måndag 2 januari 2012

Gästinlägg: Må du leva i intressanta tider

Ordspråket i rubriken – som är en förbannelse - gjordes känt av Robert Kennedy i ett tal på 60-talet.

“There is a Chinese curse which says, "May he live in interesting times." Like it or not, we live in interesting times. They are times of danger and uncertainty; but they are also more open to the creative energy of men than any other time in history.”

Inte bara det att man går i en ständig väderspänning p.g.a de stormar som ligger som ett pärlband över Atlanten och som dansar in över Riket, utan även det faktum att man som försvarsmaktsanställd – civil eller militär – utsätts för ”Ständiga Förbättringar” i form av omorganisationer och nerdragningar. Förutom alla andra problemområden har nu de personella obalanserna kommit på modet. Wiseman har i ett utmärkt inlägg Försvarsmaktens köttberg kommenterat Försvarsmaktens problem med just de personella obalanserna. Den kreativa energi som Robert Kennedy talade om är nog inte det första man kommer att tänka på i samband med Försvarsmaktens olika omorganisationer de senaste årtiondena.

Under innevarande år skall FMOrg 13 bemannas och den överflödiga personalen ”hanteras”. I detta sammanhang har FM och ATO gjort en gemensam riskanalys för verksamheten. Den har tidigare kommenterats här hos CI. Under året prioriteras att Basorg 13 bemannas med personal med tillräckliga kvalifikationer. I det här sammanhanget skall arbetet med befattningsstrukturen (Ag BoK) bakas in i omstruktureringsarbetet. Försvarsmaktens budgetunderlag för 2013 bygger ekonomiskt på att FM under året kommer att avveckla såväl YO som civila. För att få ekonomisk effekt torde det krävas en inte ringa numerär enligt mitt förmenande.

Hur skall vi då uppnå personell balans i Försvarsmakten? Problemet kan delas upp i tre delar. (i) Militärer och civila som uppfyller kriterierna för de kvalifikationer som efterfrågas men som inte går med på att familjen drabbas av en ny flyttkarusell och därför tackar nej till ny befattning på annan ort. (ii) Anställda som har otillräckliga kvalifikationer och här gäller det nog främst äldre som inte kan leverera fullt ut i den fysiska stridsmiljön. Det slår dock lätt fel med detta som enda urvalsfaktor. Det är ett begränsat antal som löser sina stridsuppgifter genom att till fots förflytta sig med 60 kg packning och handburna vapen. Särskilt på den civila sidan. (iii) Sedan har vi myntets andra sida, nämligen vakanta befattningar som inte kan bemannas, eftersom FM idag inte har tillräckligt många medarbetare med rätt kvalifikationer för vissa befattningar. Som exempel kan nämnas teknisk personal, med flygtekniker som det kanske mest bekanta exemplet.

Därefter kommer den spännande frågan om det är möjligt att anställa och avskeda samtidigt. Här tror jag att Försvarsmakten är av uppfattningen att t.ex. OP 09-12 går att anställa trots alla uppsägningar i övrigt. I förra uppsägningssvängen gick det inte att nyanställa, så vi får väl leva i ovisshet ett tag till. Jag vet inte vad ATO har för synpunkter i ärendet, men det lär väl ge sig.

Sedan har vi kolleger inom FMLOG som skall överföras till FMV. Här finns det en rad frågor som dyker upp. Hur går det med deras pensionsålder är en sådan fråga och hur går det för dem som inte vill följa med till en ny, civil organisation? De som väljer att tacka nej till att byta myndighet, kommer med stor sannolikhet att sägas upp p.g.a. arbetsbrist, eftersom verksamheten (befattningen) inte längre finns kvar i Försvarsmakten. Trygghetsavtalet och Trygghetsstiftelsens åtgärder – såsom förlängd uppsägningstid, PE, m.m. – gäller nog inte för dem som säger nej till att följa med verksamheten till den nya myndigheten.

Sedan har vi FortV personal i omvänt förhållande. Denna personal drabbas av arbetsbrist, då deras myndighet helt enkelt läggs ner. De som så väljer, förs över till Försvarsmakten. Om dessa skall ingå i Basorg eller ej är i nuläget inte utrett.

Vad det skulle innebära för Försvarsmaktens funktioner om personalen väljer att inte följa med i organisationsbytena kan vara föremål för vars och ens gissningar och spekulationer. En annan fråga är om utlandsobligatoriet följer med till FMV. Eljest kan vi få logistikproblem.

Försvarsmaktens omstruktureringsorder kommer enligt liggande plan att ges ut i februari 2012. Då blir det orderuttagning för förbandscheferna i sällskap med HR- och Info-chefer. Då kommer dessa att utrustas med de så moderna talespunkterna för kommunikation med underställd personal vid hemmaförbandet. Kanske enklare då att lägga ut talepunkterna på EMIL, så kan vi läsa själva. Därefter lämnas också information till de anställda och media, efter det att förbandscheferna har blivit informerade.

Nytt för i år är även att Försvarsmakten har ambitionen att uppträda som en korrekt och tydlig arbetsgivare genom hela processen. ”Reglerna på svensk arbetsmarknad gäller också Försvarsmakten och dess medarbetare!”, som det uttrycks.

Är det bara jag som tycker att det börjar bli svårt förstå varför alla förändringar kommer samtidigt och som undrar vem som har kontroll på att alltsamman bär mot ett mål och i sådant fall vilket?

Finns det någon där ute som kan ge försvarsmaktsledningen något gott råd inför stundande omstrukturering? Är det någon särskilt aspekt av arbetet, med den erfarenhet ni har av tidigare omstruktureringar, som ni kan hjälpa Försvarsmakten med?

I sanning intressanta tider.

Själv är jag inte så pigg på att – efter mer än 18 års skolgång och studier, med dithörande studieskulder – bli fanjunkare.

/Sumatra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar