fredag 7 maj 2010

Gästinlägg: Festen är slut

Jag har i ett tidigare gästinlägg här hos Chefsingenjören kommenterat de europeiska NATO-ländernas sätt att förhålla sig till alliansens krav på att länderna skall avsätta minst två procent av respektive BNP till försvaret. Endast Bulgarien, Frankrike, Grekland och GB uppfyller i nuläget dessa krav i Europa.

Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien bidrar sammantaget med 12.000 man i Afghanistan, samtidigt som länderna dras med stora budgetunderskott och stora statsskulder som måste börja åtgärdas i närtid. GB är en stor aktör i Afghanistan i nuläget, men dras med ett budgetunderskott på 168 miljarder pund eller 12% av BNP om du så vill.

Bilden av pusslet ovan skall inte tolkas som att EU håller på att krackelera politiskt, men de budgetmässiga neddragningarna som förestår för många EU-länder – inklusive Frankrike och GB – kommer säkert att påverka försvarsanslagen och därmed försvarsansträngningarna, både inom ramen för NATO-samarbetet och EU-samarbetet. Som exempel kan nämnas att Greklands militärutgifter är runt fyra procent av BNP i nuläget, vilket under rådande omständigheter är ohållbart.

Har Europas länder råd med två parallella och delvis konkurrerande försvarsorganisationer, mitt i en - som det verkar - tidsmässigt lång och utdragen ekonomisk krishantering? Vad vi har att vänta är förmodligen omfattande ”omstruktureringar” av euroländernas försvarsmakter och en påtaglig försvagning av främst NATO:s södra flank. Vad det blir av t.ex. Battle Group-konceptet och annat - som vi i Sverige kallar internationell verksamhet - i framtiden återstår att se, när länderna väl kommer igång med saneringen av sina respektive ekonomier.

I det här ekonomiskt skakiga läget finns inga marginaler för ytterligare tråkigheter, som t.ex. oroligheter i och kring Hormuzsundet eller något som påverkar oljeinstallationerna i Persiska Viken.

Själv tror jag att vår egen och andras syn på Europas roll och betydelse i världen kommer att revideras mot bakgrund av den pågående krisens omfattning och djup. Kanske dags för Européerna att inse det som andra redan vet, att jordaxeln inte går genom Bryssel. Det kommer att bli svårt att hålla uppe världsdelens forna storhet och glans, även i militärt hänseende. Som en av Monica Lewinsky´s vänner uttryckte saken: It´s the economy, stupid.

/Sumatra

11 kommentarer:

 1. Näringslivssidorna i dagens nummer av SvD upptas till större delen av den pågående kombinerade bank- och statsfinansiella krisen som drar över Europa.

  Hur krisen började hos bankerna och smittade staterna, och hur nu smittan går åt andra hållet, från staternas tillbaka till bankerna igen redogör Andreas Cervenka för i en insiktsfull analys av skuldkrisen.

  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/krisen-sprids-over-europa_4686873.svd

  Så exempelvis nämns siffran 5000 miljarder kronor för ett gigantiskt räddningspaket bara för Spanien.

  Tyska och franska banker har t.ex. en exponering på 7000 miljarder kronor till Grekland, Irland, Portugal och Spanien, för att bara ta ett exempel. Lycka till.

  Vad har allt det här i en försvarsblogg att göra? Jo, överlevnad är en fråga om anpassning. Var kan staterna skära om inte i försvarsbudgetarna, utan att det direkt får konsekvenser för medborgarna, med omfattande social oro som följd? En omedelbar åtgärd kommer att bli att yxan får gå i materielplanerna, förbandsmassan, beredskap och förmodligen internationella åtaganden.

  Kanske blir AQ et al de enda vinnarna i den här turbulensen. Övriga återfinns på förlorarsidan.

  SvaraRadera
 2. Den som vill fördjupa sina insikter i det pågående dramat bör följa Cornucopias? blogg.

  Senaste inlägget där, Den grekiska rävsaxen, förklarar en del. Bilden är klickbar, för närmare studium.

  http://cornubot.blogspot.com/2010/05/den-grekiska-ravsaxen.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FxnFd+%28Cornucopia%3F%29

  SvaraRadera
 3. Frågan är vilken påverkan ekonomin får på Försvarsmakten, förutom givetvis det uppenbara att alla vill partier i sina vallöften vill dra in på försvarsbudgeten.

  USA:s försvarsmakt börjar gå på knäna. Dom vill nog gärna både få mer avlösning samt 2011 börja avveckla i Afghanistan.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/arvet-efter-bush-ett-dranerat-usa-1.1089196

  Hur ser det då ut i Europa? Grekland är ingen stor spelare i Afghanistan, men en av de andra PIIGS är det, d.v.s. Italien. England är dock det land som vi bör vara mest oroliga för.

  http://www.fokus.se/2010/05/dagen-efter/

  "Många unga britter söker sig till försvarsmakten på grund av arbetslösheten. Men inte ens Storbritanniens militär klarar sig undan krisrubriker. Sunday Telegraph rapporterade nyligen om hur privata finansiärer hjälpt 21 soldater från elitstyrkan SAS med pengar till skottsäkra västar inför deras resa till Helmandprovinsen i Afghanistan. General Lord Gurthrie of Craigiebank, arméchef 1997 till 2001, har medgett att brittiska soldater i Irak och Afghanistan har dött på grund av bristen på resurser. Ett problem har varit att försvarsmakten saknat helikoptrar och fordon med tillräckligt pansarskydd.

  Arméns ekonomiska situation blev extra tydlig i slutet av förra året när en mamma i studiopubliken till BBC-programmet »Question Time« räckte upp handen och berättade hur hon tvingades köpa militärutrustning åt sin 18-åriga soldatson. På sin födelsedag fick sonen ett ammunitionsbälte i present av mamma.

  – Soldaterna får bara den mest grundläggande utrustningen, vill du ha bättre saker så måste du köpa det själv, sa mamman."

  SvaraRadera
 4. Jag läser på Danger Room följande:

  You thought my last overhaul of the Pentagon was radical? Wait ’til you see what I’ve got planned for next year.

  That’s the message Defense Secretary Robert Gates is sending to the armed services and to Capitol Hill. In a speech today at the Eisenhower Library in Abeliene, Kansas, Gates not only informed the military establishment that the post-9/11 “gusher of defense spending… has been turned off, and will stay off for a good period of time.” He warned that he’s putting everything from ships to jets to general’s billets to troops’ healthcare reimbursement rates under fresh scrutiny. “Given America’s difficult economic circumstances… military spending on things large and small can and should expect closer, harsher scrutiny,” Gates added.

  Nu väntar vi med spänning på vad som kommer ut av EU-ländernas kommande budgetarbeten. Klart är nog att det sammantaget kommer att påverka västvärldens försvarskapacitet för lång tid framöver. Problemen är givetvis störst i länder med stående förband, av den typ vi just står i begrepp att införa. Viljan att engagera sig i "äventyrligheter" i främmande land kommer att avta, om inte annat så för att vi i Väst kommer att sakna erforderlig ekonomi.

  Stående styrkor utan egentliga uppgifter är obra, men i Sverige finns det ju gott om kottar som behöver sparkas på.

  SvaraRadera
 5. @Sumatra
  Som alltid när det gäller försvarsnedskärningar i USA så måste man komma ihåg utgångsläget. Dagens extremt höga försvarsutgifter har under Bushs två mandatperioder fått gröpa ut de offentliga finanserna på ett sätt som inte är hållbart.

  Finanskrisen gör det bara tydligare.

  USA behöver balansera sin budget och eftersom betydande skattehöjningar verkar politiskt omöjligt återstår bara nedskärningar.

  Det som blir kvar är dock fortfarande tillräckligt för att garantera en amerikansk militär förmåga som inget annat land kommer i närheten av.

  @Chefsingenjören
  Att brittiska soldater är tvungna att komplettera sin personliga utrustning för egna pengar är ett problem som funnits sedan långt innan finanskrisen.

  Om Greklandskrisen orsakar en ny konjunkturnedgång i hela Europa kommer det att skäras överallt - och allt.

  Om besparingar tvingar fram en samordning av Europas försvar inom ett utvecklat NATO, en slags europeisk underavdelning kopplad till EU:s politiska strukturer, så är det inte nödvändigtvis dåligt.

  Att knyta ihop det kommer dock att ta så lång tid att vi kommer att ha gått igenom minst en konjunkturcykel till innan det är klart.

  SvaraRadera
 6. @ Forsno

  Det är en ny värld vi ser växa fram och tyngdpunktsförskjutningar på gång som vi inte kunde anna för 10 år sedan. Det är som två bilar som möts, man måste addera hastigheterna. Många rustar upp och västvärlden rustar ner eller av. Mycket riktigt så tar all förändring tid och det är alltid lättare för en historiker att se ett redan inträffat skeende än för en samtid att bedöma det som sker. Man får försöka att zooma ut för att få ett bredare perspektiv, "helt enkelt".

  Själv tror jag att EU kommer att få svårt att släppa sitt prestigeprojekt med egen militär förmåga. Första offret, och det som känns minst, blir nog att släppa BG-konceptet. När har Europas länder råd att övergå från beredskap till att verkligen sätta in dessa BG?

  Hittintills - under "goda" ekonomiska tider - har det inte skett.

  SvaraRadera
 7. Det som är en smula intressant att skåda i Europa just nu är valutgångarna. I Ungern fick den sittande regeringen förudmjukas med att nästan bli utplånade och nära omsprungna av extremisthögern som vill stoppa både EU och NATO.

  I England har det uppstått ett politiskt vacuum då inget parti har fått egen majoritet.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/glappet-till-folket-ifragasatts-alltmer_4686397.svd

  Frågan är bara vad som händer i den svenska valdebatten? (v) har redan varit ute och fiskat röster genom att vilja avsluta Afghanistaninsatsen. Den rödgröna oppositionens skuggbudget ger nedskärningar på ca 5% av FM budget (motsvarar ca 25% av den operativa budgeten).

  BG tycker jag att det är helt rätt att skrota. Det har bara varit en god tanke, men visat sig vara politiskt omöjlig att använda. Slopandet av värnplikten tycker jag fortfarande är korkat, men frågan är vilket system som är dyrast att driva? Vill vi sedan verkligen ha en "Afghanistanförmåga" i hela det fredstida försvaret, eller räcker det med dagens utlandsstyrka? Hur mycket skär en allmän värnplikt ner på den officiella arbetslösheten?

  SvaraRadera
 8. Sumatra och CI, BG som koncept är bara kostsamt för Sverige. Vi har ju en ambition att vara bäst i klassen. Andra europeiska stater anmäler reguljära förband och vilka begränsningar de har. Att det sedan blir en papperstiger kostar inte mycket mer än lite stabsarbete i Europa men för Sverige är det skjortan, kalsongerna och lite till i kostnad.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 9. @ J.K Nilsson

  Rätt så.

  Jag försöker i den här debatten avstå från att hoppas, tro eller tycka. Det intressanta här är att diskutera det som troligen förestår, så gott vi eller någon överhuvudtaget kan. Det enda jag tror är att framtiden inte kommer att se ut som idag och att diskutera hur detta kommer att påverka hur vi organiserar oss är viktigt.

  CI har en poäng i sin inställning till slopad värnplikt. Förmodligen billigare med ett mobiliserande försvar med materielen i förråden, än ett ständigt mobiliserat med all materiel i bruk.

  Hur skulle det förband se ut som innehåller alla de förmågor som en BG har? Vi siktar t.ex på att ha all ingenjörsförmåga på ett ställe i södra Sverige. För att samöva en BG kommer vi nog att bli tvungna att samöva BG förmågor samgrupperat, så då är vi tillbaka till dagens modell.

  SvaraRadera
 10. @Sumatra
  Det är fler än två bilar.

  Ryssland håller på att återta sin ställning som stormakt; det ekonomiska skiftet till Asien gör det förmodligen oundvikligt att Kina uppnår supermaktsstatus inom något årtionde; Indien, Brasilien och Sydafrika kommer att spela en betydligt större roll i sina respektive kontinenters framtid än något västland - super-/stormakt eller inte.

  Det är mer den politiska än den ekonomiska kostnaden som avskräckt användandet av en BG. Som vanligt har EU byggt ett verktyg i förhoppning om att det ska leda till att medlemmarna ska fylla det med ett politiskt innehåll. Så har inte skett, men det är ett problem för hela GUSP och inte bara den rent militära delen.

  Allt är inte nattsvart. Atalanta fungerar som tänkt och den nya utbildningsmissionen i Uganda verkar framsynt och genomtänkt. Det är möjligt att det är just på fältet, snarare än på skrivbordet, som EU hittar bra militära samverkansmodeller att bygga vidare på.

  Det finns både positiva och negativa exempel och trender så det är svårt att extrapolera.

  @Chefsingejören
  Om det blir en koalitionsregering med Toríes och Liberaldemokraterna så kommer Europapolitiken att bli schizofren.

  Om jag får gissa så tror jag att det antingen blir "katastrof" eller "illa" här hemma.

  Om det blir en rödgrön regering så återupptas det fria fallet och systemkollapsen. Om det blir en alliansseger så planar FM ut (och om Fp lyckas få lite gehör blir kanske förbandsreserven en riktig reserv snarare än några fordon i ett förråd). Det blir i alla fall även i bästa fall inte mer än en brigadstridsgrupp till i nästa IO.

  Men jag blir gärna positivt överraskad.

  Oavsett om grundutbildningen sker med frivillighet eller plikt är det helt rätt att bemanna förbanden med fast- och kontraktsanställd personal, och då innebär inte värnplikt några ekonomiska besparingar.

  SvaraRadera
 11. Jag sitter och tittar på bilderna från de ryska "segerparaderna". Hmm... det finns länder som är villiga att ta över som global maktfaktor den dag USA eller EU lägger sig på rygg.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usa-soldater-intar-roda-torget_4691325.svd

  http://gyllenhaals.blogspot.com/2010/05/victorias-brollop-ar-futtigt.html

  SvaraRadera