fredag 21 maj 2010

Ingenting är gratis

En av anledningarna att gå över till ett yrkesförsvar är att man tror att det ska bli billigare då förbanden slipper utbildas för varje mission. I stället är dom mer eller mindre konstant insatsberedda och kan skickas iväg som en existerande enhet. När förbandet kommer tillbaka har dessutom dess totala kompetens ökat inför nästa gång det blir dags och därmed behovet av utbildning minskat.

Men blir det verkligen billigare? Idag är våra officerare och soldater sämst betald jämfört med de övriga nordiska länderna inom ISAF.

En 20 år gammal norsk soldat, utan sambo och utan tidigare utlandstjänsterfarenhet, tjänar drygt 65 000 kronor med tillägg före skatt. Det är nästan 29 000 kronor mer än vad en svensk soldat tjänar.

– Vi vet om att vi ligger lägst, det är ingen överraskning. Vi har ett samarbete i Norden mellan officersförbunden som tittar på villkoren i allmänhet i de internationella insatserna, säger Lars Freskler, ordförande för Officersförbundet.
...
Statistiken visar också att officerare tjänar långt bättre än fotsoldater. En 40 år gammal norsk överstelöjtnant i stabsställning, med familj hemma, kan tjäna drygt 112 000 kronor i månaden. Både svenskarna och finnarna hamnar på efterkälken med sina drygt 90 000 kronor – även om de fortfarande tjänar det dubbla mot en fotsoldat.


Vad tjänar då en svensk officer?

Enligt SCB är meddellönen för en Försvarsmaktsanställd 31.780 kr/mån. Märk väl att denna statistik är innan specialister och anställda soldater givit genomslag på statistiken (tänkt att bli lägre i framtiden). Den drivs också upp av att vi idag har ett stort huvud, d.v.s. många högre officerare med höga löner. Denna lön får officeren för att ha ett jobb där han utsätter sig mer eller mindre dagligen för stora risker i och med hantering av vapen och tunga fordon. Dessutom tillkommer många resor i samband med det obligatroriska utbildningssystemet. Det är inte konstigt att skillsmässofrekvensen bland officerare tillhör de högsta i Sverige.

För internationell tjänst gäller andra villkor. Grundlönen * 1,3 + 8000 kr. Genomsnittsofficeren hamnar då på 49.314 kr/mån. Sedan tillkommer missionstillägg och utlandstillägg. För Afghanistan innebär det 10.000 + 3.000 kr/mån. Total är nu genomsnittsofficeren uppe i 62.314 kr/mån. Då är beskjutning, IED, självmordsbombare och diverse sjukdomar inräknade i riskerna. Till sist tillkommer 15% av traktamentet för det aktuella landet, för Afghanistan 442 kr/dag, d.v.s. för en normalmånad 0,15*442*30=1989 kr. Totalt är vår genomsnitsofficer nu uppe i 64.303 kr/månad och har råd att handla snus på den lokala ICA butiken i Mazar-e-Sharif.

Motsvarande för en kontraktsanställd soldat med en ingångslön på ca 17.000 kr/mån skulle i Afghanistan bli 45.089 kr/mån.

Även om vi tjänar sämre än våra nordiska kollegor så finns det risk för att våra politiker jämför med andra länder i Europa. I England ligger lönen för en soldat på 16.227 £/år, d.v.s. med en kurs på 11.48 kr/pund blir det 15.223 kr/mån! Detta inkluderar "overseas" tillägg, men inte risktillägg. Australien betalar sina soldater 23.515 £/år, vilket motsvarar 22.469 kr/mån. Men som jag har sagt tidigare så är det svårt att jämföra Sverige med dessa länder då dom har en helt annan social struktur än Sverige. I lönen ingår i desssa länder också fritt boende och mat.

I England har de usla lönerna för soldaterna lett till deserteringar. Hmmm, vad är straffet för desertering i Sverige? Att inte inställa sig hos utlandsstyrkan ger i dagsläget inget straff. Att vägra göra lumpen kan ge fängelse.

I England är det vanligt att soldater får komplettera sin utrustning med egenanskaffade skottsäkra skydd m.m. Tyvärr så finns dessa tendenser även i Sverige.

Vad händer om man jämför med svenska civila jobb med motsvarande militär utbildning? Jag tar min egen lön som exempel. Jag är utbildad pilot och civilingenjör (dessutom någon slags akademisk officersutbildning) och ligger på ca 53.000 sek/mån. Jag tycker själv att det är en ganska så bra lön, tills dess att jag tar en titt på vad jag skulle kunna tjäna civilt. Enligt lönestatistiken ligger en civilingenjör i 45-årsåldern med 20 årsarbetslivserfarenhet i genomsnitt på 54.331 kr/mån. Då jag är IT-specialist (och ganska så bra på det om jag får skryta) borde jag t.o.m. ligga en smula högre än så. En civilpilot med 20 års arbetslivserfarenhet ligger på meddellön på 73.067 och medianlön på 90.000 kr/mån. Hmm...det är med andra ord inte lönen jag gör detta för... Å andra sidan har Försvarsmakten gått ut och sagt att man inte ska vara lönedrivande, så jag får nog skylla mig själv. I Afghanistan kommer jag trots allt ikapp mina civila kollegor med en lön på 91.889 kr/mån.

Det är nog snart läge för protester hos våra soldater när dom börjar inse att dom tillhör ett av de sämst betalda förbanden i Afghanistan. De grupper som först kommer att protestera är givetvis de som har bättre alternativ att gå till:

- Att soldaterna tjänar så pass mycket sämre än officerarna är helt fel och det kan komma att innebära att det i framtiden blir svårt att rekrytera. Som vanlig så är det "Money talks" och soldaterna tar oftast de största riskerna då de befinner sig i fält, medan många av de mest högavlönade officerarna sitter i staber. Om valet står att tjänstgöra i Afghanistan i svenska försvarsmakten för 29.000 kr/månad och t.ex. för Xe eller Haliburton för 100.000 kr/månad så bör valet vara enkelt. Snart kommer rekryteringsbolagen att växa upp även i Sverige för att skicka svenska "livvakter" till Afghanistan och Irak.

- Piloterna har börjat protestera mot ALFF avtalet som var bra när det en gång i tiden togs fram, men som sedan dess sakta urholkats. Detta kan leda till problem för bl.a. transportflyg och helikopterförbanden i Afghanistan och Adenviken. Enligt kollektivavtalet 2008 skulle ALFF ses över senast 2010.

En förbättring på arbetsmarknaden kommer att kräva ökade löner för våra officerare och soldater. Efter ett antal år med det nya personalsystemet när nyhetens behag har lagt sig kommer det också att krävas löneökningar för att behålla de soldater som utbildats. Annars kommer rotationen och därmed utbildningskostnaderna att bli för höga och då är vi tillbaka på samma kostnader som för värnpliktsförsvaret. Ett förslag som framförts tidigare är att soldater på utlandstjänst slipper betala skatt. Detta är en lösning som används i USA. Med tanke på de lagändringar som nu genomförs för att bl.a. medge avsteg för tillfällig anställning upp till 12 år så vore en sådan lösning ganska så enkel att genomföra. Finns det politisk vilja så finns det möjligheter...

Kanske dags att demonstrera? När jag var i Paris för en massa år sedan så såg jag fullt med kravallutrustade poliser och stridsfordon med vattenkanoner på gatorna. Jag frågade en polis på stapplande franska vad det var för hemskheter på gång., kanske fotbollshuliganer? Nej, svarade polisen. Det var brandkåren som skulle demonstrera för högre löner. Sedan pucklade dom på varandra rejält. I Frankrike vet dom verkligen hur statligt anställda demonstrerar!

Se även Wiseman på samma tema...

13 kommentarer:

 1. 1. "officeren utsätter sig mer eller mindre dagligen för stora risker" ??? Det gäller delar av utlandsstyrkan och en del truppare. De flesta kolleger jag ser riskerar max bränna sig på kaffet. Denna typ av generella argument fungerar intre, eftersom de är osanna fär majoriteten officerare.

  2. "Dessutom tillkommer många resor i samband med det obligatroriska utbildningssystemet." Helt korrekt - skall mycket tid tillbringas i missioner måste den inrikes skolbundna pendlingen skäras ned kraftigt (varför inte regionalsiera delar av utbildningar, eller köra distansutb.?)

  3. Lönen? På tok för låg för många, men en generell höjning är orealistisk. Dessutom är långt ifrån alla officerare kompetenta på det de gör.

  SvaraRadera
 2. Argumenten som gäller för våra politikers löner och förmåner bör väl kunna tillämpas även på våra "fredsambassadörer" som verkställer vår säkerhet- och utrikespolitik?

  Jämställa missioner med mandatperioder, med tillhörande förmåner?

  Ska man avsätta sina bästa år,frivilligt, för landets bästa och rikets säkerhet kan man väl kompenseras på liknande sätt som en riksdagsman/kvinna?
  Tittar man närmare på skälen till våra folkvaldas löner och förmåner med tillhörande argument kan jag inte se någon skillnad, åtminstone inte till nackdel för den anställde soldaten.

  I landet mellanmjölk är det nog omöjligt att driva frågan om skattebefriade löner för någon.
  Även om alla inser att pengarna bara åker runt i systemet är det nog symbolvärdet av ordet skattebefriad som skär i öronen och för vissa politiska åskådningar i själen.
  Bara att kalla den icke betalade skatten för reducering,subvention,ersättning eller kompensation skulle vara lättare.
  Detta fungerar bra i den politiska sfären så jag kan inte se varför det inte skulle gå inom FM.
  Här finns mycket att lära av regering och riksdag.
  Att det finns civila entreprenörer som vill skörda frukterna är inget ovanligt. Att några finns i trakterna runt Skövde och Karlsborg är nog inte resultatet av riktad glesbyggdssatsning ?

  FM verkar lite tagna på sängen när det gäller att vara en konkurrensutsatt aktör på den öppna marknaden. Där får man vad man betalar för, inget mer och inget mindre, ibland dock lite senare. Hög röst eller grad hjälper föga.
  Istället ska man leverera samstämmiga,entydiga fakta i rätt tid. Där har vi just nu ett, som det brukar kallas, "förmågeglapp".
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 3. @Anonym 14.13: 1 - Tyvärr är det nog sant att allt för många officerare inte sysslar med sin krigsuppgift utan bedriver stabsarbete i ett litet kontor. För många överstar och för få fänrikar helt enkelt...

  Dock så har vi fortfarande piloter som flyger stridsflygplan, stridsvagnstekniker som hanterar mycket tunga fordon, ingenjörstrupper som placerar ut broar där minsta felmanöver kan kosta en hand eller fot m.m.

  Våra värnpliktiga har i alla år råkat ut för skador och dödsfall p.g.a. tuffa övningar med lite sömn och ovana vid att hantera farlig utrustning. Dessa skadeutfall kommer i framtiden att falla ut bland i första hand anställda soldater och specialister. Förstärk detta med en ökad utlandsnärvaro och ett minskat huvud så kan arbetsskadorna öka betydligt.

  2 - Det förslag på karriär- och utbildningssystem som lagts fram av ESO skulle kunna lösa det då graden kommer efter tjänsten (och förhoppningsvis kompetensen). Därmed så ska även lönen bygga på kompetens snarare än grad och tjänsteår. Vi kanske dessutom borde införa ett kontraktssystem för officerare där de som inte håller måttet helt enkelt inte fåt förlängt kontrakt utan i stället en biljett uti det civila? Nu har vi fått OK för förlängd tillsvidareanställning, så möjligheterna finns.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/05/den-slutgiltiga-skolutredningen.html

  SvaraRadera
 4. Problemet är egentligen väldigt enkelt. Själv tillhör jag en kategori som är bristvara när det gäller att besätta befattningar i utlandsstyrkan men jag har inte ens funderat på att söka utlandstjänst under mina snart 20 år i Försvarsmakten.

  Innan var det inget anständigt avtal och nu är det ett avtal som saknar anständighet.

  Ska jag åka till Afghanistan och tjänstgöra 24h per dygn, 7 dagar i veckan, utsättas för beskjutning och vägbomber, uppleva sånt som för evigt sätter sig inombords ska jag för det första ha en anständig lön.

  Dessutom ska det finnas en anständig försäkring som medför att min fru och mina barn går skadeslösa ur det hela om det värsta skulle hända.

  Avslutningsvis ska det även finnas en väl fungerande markservice hemma som tar hand om min fru och mina barn när jag är borta.

  Inget av ovanstående är uppfyllt - alltså kommer jag inte att vara dumlojal och tjänstgöra i utlandsstyrkan.

  Om officerskollektivet tar sig i kragen och ger f..n i att söka utlandstjänst tills arbetsgivaren uppfyllt minimikravet på anständighet kommer korthuset att falla ihop - men så länge det finns de som är dumlojala kommer arbetsgivaren inte att röra ett finger.

  SvaraRadera
 5. Uppe i Boden försökte man sig på att skotta snö åt fruar vars män var i Afghanistan. tji fick dom. Det räknas som en förmån och ska beskattas.

  Vi kanske borde införa en fiktiv "kostnad" av att vara av med sin fru/man under 6 månaders tid med all den oro det innebär för att kvitta mot dessa "förmåner" vid deklarationsdags? En särskild blankett till deklarationen?

  SvaraRadera
 6. Enligt försvarets senaste årsredovisningar utbetalades under förra året totalt 1 373 328 kr i lön och övriga ersättningar till den omnipotente och allvetande överbefälhavaren; Sverker ”för högt och för fort” Göransson. En nätt liten ökning med drygt 40 % jämfört med föregående år.

  Mot bakgrund av de icke obetydliga risker karlen exponeras för, nödd och tvungen att flyga till Afghanistan i civil flygplantyp - utan system för varning och motmedel - samt där taxa omkring utan ljusförstärkare med släckta strålkastare på mörklagd flygplats, kan man rimligen inte anse annat än att han gjort sig förtjänt av vart enda öre.

  En sann föregångsman i alla stycken…

  / Rune

  SvaraRadera
 7. BA veteran
  Tillagg till ovan kommentar och inflr ÖB´s besök så har säkert FS styrka som vi andra gjorde i missioner som Bosninen mm spenderat dagarna 3 med att:
  Sopa campen inför ÖB besök
  Målat stenar vita inför ÖB besök
  Sanerat KÖKet inför ÖB besök = Ration day
  Fordon med skavanker el rester, märken av träffar, splitter målas om.
  Speciell mat kommer ner innan besöket Högre digniteters besök skola kräva annan kost Grön påse el Fransk Ration är ICKE tillfylles.

  Dvs en fel bild skapas vid dessa besöken och personal som vågar påtala brister eller fel på materiel eller systemet som logistik, sjukvård placeras med fördel som avlösning på lämpligt OP el relästation lååååångt bort från besökets centrum. Kvar är en välstädad camp med skinande målade stenar och skinande fordon med hela campen full av "gummiryggar och jaaa säjare"

  SvaraRadera
 8. Lönen utomlands är ett skämt så länge man inte reglerar 40h arbetsvecka och får traktamente dag och hela natt! alt får bo på hotell...

  CI? - vilken annan pilot i civila världen skulle ta ditt jobb och jobba oarbetstidsreglerad för 93 i månaden när han redan har 100 plus traktamente för att jobba 40h/veckan och bo på hotell eller hemma hos familjen? Men det är klar han har ju bonusen att kunna bli dödat på kuppen, det är ju värt en del?

  SvaraRadera
 9. Jag har sedan man började att tala om anställda soldater, aldrig trott eller sett någon kalkyl som bevisar att det skulle vara billigare än vpl. Mottager tacksamt sådan beräkningar....

  Det påstås (uppgifter i 3: hand) att flera av de länder som lämnat vpl för ett antal år upptäckt att det var dyrare med anställda.
  Galärslaven

  SvaraRadera
 10. @ Galärslaven.

  Vår försvarsminister har saxat och klippt lite ur diverse utredningar m.m. och kommit fram till följande.

  "Utbildningsmodell Kostnad (miljoner kronor)
  Pliktsystemet 3 488
  Frivilligsystemet 1 440,5
  Kostnadsrelation 2,4"

  Han utvecklar det lite närmare på sin blogg under rubriken "Dagens plikt dyrare än rekrytering på frivillig grund". 28 april 2010.

  Någon seriös kostnadsberäkning tror jag inte finns. Anledningen är nog att det finns lite väl många x och y i processen.
  Som det ser ut nu tror våra politiker att det blir 2,4 gånger billigare och FM har ingen uppfattning. Herr Tolgfors har dock skickat med en brasklapp och säger att uträkningen är beroende av en mängd antaganden. Han redogör dock inte för vilka.
  Jag skulle inte låta någon av dem sköta vår fikabrödskassa här på teatern.

  I blogginlägget finns även intressanta tankar om skillnaden mellan krigs-och insatsorganisationen.
  Utbildningstiderna enligt exemplet blir följande.
  Insatssoldat i pliktsystemet sjunker från 16 månader till 11 i det nya.
  Krigsorganisationssoldat från 11 till 3 månader.
  Det står dock inget om hur vi skall öka effektiviteten så drastiskt.
  Just nu verkar alla klaga på materielbrist så det är kanske där vi ska öka effektiviteten??
  Tittar man däremot i planeringen så verkar det vara ett område där man ska göra stora indragningar och besparingar.
  Vi får väl göra som du och ta det med ro ???

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 11. Teaterdirektören.

  Tja, med ro vet jag inte, se tex mitt inlägg på Wiseman "Nationellt ansvar" 21 maj 2010 23.02 om du inte redan läst det.

  Jag får definitivt inte helheten att gå ihop. Frågan är om någon får det, backat med spårbara (ej osignerade, odaterad PPT bilder).... data?

  Galärslaven

  SvaraRadera
 12. @ Galärslaven.
  Angående framförandet av vår skuta syftade jag på din signatur.
  I övrigt förstår jag att du är lika frågande och bekymrad som jag.
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 13. Snöskotting åt kvarvarande make/maka/sambo/partner kanske kan lösas genom att återinföra kallortstillägget?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera