onsdag 11 januari 2012

Vittnen talar

Ibland så får man ångra valet att lämna huvudstaden. Utbudet är inte alltid lika bra som i Stockholm.

Under rubriken "Vittnesseminarier" så kommer FHS - Försvarshögskolan tillsammans med Södertörns Högskola att måndagen den 16 januari att genomföra ett mycket intressant seminarie kallat "Förnyelse eller förfall? Svenska försvaret efter kalla kriget". Det som är intressant är att man lyckats bjuda in samtliga "skyldiga" till Försvarsmaktens strategiska timeout. Deltagarlistan innehåller tunga namn som Owe Wiktorin, Johan Kihl och Björn von Sydow.

Hade jag haft en möjlighet så skulle jag vilja gå och ställa frågan "Vem sjutton var det som uppfann NBF?".

I min uppfattning av det som skedde så var det så att alla inblandade insåg att Försvarsmakten var körd i botten. Något behövdes göras. Konsultfirman SAIC dök upp och sålde in konceptet NBF med radarstationer upphängda i ballonger m.m. Alla inblandade köpte konceptet. Något behövdes göras och nu hade man en plan på vad som skulle göras. problemet var att planen vare sig var byggd på ett strategiskt behov eller ens tog hänsyn till det som redan fanns i form av bl.a. Marinens och Flygvapnets stridsledningssystem. Det var egentligen inget nytt som behövdes, bara kittet mellan delarna så att informationsflödet fungerade.

Det är bra att man nu börjar gräva i Kalla Krigshistorien och även övergången till Insatsförsvaret. Det är alldeles för lätt att historien döljs eller förskönas för att motivera beslut. Detta kommer bara resultera i att vi aldrig kan lära av historien då historien är falsk. I sammanhanget skulle jag vilja rekommendera FOKK - "Försvaret och Kalla Kriget", ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl Örlogsmannasällskapet. Desssa böcker finns tillgängliga i bokhandeln samt hos SMB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar