar om. Risken är annars att Försvarsmakten enbart kommer att ses som en utgift och inget som Sverige har nytta av.

- Begränsad rekryteringsunderlag. Jag tvivlar på att vi kommer att få samma utbud av potentiella officerare som prövar på livet i Försvarsmakten som de som gjort lumpen. Lite risk för MÖP - Militärt Överintresserade Personer och personal med sämre social bakgrund (ungefär som i USA och England). I stället för fängelse kanske man erbjuds att bli soldat?

- Inga civila erfarenheter. En av de goda egenskaper som svenska soldater har på utlandsmissioner är sin civila bakgrund. Dom kan allt från att dra el till att laga ett läckande rör. Amerikanska soldater står oftast och väntar till ett underhållsteam kommer och fixar problemen. Dessutom tror jag att de civila erfarenheterna gör att de svenska soldaterna har mer förståelse för de civila som kommer i kläm under stridigheter och inte blir lika "Trigger Happy" som framför allt amerikanska soldater.

Till sist. Hur många soldater har vi tillgängliga vid ett eventuellt krig i Sverige? Värnpliktsarmén kanske inte hade högsta utbildningsnivån, men den var stor och kunde därmed täcka sveriges yta. Bristerna i utbildning kompenserades väl med kunskap om stridsområdet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar