måndag 25 januari 2010

Bevara folkförankringen

Försvarsmaktens nya personalsystem och avskaffandet av värnplikten riskerar att kapa det viktiga bandet mellan finansiärer/uppdragsgivare (d.v.s. allmänheten) och förbrukare (d.v.s. Försvarsmakten). Det blir helt enkelt för få människor som kommer att ha tjänstgjort inom Försvarsmakten och som sedan blir t.ex. journalister, politiker m.m. De fåtal regementen och flottiljer som finns kvar innebär också att den dagliga exponeringen mot allmänheten minskar ytterligare. Hur ska vi lyckas bibehålla allmänhetens insyn och förståelse för vad vi gör? SvD har idag ett intressant inlägg om frivilligrörelsens betydelse.

När värnplikten försvinner bryts en tradition och därmed försvinner också den indirekta medborgerliga delaktighet i svaret på statens existentiella grundfråga. I Opinioner 2009 (MSB) är det bara 46 procent som svarar absolut ja på frågan om väpnat motstånd.

Därmed blir frivilligrörelsens medlemmar ännu viktigare som ambassadörer för att möta en fallande försvarsvilja. Att nästan hälften av dem som är mycket intresserade av försvaret är rejält kritiska mot försvarspolitiken visar att många av ambassadörerna inte heller har något glatt budskap att sprida vid fikaborden.

Om man ska kunna vända trenden är det viktigt att rikta om försvarspolitiken så att den vinner större uppslutning – folket vill att Sverige ska kunna försvaras. Att det sker tror jag också är avgörande för att behålla ett brett stöd för att Sverige ska delta i internationella insatser. Det kan bli en snabb vindkantring i opinionen om vi får ökade förluster.

Mot bakgrund av att försvaret har försvunnit på hemmaplan måste synligheten öka och förankringen få fler former. Det var jättebra och viktigt att kronprinsessan Victoria besökte soldaterna i Afghanistan. Kungen skulle kunna delta vid medaljeringen av hemvändande förband.


Flygdagar och liknande allmänna uppvisningar är mycket bra. TV program som visar livet på utlandsmissioner samt utbildning till pilot m.m. är givetvis inte heller fy skam. Men hur mycket vi än exponeras med reklamkampanjer på TV och på Internet så är det två pelare som Försvarsmaktens rekrytering kommer att stå och falla med; Hemvärnet och frivilligrörelsen. Hur mycket pengar vi än lägger i reklam så kan det aldrig ersätta den personliga kontakten och den praktiska kunskapen om vad vi gör och står för.

Därför så är det så mycket viktigare i framtiden att vi har en fungerande frivilligrörelse. Själv så är jag uppvuxen i FVRF och har agerat instruktör under ett antal år. Jag har även varit instruktör och kurschef på ett antal av Flygvapnets sommarkurser för flygungdomar. Många av mina gamla elever har jag senare stött på som nya kollegor. Jag skulle vilja se en ekonomisk redovisning på hur många satsade kronor per senare anställd officer som dessa sommarkurser kostat. Jag misstänker att de pengar som lagts ner de senaste åren för att få ett Guldägg överstiger de sammanlagda kostnaderna för ungdomsläger sedan VK2.

Tyvärr så har vissa politiker ett förakt mot denna typ av aktiviteter. Jag kommer själv ihåg hur förbaskad jag blev när ett par politiker (inga namn nämda, men jag hoppas att ni känner er träffade) jämförde det faktum att vi bedrev utbildning i uniform samt lärde våra elever att hantera vapen med Hitlerjugend! Då har man inte förstått sin egen roll och ännu mindre den värdegrund som officerare (även utan ÖRA och liknande värdegrundskampanjer) står för. Det är det politiska syftet med en verksamhet som är avgörande, inte verksamhetens specifika innehåll. Uniformen används för att det är ett mycket bra skyddsplagg som finns lätt tillgängligt i Försvarsmakten och som är mycket väl anpassad för utbildning i skogen. Vapenutbildningen är ett utmärkt sätt för ungdomar att lära sig disciplin och att ta ansvar. I brist på svenska ungdomsgårdar så har Försvarsmakten något att erbjuda som det civila samhället har glömt bort, nämligen positiva förebilder.

Samarbetet med det civila samhället fyller även en dubbelriktad funktion. Vi officerare får kontakt med det civila samhället vilket innebär att det system som vi bygger upp är representativt för svenska befolkningens åsikter. Ett försvar får aldrig glömma sitt syfte, d.v.s. att försvara folket och deras intressen. Det gamla antika grekiska idealet var att för att bli medborgare måste du ha tjänstgjort som soldat. D.v.s. armén var inte bara för folket, utan även av folket. I framtiden kommer hela Försvarsmakten vara för folket, men det kommer framför allt vara frivilligrörelsen som kommer vara av folket.

Därför kära politiker. Vad ni än drar ned på de närmaste åren, dra inte ned på bidrag till frivilligrörelsen. Inte nog med att det kommer att försämra den kommande rekryteringen, det kommer att totalt utplåna folkförankringen. Och i förlängningen så innebär det att utan förståelse för vad Försvarsmakten gör så kommer viljan att ha ett försvar att försvinna.

3 kommentarer:

 1. Kan bara instämma!

  Jag har själv varit aktiv inom FVRF (vem vet, kanske vi har mötts någon gång) och har sett ett flertal (10+) mycket dugliga ungdomar gått vidare till OHS, oavsett om det har varit Flygvapnet, Armén eller Marinen.

  "Ambassadörerna" som nämns SvD-ledaren, har under flera år haft det kämpigt, inte minst sedan Försvarsmakten tog bort utbildningsuppdraget "Försvarsupplysning" från de frivilliga försvarsorganisationerna. Även om de hade en stämpel som saft och bulle-verksamhet var de en bra kanal för att utbilda de som talade för värnpliktsförsvarets sak, oavsett om det var sakinnehåll eller argumentationsteknik.

  mbh G

  SvaraRadera
 2. Det är väl så enkelt att de som bestämmer tänkte så snävt att de ansett att frivilligheten inte längre behövs (för frivilliga kan man ju inte skicka på internationella insatser - i alla fall inte utan att anställa dem och ge dem lön och en försäkring)

  Frivilliga behövde vi ju bara när vi skulle få upp numerären i invasionsförsvaret. Och eftersom vi (i alla fall när det nya försvaret planerades) inte ska ha något invasionsförsvar så behöver vi ju inte de frivilliga...

  SvaraRadera
 3. @Anonym 13.25: T.o.m. Svenska Lottakåren började för ett tag sedan i den allmänna hysterin att fokusera på att utbilda frivilliga lottor som skulle kunna skickas ut på internationella missioner.

  Detta kommer att visa sig vara ett misstag då Försvarsmakten för närvarande riktar in sig på heltidsanställda kotraktssoldater i den rollen.

  I stället borde frivilligrörelsen fokusera på det Försvarsmakten har glömt, nämligen försvaret av Sverige och stöd till civila samhället i kris. Varför inte utbilda allmänheten i "Civil överlevnad". Första hjälpen samt kunna laga mat om elen går i ett snöfall eller storm. Den gamla svenska kunskapen om hur man överlever i vildmarken har den senaste generationen gått förlorad.

  @G: Vem vet. Jag har bl.a. varit aktiv som instruktör för många år sedan på FVRF Gräsmarkläger. Världen är mindre än vad man tror...

  SvaraRadera