torsdag 13 maj 2010

I avsaknad av ett regelverk...

Jag har i ett tidigare inlägg diskuterat behovet av en öppen diskussion om Försvarsmakten. Detta är särskilt viktigt i dagsläget då mycket håller på och förändras. Tyvärr så har FM ännu inte tagit "lead" i denna fråga utan lämnat fältet öppet för oss bloggare. De nya Internetforumen gör det möjligt för fler än bara oss försvarsanställda att sprida information om det som tidigare endast behandlades bakom lykta dörrar. Till glädje för somliga och till stor fasa för andra.

Min kollega Cynisk har liksom jag med glädje noterat att de senaste Afghanistanmissionerna har haft mer eller mindre officiella bloggar. Detta är mycket bra, då det på ett enkelt sätt sprider information till familjemedlemmar som då slipper oroa sig i onödan. Dock så ligger det i sakens natur att dessa bloggar inte är särskilt lämpliga att använda då det finns behov av att kritisera verksamheten.

Tyvärr så verkar den svenska militära säkerhetstjänsten inte riktigt veta vilken fot den ska stå på. I Sverige så ligger vi hästlängder efter USA som antagit en officiell policy för hur soldater ska agera på Internet och vilken typ av information som är lämplig att sprida.

Bristen på en officiell policy leder tyvärr till att enskilda chefer ibland tar egna beslut. Ibland bra och ibland något sämre. Det senaste exemplet är FS19 där chefen tagit en av sina anställda in en s.k. "kavajhytt" och förklarat reglerna. Givetvis inte de officiella reglerna, då några sådana inte finns, utan chefens tolkning av hur ett regelverk borde vara.

Just som jag skulle åka hem i onsdags blev jag kallad till samtal hos CO. Som ett resultat av detta samtal kommer jag att ändra lite hur jag skriver. Fortfarande kan ingen i detalj ge exempel på vad som varit olämpligt även om CO pekade på några aspekter. I linje med denna nya inriktning har jag också taget bort alla gamla inlägg. De som är relaterade till FS19 kommer att publiceras när jag tittat över dem.

Dom av mina kollegor som häng med i ovanstående kritiserade blogg anser att informationen har legat väl utanför det som kan klassas som OPSEC. Då FS19 just nu är på väg ner till Afghanistan så är OPSEC givetvis av största värde, men i bristen på regelverk har chefen agerat och kanske till viss del överreagerat.

Därför kära HKV. I stället för att enbart reagera på teknikutvecklingen så tycker jag att ni borde agera:

- Fastställ ett regelverk (givetvis något som går att använda och inte bara ett spel för gallerierna)

- Skapa egna forum där information kan utbytas i stället för enbart den "propaganda" som enkelriktat sprids på forsvarsmakten.se.

Detta vore bra inte bara för allmänheten och bloggarna, utan även för FM chefer som då lättare kan avgöra om en anställd beter sig på ett felaktigt sätt eller inte. Nu kommer detta nog inte ändra på behovet av att blogga anonymt, då karriären oavsett regelverk inte främjas av att man kritiserar sin arbetsgivare.

3 kommentarer:

 1. Jag har följt IB:s blogg och jag tycker inte att han har brutit mot OPSEC:en. Han har varit öppen och berättat om hans tillvaro i FM men inte röjt några som helst känsliga uppgifter.

  Synd att han belagts med munkavle. Jag funderar över det formellt riktiga...

  SvaraRadera
 2. Ända sedan han var en ung major med GST-ambitioner har CO FS 19 varit (över)ambitiös. Särskilt när det gällt att vårda den egna karriären. Då är formalia inte så viktigt....

  SvaraRadera
 3. KRUS - Kompetensrådet för utveckling i staten (www.krus.nu) genomför på uppdrag av regeringen ett projekt som ska "bidra till att statsförvaltningen kan utveckla och upprätthålla en rättsäker, effektiv och förtroendeskapande förvaltning i demokratins och medborgarens tjänst". De har gett ut flera rapporter om detta så att ingen behöver starta detta policyarbete med ett tomt papper - inte ens FM.

  SvaraRadera