fredag 21 maj 2010

Civil överlevnad på schemat

Den slopade värnplikten innebär att svenska folket i allmänhet kommer att få mindre utbildning i första hjälpen m.m. Därför är det glädjande att se att frivilligföreningar som t.ex. FVRF har tagit upp utbildning i s.k. självskydd på uppdrag av MSB.

Kursinnehållet är uppdelat i tre block

Block 1 - Teori
- Vad händer med vårt klimat, vilka framtidsscenarier kan vi vänta oss?
- Hur ser sammhällets olycks- och skadebild ut?
- Hur kyla och vind påverkar oss människor och hur vi skyddar oss

Block 2 - Teori
- I naturen, skidturen, båtturen, i hemmet vid elavbrott
- Hur klarar vi längre strömavbrott och påtvingad isolering under lång tid?

Block 3 - Praktik ute
- Hur göra upp eld
- Orientering

När kan en sådan här utbildning bli användbar? Tja, ett exempel var snökaoset i vintras och ett annat när vattnet slås ut av åska. Utan el blir många utan vatten då det krävs pumpar för att få ut vattnet. Jag skrattade gott när min bror berättade om "fina gymet" i Stockholm där ducharna regleras av en rörelsesensor. Gissa vad som hände när proppen gick? Våra gamla telenät där telefonerna drevs av strömen i nätet fungerade alldeles utmärkt när strömmen gick lokalt. Svenskt mobiltelefoni kräver att telefonen är laddad och att basstationen har reservel, vilket tyvärr allt för många inte har.

Jag tycker därför att detta är ett utmärkt initiativ, men varför inte gå steget längre? I debatten kring akademisering av Försvarsmakten så kanske vi skulle i stället för att enbart samarbete med högskolor som KTH eller Stockholms Universitet och erbjuda teoretiska kurser i säkerhetspolitik och militärteori, så skulle vi kunna samarbeta med Folkuniversitetet eller ABF och erbjuda mer praktiska kurser? Jag tror att intresset för liknande kurser är minst lika stort som språkutbildning eller att lära sig att dreja. På så sätt kanske vi tar tillbaka en del av den förlorade folkförankringen och får upp intresset bland ungdomar att söka GMU eller att deltaga i frivilligförbundens ungdomsverksamheter.

4 kommentarer:

 1. Bra idé. När värnpliktig militärtjänst/utbildning nu är ett minne blott kan dina förslag vara ett utmärkt sätt att bibehålla minimal allmänbildning inon områdena.

  SvaraRadera
 2. Jag skulle egentligen vilja gå steget längre och införa den som ämne i högstadiet eller gymnasiet. Men med tanke på att svenska elever inte ens ska behöva utsättas för betyg så kanske "äta myror" är att gå för långt?

  SvaraRadera
 3. Varför uppfinna hjulet två gånger?

  Civilförsvarsförbundet har ju en fungerande självskyddsutbildning omfattande hemberedskap(elavbrott motsv), hemolycksfall och friluftssäkerhet. Alla småbarnsföräldrar är väl förtrogna med vad Hitta vilse är.

  Nä, låt de uniformerade frivilligverksamheterna syssla med väpnad strid och det som kommer omkring det och låt dem som är civilt inriktade utbilda samhället.

  G-fd FVRFmedlem

  SvaraRadera
 4. Även om CFF erbjuder bra kurser finns det dålig kunskap i samhället. MSB delar på uppdrag av regeringen ut finansiella medel till orgnisationer som kan erbjuda kurser inom detta ämnesområde, att flera organisationer nu erbjuder kurser som kvalitetssäkras av MSB ser jag som bra.

  Har själv gjort studier inom detta område och min reflektion är att det är en extremt dålig kunskap i samhället samt att de kurser som erbjuds in når ut till den målgrupp som behöver det bäst.

  SvaraRadera