torsdag 5 januari 2012

Svenska exportsuccéer

Absolut Vodka, IKEA, ABBA, Volvo, Battlefield m.m. Listan med svenska export succéer kan göras lång. Att svenska bolag är duktiga på att tillverka militär utrustning som flygplan, ubåtar och terrängfordon är nog heller inte okänt. Försvarsmakten stöttar dessa exporter genom att vid behov låna ut personal. Då staten står som försäljare så kan det ske genom att hela förband hyrs ut som t.ex. Gripensupportgrupperna i Ungern, Tjeckien och Thailand eller varför inte ubåtsförbandet som lånades ut till US Navy för att de skulle kunna träna mot den nya generationens tysta ubåtar.

Men på senare år så har det börjat dyka upp nya typer av exportvaror som ligger inom gråzonerna. Vi har börjat exportera ren militär kunskap.

Neddragningar i Försvarsmakten har inneburit att en hel del välutbildade medarbetare har passat på att byta sida av staketet. De kunskaper de för med sig ligger givetvis mest inom det militära området. En hel del återanställs som konsulter. Antingen direkt till Försvarsmakten eller via FMV eller Försvarsindustrin. Om detta i praktiken innebär besparingar får någon ekonom uttala sig om. Traditionellt sett har detta mest varit överstelöjtnanter och uppåt, men på senare tid så har även specialister som t.ex. helikoptertekniker funnit en arbetsgivare som är mer nöjd med deras kunskaper.

Men med övergången till ett yrkesförsvar så kommer det att dyka upp en helt ny typ av kunskap som erbjuds och som eftersöks. Och detta inte bara inom Sverige. Det rör sig om duktiga soldater, underbefäl och officerare som vill utbilda andra Försvarsmakter eller helt enkelt jobba som s.k. "contractors" i oroshärdar som Irak eller Afghanistan.

USA har officiellt dragit sig ur Irak. Det ska inte finnas några soldater kvar. Men det vimlar av bolag som Blackwater/Xe, Halliburton/KBR m.m. som har välutbildade och välbeväpnade "skyddsvakter". Även svenska bolag har startats upp av f.d. medlemmar ur de svenska specialförbanden. Dess bolag konkurrerar delvis med de svenska militära internationella insatserna. I t.ex. den civila sjöfarten har det börjat dyka upp bolag som erbjuder beväpnade vakter ombord på civila fartyg. I brist på att länder som Sverige skickar fartyg ner till Adenviken så kan vi vara säkra på att det jobbar en och annan beväpnad svensk ombord på utländska fartyg.

Det senaste exemplet på kunskap som exporterats är de stridsbåtar som köps av Indonesiska marinen.

John Lundin är uppfödd med båtar. Pappa Allan grundade Swedeship som bland annat drev Gotlandsvarvet och Djupviks varv. Swedeship var efter den svenska varvskrisen Sveriges största privata varv.
...
Miljön är också på många sätt idealisk: lönekostnaderna för en patrullbåt liknande den svenska Stridsbåt 90 – som Swedeship byggde hälften av och nu är amfibiebataljonens viktigaste transportbåt – är 10 procent i Indonesien jämfört med 50 procent i Sverige.
...
Med färska intryck ritades och testades det missilfartyg som nu håller på att ta form och det finns svenska ingredienser. Vattenjet kommer från Östersjöbruk och det är svenska Spectremarin som utbildar personalen i att köra fort och bordningsteknik.

Spectremarin består av officerare från amfibiebataljonen som insåg att de tjänade betydligt bättre på att utnyttja sina kunskaper till att utbilda internationella besättningar än svenska soldater.

Just bordningsteknik har blivit internationellt efterfrågat i takt med att fartygskapningar världen över har ökat.


Här har ISP inget för att lägga sig i. Det är helt enkelt ett indonesiskt företag som säljer indonesiska båtar. Detta trots att en av huvudpersonerna var med och konstruerade våra svenska stridsbåtar och besättningarna utbildas av instruktörer från gamla amfibiekåren! Kanske t.o.m. delar av den bordningsstyrka som Juholt ville skicka till Libyen?

Med nedrustningen av det svenska invasionsförsvaret så har förutom officerare en hel del svensk militär materiel funnit villiga köpare runt jorden. Men hur bra koll har vi på vart materielen tar vägen? ISP kräver intyg från svenska bolag när de säljer militära produkter, men frågan är hur hård man är när FMV säljer ut överskottslager? I Libyen har man t.ex. hittat gott om belgiska vapen. Nu senast hamnade Tyskland i blåsväder när en båtslast med Patriotrobotar dök upp oanmäld i en finsk hamn.

För några år sedan sålde FMV ut sex st av våra gamla patrullbåtar av Kaparenklass till RCI Group Ltd i Storbritannien. Här är FMV annons. Ryktet säger att de var tänkta att hamna utanför Somalia som bevakningsbåtar (även om jag tror att de skulle få problem om de är långt ute till havs). Då de såldes utan motorer och utan militär bestyckning så är det osäkert om den ens räknades som militär materiel och väckte ISP:s intresse.

Det vore mycket intressant att få en redogörelse var vår sålda materiel tagit vägen. Och nu menar jag inte bara den första köparen som köpte ett paket med utrustning, utan den slutgiltiga användaren. Lika intressant vore om Officersförbundet skulle kunna göra en undersökning om vilken typ av anställning som avdankade officerare och soldater får.

Tolgfors pratar om att våra soldater ska få civila meriter och civilt mervärde av sin militära tjänst. Men de som kommer att skrika högst efter välutbildade soldater är inte civila bolag utan de som jobbar inom den grå sektorn. Och då är det inte det civila mervärdet de är ute efter utan de rent militära kunskaperna.

Man brukar säga att varje land har ett försvar. Sitt eget eller någon annans. Numera kanske man kan säga att Sveriges Försvarsmakt finns i många länder. Sverige är dock snart inte den största arbetsgivaren.

Frågan är om ISP kan sätta begränsningar på att sälja sin kunskap till utländska bolag? För anställda i civila bolag så finns det regelverk kring att byta arbetsgivare och ta med sig kunskaper från ett bolag till ett annat. För Försvarsmaktsanställda så verkar det inte finnas några sådana regler över huvud taget. Tystnadsplikten täcker mest bara operativa aspekter på hur Försvarsmakten fungerar, men stridsteknik, taktik m.m. är mer generella kunskaper.

Kanske Sverige i framtiden blir som Schweiz varit under många år. Neutralt och fredligt och en av de största exportörerna av legosoldater till alla slagfält i Europa under stormaktstiderna. Resterna av detta kan man bl.a. se av Schweizergardet i Vatikanen. Men å andra sidan så är Sverige kanske bara tillbaka där vi en gång i tiden startade då svenska "väringar" stod högt i kurs i Byzans arméer.

Military Photos

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar