torsdag 19 januari 2012

100+75

För två år sedan firade flyget i Sverige 100 år med flyguppvisningar över Gärdet i Stockholm samt på Malmslätt i Linköping. I år så är det dags igen. Det militära flyget i Sverige fyller 100 år och Saab AB fyller 75 år som flygplanstillverkare.

Militärflyget i Sverige startade med att den s.k. "Bryggarkärran", en Nyrop Blériot 3 köptes in 1911.

Maskinen var konstruerad efter en engelsk modifiering av Blériot XI som kallades "Big Bat" och var varvets tredje flygplansbygge (Nyrop 3). Planet var tvåsitsigt och stolarna var placerade bredvid varandra. I Sverige fick det namnet "Aeroplanet nr 1" eller "Kiddy". Neumüller skänkte flygplanet till Sjöförsvaret "för spaning till sjöss". Neumüllers gåva av "Aeroplanet nr 1" kom att kallas för "Bryggarkärran". Maskinen överlämnades till marinen i december månad och blev därmed svenska försvarets första flygplan. Den 3 februari 1912 flög Olle Dahlbeck för första gången i militär regi med detta flygplan. Starten skedde från Värtans is vid ön Stora Skraggen.


"Bryggarkärran" i luften.

Efter att Louis Blériot korsade engelska kanalen 27 juli 1909 så skulle alla bygga Blériotkopior, inte minst vi svenskar. Det resulterade i att Sverige låg långt framme med ett antal stora flygplanstillverkare redan innan VK1.

Hade inte Enoch Thulin omkommit i en flygolycka 1919 så hade kanske svensk flygindustri varit ännu större än vad den är idag. Redan då hade Thulinverken (som tagit över Hjalmar Nyrops tilverkningslokaler) ca 1000 anställda medarbetare! Nyrop själv avled 1915 i sviterna av de skador han fick under ett haveri.

Under mellankrigsåren så började Flygvapnet att byggas upp. Riksdagsbeslutet 1925 blev starten för att Flygvapnet bildades som egen försvarsgren 1 juli 1926. Till och börja med hade man en mycket blandad flotta av flygplan som köpts in från olika håll i världen. Inledningsvis bl.a. genom att föreningar runt omkring i Sverige anordnat insamlingar för att köpa in och skänka flygplan till försvaret! Kanske något att ta efter i dagens budgetneddragningar.

AB Svensk Flygindustri som ägdes av tyska Junkers byggde flygplan på licens och tillverkade även ett antal egna flygplanstyper, men lades ner 1935. Svenska Aero AB ägdes av tyska Heinkel och tillverkade också på licens. 1932 togs Svenska Aero över av ASJ - AB Svenska Järnverkstäderna i Linköping. ASJ bildade sedan sin Aeroavdelning som tog namnet ASJA. ASJA producerade bl.a. J 6 - "Jaktfalken".

Parallellt med att ASJA tillverkade flygplan så köpte Bofors 1936 upp Nohab Flygmotorfabriker som tillverkade flygplansmotorer i Trollhättan.

Flygvapnet krävde dock att de samarbetade och i mars 1937 bildades AFF - AB Förenade Flygverkstäder av ASJA och Saab (som var under bildande av Bofors i Trollhättan). Saabs födelseort är med andra ord inte Linköping! Den 2 april 1937 bildades så slutligen Saab - Svenska Aeroflygplan AB som ägdes av Bofors-Nohab och AB Ars som i sin tur var en del av Electrolux under ledning av Axel Wenner-Gren. I Trollhättan tillverkades mediumtunga bombare och Linköping lätta bombare och skolflygplan.

Det första flygplanet som tillverkades av Saab (i Trollhättan) var inte som många tror B 17, utan tyska Junkers Ju 86K som i svensk tjänst hette B 3! I Linköping byggde ASJA B 5 - Northrop 8A-1, SK 14 - North American NA-16 samt SK 12 - Fw 44J Stieglitz.

Det krävdes ett nytt världskrig för att få upp farten på svensk flygplansindustri. "Fred i vår tid" sade Chamberlain. "Vår beredskap är god" sade Per Albin Hansson. Bägge uttalandena var långt ifrån sanningen. Sverige försökte köpa flygplan över hela världen, men när kriget närmar sig vill ingen sälja det man har. Amerikanska flygplan beslagtogs och deltog i strid över Stilla Havet med svenska kronmärken på skrovet. Vi svenskar fick därför nöja oss med det som italienarna inte ville ha i form av jaktflyg, bombflyg och jagare.

