söndag 9 maj 2010

Nya kollegor? (uppdaterad)

I senaste numret av Försvarets Forum (nr 3 april 2010) så meddelas det att tre av fyra "värnpliktiga" har tackat ja att genomföra sin utbildning till hösten på frivillig väg. Av tjejerna har hela 94% tackat ja. Detta kan tyckas som en framgång för det nya personalsystemet. Man missar dock ett par saker:

- Att 94% av tjejerna tackar ja är nog ganska så självklart då dom redan är frivilliga
- De 75% av killarna (eller ännu lägre om man räknar bort tjejerna) som tackar ja har nog redan ställt in sig på att göra lumpen till hösten och har därför inga andra alternativ
- Fler avhopp kan komma att ske både innan utbildningen och under den

Viktigt är dock att vi ser till att soldaterna får en bra tjänstgöring. Oavsett vad våra reklammuppar på HKV hittar på så är nöjda soldater bästa sättet att rekrytera nya. Dom kommer att sprida sina erfarenheter på bloggar m.m. Vi lever i ett informationssamhälle och dåliga nyheter tenderar därför att spridas lika fort som goda. Det går heller inte att försöka att försköna verkligheten. Jag fick för ett par dagar sedan ett mail från en kadett i Halmstad med erfarenheter från NBG 08 och utlandstjänst. Han verkar inte särskilt nöjd med sin arbetsgivare. Jag har bett honom att återkomma med ett djupare inlägg och berätta sin historia, så "stay tuned".

Förutom att rekrytera intresserade soldater soldater så saknas ännu en massa regler och avtal för att få det nya personalsystemet i hamn. Olof Santesson har i ett inlägg på "Strategi och krigskonst" beskrivit de utmaningar som de nya personalsystemet har framför sig.

Att utbildningen av framför allt de kontinuerligt anställda blir annorlunda säger sig självt, det ska inte räcka med att de under några månader, ibland hafsigt, bibringas färdigheter att fungera i bästa fall inom ramen för kompanis strid. De ska entusiasmeras och återkommande spänna musklerna för krävande övningar under en rad av år. Även här är det förstås massor som behöver klaras ut om löner, arbetsvillkor, pensioner etc förutom sådant som gäller alla förvärvsarbetande som sjukledighet, semestrar, förekommande fall av barnledighet m m. Kollektivavtal ska skrivas.

Men det som ger utredaren och hans experter och stödjande grupper mest arbete är de något fler soldater och sjömän som kontrakteras för ”tidvis tjänstgöring”, dessa som vi nyss kallade för kontraktsförband. De förväntas förstås ha ett ordinarie ”civilt” jobb huvuddelen av tiden men ska således kunna rycka in till sina förband för tjänstgöring när kungen kallar.


Men hur ska vi välja ut våra blivande kollegor? I det gamla värnpliktssystemet hade vi förmånen att under ca ett års tid få arbeta tillsammans med våra värnpliktiga. På så sätt så lärde vi känna människan under uniformen och kunde bedöma om han eller hon var lämplig att bli vår blivande kollega. Detta är givetvis både bra och dåligt. Bra, då inga tester i världen kan ersätta detta praktiska årslånga prov. Dåligt, då vi officerare tenderar att välja personer som liknar oss själva och därmed så får inte Försvarsmakten den förnyelse som behövs då och då. Vi blir ofta stöpta i samma mall.

Pliktverkets tf generaldirektör Birgitta Ågren går ut i ett inlägg i dagens SvD och talar för behovet av en oberoende uttagningsenhet för att testa de blivande soldaterna. Hon anser att endast Pliktverket har kunskapen att säkerställa att rätt personer tas ut för att bli soldater. Men har hon verkligen rätt? Pliktverket har tidigare testat unga män och kvinnor för att se om dom är lämpade att göra lumpen. Det är en milsvid skillnad på kraven när det är en plikt att försvara Sverige samt i framtiden när det är frivilligt att deltaga i insatsförsvarets operationer utomlands. Hur ska det nya testet se ut? Vilka egenskaper är det vi söker?

Flygvapnets uttagningskommission genomför DMT - Defence Mechanism Test på blivande piloter. Detta anses som ett framgångsrikt test för att hitta svagheter/styrkor i en aspirants försvarsmekanismer. Detta är dock en typ av test som Pliktverket aldrig har genomfört. Vilka egenskaper är det vi söker? För att bli en effektiv soldat så måste du kanske ha vissa egenskaper som i det civila livet kanske inte vore helt eftersökta som t.ex. ett visst mått av våghalsighet och känsla av att vara oövervinnerlig? DMT utvecklades under ett antal år genom att man testade alla piloter och sedan kollade hur det hade gått för dom ett par år senare. De egenskaper som gjorde att man antingen slog ihjäl sig i en olycka alternativt misslyckades under utbildningen sållades bort. Är det så de nya testerna ska utvecklas?

Jag skulle dessutom vilja döda myten om att vårt värnpliktssystem inte producerade soldater som skulle vara tillräckligt bra för utlandstjänst genom att citera boken "FN-soldat i Kongo, svenskar i strid 1961-1962", ISBN978-91-85789-67-2.

"Jag har varit med om många krig. Jag har sett många tappra män. Men dessa svenskar måste sakna nerver. Först skjuter dom, sedan tar dom upp sin kamera och fotograferar och sedan skjuter de igen".

Anledningen till omställningen är snarare "afghaniseringen" av Försvarsmakten. Det kostar helt enkelt för mycket pengar att repetitionsutbilda värnpliktiga arméförband i utlandssyrkan att nå samma insatsgrad som Flygvapnet och Marinen hade under Kalla Kriget.

Det som oroar mig mest är dock att nuvarande regering och Försvarsmakten driver igenom det nya personalsystemet med full fart framåt, trots att det ännu saknas en massa beslut. Den rödgröna oppositionen har dessutom hotat att återinföra värnplikten om dom kommer till makten efter höstens val. För Försvarsmakten skulle detta innebära en katastrofal halvhalt som med stor sannolikhet kommer att ta ett par år att hämta sig från. Grundlagsändringar kräver två riksdagsbeslut med riksdagsval emellan. Hur kan det komma sig att en sådan stor sak som slopandet av värnplikten går så snabbt att genomföra?

Så därför kära dagstidningar! Jag skulle vilja se fortsatta djuplodande analyser av det nya personalsystemet. Har Sverige samma förutsättningar som t.ex. England och USA att rekrytera soldater på heltid som under 6-8 år ska åka ut vart annat år till t.ex. Afghanistan? Kommer vi att tappa folkförankringen? Vad händer i framtiden när vi har många politiker som inte har några som helst kopplingar till Försvarsmakten ska besluta om vad dom ska göra? Vad händer om scenariet för Försvarsmakten om några år inte alls liknar Afghanistan?

Risken är dock stor att denna omvälvningen för Försvarsmakten drunknar i den allmänna valdebatten där fokus kommer att ligga på ekonomin och arbetslösheten...

Hmmm... VK2 hade "We´ll meet again" och "Lilli Marlene". I Sverige var det "Min Soldat". Jag undrar vad låten som blir tema för våra insatser i Afghanistan kommer att heta? En sak är dock klar, den kommer inte att heta "någonstans i Sverige".P.S. För de som är sugna att veta mer om Kongo så rekommenderar jag dels ovanstående bok och dels SVT filmarkiv.

Uppdaterad 10-05-10, 07:31
Enligt Försvarsmaktens kvartalsrapport och Sten Tolgfors blogg så kommer man redan i höst att anställa 300 soldater. Frågan är bara om detta kommer att fungera då man fortfarande inte fått klartecken om korttidsanställning på 6-8 år är lagligt. Enligt dagens regelverk får en tidsbegränsad anställning högst vara i två år efter det övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning. Det var också detta faktum som omöjliggjorde anställning av soldaterna ur FS17.

Uppdaterad 10-05-11, 19:10
ÖB går nu ut i DN och gör reklam för den nya Försvarsmakten.

I juni startar vi kampanjer för att skapa kunskap kring Försvarsmaktens uppgifter och det faktum att vi nu är en arbetsgivare. Arbetet sker både brett och kirurgiskt.

Vi kommer att synas i tv, på annonspelare, genom evenemang men också i väldigt hög grad i interaktiva och sociala medier där vi vet att dem vi söker finns.Marknadsföringen blir väldigt integrerad – tv-reklamen pekar mot webben där vi utmanar målgrupper att testa sina förmågor för att sedan dela resultat på Facebook och bloggar för att skapa en diskussion och vädra åsikter. Själva diskussionen är målet.

Alla pusselbitar till det nya försvaret är inte klara ännu. Vi kommer att skruva, jämka och ändra under en lång tid. Vi kommer att göra misstag ibland, men av det lär vi oss att skapa något bättre.

Vi ska bli en av samhällets attraktivaste arbetsgivare som ger våra anställda erfarenheter som inte går att skaffa någon annanstans, samtidigt som de får vara med och bygga en säkrare värld.


Som jag har sagt tidigare: Reklam är bra, men nöjda soldater är viktigare. Vi har inte råd till allt för många av de misstag som nämns ovan. Jag tror inte ÖB vill ha en negativ diskussion på bloggarna...

Sverige får mycket beröm för sin anpassning till NATO insatser, och det med all rätt. Det nya personalsystemet är anpassat för just insatser liknande de som görs i Afghanistan. Våra system är mer eller mindre fullt ut anpassade mot NATO infrastruktur. Här måste dock politiker och allmänheten vara fullt medvetna om att anpassningen görs på bekostnad av bredden och storleken på försvaret av Sverige. Vi blir vassare, men ack så mycket smalare. Vi är numera helt beroende av omvärldens hjälp vid en eventuell kris i vår närvaro. Problemet här är att vi är de facto ett NATO land utan den trygghet som ett fullt NATO medlemsskap innebär.

Det är också det här som jag är mest kritisk mot. Vi kan inte fortsätta låtsas om det faktum att vi har NATO anpassat oss till den grad att vi numera är beroende av NATO! Vårt försvar liknar mer och mer Danmarks och Norges som är fullvärdiga NATO medlemmar med allt det innebär. Det liknar mindre och mindre Finlands som fortfarande har en förmåga att på egen hand skydda sitt land. Finland har dåliga erfarenheter från VK2, där det var ett faktum att när krisen kom så uteblev det mesta av hjälpen då alla andra länder behövde skydda sig själva i första hand. Märk väl att detta också var en anledning till att vi i Sverige byggde upp en stark försvarsindustri. När krisen kom ville ingen sälja de flygplan och fartyg vi behövde för att bygga upp det försvar vi nedrustat i samband med 1925 års försvarsbeslut (som i och för sig skapade Flygvapnet på bekostnad av kavalleriet).

Precis som tillverkningsindustrin fick märka effekterna av stoppade transporter på grund av vulkanaskan och då insåg att man skurit ner marginalerna till noll (inga lager) så riskerar vi att råka ut för exakt samma sak den dag något händer. Är man beroende av att någon annan ska leverera en produkt i ett kritiskt skede så måste man försäkra sig att leveransen kan garanteras oavsett vad som händer i omvärlden.

Men å andra sidan så har våra politiker tydligt deklarerat att det inte längre finns några hot mot Sverige. "I believe it is peace for our time". Har vi hört den frasen innan?

27 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. tf GD:s artikel i SvD är ju bara en säljinriktad partsinlaga som saknar positiva förslag. Pliktverket har bara testat manliga vpl och frivilliga kvinnliga vpl. Deras urval nu i och med den FRIVILLIGA MÖNSTRINGSPLIKTEN blir ju bara de frivilliga möjliga soldater. Dvs de kommer inte veta vilka förmågor de inte får testa.

  Eftersom en av uppdragsgivarna är Kriminalvården så kan man ifrågasätta värdet av Pliktsverkets tester då det på varje anstalt finns ett stort antal rötägg med starka drag av penalism och social inkompetens.

  Den form av uttagning som hitintills har skett är inte längre OK utan det krävs bättre tester även om DMT nog är för omfattande.

  Birgitta Ågren: Välkommen till 2000-talet. Skall Pliktverketr finnas kvar krävs kvalitetssäkrade utvärderingar.
  Slokhatten

  SvaraRadera
 3. Ska man även bedöma civilanställda? Eller bara bedöma civilansätlölda när de avser verka i insats- eller beredskapsorgansiationen (så gör man sen i våras). Och är sedan verkligen tester utvecklade för att bedöma 18 åriga män verkligen lämpliga för en 45 årig jurist?

  Nåja, flertalet myndigheter i "försvarsfamiljen" slåss allt man kan just nu för att rädda sin existens.

  SvaraRadera
 4. Dom 75 % av killarna som tackade "ja". Hur är det räknat?

  1.)Ifrån antalet som ryckte in.

  2.)Eller ifrån den dagen dom fick välja att fortsätta frivilligt.

  SvaraRadera
 5. @Anonym 10.03: Som jag tolkade Försvarets Forum var det de som ska rycka in till hösten. De som ligger inne nu och som har möjligt att avbryta var inte redovisade.

  SvaraRadera
 6. "Dåligt, då vi officerare tenderar att välja personer som liknar oss själva och därmed så får inte Försvarsmakten den förnyelse som behövs då och då. Vi blir ofta stöpta i samma mall."

  Kommer inte denna tendens bli ännu mer självförstärkande nu?
  Dels så kommer en hel del förträffliga potentiella kollegor inte att söka, eftersom de inte inser att de trivs med, och passar för officersyrket.
  Dessutom är nog tendensen till att välja någon 'ungefär som en själv, fast yngre' större om man bara har skolbetyg, CV och tjänst inom HVU att gå på.  "Jag har varit med om många krig. Jag har sett många tappra män. Men dessa svenskar måste sakna nerver. Först skjuter dom, sedan tar dom upp sin kamera och fotograferar och sedan skjuter de igen".

  Nu i närtid så fick väl de svenska bataljonerna i Bosnien också goda vitsord av folk som borde veta vad de talar om? Den bristande kvaliteten på svenska värnpliktförband är nog mest myt.

  SvaraRadera
 7. @Per A: De svenska förbanden har alltid fått mycket höga betyg som fredsbevarande förband. Afghanistan är dock något helt annat. Jag skulle vilja kalla t.ex. den senaste operationen i Baghlan som ren fredsframtvingande.

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Svensk-finska-trupper-stodjer-afghansk-operation/

  Jag tror att de nya heltids- resp kontraktanställda soldaterna blir utmärkta krigare att ha med i Afghanistan. Jag tror samtidigt att vi kommer att förlora de civila meriter som har varit utmärkande för svenska förband tidigare. I varje grupp har det funnits en snickare, en elektriker m.m. Missionerna har därför klarat av att göra mindre jobb själva och stötta civilbefolkningen. Nu kommer vi att bli mer beroende av stödförband.

  Det är rätt så intressant att läsa kommentarer likt den person som vill söka GMU i detta reportage.

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Ovningar/Forsvarsmakten-ovar-i-Skane/Nyheter/Soldat-i-forsvaret--nagot-for-dig/

  Han tyckte att tre månader var lagomt långt för han ville inte vara från sin flickvän. Vad är då 3 gånger 6 månaders tid i Afghanistan? Jag är rädd för att vi kommer att ha en initial bra uppfyllnad av förbanden, men när folk inser hur tuff tjänstgöringen kommer att bli så kommer intresset att sjunka. Enda sättet då blir att radikalt höja lönerna.

  SvaraRadera
 8. Jag läste nyss igenom artikeln i DN och jag måste erkänna att jag hajade till. Inte på grund av antalet som väljer att fortsätta utan på grund av det totala antalet värnpliktiga. Är det alltså enbart lite drygt 800 värnpliktiga som utbildas om året!? Det är ungefär hälften av antalet värnpliktiga på mitt regemente när jag låg inne! Hur många officerare finns det i förhållande till antalet soldater? Skulle vara tacksam om någon kunde svara på dessa funderingar, jag antar att det är rätt forum och känner mig ganska orolig...

  SvaraRadera
 9. Om man inte kan vara ifrån sin flickvän under fredsutb i mer än 3 mån så tror jag inte man är den sorts soldat riket behöver.

  Jag har alltid lärt folk att riket skall komma främst när man är i tjänst och under utb.

  // Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 10. @Felix: Jag har för mig att en årskull består av ca 50.000 pojkar (och lika många flickor). Nu för tiden gör endast en bråkdel av killarna den "obligatoriska" lagstadgade värnplikten. Någon enstaka anmäls fortfarande för vapenvägran, vilket i sammanhanget måste anses som absurt.

  Det som dock är intressant är att Pliktverket har mer eller mindre hemligstämplat de fysiska resultaten på de mönstrande. Den fysiska standarden är nu för tiden urusel. Det finns ett antal som har extremt bra kondition, men allt för många som är rena soffliggare. Även om FM skryter i reklamen om "cyberkrigare" och att "hjärnan är den viktigaste muskeln" så måste fortfarande en soldat kunna springa och skjuta. Särskilt när insatserna blir skarpare. I England och USA är alla soldater i grunden infanterister (boot camp).

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/feta-barn-hotar-forsvaret-1.1086176

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/feta-barn-hotar-forsvaret_4646889.svd

  SvaraRadera
 11. Ta en titt på bilden i detta inlägg. Den beskriver vilka volymer av frivilliga soldater som behövs för att fylla upp Försvarsmakten årligen.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/03/fmup-2011-del-4.html

  Ca 4% av våra ungdomar måste tänka sig att göra frivillig tjänstgöring. Av dessa ska ca 2400 kunna tänka sig att bli heltidsanställd eller kontraktsanställd soldat på 6-8 år med skydlighet att tjänstgöra 2-3 gånger i t.ex. Afghanistan under denna tid. Att 60% av våra ungdomar är för insatsen i Afghanistan beror nog på att dom dels inte vet hur det är i Afghanistan och dels inte riskerar att åka dit. Jag förutspår att det kan bli tufft de närmaste åren.

  I Sverige har debatten kring insatsen i Afghanistan legat kring att skydda våra soldater med bepansrade stridsfordon och MEDEVAC helikoptrar. Borde inte diskussionen ligga kring hur vi bäst lyckas med insatsen? Vi är inte där för att döda talibaner utan för att skapa stabilitet i landet så att inte organisationer som Al Qaida kan få en säker bas att verka från.

  Norge klagar nu på ISAF för att dom inte släppte några bomber när deras trupper bad om flygunderstöd.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/norskt-missnoje-med-isaf-insats-1.1087841

  Norrmännen har nog inte föstått innebörden av General McChrystal direktiv. För att vinna Hearts&Minds hos lokalbefolkningen i Afghanistan måste vi ta större risker för att undvika skada civila.

  Offensiven i Helmand må vara en militär framgång, men den kan i slutändan visa sig vara en Pyrrhusseger.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/offensiv-skot-tilliten-i-sank_4696061.svd

  SvaraRadera
 12. God morgon CI!
  En liten historia till gröten?

  Fick idag en beskrivning av det nya förvaret från en av våra blivande kollegor. Jag har gjort ett sammandrag av hennes uppsats och såg tydligt visionen framför mig.

  I trakten av Östersund (mitt i landet) kommer vi att ha en huvudbas. En checkpoint i trakten av Boden och en i området kring Skövde kompletterar. För att inte störa våra grannars gasförsörjning har man flottan inom avgränsat område i vättern. Gamla F 6 fungerar som landets flygbas. Eftersom flygledningen befinner sig i ett förmågeglapp flyger man ändå endast snitslade banor runt Tiveden.(Vid fint väder, då även luftvärnet kan vara med)

  Försvaret kommer att åka ut på patrull till de olika Hemvärnsområdena och dricka kaffe,prata med kommunalråd,hälsa på polisen och spela fotboll.Ibland kommer man att lägga in studiebesök på olika civila företag för att stimulera karriärväxling.
  Vid vissa tillfällen kommer vi att, tillsammans med NS och polisen, genomföra aktioner mot hembrännare,biltjuvar och andra skumma figurer.
  Skulle vi misslyckas med detta och gå på en mina eller bli påskjutna har vi hamnat i krig och då utlöser vi genast solidaritetsklausulen.
  Sedan är det bara att vänta.
  Mona 16 år.

  Jag tyckte hon fick med det mesta! Hon verkar vara ganska insatt i det "nya försvaret".
  Visst blir det billigt,gripbart,flexibelt och framför allt nytt.
  Tänk, till skillnad från oss, så får de dessutom en mycket jämställdare och spännande arbetsplats.
  Hon ville dessutom ha ett gott råd på vägen av mig.
  Jag svarade "att en arbetsgivare som lägger ner mer tid och omsorg på att utveckla underkläder till kvinnor än på att utveckla stridsflygplan kan inte vara fel".
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 13. @Teaterdirektören: "Av barn och alkisar får man reda på sanningar" heter det. Det är inte förvånande att en av H.C. Anderssens mest berömda sagor är "Kejsarens nya kläder" där Kejsaren luras av den onde skräddaren att köpa luft för alla sina pengar och där alla de vuxna inte ser sanningen utan berömmer kejsaren för hans val av luftig tyg och exotiska färger och sedan får se sina luftslott raserade då en liten pojke helt plötsligt pekar på det uppenbara att kejsaren faktiskt är naken! Hmm... jag tror jag känner inspirationen komma... eller kanske "ångesten komma" som Robert Gustafsson sade i sin utmärkta Ingemar Bergman parodi.

  SvaraRadera
 14. Lite ur "proppen 18 mars 2010" på ämnet oklarheter.

  "Endast i fråga om yrkesofficerare – och eventuellt vissa kategorier av
  specialistofficerare – kommer militär personal att kunna anställas tills vidare."

  Här kan man väl ana vissa personalnedskärningar?

  "I enlighet med
  den försvarspolitiska inriktningen kommer tre fjärdedelar av soldaterna
  inom arméstridskrafterna att tjänstgöra tidvis, medan personalen inom
  marin- och flygstridskrafterna huvudsakligen kommer att bestå av kontinuerligt
  tjänstgörande."

  Utredningen kom fram till att minimum 6050 rekryter per år skulle behöva utbildas från och med 2011. Försvaret har dock endast planerat för 2750st 2011,4000st 2012-2014.

  Här kan man väl ana vissa soldatnedskärningar?

  "I fråga om vissa befattningar i insatsorganisationen krävs omfattande
  civil kompetens men endast en mindre del av militär kompetens. Eftersom
  rekryteringen i dessa fall allvarligt skulle kunna försvåras av ett krav
  på fullgjord grundläggande militär utbildning gör regeringen bedömningen
  att Försvarsmakten bör ha möjlighet att rekrytera till vissa befattningar
  vid sidan av den grundläggande militära utbildningen."

  Här kan man väl tala om vissa utbildningsnedskärningar?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 15. @ Teaterdirektören

  Numerären som ska grundutbildas de närmaste åren talar ju bara om en del av volymen,nämligen de som ska grundutbildas. Räkna inte bort de som redan har genomgången GU (men som trots det är villiga att ta anställning).
  Med "gamla" soldater så kan kanske 6050 soldater/år uppnås.

  SvaraRadera
 16. CI @ 22.19
  Du menar något i stil med att man sågar av pipan på ett vapen och någon upptäcker att det varken är nytt eller bättre utan i bästa fall bara kortare.

  Du vet inte om den där skräddaren är den samme som FM har anlitat för utveckling av damunderkläder?

  Lite utterfiske efter röding utanför Vanäs udde, en dag när det inte blåser,regnar eller är avlyst. Försök se det hela lite positivt.
  De övriga 360 dagarna kan man väl hitta på något att göra inomhus. Prata med FIA, maila med Emil och spela det nya finansspelet PRIO på datorn t.e.x.
  Sedan en skön avkopplande semester bland folk, Tokyo,Shanghai eller varför inte New York.
  Hoppas du känner inspirationen igen!
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 17. Cynisk @
  Svaret kommer i form av två klipp ur "proppen".

  "4.7.4 Försvarsmaktens utbildningsbehov
  Regeringens bedömning: Försvarsmakten bör från och med 2011
  genomföra den grundläggande militära utbildningen utifrån det samlade
  rekryteringsbehovet i fråga om militär personal. Från och med 2012
  bör majoriteten av dem som väljer att teckna avtal om anställning i
  Försvarsmakten, tjänstgöring i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna
  eller gå vidare till officersutbildning kunna rekryteras bland
  personer som efter den 1 juli 2010 genomgått grundläggande militär
  utbildning.

  Regeringen avser att mot denna bakgrund ge Försvarsmakten i uppdrag
  att från och med 2011 genomföra den grundläggande militära utbildningen
  med utgångspunkt i det samlade rekryteringsbehovet i fråga om militär
  personal. Från och med 2012 bör majoriteten av dem som väljer att
  engagera sig i Försvarsmakten (genom avtal om anställning i Försvarsmakten,
  tjänstgöring i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna eller
  officersutbildning) kunna rekryteras bland personer som efter den 1 juli
  2010 genomgått grundläggande militär utbildning."

  Tiden verkar bli kort då man kan kräva tjänst på stridsbåt,förarbevis,ksp och grgutbildning m.m. i sina annonser.
  Just nu bör man nog också, p.g.a. oklara, kommande regler, akta sig för att anställa sådana som har varit anställda i någon form av FM under de senaste fem åren. EU har nyligen uppmärksammat våra glidande anställningsformer för att kringgå lagen.
  Lite pinsamt för ett land som vill framstå som föregångare när det gäller arbetslagar och arbetsrätt.

  Teaterdirektören.

  PS. Det som kallas "det samlade rekryteringsbehovet" i texten menas 6050 rekryter per år.
  Sedan finns det väldigt mycket "kanske" i hela processen så vi får väl se tiden an och hoppas på det bästa.

  SvaraRadera
 18. @ Teaterdirektören
  Det är uppfattat!
  Här hittar jag en affärsidé: Att tillhandahålla färdighetsutbildning för hugade spekulanter inför ansökan till FM.

  GK Granatgevär i kombination med RG32-utbildning kan kanske vara något?

  SvaraRadera
 19. @ Cynisk.
  Arbetslösa ungdomar kan efter tre månader utan jobb slussas vidare från AMS eller motsv till kurserna?

  Arbetslösa i rätt ålder efter sex månader SKALL, efter prövning, gå kurserna!

  Helt klart ett koncept. Brist på billiga instruktörer lär det ju inte bli.

  Lyssnar man på de mest hänförda anhängarna av det nya personalförsörjningssytemet kan man till och med förledas tro att vissa arbetsgivare skulle sponsra en kurs för sina deltidsanställda soldater!

  "Välkommen till camp Sverker, här lär vi dig skjuta och träffa kamrater."
  Hm...kanske inte så lyckad slogan.
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 20. @Teaterdirektören: Om man inte tänker över alla konsekvenser av en design- eller organisationsförändring kan det uppstå överaskande bieffekter.

  Ett exempel ur levande livet.

  Den 19 april 2007 havererade ett Gripen flygplan mitt på Vidselbasen. Piloten hade under en sväng inför landning till sin stora förvåning skjutits ut av flygplanet.

  Orsaken var en designändring mellan 39A/B och 39C/D. Man hade infört större färgskärmar. Detta gav som konsekvens att styrspaken måste flyttas något bakåt för att få plats med skärmarna. Problemet var att piloten då fick svårt att greppa utskjutningshandtaget som sitter på stolen, strax bakom handtaget och mellan benen på piloten.

  Lösningen på detta var att man designade ett nytt handtag i ganska så styvt gummi i stället för den äldre mjukare modellen. Lösningen på problemet med att kunna greppa handtaget var löst och alla ingenjörer var nöjda.

  Efter utskjutningen konstaterade man att det nya omdesignade handtaget var mycket lätt att trycka uppåt då g-dräkten blåstes upp med luft under belastningstillväxt som t.ex. i en sväng ovanför Vidselbasen. För den som tittar på handtaget i efterhand så framstår det som självklart, precis som Columbi ägg.

  http://www.havkom.se/virtupload/reports/rm2008_01.pdf

  Anledningen till haveriet var helt enkelt brist på fantasi. Man hade inte analyserat alla konsekvenser av en mycket "liten" designändring. Resultat -1 st Gripen och en massa skattepebgar finfördelade bredvid huvudbanan på Vidsel.

  Har vi analyserat alla konsekvenser av våra gigantiska ändringar av Försvarsmakten?

  SvaraRadera
 21. En ack så viktig detalj är att man inte kommer anställa 300 soldater i höst som skrivits bland annat i detta blogginlägg. Man har tidigarelagt anställningen av 300 soldater från 2011. De soldater man från början avsåg anställa 2010 kommer fortfarande anställas. Om jag inte minns fel innebär detta att man kommer anställa ca 1400 soldater i Augusti som det ser ut nu. Detta är utöver NBG. Man har jobbat med tre olika nivåer på antalet soldater. En grundplåt på 1100 soldater som man med stor säkerhet vetat om att man kan klara ekonomiskt och sen beroende på hur ekonomin utvecklas under 2010 har man en nivå på 1400 och en nivå på 1700. Just nu medger alltså ekonomin en anställning av 1400 soldater, 300 mer än grundplåten. En ytterligare höjning till 1700 är inte osannolik.

  Anledningen till förvirringen i bland annat denna blogg och i tidningen Hemvärnet är nog att Tolgfors inte var tydlig nog på sin blogg.

  /H

  SvaraRadera
 22. CI, nu gör du det lite lätt för dig i analysen av orsaksförloppet på Vidsel. Om man hade kunnat plocka bort "det gula bladet" om att utskjutningshantaget kunnat bli påverkat i Ds1 stolar så hade införandet av fpl 208 och senare genererat drivor av DA som påpekar att utskjutningshandtaget är påverkat vid säkring av stol.

  Publikationsansvarige hade grov åsidosatt sina plikter. Efter något/några år skall "Gula blad" vara omhändertagna och antingen skall orsaken vara bortmodifierade eller så skall avikelsen arbetas in i den ordinarie publikationen. I det här fallet var avikelsen bortmodifierad genom att Ds1 stolar inte längre fanns.

  När piloten landat och inte kunnat säkra sin stol så konstaterar både tekniker och pilot att just det problemet är beskrivet som ett fel som kan inträffa och problemet är under omhändertagande.

  Att SAAB verkar ha sidsteppat Martin Baker är inte en ursäkt att inte göra en analys av problemet ur konstruktionshänseende men problemet förvärrades av att man också struntar i att rätta upp publikationer.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 23. Fpl 208 har väll flugit sedan 2002? Så det bör ha funnits gott om tid att reagera på designmissen i handtaget.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 24. @J.K: Skrivningen i SFI hade att göra med ett annat ursprungligt fel som upptäcktes redan vid de första utprovningarna av 39A/B (som fortfarande delvis finns kvar). Det gula bladet ska därför leva ett tag till, dock med förtydligande. Publikationsansvarige gör ett mycket bra jobb, men kan inte skriva annat än vad som står i typrapporter och systemrapporter.

  Handtaget sitter tyvärr där det sitter och är lätt att komma åt vid manövrering i kabinen. Alla inblandade trodde därför att detta var en normal knäckning av handtaget som kunde få det att hoppa urt sitt låsläge. 37 hade en betydligt bättre placering av handtagen vid sidan av stolen (men att köpa COTS innebär som sagt tidigare att man även får leva med vissa nackdelar).

  En ny modd är på gång på handtaget för att mer eller mindre eliminera problemet.

  Ff skrev dock inga DA på de nya händelserna som inträffade då och då med införandet av 39C/D (inkl 39.208). Problemet var känt på divisionerna, men vare sig FMV eller Saab hade fått några rapporter förutom ett par få DA som tolkades som det ursprungliga felet. Detta berodde delvis på att man såg skrivningen i SFI och delvis på att man inte reagerade på faran i situationen. Människan är av naturen lat och skriver inte gärna felrapporter på "kända" problem.

  SvaraRadera
 25. Undrar vad det blir för modd på stolen, den enkla modell 37 med brottbleck eller något mera tillkrånglat. Men det finns ju lite annat att göra på den där stolen också.

  I övrigt så säger du ju samma sak som jag. Dock tycker jag att det inte skall vara ett gult blad och det skall skrivas bättre mot vad ett förväntat fel kan vara. Problemet med Ds1 stolarna var mer att microswitchen kunde påverkas under flygning, mer sällan var det att handtaget var så pass rubbat.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 26. Ännu en utmärkt rapport från SHK med många skarpa påpekanden (Lite lustigt att även "1.18.1 Jämställdhetsfrågor" måste beaktas i varje form av publikation).
  Hade FM själva tillåtits slutföra denna rapport hade haveriet sannolikt avfärdats som "pilotfel" eftersom hög befattningshavare tidigt beslutade om denna orsak.

  Tråkigt att inte SHK engagerades för att utreda dikeskörningen i Affe, nu lär inte mycket förbättras efter den händelsen.

  SvaraRadera
 27. Bo, jämställdhetsfrågor kan se lustigt ut men det är inte mer märkvärdigt än någon annan punkt i en mall. Du kan stryka rubriker efter behov men genom att involvera kvinnor så är det lättare att bryta en "Group think".

  J.K Nilsson

  SvaraRadera