torsdag 12 januari 2012

Gästinlägg: Närbild på horisonten, en betraktelse

De flesta har sett den – horisonten - men ingen har varit där. Den gäckar oss ständigt och vi kan inte komma dit.

Sedan mänsklighetens tillblivelse har man sett den, natthimlens näst största himlakropp, Venus. Ingen har varit där och själva den skenbara storleken beror på att vi är dömda att anlägga det enda tillgängliga perspektivet, nämligen från vår egen planet och ut i evigheten.

Inte heller framtiden låter sig så lätt fångas och ingen har varit där. Vi kan tänka på den, diskutera den och planera för den och vi kan anlägga vilket perspektiv vi vill på den. Det enda vi med säkerhet kan säga är att den aldrig varit så nära som nu.

”Ett språk är ett fantastiskt redskap, ett otroligt sätt att kommunicera, uttrycka känslor och förhoppningar, berätta om drömmar och händelser”, läser jag på ett ställe. Det kan även användas till att diskutera den undflyende framtiden.

Språket är samtidigt en sköka som lånar sig till lite av varje, förvandlar svart till vitt, sant till falskt. Hur man än vänder sig har man ändan bak är ett sant påstående men om man drar ner byxorna kommer ändan fram. Språket är en sköka.

Språket kan också vara ett arbetsredskap. Som för våra politiker och ledande militärer, där språkets böjlighet, formbarhet och ibland brist på exakthet väl närmast betraktas som en fördel. Frasen ”En Budget I Balans” kan dölja oceaner av andra obalanser och brister och gör det också. ”Svarta Hål” kan inväxlas i inställda övningar, uppskjutna materielprojekt och avskedade anställda. ”Ett Insatt Insatsförsvar” kan inväxlas i undermålig beredskap och utrustning, vakanser och eftersatt underhåll. ”Sveriges Bästa Arbetsgivare” däremot låter sig inte så lätt växlas in, mot den fond som timade händelser erbjuder.

Språkets motsats – tystnaden - kan också vara ett effektivt arbetsredskap. Ta Håkan Knohult som exempel. Han gör inga intervjuver. Klok karl även om tystnaden kom väl sent. En annan som sägs ha valt tystnaden som arbetsredskap enlig somliga är Rikets Överbefälhavare. Det skall emellertid bli spännande att ta del av vad generalen har att säga om framtiden i stundande Sälental.

Vad framtiden bär i sitt rymliga sköte ligger väl bortom både din och min horisont, utöver ”En Budget I Balans” och ”Ett Insatt Insatsförsvar”?

/Sumatra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar