lördag 8 maj 2010

Färdigreviderat (uppdaterad)

FMV:s och FM revisorer har nu gått igenom turerna kring förseningarna för anpassningen av HKP 10B till NBG08 behov.

Till att börja med en kort sammanfattning av turerna i detta projekt:

Oktober 2004 gav C UI uppdrag till KRI SJÖ att utreda MEDEVAC förmåga till NBG 08. Inledningsvis hoppades man på att Norge eller Schweiz skulle bidra med helikoptrar, men till slut fick Sverige ta detta ansvar. 15 mars 2006 beställer FMV modifiering av HKP 10 hos HeliOne (H1). Under perioden ökar FM krav på helikoptern och därmed beställningens komplexitet. Hösten 2006 har H1 fortfarande inte lagt beställningar hos sina underleverantörer. Våren 2007 meddelar H1 leveransförseningar och nytt leveransdatum 2007-08-01. I April 2008 meddelar FM att leverans av HKP 10B inte kommer att ske under NBG 08 beredskapstid.

Revisorerna pekar på tre faktorer som gav upphov till förseningen:

- Brister i rapportering av brister. FMV varnade tidigt FM om riskerna, men det rapporterades inte tillräckligt tydligt upp till den högsta ledningen.

- En försenad beslutsprocess inom FM. Revisorerna pekar på att FMV och FM behöver en bättre gemensam rutin för att kunna identifiera, styra och administrera tidskritiska projekt.

- En leverantör med begränsad erfarenhet av komplexa projekt. Detta blev inte bättre av att man hade en smula för bråttom med anskaffningen:

Av offerten framgår att; ”På grund av den korta tid som stått till förfogande för att utarbeta offertunderlaget, så har tekniska lösningar i alla avseenden inte bottnats.

Kvarstår ett antal tekniska frågor att lösa med leverantören. Dessa frågor kommer att hanteras successivt under projektets gång.”

Denna notering i offerten visar att det varit för kort tid för att bereda underlaget vilket vidimerats vid intervjuer. Reservationer beträffande risker för tekniska komplikationer med förseningar finns inte i offerten. Muntligt framfördes farhågor om risker och reservationer som kunde påverka NBG 08.


Frågan är varför H1 vann över bl.a. Eurocopter som borde kunna sin egen helikopter bäst? Tyvärr är nog svaret att det var priset som var avgörande och FMV hade inte kompetens att analysera de olika budgivarna bättre än så...

Lite pinsamt är det att se hur FM hoppar fram och tillbaka i kravbilden:

- I december 2005 fastställs UTOEM för Hkpbat 2010. En konsekvens av detta beslut är att HKP 14 optionerna skall utlösas och att HKP 10 skall fasas ut.

- I januari 2006 beslutar, enligt uppgift, C PROD att genomföra MLU på HKP 10 (9 st). HKP 14 optionerna skall inte utlösas, de ekonomiska medlen skall användas för MLU på HKP 10.

- I december 2006 fattar C U/I inriktningsbeslut avseende utveckling av FM helikopterförmåga. En konsekvens av beslutet är att optionerna på HKP 14 skall utlösas och att HKP 10 skall avvecklas när HKP 14 blir operativ.

- I september 2007 föreslår C LEDS för FML att beslut skall fattas om modifiering av ytterligare 4 st HKP 10, för internationell tjänst. En konsekvens av förslaget är att optionerna för HKP 14 inte skall utlösas och att medlen för utveckling av HKP 15 skall halveras.


De ständiga organisationsförändringarna inom FM är också en bidragande orsak.

Enligt några av de intervjuade upplevdes roller och ansvarsförhållanden under denna period som oklara. ”Det var en tid med icke-beslut eller i alla fall konstiga beslut”. Synpunkter har i samband med intervjuerna framförts att de omorganisationer som genomförts i HKV under 2005 och 2007 starkt bidrog till att så blev fallet. Täta byten av olika rollinnehavare har enligt flera av de intervjuade bidragit till sämre kontinuitet och kunskap om sakförhållanden.

Under tiden har priset på modifieringen stigit från 135 till 235 MSEK.

Det är bra att man drar erfarenheter av denna upphandling så att misstagen inte görs om en gång till. En sak som dock inte nämns är att anledningen till att det blev så bråttom givetvis var förseningen på leveransen av HKP 14. Jag skulle gärna vilja se en analys av varför det gick så snett även i den affären. Men det lär nog förhoppningsvis komma i helikopterutredningen...

Nu närmar det sig 2011 och insats med HKP 10B i Afghanistan. Helikoptrarna är änu inte färdiglevererade, men genomgår just nu operativ validering med bl.a. test av det nya motmedelssystemet. Notera att verifieringstesten av detta system genomfördes redan 2007. Fram tills dess så är det träning i HKP 10A samt HKP 10D som gäller.

Äntligen börjar det hända saker i helikoptersystemet. HKP 16 är på väg in för att ge möjligheter till längre närvaro i t.ex. Afghanistan. FMV köper nu upp ett nytt C2 system för FM helikoptrar. Hmm... kanske dags att slänga ut HKP14 kraftigt försenade ledningsystem?

Uppdaterad 10-05-09, 10:50
Resultatet idag är att tre HKP 10B har beställts, två HKP 10D har levererats, HKP 15 får en massa uppgraderingar för att kunna nyttjas på ett sätt som inte var tänkt och HKP 14 lever fortfarande i limbo.

Men räcker tre HKP 10B för HE ISAF? För MEDEVAC uppdrag krävs att två helikoptrar används så att den ena skyddar den andra. Det ställer krav på 66% tillgänglighet. Detta är en mycket hög nivå för endast tre individer. Med stor sannolikhet kommer en helikopter stå under tillsyn hela tiden, då sanden och värmen i Afghanistan sliter oerhört på materielen. Då räcker det med att en glödlampa går sönder i någon av de andra i samband med start för att uppdraget ska äventyras.

Sedan så undrar jag om våra helikopterbesättningar i längden är sugna på att vara stationerade utomlands långa tidsperioder? Transportbesättningarna börjar att morra i leden, då det tär på familjen att ständigt resa på missioner. Första gången är kul, andra gör man ett bra jobb då man fått erfarenheter men tredje? Det kommer därför att krävas att det utbildas stora mängder piloter och besättningar framöver för att undvika att besättningarna går till civila jobb. Jag hoppas att FM tagit höjd för detta i sin framtida budget?

16 kommentarer:

 1. "Hattandet" inom HKV vad avser kravspecen. bekräftar tyvärr bara bilden av en dysfunktionellt ledning av FM - resten är bara följdfel....

  SvaraRadera
 2. Det är alltså som normalt. Amatörernas julafton i vanlig ordning.

  I stort såväl som smått.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 3. Det var mycket insiktsfullt av C LEDS att, med sin lekmannamässiga helikopterkunskap, inte utlösa optionen på HKP14 (Not for Military use).

  Att satsa pengarna på en hangardrottning som HKP10 i stället för den ruggade och beprövade HKP4 få väll ses som olycksfall i arbetet. Tyvärr med betydande konsekvenser för svensk trupp...

  Att ledningen på Kri Sjö HKP bestod av en infanterist utan helikoptererfarenhet och Flottiljchefen en artillerist även han utan helikoptererfarenhet, rekryterad då han kunde lite om flyg som fågelskådare kan väl förklara turera en del....

  Inge Bra

  SvaraRadera
 4. Inget ont om fågelskådare.
  Ornitokoptern är en för militära ändamål underskattad luftfarkost...

  SvaraRadera
 5. Kan inte minnas att hkp 10 i sin ursprungliga roll som FRÄD var någon hangardrottning direkt...

  Kanske dags att sluta kasta skit på andra i tron att det gynnar ens egna?

  SvaraRadera
 6. Visst saknar Hkp10 vissa "detaljer" som skulle gjort att det kunnat flyga under vissa förhållanden som vi nu måste ställa för. Men överlag så har det renderat i en högre tillgänglighet genom att avstå. Sedan är det inte riktigt en volvo utan mer en lite finkänsligare sportbil över konstruktionen.

  Men hangardrottning är att ta i. Möjligtvis om man struntar i att ha bromstryck som gör att maskinen rullar in en betongtank på plattan....

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 7. @Uppgiven: Vem har sagt något om "hangardrottning"? 66% tillgänglighet är bra siffror. Därav problemet att på endast tre individer hålla två i luften. Gripen ligger i samma härad avseende tillgänglighet, men där finns över 100 flygplan att välja av.

  Notera att 100% tillgänglighet är omöjligt att nå. Då krävs det oändligt med reservdelar och oändligt med tekniker som dessutom jobbar på nolltid...

  100% uppdragssannolikhet når man genom att ha en reserv utfall något går sönder på ett ordinarie plan. En reserv är mycket svårt att få på tre individer...

  SvaraRadera
 8. @CI

  Det gjorde Inge bra i en kommentar strax ovanför min... Det var den jag kommenterade.

  SvaraRadera
 9. @Uppgiven: Aha, jag missade Inge:s kommentar...

  Men hur får man upp tillgänglighet och uppdragssannolikhet på endast tre maskiner?

  Ett sätt kan vara att inte vara insatsberedda 24h/7. Flyg t.ex. enbart om nätterna när det är mindre varmt och medger större marginaler avseende start/landningsprestanda. Därmed så kan de övriga 12h/dygn användas för avhjälpande underhåll så att det alltid stor tre friska maskiner på linjen varje kväll. Två insatsberedda och en reserv.

  Större förberebyggande underhåll kan vara genomfört innan missionen. Nu vet jag inte riktigt hur en helikopters underhållsintervall ser ut och hur mycket flygtid som är tänkt att tas ut under en mission. Men hur vi än gör så kommer det att uppstå behov av underhåll som tar längre än 12 timmar att genomföra, vilket innebrä att det ibland kommer att stå enbart två helikoptrar på linjen. Då tar man en viss chans att få upp bägge samtidigt. Klokt är att i sådana fall ha en annan helikopterenhet som back-up utifall vi inte får iväg bägge.

  SvaraRadera
 10. Sverige är förmodligen det enda land jag har stött på som deklarerar en vilja att endast strida 12h om dygnet. På övningar går det bra att låtsas som om inget händer de övriga tolv timmarna, men verkligheten är en annan. Ytterligare en anledning till att jag är skeptisk till att NBG 11 någonsin kommer till användning.

  SvaraRadera
 11. För dom som är Asterixälskare som jag så rekommenderar jag albumet "Asterix i England".

  http://en.wikipedia.org/wiki/Asterix_in_Britain

  Där så lyckades de engelska bönderna hålla Julius Caesar borta tills han en dag valde att anfalla på de obligatoriksa Te-pauserna.

  Lede fi har en viss ovana att anfalla när vi minst önskar det och i fallet Afghanistan så finns varken Miraculix eller trolldryck.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Miraculix

  SvaraRadera
 12. Några korrigeringar kan vara på sin plats. Det "C2 system" som nu ska införskaffas gäller lednings och sambandsfunktionalitet för helikopterbataljonen och då inte mission systemen till själva helikoptrarna.
  Vidare så har hkp14 taktiska mission system varit klart ett bra tag nu, det är helikopter tillverkarens core avionik och själva plattformen som hela tiden försenas vilket då givetvis påverkar det taktiska mission systemet.

  SvaraRadera
 13. @Anonym 11.45: Då Saab är inblandade i HKP14 taktiska system så är det nog en del som saknas. En av de problem som för Gripen har haft det svårast i utvecklingen är just det taktiska planeringssystemet MSS. Aerotech i Arboga tillverkade föregångaren PLA som fungerade bra för både Viggen och A/B versionen av Gripen. Tyvärr valde Saab att ta hem produktionen till Linköping och "stor-Saab" där det inte fanns någon kunskap och man fick börja om från ruta 0 med C/D vesrionen av Gripen.

  SvaraRadera
 14. @CI
  Vi kommer inte att ha tillräkligt med besättningar på plats i Afghanistan för att flyga med 3 st Hkp10B! Det spelar säkert ingen roll för vi kommer inte att ha mer än 2 st Hkp10B på plats.

  Uppenbart inte lätt att bestämma vad Hkp10 skall användas och modifieras till och inte blir det bättre av att det endast finns 9 st skrov. Vilken lärdom har vi då dragit när vi vill köpa 15 st BlackHawk!

  Det störst felet med Hkp10 begicks under 80-talet då Flygvapnet valde Super Puma före BlackHawk. Men så fanns det också många orimliga sanningar inom spetsflygets fd FRÄD.

  Vem minns inte JAS-Jannes order om att det endast var mil hkp som fick utgöra FRÄD under en övning i Härjedalen sent 2006. Vem minns inte de piloter som fäste betydelse vid att de personligen skulle känna den FRÄD besättning som skulle undsätta dem vid behov. Vem minns inte det uttalade icke behovet av NVG inom den fd militära FRÄD expertisen.Vem minns inte vad vinschoperatörens behov av att kunna stå upp och vinscha fick för konsekvenser på val av helikopter då och nu.

  Lärdomen borde vara att tänka först och eventuellt skriva senare.

  SvaraRadera
 15. Det har sagts förr - Tänkande har inte varit de senaste Cheferna för Flygvapnet & deras närmaste entourage starkaste sida. Ytterligare ett slående exempel på den gamla tesen om att där alla tänker lika - tänks det inte mycket alls.

  Men som man bäddar får man ligga - när alla som någon gång stoppat näsan utanför FV för att bredda sig effektivt rensats bort för att ge plats för befordringsivriga JA(S)-sägare så blir det inte bättre än så här !

  SvaraRadera
 16. @13.52
  Vad var felet med att välja Super Puma på 80-talet när man ville ha en FRÄD-Hkp? Puma har ju tjänstgjort i flera oroshärdar med gott resultat. Men det förstås, den är ju inte amerikansk och lika häftig som BlackHawk. Lika dumt som det är att välja utrustning för att den är europeisk är det att välja den bara för att den är amerikansk.

  Felet borde väl snarare vara att man inte uppgraderat dem tidigare och då hela flottan. Avsaknaden av NVG är ju så dumt att man har svårt att förstå det. Fast lika illa har det varit på JAS-sidan och även där har man hört argumentet att det behövs inte.

  Om vi hade valt någon av de andra helikoptrarna i upphandlingen för Hkp 14 hade vi ju fått en som hade tillräckligt hög kabin utan att behöva beställa en specialvariant. Dessutom hade de varit levererade sedan länge.

  @12.24
  Sedan kan man ju undra varför man inte kunde ha ett gemensamt planeringssystem för hela FV utan har olika för 39 och Hkp.

  SvaraRadera