onsdag 11 januari 2012

Strategisk dolkstöt

Temperaturen inför Folk och Försvars Rikskonferens 2012 i Sälen höjdes kraftigt då Officersförbundet släppte sin analys av Försvarsmaktens underfinansierade budget.

Var beredd att öka försvarets budget med över åtta miljarder, eller skär ned sex miljarder. Det är slutsatsen i den rapport som Officersförbundet presenterar idag.

– Vi har i rapporten utgått från forskning som visar hur Försvarsmaktens köpkraft successivt urholkats de senaste tio–femton åren. De ständiga neddragningarna till följd av underfinansiering skadar försvarets förmåga och hotar omställningen till ett anställt försvar, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.

I rapporten framkommer att Försvarsmakten har ett ytterst ansträngs ekonomiskt läge. Myndigheten ser stora svårigheter att finansiera den nya insatsorganisation och samtidigt förnya föråldrad materiel. Officersförbundet vill se en parlamentarisk försvarsutredning som snarast utreder både försvarets ekonomi och de stora globala förändringar som sannolikt väntar de kommande tjugo åren.


Inte helt oväntat går Tolgfors ut med ett försvarstal.

Försvarsmakten har under ett antal år visat full ekonomisk balans. Mycket talar för att det blir balans eller mycket nära balans även för 2011, även om redovisningen ej är klar. Den ekonomiska utmaning Försvarsmakten hade 2011 berodde på att myndigheten fann kostnader för pensions- och ledighetsskuld, som man tidigare inte känt till. Detta har man under 2011 vidtagit åtgärder för att balansera, till synes framgångsrikt. Det hade ingenting med materiel att göra.
...
De mycket betydande försvarsnedskärningar som sker över Europa idag gör att inget land har vare sig pengar eller vilja att fortsätta med nationell utveckling och anskaffning av materiel, såsom Officersförbundets historiska siffror bygger på. Europa går med nödvändighet mot gemensam utveckling och anskaffning av materiel, och nya materielförsörjningsstrategier som bygger på inköp av beprövad materiel från längre serier.


Sin vana trogen är Tolgfors optimist och räknar hem för mycket av potentiella vinster samtidigt som han negligerar potentiella kostnader. Samarbete innebär inte nödvändigtvis besparingar! USA:s neddragning i Europa kommer att innebära att Europa måste ta större delar av kostnaderna för internationella insatser. Vi måste bygga upp gemensamma resurser i form av bl.a. luftankning och transportkapacitet. Då Sverige dessutom är ett starkt ekonomiskt land inom Europa så kommer de övriga länderna att kräva att vi tar en större del av kostnaden för kakan och inte bara äter av den. Internationella samarbeten innebär att både ge och ta!

Som vanligt kommer dessutom begreppet "ekonomisk balans" balans upp i Tolgfors argumentering, d.v.s. utgifter = statsbidrag. Tyvärr innebär vägen till ekonomisk balans alldeles för ofta att Försvarsmakten genomför neddragningar på övningar, resor, flygtid, utbildning m.m. Försvarsmakten kostar lika mycket, men får inte ut någon effekt. Att det sedan dyker upp nya svarta hål pekar dessutom tydligt på att det nya ekonomiverktyget PRIO inte fungerar som det borde. Mer bortkastade miljarder med andra ord. För att inte tala om bortslösad arbetstid för alla som tvingas att lägga ner stor del av sin arbetstid till administration.

Hur mycket försvarsmakten kostar och vad de gör av med pengarna på är egentligen ointressant. Det handlar om vad Sverige har råd med och det som är viktigt är vilket resultat får vi ut av Försvarsbudgeten. Hur många förband är i verkligheten insatsberedda? Då menar jag inte friserade siffror där förbandschefer tvingas höja KDU-värden till de som politiker och HKV önskar utan verkliga insatsberedskap). Ett exempel på friserade siffror är att HKV anmält fartyg till internationella insatsregister och att de sedan, när man fundera på att skicka dem till Libyen, visade sig inte alls var beredda. Eller stridsflygdivisionen som redan var upptagen inom ramen för NBG och det krävdes en stor offentlig övertalning av politiker och HKV att nyttja förbandet EAW. Från många inblandade var det omöjligt att skicka EAW till Libyen då det stod i NBG-beredskap.

Vägen dit består av träning och övning, vilket kostar massor av pengar. Ska dessutom stora delar av Försvarsmakten vara beredda "här och nu", så kommer det att kosta ännu mer då den förmågan inte alls finns idag.

Vi kanske skulle genomföra någon typ av centralprov motsvarande det som skolornas elever får genomföra. Klarar Försvarsmakten inte av att leverera välutbildade insatsförband så dras statsbidragen in. Mitt förslag är att genomföra motsvarande NATO TACEVAL under KFÖ för alla svenska förband. Detta borde genomföras av en neutral enhet som inte är beroende av Försvarsbudgeten. Inom flygverksamheten finns FLYGI som ställer upp regelverk samt godkänner materiel och verksamheter. FLYGI är en oberoende inspektion direkt underställda ÖB. Det finns HKV PROD Flygsäk som övervakar att verksamheten genomförs på ett flygsäkerhetsmässigt bra sätt. Men det kanske också borde finnas någon som inspekterar förbanden och ser till att de klarar av sina taktiska uppgifter? OBS: Detta får inte vara krigsförbands- eller prodförbandsansvariga. Kanske det borde vara Försvarsberedningen?

Allan Widman verkar inte så förtjust i en Försvarsutredning, trots att han flera gånger uttalat sig positiv för en Luftförsvarsutredning.

Rapportens slutsats är att det nu behövs en "stor försvarsutredning". Mellan raderna kan man förstå att förbundet har äldre tiders utredningar i tankarna. Då ministrar och ledande allmänpolitiker i riksdagen engagerade sig i planeringen av rikets försvar. Då kunde till och med en LO-bas som Gunnar Nilsson sitta i försvarsberedningen. Den tiden torde dock vara förbi.

Försvars- och säkerhetspolitiken är inte lika het som den en gång var. Det underliggande skälet är försvarets bristande förankring hos det svenska folket.

Nej, bättre då att Officersförbundets goda exempel får fler efterföljare. Det är i en öppen och frejdig försvarsdebatt som saker kan påverkas, inte i första hand bakom utredningarnas lyckta dörrar.


Jag håller med om att det behövs en debatt. Men samtidigt måste vi någon gång gå från ord till handling. Officersförbundet har i varje fall med en strategisk dolkstöt i ryggen på Försvarsdepartementet öppnat dörren för en livlig debatt om bara några dagar. Jag kommer givetvis med nöje att återkomma till den diskussionen!

"Et tu, Brute?"

Se även Wiseman och Försvar och Säkerhet.

SvD, DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar