onsdag 29 juli 2009

Svenska vapen skapar oro i Sydamerika (uppdaterad)

Venezuela kallar hem sin ambassadör från Colombia. Se SVT video här. Anledningen är officiellt att Colombia anklagar Venezuela för att ha försett FARC gerillan med svensktillverkade AT-4 pansarvärnsvapen som tillverkas av Saab Bofors Dynamics. Colombia hittade för ca ett år sedan vapen, vars serienummer lämnades över till Saab via svenska ambassaden, och dessa visade sig tillhöra ett parti som sålts till Venezuela.

Denna affär egentligen bara toppen på ett isberg. Chávez har länge varit irriterad på Colombia som har stöd från USA i bl.a. bekämpningen av droghandeln. Att Venezuela kallar hem sin ambassadör är snarare en del i en lång konflikt mellan länderna.

Nu stoppar Sverige sin export av vapen till Venezuela med motivivering att man brutit mot sitt slutanvändarverktyg, vilket är ett juridisk accepterbart argument. Men vad skulle hänt om konflikten i stället hade trappats upp (vilket den kanske gör) och det blivit krig mellan Colombia och Venezuela, där FARC gerillan stod på venezuelas sida. Är det då verkligen ett brott mot slutanvändarlicensen att förse FARC med vapen? Är det inte i stället snarare en moralisk fråga när och hur vapen används?

Frågan är bara hur vi som nation ska ställa oss till att våra kunder använder sina vapen? Ska vi ge exportförbud varje gång något land går ut i krig? När är det OK? USA:s insats i Panama (där AT-4 användes), var den helt OK enligt våra exportregler?

Det ska bli mycket intressant att se hur Sydafrika kommer att nyttja sina Gripen. Jag skulle inte bli helt förvånad om Sydafrika är det land som först kommer ge Gripen stämpeln "Battle Proven"! Man har klart och tydligt sagt i Sydafrika att man vill ta sitt ansvar som ledande land i Afrika söder om ekvatorn. Även Thailand har liknande planer för sina Gripen i deras del av världen.

I så fall kan det bli konsekvenser om Sverige behåller samma inställning till att ge exportförbud eftersom flygplan är beroende av underhåll av reservdelar, varav visst underhåll utförs i Sverige. Om dom sydafrikanska eller thailändska Griparna blir stående på marken så kommer inga fler Gripen att säljas intenationellt.

Venezuela har nog lärt sig en läxa. I fortsättningen när man skickar vapen till FARC så kommer serienumret att slipas bort!

Uppdaterad 09-07-29, 12:34
Svenska Fred kritiserar nu kraftigt försäljningen av vapen till Venezuela och hänvisar till reglerna för vapenexport:

Sverige ska inte sälja till länder som befinner sig i krig, har väpnade oroligheter inom landet och där situationen är instabil. Mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att en affär ska godkännas.

ISP håller med om att försäljningen skulle skett med dagens kunskap så skulle den inte genomförts, men 2006 var omständigheterna helt annorlunda.

Som sagt var: Sverige säljer för fullt vapen till bl.a. England och USA som sist jag kollade var i fullt krig både i Afghanistan och Irak. Är dessa krig inte definierade som krig eftersom dom går under FN mandat? Ska vi ha en vapenindustri i Sverige som måste sälja internationellt för att överleva så måste vi också vara fullt medvetna om att dessa vapen förr eller senare kommer att användas!

5 kommentarer:

 1. Så vitt jag vet finns ingen lagtext som fastställer att Sverige inte får exportera försvarsmateriel till krigförande stater, utan detta ska bara vara desinformation som sprids av den s.k. fredsrörelsen. Ingen har i alla fall för mig refererat vilken lag och paragraf det handlar om.

  SvaraRadera
 2. Mycket riktigt Arvid, det finns ingen sådan lag. Däremot finns något som mera liknar allmänna riktlinjer där det finns föreskrivet att Sverige inte bör exportera till stridande nation.

  SvaraRadera
 3. kanske vi borde fråga oss ,värför tillverkar vi vapen om vi är fredsälskande och vill visa oss som en nation med en god moral, att andra nationer producerar vapen är ingen ursäkt, eftersom dessa länder inte har någon moral och är lite intresserad av fred i världen.

  SvaraRadera
 4. Svar till Familjen Torres:

  Det finns ett gammalt uttryck som säger: "Om du vill ha fred, rusta dig för krig". Att ha en målsättning som heter fred innebär inte att man inte ska ha ett försvar. Tvärtom så är förmågan att hävda sitt territorium en av definitionerna av en stat. Det är inte de militära resurserna som skapar ett krig, utan den politiska viljan.

  Att Sverige tillverkar vapen har en historisk bakgrund. Under 2:a världskriget så stoppades viktiga vapenleveranser till Sverige, bl.a. jagare och jaktflygplan. Dessa var kritiska för att kunna försvara vårt land. Nu tvingades vi i stället till stora eftergifter i form av Järnmalmförsäljning (som troligtvis förlängde kriget), transittrafik av trupp genom Sverige samt tysk materiel till insatserna mot Murmansk regionen.

  Sverige byggde därför upp en stark sjävständig vapenindustri för att inte hamna i detta läge igen. Nu räcker dagens beställningar från Försvarsmakten inte till för att driva runt denna industri, utan export krävs.

  Denna export är starkt reglerad och kontrollerad av ISP. Venezuela köper i dagsläget mycket av sina vapen från Ryssland, bl.a. jaktflygplan (Su-27). Hur mycket av dessa vapen hamnar som stöd till FARC?

  SvaraRadera
 5. Svar till Magnus och Arvid:

  Generellt sett så har Sverige ett förbud mot vapenexport.

  Varje gång ett svenskt företag vill sälja en produkt som finns med på särskilda listor så måste detta godkännas av ISP. Det kan vara allt från Gripen flygplan till vissa typer av gödsel.

  ISP medger i så fall ett undantag från exportförbudet.

  När FMV, d.v.s svenska staten säljer, t.ex. flygplan till Ungern och Tjeckien så sker detta dessutom med en hemställan till regeringen.

  SvaraRadera