Saab och ASJA var en dålig kombination. Bolagen konkurrerade sinsemellan och i mars 1939 så bröts Saab loss från Nohab och tog över ASJA. Det nya bolaget Saab fokuserade på att tillverka flygplan och Nohab (senare Volvo Flygmotor AB) byggde flygplansmotorer. Därmed så blev också Linköping hemvist för Saab!

Saab fortsatte att producera licenstillverkade flygplan, men den 18 maj 1940 flög prototypen till det första egna producerade flygplanet, Saab B 17A. Resten är redan historia.

Den 3 Juni 2012 blir det därför flygdag på Malmslätt där man firar både militärflyget och Saab med den gemensam "födelsedagsfest". Vi kan bara hoppas på att det blir lika bra som 2010. Tyvärr så blir det svårt att hålla en bra flygshow på Saabfältet med tanke på de vägbyggen som på ett effektivt sätt inneburit att fler och fler Saab-anställda tar cykeln till jobbet. Hmm... jag anar en slug tanke bakom det hela...

Den 12 maj 2012 genomför Flygvapenmuseum i Linköping en specialvisning för att fira Saab:s 75-årsdag.

Givetvis så kommer flygplanen att stå i fokus. Vad står då på min önskelista?

- Tregrupp Vampire. Skulle ha flugit på Västerås flygdag förra året, men ett av flygplanen fick motorproblem.
- Rote Tiger Moth. Skulle också ha flugit på Västerås flygdag förra året, men ett flygplan råkade få ena vingen skadad i en taxningsolycka på marken.

Just nu finns det många flygvärdiga veteranflygplan som flugit i Flygvapnet, B-17, J-29, J-32, J-35. Dessutom finns det i Sverige ett antal flygplanstyper som också tjänstgjort som J-26 Mustang, S-31 Spitfire, DC-3/C-47 m.m. Ibland så hör man kritik att dessa gamla veteraner skall stå på museum och inte riskera haverera under flyguppvisning. Det folk inte förstår är att utan flyguppvisningarna så skulle det aldrig ha uppstått ett intresse att finansiera de omfattande restaureringar som genomförts på flygplan som i många fall har varit rena vrak, eller att betala driftskostnaderna. Ett stridsflygplan drar mycket bränsle och motorer har inte särskilt lång livstid. Jag har i tidigare inlägg framfört min oro över att vår J-29 inte har så många timmar kvar innan dess motor är slutkörd, men bekanta till mig hävdar att så inte är fallet.

Det ska givetvis också bli intressant att se de nya HKP 16 - UH-60M Blackhawk.


AJ 37 på F7 Såtenäs i december 2011

Men mest av allt längtar jag efter en aluminiumren AJ37 Viggen från F7 i Såtenäs. D.v.s. i den "färg" som flygplanen ursprungligen levererades till svenska Flygvapnet. Det har varit en omfattande procedur att få alla papper klara för en civil registrering. 2010 misslyckades man, men kanske det blir klart till sommaren 2012? Mullret från en RM8A slår det mesta i flygväg.

Kanske det kan resultera i en ny "blandgrupp" med det mesta som Saab genom åren producerat åt det svenska militärflyget? B 17, J 29, J 32, J 35, JAS 39 och SK 60 finns tillgängliga. Och kanske AJ 37. Mumma för en flygnörd!

Jag ser dessutom fram emot att få fylla min redan överfyllda bokhylla med en eller ett par jubileumsböcker. Med tanke på hur fort utvecklingen gick för flyget i Sverige så lär det finnas gott om tillfällen att fira jubileum de närmaste åren. Tyvärr så har avvecklingen gått ännu snabbare så det börjar bli dags att fira "jubileum" i form av gravöl på diverse flygmuseum placerade på nedlagda flottiljer runt omkring i Sverige.

Min kalender är i varje fall bokad helgen den 2-3 Juni 2012!

Se även Flyghuvudstaden.

Tills vidare så får ni nöja er med lite historia på film.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar