onsdag 19 maj 2010

Dagen då värnplikten dog (uppdaterad)

Vissa dagar och vissa händelser kommer alla svenskar ihåg. Kvällen då Palme sköts, omställningen till högertrafik, Ronnie Peterssons krash på Monzabanan eller den 11 september 2001. Andra händelser går förbi nästan obemärkta, men kan trots det i framtiden visa sig få oerhörda konsekvenser. Frågan är vad vi svenskar kommer att minnas från den 19 maj 2010?

Vi som har intresse för det svenska försvaret kommer att minnas denna dag som dagen då den obligatoriska värnplikten avskaffades. Riksdagen har under dagen fattat det slutgilitiga beslutet. De sista soldaterna har genomfört sina tester på Pliktverket (som nu byter namn till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet). De blir dock inte automatiskt uttagna till någon tjänst utan får frivilligt söka en 3-månaders GMU - Grundläggande Militär Utbildning.

Tidningarna har än så länge visat ganska så ljummet intresse för denna fråga. Det har varit ett par artiklar som har nämnt att värnplikten är på väg att försvinna. Ingen har dock reagerat särskilt mycket och de vilda demonstrationerna på Sergels torg har lyst med sin frånvaro. Försvarsmakten visar endast upp de positiva konsekvenserna av värnpliktens död.

Detta pekar på en sällan diskuterad poäng med Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem, det vill säga övergången från värnplikt till rekrytering på frivillig grund, samt övergång till stående och kontrakterade förband. Det är den alldeles centrala kvalitetsaspekten.

Att delta i insats, oavsett om detta sker i Sverige, i närområdet eller utanför närområdet, är ett av de svåraste uppdrag en svensk kan få. Det är givetvis förknippat med risktagande. Likväl sägs sällan det givna, att detta kräver hög grad av professionalism i meningen gedigen utbildning, sam övning och erfarenhet.

Värnpliktssystemet hade sin fördel under breddutbildningens dagar, men möter inte dagens krav.


Detta är dock inte helt sant. Våra soldater som har haft sin grund i värnplikten har fått mycket goda omdömen vid allt från insatserna i Kongo på 60-talet till Bosnien i början av 90-talet. Det har heller inte varit några lätta insatser vilket visas inte minsat av att dödsfallen har varit fler än hittills i Afghanistan.

Så vad är då den springande punkten? Självklart pengar! Värnplikten kostar en massa pengar och att hela tiden behöva repetitionsutbilda förband kostar även det en massa pengar (för att inte tala om uttråkade arméofficerare som år efter år fick se sina välutbildade soldater lämna för att aldrig mer återvända). Jag har dock ännu inte sett några beräkningar på att det faktiskt blir billigare med fast anställda soldater. De 17.000 kr/månad som man tror att det ska kunna räcka med lär nog inte räcka till. När den första nyfikenheten har lagt sig så lär soldaterna vilja ha betydligt mer betalt för att återvända fler gånger till Afghanistan eller liknande insatsområden.

Jag är rädd för att tre saker kommer att hända:

- Vi tappar folkförankringen. Medelsvensson kommer inte längre ha det gemensamma middagssnacket om hur det var i lumpen. I vår regering och riksdag kommer det i framtiden inte att sitta många med personlig erfarenhet av Försvarsmakten. Om vi militärer och svenska politiker har svårt att förstå och lita på varandra så lär det inte bli bättre framöver.

- Våra soldater kommer inte längre att vara ett tvärsnitt av befolkningen. Under högkonjukturer kommer i första hand mängden välutbildade att minska. Jag tror framför allt att mängden kvinnor kommer att minska. Kvinnor har alltid sökt militär tjänstgöring frivilligt, men vilka kvinnor vill åka till Afghanistan vart annat år mitt i den del av livet dom är mest lämpade att skaffa barn?

- Vi tappar positiva effekter som att svenska ungdomar lär sig sjukvård och att överleva vid mindre samhällsproblem som elbortfall, snöoväder och översvämningar. Det kommer heller inte att finnas stora mängder värnpliktiga som kan hjälpa till i dessa lägen. Här blir det då mycket viktigt att de frivilliga organisationer samt framför allt Hv tar sitt ansvar och får tillräckligt med pengar och resurser från Försvarsmakten.

Militären hoppas att det nya frivilliga systemet ska locka till sig män och kvinnor i olika åldrar och från olika yrkesgrupper.

Men intern kritik inom Försvarsmakten påpekar att "fel personer” kan välja att söka.

Rädslan ligger i att om Sverige till exempel genomgår en högkonjunktur kommer inte militären vara det första folk prioriterar.

Men vid en lågkonjunktur tar man det som finns – vilket kan innebära att de bäst lämpade inte söker.


Många av mina officerskollegor hade inte en tanke på att bli militär innan den dag dom gjorde sin värnplikt och insåg att detta var ett yrke som dom skulle kunna tänka sig. Med den frivilliga lumpen måste de sökande gjort sitt beslut redan innan.

Redan idag har Försvarsmakten svårt att locka till sig sökande till prestigeutbildningar som t.ex. att bli stridspilot. Jag tror att det kan bli betydligt värre med specialister, men framför allt med de vanliga soldaterna. Vi bygger ett system eftert förebilder i USA och England och glömmer helt att vi har ett helt annat samhälle. I USA och England kan man locka med gratis högskoleutbildning om man tjänstgör ett antal år. I Sverige är högskolan (förutom studielånen) gratis för alla!

Att sedan backa tillbaka till ett värnpliktssystem kommer att bli mycket svårt och ta lång tid. Svenska politiker har inte lyckats reagera på lackmustest som Georgien 2008 eller upprustningen av den ryska försvarsmakten.

Vem förstod den 11 september 2001 att konsekvensen av detta attentat skulle bli att det svenska värnpliktssystemet gick i graven nio år senare? Lika lite som vi kunde förutspå det kan vi förutspå konsekvenserna av dagens beslut.

Även om många svenskar missar dagens begivenhet så kommer Johan att komma ihåg den här dagen, då beslutet innebär att han riskerar att bli den sista svensk som hamnar i fängelse för att inte ha inställt sig på det förband han skulle genomfört sin värnplikt på.Läs mer på Tokmoderaten.

Uppdaterad 10-05-20, 07:33
För mindre orter som Arvidsjauri så kanske det nya personalsystemet är bra då det skapar arbetstillfällen i stället för att "importera" värnpliktiga från Stockholm.

Men vi har fått mycket positiva signaler och AJB planerar för att påbörja anställningarna i början av oktober, säger bataljonschefen Urban Edlund.
AJB ska nu bygga upp och etablera en jägarbataljon bestående av anställd personal. Förutom cirka 215 heltidsanställda gruppbefäl och soldater ska jägarbataljonen också ha cirka 180 deltidsanställda soldater.
...
Utöver de anställda soldaterna och gruppbefälen ska AJB även ha cirka 100 officerare.
Urban Edlund säger att det kommer att ta omkring tre till sex år innan jägarbataljonen är fullt bemannad. Rekryteringen kommer att ske över hela Sverige.
- Sedan K 4 kom till Arvidsjaur har alltid den absolut huvuddelen av de värnpliktiga som varit här frivilligt sökt sig hit. På senare år har vi haft tre till fem sökande till varje utbildningsplats. Vi tror att det här avspeglar sig när vi nu börjar rekrytera soldater och gruppbefäl, vi har redan haft soldater som hört av sig till oss.


Vad tycker egentligen svenska folket om värnpliktens vara eller inte vara? I en enkel omröstning på nätet stödjer 55% en bibehållen värnplikt.

I riksdagens omröstning så fördelades rösterna enligt blocken. Inga politiska vildar i detta fall.

Lagförslaget röstades igenom med siffrorna 145 för och 139 emot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet motsatte sig lagen och röstade alla nej.

Den nya lagen kommer bestå av en grundläggande militär utbildning på tre månader, samt en behovsstyrd frivillig kompletterande utbildning.

Dock kommer totalförsvarsplikten finnas kvar i det avseendet att alla män och kvinnor i fortsättningen kommer vara skyldiga att lämna information om sig själva till Försvarsmakten.

Kvinnor och män måste även i framtiden mönstra om försvarsberedskapen kräver det, som vid en större kris.


Det intressanta är att (fp) röstade för att lägga ner värnplikten samtidigt som man vill bibehålla de försvarsresurser som finns idag. Satsningen på ett försvar anpassat för internationella insatser är inte rätt.

Att försvara Sverige är själva kärnan. Det gäller hela hotskalan och ytterst ett invasionsförsök. Därför måste vi ha förmåga att mobilisera resurser även mot mer storskaliga hot. Våra grannländer gör ett återtag och det bör vi också göra.

Det nya försvaret kommer inte ha tillräcklig storlek för att på egen hand kunna försvara Sverige. Det krävs stöd från andra nationer. Att vi nu lägger ner värnplikten är en del i den rådande "afghanistandoktrinen". Kära (fp) det är för sent att protestera i debattartiklar samtidigt som ni sitter och trycker på JA-knappen för att lägga ner värnplikten...

Läs mer hos Wiseman där han kommenterar (fp) utspel...

Uppdaterad 10-05-25, 20:39
Lite grand i skymundan av värnpliktsbeslutet så kom också en överenskommelse om förlängd tidsbegränsad anstöllning för våra kontrakterade soldater.

Det nya systemet med anställda soldater och sjömän innebär att dessa inte kommer att ha soldat- eller sjömansyrket som ett livstidsyrke. De erbjuds därför längre tidsbegränsade anställningar som tydligt markerar detta.

Avtalet medger att soldaterna och sjömännen blir tidsbegränsat anställda i åtta plus fyra år under en ramtid av arton år. Konstruktionen innebär att en soldat kan vara tidsbegränsat anställd vid flera tillfällen så länge anställningstiden inte överstiger tolv år inom arton år, eller som mest åtta år i en följd.


Det ska bli mycket intressant att se om det kommer att dyka upp andra intressenter av liknande avtal. Vad ska arbetsgivarverket och andra fackförbund säga om t.ex. utlandsägda bolag skulle vilja införa liknande anställningsavtal? KLM vill ha unga snyggare flygvärdinnor i kabinen. Microsoft vill ha hårdarbetande hackers som kan leva på Jolt Cola dygn i sträck. Försvarsmakten kan härmed ha öppnat en Pandoras box och Officersförbundet kan få på näsan av andra fack för att dom vek sig.

25 kommentarer:

 1. SvD tar upp frågan: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fa-tros-vilja-vakta-kungen_4739867.svd

  ...men tyvärr inte som man hade kunnat hoppas på. Jag är mer bekymrad över hur många som vill försvara Sverige än hur många som vill vakta kungen.

  SvaraRadera
 2. Det är en tragedi att slopa värnplikten,den sista folkförankringen är nu borta, nu är det fritt fram att som MP vill avskaffa försvaret helt. Rödgröna kommer knappast riva upp detta beslut om dom vinner valet, men spara 2mdkr lär dom göra. Kanske Svenska Jägareförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet kan ta över försvaret av Sverige.

  SvaraRadera
 3. Samma lagstiftande församling som röstade bort värnplikten, borde tidigare ha sett till att ändra de lagar som behöver ändras för att överhuvudtaget inte göra det meningslöst att byta ettårsbeväringar mot tvåårsanställda. Kan man "krigsplacera" någon efter en tvåårskarriär eller är individen förbrukad eller hamnar i karantän?

  SvaraRadera
 4. Bedrövligt. Just av de uppräknade skälen. Snålheten bedrar visheten och vi kommer dessvärre få betala detta dyrt i framtiden.

  Och nej, jag kommer inte minnas denna dag, men väl de politiker som är ansvariga. Deras namn ska lyftas fram när det visar sig hur fel detta var.
  /Morfar

  SvaraRadera
 5. Sverige är ett förlorat land. Jag emigrerar i juli med en känsla av att vara en av de som hinner undan Mona, Lars och Maria... Vilken trio att leda "det nya Sverige".

  SvaraRadera
 6. Du talar om folkförankring, tvärsnitt och positiva erfarenheter.
  Sådant har inte existerat i det här landet sedan 2000.

  SvaraRadera
 7. @ Lakedaemon

  Nu var det ju inte Mona, Lars och Maria som avskaffade värnplikten. Emigrera verkar vara ett alternativ värt att beakta.

  SvaraRadera
 8. Varför är du positiv till värnplikt? Det är statligt slaveri och intet annat!

  Jag, en svensk medborgare av manligt kön, beskattas lika mycket som svenska medborgare av kvinnligt kön, och därför bör väl staten rimligen behandla mig med samma respekt som staten behandlar kvinnliga medborgare?

  Genomsnittsmannen må vara ett tiotal procent starkare och uthålligare än genomsnittskvinnan, men det finns ingen moralisk motivering till att han ska frihetsberövas ett år där han tvingas utföra högriskarbete till en nästan ickeexisterande lön? Barnafödande är heller inget argument då ingen kvinna i Sverige blir tvingad av staten till att skaffa barn.

  SvaraRadera
 9. Vad det gäller det tvärsnitt som anonym 11.21 nämner, så har det helt riktigt inte varit så sedan 2000. Tvärt om så har vi haft de bästa ungdomar som samhället kunnat frambringa. Dom ser vi aldrig mer.

  SvaraRadera
 10. Jag har inte påstått att det var de röd-gröna som nu slog spiken i kistan vad avser värnpliktens avskaffande. Att leda "det nya Sverige", d.v.s. HBT-Genus-Mångkultur-projektet är den nämnda trion dock ytterst mer kvalificerad till än Alliansen, då det i det senare lägret fortfarande finns en del dissidenter som inte gillar "the state of the nation".

  SvaraRadera
 11. Till Anon 11.29:

  Det du kallar för "slaveri" är en ytterst liten avbetalning för de förmåner det innebär att få vara medborgare i Sverige. Att få tillfälle att försvara sitt land är en plikt och en ära för varje frisk man i vapenför ålder, och du ska vara glad att du fått chansen att göra det. Många runtom i världen är inte alls lika lyckligt lottade, och skulle gärna byta med dig, och ditt så kallade "slaveri".

  SvaraRadera
 12. @ Lakedaemon

  På något sätt känns det som att HBT-Genus-Mångkulturfrågor dominerat mer under det borgerliga styret än under den tidigare regeringen. Åtminstone inom FM. Saker och ting har nog varit i säck innan de kom i påse.

  Hoppas att du emigrerar till ett land där politikerna slipper att vara dissidenter för att de ogillar stolligheter. Lite avundas jag dig dit beslut.

  SvaraRadera
 13. Jag tycker att Alliansen har hunnit med mycket på kort tid. Inte ens om vi lägger ihop alla historiens krig mot arvfienderna Ryssland och Danmark m.fl. har någon fiende lyckats att lämna det svenska försvaret i så oåterkalleligen sönderslaget skick. Grattis.

  SvaraRadera
 14. Återigen har unga "wizkidz" inom Fö och FM lyckats laga nåt som inte var trasigt!

  Old School

  SvaraRadera
 15. @anon 11.29: Tja, det finns många former av "slaveri" i Sverige. Obligatorisk grundskola, Obligatiriskt arbete till 65-års ålder för att tjäna in sin pension, obligatorisk skatt för att säkerställa att det finns de klassiska vård, skola och omsorg m.m.

  Jag kan dock hålla med dig att det är orättvist att det bara var män som gjorde lumpen. Självklart skulle även kvinnor ha mönstringskrav.

  Jag tror dock att Kunta Kinte inte riktigt skulle känna igen sig i detta "slaveri"...

  SvaraRadera
 16. Värnplikten gjorde det möjligt för det svenska folket att försvara sig själva och det samhälle vi lever i. Nu är detta över. När fan kom vi överens om att vi skulle ha yrkesarme? Vad är det som händer?

  SvaraRadera
 17. Värnplikten är död. Länge leve........??

  Ja, vad kommer istället? En yrkesarme (hel- och deltidsanställd)som...?
  Som vaddå???

  INGENTING är klart.
  Lön,anställningsförhållanden,utbildning,
  utbildningstid,organisation,ekonomi,
  kollektivavtal, m.m.m.m. saknas.

  Innan utredningen, som ska reda ut det (kommer tidigast i december 2010), är klar, kommer ett val som ingen vet utslaget av, än mindre vad resultatet för FM blir.

  Just nu trixar och knixar FM som ett skumt bemanningsföretag i den mörka skalan av grått, samtidigt som man säger sig bygga ett varumärke med gott anseende och dragningskraft?!!
  Facken blundar och ser inget konstigt med anställningarna/perioderna och de olika befattningsbeskrivningarna !!!??
  Tyvärr tror jag vi gör både de anställda och FM en rejäl björntjänst med agerandet.

  Manöverbataljon är ett begrepp som många använder. All personal och all materiel (vid en genomgång av några från FML poängterades även, att damunderkläderna skall vara framtagna) skall vara på plats 2014? Dessutom skall de vara välövade?!
  Men hur ser en sådan ut???

  Allt ifrån armeinpektörens version av något som på bilderna kan tolkas som ett krigsförband till flummiga skisser av något som liknar en NBG.
  Efter ha sett lika många varianter som tvärsäkra genomgångar tolkar jag det som att man helt enkelt inte vet hur den skall vara organiserad.
  Termen brigad används också ibland men här förstår jag att uppfattningen är ännu luddigare. Kanske beroende på att vi redan nu saknar stora delar av innehållet till en sådan.

  Hemvärnet målas ut som räddaren i nöden. Var hittar man de enorma satsningarna på dem som måste till? ÖB;s tröstande ord på HV-tinget om att när det börjar skorpa till sig så finns plötsligt materielen där till Hv, är det ingen som går på. Det finns ju en hel del materielprojekt man kan påminna honom om som tagit lite tid att få till i ljuvligaste fredstid.

  Vi har börjat med att slå fast att det nya försvaret kommer att bli mer användbart,gripbart,flexibelt,jämställt och mycket billigare än...?
  Nu skulle jag vilja veta, än vaddå och hur?

  Den tillfälligt inhyrda avdelningen av FM som kallas utlandsstyrkan avlider samtidigt och ersätts av...

  Här på teatern får vi nu klara oss utan gästarbetare och gästartister och förbereda oss på att ta emot ett fast teatersällskap. Kulisserna är redan (an)vändbara,gripbara och väldigt flexibla så det ska nog gå bra.
  Bara ledningen kan bestämma sig för spelprogrammet.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 18. Försvarsmakten pratar om att de nya heltids- och kontraktsanställda soldaterna ska få en utbildning som gör dom civilt attraktiva. Jag kan tänka mig en typ av företag som skriker efter dessa gossar och flickor och det är de s.k. säkerhetskonsulterna i Afghanistan och Irak. Den här verksamheten dök upp som en rising star i samband med Irakkriget och har funnits kvar sedan dess. Förutsättningarna skapades i samband med OPS satsningarna i USA (ivrigt påhejade av Dick Cheney med aktier i Haliburton).

  http://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Cheney

  I Sverige så har vi redan en OPS-verksamhet som växer fram. Vi har en satsning på internationella insatser och nu kommer en perfekt grundutbildning för aspiranter till dessa bolag. Med stor sannolikhet kommer liknande bolag att växa upp från de embryon som redan finns och sedan inkorporeras i Saab eller BAE.

  Anställda i dessa bolag drar in ca 100.000 i månaden. Gissa om lönerna för våra soldater kommer att skjuta i höjden!

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/03/inte-helt-ovantat.html

  SvaraRadera
 19. I Skottland är högskola gratis för folk som är mantalsskrivna norr om gränsen, i Egland kostar det pengar att läsa. Likväl möter den skotska delen av MoD och speciellt Royal Regiment of Scotland sina rekryteringsmål. Så enbart högskola är defenitivt inte ett skäl att söka sig till den BRITTISKA försvarsmakten (den Engelska försvarsmakten försvann likt den Skotska 1707).

  SvaraRadera
 20. Men vi måste ju försöka hitta en väg som ger oss både och...en väg som attraherar både stammisar (officerare), reservare och soldater. I vårt samhälle är det pengar som ger liv, alltså är lön och (ursäkta det fula order men...) bidrag som mättar magarna, inte den moraliska aspekten. Hur ska vi kunna få individer att inse att vi inte kan upprätthålla denna välfärd utan ett stöd som innehåller militärt våld, för annars kan nån annan diktera våra villkor!? Och hur ska vi kunna få de individer som försöker utrota försvarsförmågan att inse att det aldrig kommer att fungera!? Jag vet inte...jag är snart beredd att överge landet och låta det sköta sig själv...för min hjälp verkar det ju inte om att det behöver.
  /Flir

  SvaraRadera
 21. Hej CIng !

  Tack för en utmärkt blog. Hörde att Tolgfors sade att fp skapar oro i organisationen (FM) genom sina åsikter. Hm, man får alltså inte ens lov att diskutera utan att bli identifierad som orosmakare?

  Jag läste också i SvD i morse att någon hade räknat ut att Björklunds utspel skulle kunna kosta 5 miljarder per år. Reinfeldt sade att detta skulle ödelägga vård, skola och omsorg.

  Själv räknade jag ut att 5 miljarder motsvarar ca 0.6% av statsbudgeten. Personligen tror jag att 0.6% av en budget kan stuvas om utan att orsaka några katastrofer...men det är ju bara min ringa åsikt...(Ta t ex de 8 miljarder som Fredrik lovade bort på klimatmötet i Köpenhamn häromsistens, hur många skolor och sjukhus var han tvungen att lägga ner för att få fram dem ?)

  SvaraRadera
 22. Tack Ulf. Våra kära politiker har mycket fokus på kostnader och lite fokus på effekt. Det vore en smula skönt om dom i valdebatten kunde säga vad vi ska försvaret till och inte bara vilken budget som ska gälla. (fp) rör om i grytan, vilket jag tycker är bra. Dock så tycker jag att det hade varit intressant om t.ex. Allan Widman hade för stunden blivit en politisk vilde och röstat för att behålla värnplikten. Det kommer inte att bli billigare med ett yrkesförsvar, vilket jag strax kommer att skriva ett inlägg om.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-soldater-i-afghanistan-tjanar-samst_4745839.svd

  SvaraRadera
 23. Övergång från värnpliktsförsvar samtidigt som vi riskaerar att hamna på den förlorande sidan ett slags post-kolonialt krig med halvskakig folkförankring...

  Förhoppningsvis så finns det gott om pensionerade Franska och Amerikanska högdjur vi kan fråga om råd.

  SvaraRadera
 24. Varnplikten har saklart sina fordelar, men som varlden ser ut idag ar en kombination av staende och kontrakterade forband det mest relevanta. Det finns en romatisk bild av varnplikten som folkforankrande, men jag undrar om det verkligen ar sant. Manga jag talat med hatade "lumpen" och det ger inte direkt nagon folkforankring. Under manga ar hade vi dessutom inte rad att genomfora varnplikten pa ett kvalitativt satt.Manga kande att aret var bortkastat. Hemvarnet ar nu nyckeln till folkforankring. Dar maste en stor satsning ske, garna med US National Guard som forebild. Sa maste FM ocksa visa upp sig i samhallet. Varfor inte parad och forevisningar den 6 Juni; eller skulle det vara ett hot mot demokratin kanske..? Man vet ju aldrig i Sverige. Kommentarer som att skytteforbundet skulle skota landets forsvar visar bara hur langt ifran verkligheten de som glorifierar "den sega gubben" befinner sig. Dags att vakna nu nar vi gar in i en tid dar miljo aspekter och resursbrist kommer att forma den sakerhetspolitiska miljon. Tornrosas tid ar nog tyvarr forbi.

  SvaraRadera
 25. Det är bra tycker jag,att värnplikten är avskaffad,den har under alldeles för lång tid varit ett orättvist system.
  Måtte den aldrig komma tillbaka!

  SvaraRadera