söndag 3 januari 2010

Toyotaprincipen inom säkerhetspolitik (uppdaterad)

Sverige deltog 2009 i Adenviken för att försöka stoppa somaliska pirater från att attackera och kapa civila fartyg. Bevisligen så fortsätter piraterna sina aktiviteter, så Sverige kommer att under våren skicka en ny styrka med HMS Carlskrona i spetsen tillsammans med ett av Kustbevakningens sjöbevakningsflygplan.

Men är detta verkligen rätt sätt att lösa problemet? Ger vi oss inte bara på symptomen på ett underliggande problem?

Toyotaprincipen säger att när man stöter på ett problem så ska man försöka hitta de underliggande orsakerna genom att fråga 5 stycken "Varför?".

I detta fall så blir frågeställningen och svaren något i stil med:
- F:Varför finns det så gott om pirater just runt Somalias kust?
- S:Därför att dom är fattiga och behöver tjäna pengar. Ingen normal människa ger sig ut till havs i skruttiga småbåtar och riskerar livet.
- F: Varför är dom fattiga?
- S: De flesta av dem är fiskare och deras inkomster från fisket har minskat.
- F: Varför har inkomsterna från fisket minskat?
- S: Därför att dom med sin gamla utrustning får konkurrera med stora fiskebåtar från omvärlden.
- F: Varför fiskar de stora fiskebåtarna där?
- S: Därför att Somalia är en för svag stat för att skydda sina medborgares intressen.
- F: Varför är Somalia en svag stat?
- S: Därför att det pågått krig och svält i snart 20 år.

Hmm. Beroende på vilket av svaren vi ger oss på så blir det olika lösningar. Tyvärr så har Sverige i detta fall valt att ge sig på symtomet och ingen av de underliggande orsakerna.

Om vi i stället skulle ge oss på de länder som bedriver rovfiske kring Somalia så skulle det troligtvis göra betydligt större effekt. Troligtvis så skulle vi parallellt under en tid få bedriva ett visst skydd av sjöfarten eftersom det finns en och annan pirat som fått smak för verksamheten. Liknande rovfiske och därmed konflikter pågår på andra håll i världen. I Guineabukten, utanför Island m.m. vimlar det av fiskefartyg från nationer i helt andra delar av världen. Det har i många fall lett till konflikter där beväpnade fartyg från inblandade nationer har bevakat sina fiskefartyg.

Det man får fråga sig är; Är vinsten från detta rovfiske verkligen så stort att det överväger kostaderna för befolkningen i de länder som drabbas?

Att piratverksamheten nu drabbar oss i västvärlden tycker jag egentligen är mycket bra, då det helt plötsligt börjar kosta oss en massa pengar i bevakning av fartygstransporter, försäkringar för rederier och besättningarnas riskpremier för att färdas i dessa farvatten.

Lösningen är kanske att göra det ekonomiskt ofördelaktigt för fiskebolagen samt i stället för att övervaka transportlederna övervaka fiskevattnen. Låt kostnaderna för att bedriva bevakningen mot piraterna hamna på försäkringsbolagen som t.ex. brittiska Lloyd's. Sedan kan försäkringsbolagen kraftigt höja sina försäkringspremier på fiskebåtar som fiskar i dessa vatten.

En lämplig FN resolution som förbjuder rovfiske är en förutsättning för att bedriva en liknande verksamhet. Tyvärr så finns det många nationer som kommer att protestera mot en liknande resolution. Men om dessa nationer helt plötsligt ser att det kostar landet att bedriva rovfiske så kanske dom ändrar sin ståndpunkt. Straffskatt vid export av fisk från dessa länder kanske vore en lösning? Här har EU stora möjligheter att göra något effektivt.

Frågan är om Sverige ska fortsätta att ställa upp i operation Atalanta? I förlängningen är det inte sjötransporterna vi skyddar utan rovfiskarnas fortsatta möjlighet att verka i området. Vi kanske i stället ska fokusera på den 5:e frågan och svaret och säkerställa att Somalia som stat börjar fungera igen.

Uppdaterad 10-01-04, 09:29
En del kommentarer nedan anser att det är naivt att tro att rovfiske är den enda orsaken till sjöröveriet. Då har man misstolkat budskapet i inlägget.

Svaret på fråga 1 är endast ett av möjliga svar som sedan ger upphov till en annan nedbrytning. Det skulle kunna liknas med Fault Tree Analysis. Ett annat potentiellt svar är S: Dom är skurkar som har hittat ett effektivt sätt att tjäna pengar. Det skulle i nedbrytningen leda till S: Somalia är en svag stat som inte kan stoppa dessa skurkar.

Som jag skriver i en av mina kommentarer nedan så finns det olika kategorier av pirater, likväl som det finns olika kategorier av motståndsgrupperingar i Afghanistan. Var och en av dessa kategorier bör hanteras på ett särskilt sätt. Att klumpa ihop dom i en gemensam lösning är inte optimalt och löser med stor sannolikhet inte problemet långsiktigt. Dock så finns det ett gemensamt grundläggande problem och det är Somalia inte är ett fungerande land.

Se även mitt tidigare inlägg om Eritrea och Dawit Isaak samt MSB bakgrundsinformation om Somalia.

27 kommentarer:

 1. Jag köper det inte. Min sympati med piraterna är obefintlig.

  Det är inte flera dussin kapade trålare som ligger ankrade längst kusten och det beror på att piraterna är så långt från en kustbevakning man kan komma. Rovfiske, och dumpning av avfall, är de vanliga ursäkterna för de somaliska piraterna, men jag vill bestämt hävda att det är vanlig girighet.

  En ung man i en fiskeby i Puntaland har två alternativ:

  A) Hanka sig fram genom att varje dag ge sig ut och fiska med primitiv utrustning för en mycket resurssvag marknad i hembyn.

  B) Delta i några piraträder som om de är framgångsrika innebär nog med pengar för att köpa en Land Cruiser, ett hus och några fruar.

  Eftersom riskerna för liv och lem är jämförbara väljer allt fler alternativ B.

  Det som behövs är en stat, eller flera stater, i Somalia som kan kontrollera hela territoriet inklusive den ekonomiska zonen till havs. FN och har försökt, och misslyckats, stabilisera Somalia sedan nittiotalet och AU sedan sitt grundande.

  Det kommer att behöva finnas en europeisk marin närvaro i området i årtionden.

  SvaraRadera
 2. Lönsamt???
  Eu och därmed även sverige har köpt fiskerätter utanför västafrika för strax under 150 miljoner euro.
  Trots att detta bryter mot FN:s havsrättskonvention.
  Uttrycker man sig milt kan man väl säga att varken nuvarande eller föregående regeringar varit speciellt aktiva i frågan.

  Pengarna är inte riktade till fiskenäringen utan går rakt in i respektive lands statskassor.
  Vissa regeringar har sålt fiskerätter till andra länder såsom Japan och Ryssland. Eftersom ingen kontroll genomförs vet ingen hur mycket eller vad som tas upp.

  Sverige via SIDA började också för länge sedan med att lära ut det storskaliga fisket till ländernas fiskare. Där har man nu gjort en s.k. pudel och satsar numera på småskaligt och ekologiskt hållbart fiske. D.v.s. den typ av fiske man hade från början.

  Lönsamt???

  Med tanke på de summor som betalas ut av rederierna får man väl anse att detta är en lönsam verksamhet.
  En enda lösensumma är mer än landet självt satsar på fiskebyn under en tjugofemårsperiod.
  Man får dock inte glömma att detta är en kriminell handling och skall hanteras av rättssystemet. Eftersom det inte fungerar är det ganska riskfritt att bli ertappad.

  Världsamfundet är halvhjärtat där för att skydda FN:s hjälptransporter.
  Man kan fortsätta ditt resonomang och fråga sig varför det behövs hjälptransporter och om det är lösningen på detta problem....
  All about the money...
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 3. Mycket bra inlägg! Jag håller helt med dig!

  SvaraRadera
 4. Jag får nog rätta in mig i samma led som Forsno. Det här handlar inte om fattiga fiskare som behöver mat på bordet. Då begär man inte 7 miljoner US dollar i lösensumma för ett brittiskt par som är ute och seglar. Man skjuter heller inte ihjäl sin gisslan som skett på en koreansk kemikalietanker helt nyligen.

  Det här är rätt och slätt organiserad kriminell verksamhet som skall bekämpas kraftfullt. Anledningen till att lotten faller på västvärlden är att staterna där piraterna har sina baser är alldeles för svaga - eller köpta.

  Det senare är givetvis en ren spekulation från min sida men när det rör sig om så här stora pengar vore det märkligt om inte statstjänstemän vore involverade.

  Vad gäller fisket så spelar det ingen roll hur mycket fisk det finns i vattnen utanför. Man kommer aldrig att kunna konkurrera med de summor som piratverksamheten ger. Dock instämmer jag i din kritik att västvärlden inte borde köpa upp bestånden i fattiga länder bara för att vi har en överkapacitet på vår fiskeflotta.

  Det är dock i huvudsak spanska och portugisiska industritrålare som är problemet. Och det problemet måste lösas på EU-nivå.

  Cliff Barnes

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 6. Bra inlägg generellt, men skulle du inte kunna sluta med särskrivningar? Jag ser dig göra det ett par gånger per artikel och det ser inte bra ut.

  Överskriften du har nu betyder t.ex. att "Toyota" är principen inom säkerhetspolitik och inte principen som Toyota har är det.

  Du behöver inte godkänna denna kommentar såklart, utan det är detta privat meddelande till dig, vem du nu än är.

  Keep it up!

  SvaraRadera
 7. Hmm...
  Som vanligt finns det flera "bottnar" i en så pass komplicerad situation som Somalia faktiskt är. Om man (lite cyniskt kanske) skulle sluta upp att betala lösensummor och istället sätta in militära förband, så skulle snart piratverksamheten sluta. Problemet med en sådan lösning är givetvis att många fartygsbesättningar kommer att dödas, vilket inte kommer att accepteras av väljarna i ett "västland". Vi får väl se vad som händer när ett ryskt fartyg kidnappas. Kan bli intressant.
  / Cyniker eller realist?

  SvaraRadera
 8. Jag köper inte riktigt att den underliggande anledningen till piratverksamheten skulle vara rovfisket. Det är en förenkling.

  Oavsett de egentliga anledningarna till att piratverksamheten existerar så finns det inga skäl till att låta den fortsätta. USA och UK vill för övrigt få till en större militär insats i Somalia (tv4 text-tv) genom FN-säkerhetsråd så förhoppningsvis kommer piratverksamheten framöver att bekämpas även från land.

  SvaraRadera
 9. Ett mer olämpligt fartyg än 30 år gamla HMS Carlskrona, om än nyligen upprustad för 200 millioner, som basfartyg i Adenviken för piratjakt kan jag inte tänka mig. Hon var ju byggd som utbildningsfartyg av örlogssjömän när vi hade behov av det. Och ett (!) flygplan baserat i Mombasa eller Mahé att övervaka nordvästra Indiska Oceanen (Arabiska havet) verkar befängt. Området är ju 20-30 ggr större än Östersjön. Problemet med pirater i Arabiska havet löses med sociala och ekonomiska insatser i Somalia (vilket är lättare sagt än gjort).

  SvaraRadera
 10. På vilket sätt är Carlskrona olämpligt? Hon må en gång i tiden ha byggts som minfartyg (rollen som långresefartyg var en fredstida bisyssla) men just detta faktum gör henne synnerligen lämplig som basfartyg eftersom de utrymmen som en gång skapades för mintjänsten nu kan användas till annat. Som t ex stabsutrymmen och förläggning för den stab som hon ska betjäna...

  Hennes enda nackdel torde vara den relativt låga farten, i övrigt kan jag inte se något större problem.

  SvaraRadera
 11. @Anonym 05.48: Sorry, jag arbetar för mycket med det engelska språket i mitt arbete att jag tyvärr blivit lite fartblid på det här med sär-skrivningar...

  Alla stavfelen skyller jag på min minimala Acer 1810 som jag använder som arbetsredskap. Utmärkt dator och mycket portabel, men bökigt tangentbord för oss med feta fingrar.

  Jag har fått gliringar på det tidigare och försöker bättra mig. :-)

  SvaraRadera
 12. @Forsno: Självklart tycker de som håller på med pirataktiviteter att att det är lönsamt. Frågan är bara om dom drivits dit enbart för lönsamhetens skull eller för att dom inte hade bättre saker för sig och att det inte finns någon som stoppar dom. Fanns det ett alternativ där inkomsterna blev tillräckligt stora så tror jag ändå att piratbranchen skulle ses som mindre attraktiv.

  Om inte skulle piratverksamheten byggas upp överallt längs med världens fartvatten, vilket den bevisligen ännu inte gjort.

  Den hållbara lösningen är ändå att få Somalia på fötter så att dom kan ta ansvar för sitt eget territorialvatten. Hur svårt det än är att bevaka stora havsområden så måste piraterna ha en hamn där dom kan spendera sina pengar.

  Alternativet är att få fortsätta med bevakningen i evigheter och att införa en beväpnad Merchant Marine som under VK2.

  SvaraRadera
 13. @Anders B: HMS Carlskrona är långt bättre än de andra alternativen som svenska Marinen kan plocka fram. Det som hittills har saknats är ett internationellt sambands- och kommunikationssystem, men det håller man nu på att bygga in. Fartyget är byggt för att segla på världshaven och behöver egentligen inte ett trossfartyg på samma sätt som HMS Malmö och HMS Stockholm.

  Jag är lite tveksam om HKP 15 ska med eller inte. I min värld är det en skolhelikopter med lite för många tekniska problem. Den är därför inte lämplig för långtidsbasering på ett fartyg. Dessutom är den på tok för oskyddad utifall en pirat skulle få för sig att avreagera sig med sin AK-47.

  Det allra bästa vore om vi kunde få ner sensordata från kustbevakningens flygplan direkt till Carlskrona. Jag tvivlar dock på att detta för tillfället är möjligt.

  SvaraRadera
 14. Det finns en metod som fungerar bra mot pirater, men dåligt i dagens civiliserade västvärld och det är att slå till hårt och offentligt för media visa hur det går för de som inte vill ställa sig i ledet.

  Ryktet säger att när en rysk medborgare på 80-talet kidnappades i Libanon svarade ryssarna hårt. Sonen till en av ledarna för kidnapparna togs till fånga, torterades och slängdes sedan ut död med sina testiklar avskurna och instoppade i munnen. Därefter så slapp ryssarna det problem som Egland och USA hade i mellanöstern.

  Men denna lösning är politiskt ohållbar. Då kommer nog snarare detta att bli upp till oberoende säkerhetsbolag som Xe.

  SvaraRadera
 15. Det enda jag vet om sjöröveri är väl det jag läst om pirater i Karibien på 1700-talet och det var hårda tag. Men en gång för länge sedan – pà 1900-talet - blev mitt fartyg prejat i Röda havet av ett amerikanskt krigsfartyg som undrade vad vi hade för oss? Vi är på väg till Suez i ballast för torrdockning, ingen last/pax, etc! Jänkarna var inte nöjda med det beskedet utan ville kontrollera ombord! Det var ju ganska gott väder, vi stannade och en liten slup fràn krigsfartyget med en ung löjtnant + beväpnade marin soldater kom emot oss. Vi sände ner en lejdare och gänget kom ombord. Mycket obehagligt. Folk med laddade vapen ombord! De presenterade sig aldrig, kunde enbart engelska och ville inte ens dricka en kopp the som kaptenen bjöd på. De kikade litet på bryggan och i loggboken och sedan var det inspektion av lastrummet (bildäcket – vi var ju en ropax-färja). Där stod en container och såg misstänk ut!!!! Ingen last – vad är detta???? Reservdelar! Öppna upp! Etc, etc. Vår besättning, alla vänliga egyptier, var skräckslagna och undrade vad som stod på. Jänkarna fattade inte egyptiska och trodde väl att vi alla var terrorister av något slag. Som tur var lämnade de oss efter ett par timmar och vi kunde fortsätta mot Suez i lugn och ro. Allt händer till sjöss!

  SvaraRadera
 16. Rktigt bra inlägg. Jag läste en liknande analys i SVD för ett tag sedan.
  Om du inte nappar på något av de konsultjobb du erbjudits kan du ju alltid höra dig för med Toyota.
  Jag själv tycker dock att du ska stanna kvar i FM.

  SvaraRadera
 17. Jag håller med Forsno, att påstå att de somaliska piraterna enhetligt skulle bestå av stackars fiskare som blivit berövade på sina fångster av den elaka västvärlden, är en grov förenkling och gränsar till "white guilt"-fenomenet. Troligtvis var de första piraterna fiskare eller dhow-sjöfolk, men majoriteten av de pirater som tillfångatagits har beskrivits som vanliga klankrigare, ibland (komiskt) utan sjövana.

  Det traditionella somaliska fisket är kustnära och skaldjursinriktat, dvs de konkurerar egentligen inte om samma fångster som de internationella fiskeflottorna (och de som fiskar mest i området är faktiskt egyptiska, thailändska och taiwanesiska fartyg). Västerländska biståndsorganisationer försökte bygga upp ett industriellt fiske i Somalia på 60- och 70-talen, men den industrin försvann (liksom övrig infrastruktur) i och med inbördeskrigen, alltså långt innan dagens internationella fiskeflottor dök upp.

  Jag håller dock med Chefsingenjören, och andra, i att problemet med sjöröveriet bör lösas genom stabiliserande åtgärder iland i Somalia. Jag tror Kina är på rätt väg, när man vill etablera en anti-pirat bas i området. En sådan bas skulle kunna upprättas i själva Somalia, i samarbete med t.ex. de automona regeringarna i Puntland och Somaliland, tillsammans med riktat bistånd till just dessa regioner.

  BRGDS / foggy

  SvaraRadera
 18. @Chefsingenjören
  Jag håller med om att problemet måste lösas i land, men efter Black Hawk Down överväger nog inte ens något västland en konventionell militär närvaro - så det behöver ske med enbart politiska och indirekta medel.

  Det kommer att ta tid.

  Tills dess får vi försöka skydda sjöfarten i området så gott det går. Kanske införa konvojer i indiska oceanen?

  Jag är inte lika skeptisk till Hkp 15:s lämplighet i Adenviken. Amerikanska kustbevakningen har en version av A109E, kallad MH-68A lokalt, som jagar narkotikasmugglare i Karibien. Även de har ju automatvapen.

  http://www.google.se/search?q=MH-68A

  Ballistisk skydd, IR-sensor, Ksp 58 och AG 90 borde vi väl kunna skaka fram?

  SvaraRadera
 19. @Forsno: Med risk för att vara pessimist är det precis de sakerna som vi försökt integrera på HKP-10B. Har inte direkt gått på en kvart.

  @Foggy: Ni läser lite för mycket i mitt inlägg. Jag påstår inte att alla pirater skulle vara f.d. fiskare, men det är en del av problemet. Precis som de som vi kämpar mot i Afghanistan, som grovt sett kan sägas vara uppdelade i Al Qaida, talibaner och mer eller mindre uppretade "vanliga" afghaner som tröttnat på närvaro av soldater från andra länder. Alltså olika metoder bör användas mot olika delar av piratgängen.

  SvaraRadera
 20. @Chefsingenjören
  Du som har lite insyn kan kanske svara på varför det är så omöjligt att köpa originaldelar till FM:s helikoptrar.

  Alla delar av Hkp 10B modifieringen, med möjligt undantag för delar av den medicinska utrustningen, fanns redan i drift hos andra Puma-operatörer.

  Ballistiskt skydd, partikelfilter, IR-suppresorer, VMS och kulsprutefästen.

  Kanske inte exakt de lösningar vi valde, men det är just det som är min poäng: varför kan vi inte bara köpa vad som redan finns integrerat av tillverkaren eller andra användare?

  Varför måste vi uppfinna hjulet en gång till för tre helikopterindivider?

  Hursomhelst.

  Det som gör att piratverksamhet är ett attraktivt alternativ i Somalia men inte Kenya är att det finns en någorlunda fungerande Kenyansk stat.

  Först när det finns en fungerande Somalisk stat, eller möjligen flera fd Somaliska stater, som kan erbjuda både sanktioner och möjligheter blir det slut på piratverksamheten.

  Vi ska inte försöka muta eller förhandla med piraterna. Det är just för att vi belönar dem med lösensummor som de har kunnat växa sig så starka. Vi vill att piraterna ska få så litet inflytande över Somalias framtid som möjligt; helst inget alls.

  SvaraRadera
 21. @Forsno: Visst hade det gått att köpa från andra håll.

  http://www.defenseindustrydaily.com/britain-prepares-to-modernize-its-puma-helicopters-03784/

  Som vanligt när FMV gör en upphandling så är pris en mycket avgörande faktor när man bedömer liknande leverantörer. HKP-10B modifieringen utförs av Heli-One i Norge. Detta är en mycket känd leverantör av underhåll på helikoptrar med god erfarenhet av Super Puma (men tydligen inget vidare på modifiering av helikoptrar).

  http://www.heli-one.ca/comp-news-view.php?id=25

  http://www.nordicnet.no/nyheter/Gripen-banar-vag-for-norsk-svenskt-helikoptersamarbete/

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1386931/tolgfors-helt-oacceptabelt

  För modifiering av flygande fordon krävs att någon tar det övergripande ansvaret i form av ett MTC - Militärt Typ Certifikat. För Super Puma är det Eurocopter. Heli-One har inte kunnat levererat tillräckligt bra underlag på modifieringarna till Eurocopter för att få ett godkännande och sedan har även själva arbetet haft brister.

  Missen som FMV gjorde var helt enkelt att man överskattade Heli-One. Man lade heller inte tillräckligt mycket värde i att köpa COTS, d.v.s. något som redan fanns färdigt. En läxa man numera lärt sig i AMV vs. SEP affären, men det är en annan historia...

  SvaraRadera
 22. US Coast Guard har inte köpt HKP 15. De är inte heller ideologiskt bundna av någon vision om "ensad flotta".

  De leasar åtta (8) MH-68A Stingray för en mycket speciell uppgift. Skulle de inte funka, så är det bara att inte förnya kontraktet. Därför har USCG fått förstärkta landningsställ på sina A109, så att de tål landning på fartygs däck till sjöss.

  För valet av Heli-One kan det ha haft viss betydelse att de låg i Norge. Det kan inte ha varit en nackdel att på så sätt förvärva motköpserfarenheter i ett vid den tiden fortfarande potentiellt stridsflygplanssamarbetsland.

  Heli-One avsatte en (1) man för att dokumentera modifieringen till HKP 10B. När denne inte längre var disponibel fick arbetet börja om från ruta ett.

  Svenska staten var finkänslig nog för att inte processa mot ett företag som mist en värderad medarbetare.

  SvaraRadera
 23. Men så bra att vi var väluppfostrade. Då behövde i alla fall inte mamma skämmas för oss...

  SvaraRadera
 24. @Forsno: Vi borde lära oss mer av våra grannar. T.ex. Danmark sålde vidare sina helikoptrar till England och väntar på en mer robust version.

  Brasilien är trits Lulas utspel (eller kanske tack vare) ett under av upphandlare som får alla flygplansleverantörer att vända ut och in på plånboken och nästan betala för att få leverera.

  En statlig internationell upphandling i dagsläget borde innehålla krav på motköp samt krav på ersättning vid förseningar. Givetvis fördyrar det själva upphandlingen, men vi kanske trots allt får någonting levererat.

  SvaraRadera
 25. Motköp är ett synnerligen tveeggat svärd.

  - Var det inte just av motköpsskäl, som två av de från början avsatta sex och halv miljarden för HKP 14 avdelades för att egenutveckla ett taktiskt ledningssystem (TMS)?

  En alternativ men förvisso feg strategi hade varit att först upphandla en skäligen rudimentär trupptransportförmåga med ballistiskt skyddad helikopter och när en sådan efter ett antal år manifesterat sig i sinnevärden gå vidare med "bells-and-whistles".

  Det hade nog i det långa loppet också blivit billigare.

  SvaraRadera
 26. @Gustav: Helt rätt. Motköp kan vara allt från robotsystem till kyckling som det ett tag ryktades om i Gripenförsäljningen till Thailand. Som tur var blev det inget av det, annars hade Flygande Jakob serverats tre gånger i veckan på alla militärmatsalar inklusive Lidingövägen 24 och Tre Vapen.

  Turistresor till Sydafrika ska tydligen ge poäng i motköpsaffären med Gripen.

  TMS var inte lyckat motköp, utan snarare ett nedköp...

  SvaraRadera
 27. Oavsett om motköpet ger oss något av värde eller ej, så kvarstår den icke försumbara nackdelen att motköpet i praktiken annullerar en exit-option i grundavtalet och kraftigt försvårar eventuella skadestånd, viten och omförhandlingar.

  Kontraktstiden vid anskaffning av försvarsmateriel kan löpa över ett årtionde, så mycket kan hända som är svårt att förutsäga från början.

  Låt oss leka med den förvisso orealistiska tanken att TMS skulle levereras och var av operativt värde även isolerat för sig självt för Försvarsmakten, men att NHI inte mäktade med att höja taket på våra HKP 14. Det skulle då vara kontraktsmässigt mycket svårt att komma i åtnjutande av TMS utan att få HKP 14 på halsen.

  Avtalsjurister brukar kalla detta för att baka in ett giftpiller i avtalet. Det giftpillret brukar vara motköpet.

  SvaraRadera