söndag 17 januari 2010

Efter den första dagen

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen har nu inletts med att vår försvarsminister Sten Tolgfors och ÖB Sverker Göransson höll sina inledande tal.

Jag tänkte fokusera på Tolgfors tal och vänta med kommentarerna kring ÖB:s tal och framför allt hans tankar kring framtiden i Afghanistan och det nya personalförsörjningssystemet.

Tolgfors valde att fortsätta med samma inriktning som i sitt förra tal som hölls på Folk och Försvars frukostmöte i veckan. En av de intressanta händelserna sedan dess som pekat på bristerna i hans resonemang är katastrofen på Haiti.

Att ökad betoning av tillgänglighet och användbarhet var nödvändig underströks av Georgienkriget 2008. Ett krig som utspelades på fem dagar och som avgjordes på två. Det var mindre än 20.000 ryska trupper på plats – men de kom över en natt. Hur hade det svenska försvaret kunna hantera motsvarande situation?

Den här attacken kom inte som en överaskning. Ryssland hade byggt upp sina styrkor maskerat som en övning i närområdet. Klassisk rysk maskirovka. Här visade EU:s stridsgrupper för första gången sin oanvändbarhet. Trots Georgiens medlemsskap i PfP och ambitioner på både NATO och EU medlemsskap så gjorde vi inte särskilt mycket. Tvärtom så indikerade EU:s analys av händelsen att Georgien hade provocerat. Tyskland (gasledning) och Frankrike (försäljning av bl.a. Mistral helikopterkryssare) har ekonomiska intressen tillsammas med Ryssland och kritik är inte välkommen.

Tolgfors säger att ÖB anser att Sverige kan försvaras. Jag skulle vilja kontra med den enkla frågan; mot VAD? Vi har ju inget militärt hot mot Sverige enligt tidigare politiska bedömningar?

Tolgfors berömmer soldaterna i FS18 som visar på att det är rätt att gå mot en yrkesarmé, även om politiker inte vill ta ordet i sin mun. Men om nu detta är de bästa soldater vi utbildat, varför kan vi då inte anställa dom? Jo därför att det nya försvaret helt enkelt inte ännu har fixat till alla juridiska finter som krävs för att kunna anställa en person i sex år och sedan bli av med den personen. I dagsläget är det tidsbegärnsad anställning på max 2 år, eller livstid tillsvidareanställning som gäller.

Den svenska försvarsberedningens förslag på en ny inriktning av Försvarsmakten har pekat på behovet av ett "lackmustest" för att se när det blåser nya vindar i närområdet. Tolgfors erkänner nu att läget har ändrats de senaste två åren. Vi får se när det får praktiska konsekvenser för Försvarsmakten.

Ryssland visade i Georgien att de sänkt tröskeln för användning av militärt våld, utanför landets egna gränser. Notera att jag säger utanför egna gränser, eftersom man i Tjetjenien i många år tillämpat en ännu lägre ribba.

Till sist pekar han liksom i veckan på det faktum att EU:s stridsgrupper ännu inte har använts. Haiti hade varit ett gyllene tillfälle, men den politiska viljan var för låg ännu en gång. Oviljan att använda stridsgrupperna och svårigheten att snabbt få till politiska beslut pekar på att EU har långt kvar innan Lissabonfördraget blir någonting att i realiteten luta sitt lands säkerhet mot.

Tolgfors avslutade dagen med en analys av solidaritetsförklaringen.

Jag har kritiserat solidaritetsförklaringen tidigare och även Tolgfors övertygelse om att Finland och Sverige delar syn på Lissabonfördraget. Det finns två aspekter av solidaritetsförklaringen som måste belysas vidare:

- Solidaritet är dubbelriktat. Om vi räknar med att någon ska ställa upp för oss så måste vi ha förmågan att göra samma sak åt andra hållet. Det innebär att vi måste ha kvar en Försvarsmakt som innehåller en tillräcklig bredd. Anars kommer den andra parten att få göra hela grovjobbet. Då tror jag knappast att solidaritetsförklaringen får någon effekt.

- Erfarenheterna från inledningen av VK1 då olika allianser skapade en dominoeffekt är fortfarande mycket färskt i minne hos många europeiska politiker. Kriget i Georgien pekar helt klart på detta. En konflikt som är kortvarig, mycket begränsad omfattning och som inte påverkar omvärlden kommer att därför nonchaleras. Det ligger för stor risk i att öka insatserna. Solidaritetsförklaringen fungerar därför i ett storskaligt krig då det ligger i den andra partens intresse att stödja, men inte i mindre konflikter som t.ex. Islands konflikter om fiskevatten med bl.a. England. En svensk liknande konflikt skulle kunna bli Nordstreams ledning. Har man inga egna förmågor så får den nationella viljan ge med sig för de internationella påtryckningarna.

Avslutningsvis så tycker jag att det är intressant att Tolgfors i sitt tal liksom många andra den senaste tiden bedyrat att närområdet är viktigt. Men tyvärr så anser jag att fokuseringen hos Försvarsmakten fortfarande ligger på internationella insatser och att omstruktuyreringen bygger på att efterlikna Battlegroupkonceptet fast på nationell nivå. De fem Visbykorvetter det talas om är papperstigrar utan tänder. Det Flygvapen det pratas om har flygplan, men saknar baser och stridsledning. Dom kan fredsbasera på hemmflottiljerna i Ronneby, Såtenäs och Luleå, men inte mycket mer. I övrigt så är det internationella insatser som gäller där vi i Sverige saknar en del av nyckelresurserna som t.ex. lufttankning, som numera i avsaknad av baser behövs även i Sverige.

12 kommentarer:

 1. Bra skrivet! Det är intressant att se att opinionen tvingat försvarsministern och ÖB att ta upp det nationella försvaret i sina tal. Precis som du får jag inte "ingen hotbild" och "kan försvara Sverige" att riktigt gå ihop.

  Georgienerfarenheterna du skriver om (uppbyggnadsfasen) och det "spel" som genomfördes igår om Baltikum, visar återigen på Sveriges oförmåga att reagera vid en händelse i vårt närområde. Ingen av politikerna var redo att bistå närområdet i enlighet med solidaritetsförklaringen. Mycket intressant. Urban Ahlin verkade mest tycka att allt var trams.

  SvaraRadera
 2. Jag vill börja med att säga att jag är helt emot det geopolitiska militärstrategiska gasledningsprojektet på svensk ekonomisk zon!

  Men nu ska jag vara Djävulens advokat. Georgien? Det enda man med säkerhet kan säga om kriget i Georgien/Sydossetien är att Georgien angrep först, och de angrep på ett sådant sätt att man måste utgå från att de hade för avsikt att fördriva den etniskt sydossetiska befolkningen! Även om Ryssarna skickade trupper till området innan kriget bröt ut så betyder inte det att de maskerade ett kommande ryskt anfall. Ryssarna har ju ocskå en underrättelsetjänst.

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

  SvaraRadera
 3. @Wiseman
  Är inte det ena en förutsättning för det andra?

  Det är väl bara så länge det inte finns någon hotbild som vi kan förväntas framgångsrikt försvara Sverige med volymerna i proppen...

  SvaraRadera
 4. Mycket bra analys och som vanligt träffsäkra kommentarer.
  Forsno kommentar klokren:-)
  Försvar mot vad?

  Konstaterar bara att vi klarar inte ens av med IO 2014 ZAPAD2009/Ladoga2009 om övningsterrängen varit Gotländsk och/eller Svenskt fastland. Här och NU klingar med disonnans.
  Systemfelet är att försvarsmaktsledning och den politiska ledningen planerar mot historien och inte känd och beslutad inriktning av den ryska krigmakten. Mkt besviken att vi återigen upprepar samma misstag.

  SvaraRadera
 5. Så här står det skrivet i det senaste Tolgforstalet från Rikskonferensen i Sälen den 17/1. Om det är sant vet jag inte:

  "Att ökad betoning av tillgänglighet och användbarhet var nödvändig underströks av
  Georgienkriget 2008. Ett krig som utspelades på fem dagar och som avgjordes på två. Det var
  mindre än 20.000 ryska trupper på plats – men de kom över en natt."

  Det låter inte som om det var Ryssland som startade kriget, i mina öron. Tvärtom så har ryssarna med all sannolikhet räddat icke etniskt Georgiska människor i Sydossetien från att slaktas eller fördrivas från sitt hemland. Saakasjvili kan ta sig i röven, om du ursäktar uttrycket! Det förekom lite etnisk fördrivning och en del mord från Sydosseternas sida i samband med att georgierna slogs tillbaka av ryssarna, men det var i huvudsak inte ett verk av den ryska armén. På det hela taget så är jag imponerad av den ryska återhållssamheten! De brukar annars bre på. En månad efter kriget hade mina sympatier svängt från sydosseterna/Ryssland till Georgien på grund av Rysslands trots det med svenska mått mätt självsvåldigt tagna friheter mot georgierna. Ryssarna har gjort stor nytta för mänskligheten i regionen, men det är dags för dem att dra sig tillbaka för länge sedan! Operationen kan jämföras med den amerikanska i f.d. Jugoslavien! Men om ryssarna ska erkänna sydosseternas rätt till självständighet, så måste de också erkänna Kosovos rätt till självständighet! Vad säger Putin om det?

  Roger Klang, Lund Scaniae

  SvaraRadera
 6. @Roger Klang
  Tolgfors har dock fel. De ryska invasionsstyrkorna hade byggts upp under lång tid med en storövning som förevändning/generalrepetition.

  Jag antar att du med samma logik inte lastar Karadzic eller Mladic för något av det Arkans tigrar gjorde?

  Och med "återhållsamhet" menar du att bara besätta och etniskt rensa Abchazien och Sydossetien och istället för hela Georgien?

  SvaraRadera
 7. För det första så var det inte etnisk rensning från Rysslands sida, i alla fall inte genom slakt och bomber. Det var georgierna som själva kände sådan rädsla för hämnd från sydosseterna att de begav sig till fots. Men det förekom en del sydossetiska grymheter, så mycket är sant. Men det är alltid svårt att kontrollera lokalbefolkningens göranden med den intervenande militären, se bara på USA:s trupper i Irak efter att de hade tagit Baghdad, de var inte tränade eller motiverade för att agera polis, och under tiden plundrades varenda butik och varenda palats i staden under lång tid trots politisk vilja att åtgärda situationen!

  Jag är inte så säker på att Tolgfors har fel! Det är en omtvistad fråga. Men även om Ryssland byggde upp styrkor en månad eller mer i förtid, så var det georgierna som angrep Sydossetiska städer först, och de gjorde det genom att bombardera husen med artilleri och med pansarvagnsgranater. De stängde av stadens utvägar genom att förstöra utfarterna så att det inte gick att ta sig ut med bil eller tåg, pekar inte det på att Saakasjvili hade planerat för en liten rensning? Saakasjvili hade amerikanska avancerade vapen, och han räknade antagligen därför med att vinna mot ryssarna om de anföll, på så sätt som amerikanarna visade sin tekniska överlägsenhet med mindre styrkor mot irakierna under inledningen av det långa kriget där. Skulle georgierna inte snarare ha angripit ryska trupper först om de var på väg att försvara sig? Det är heller ingen utanför Kreml som vet om storövningen var en förevändning för krig, eller hur? Kanske var Ladoga och Zapad också förevändningar för krig, eller hade varit om vi hade angripit St Petersburg först? Det är sannolikt!

  Men ditt resonemang är ändå uppmuntrande, för med din logik kan Sverige nu bombardera st Petersburg för att Ryssland planerar en geopolitisk militärstrategisk gasledning på svensk ekonomisk zon i Östersjön! Äntligen börjar du fatta.

  Roger

  SvaraRadera
 8. Det hela ankommer på en enda central frågeställning; Är Putin och andra ryssar förmögna att handla gott? Att påstå att de skulle vara onda av naturen och från födseln är inte troligt! Om man ska jämföra den religiösa Putin med den onde ateisten Stalin så är det faktiskt en enorm skillnad på tänkande och uppträdande trots allt.

  Se nu vad du har fått mig att göra! Jag finner mig försvarandes Putin. Men jag säger bara vad jag har tyckt om Saakasjvilis metoder ända sedan Georgienkriget först ägde rum. Jag sätter en ära i att tänka själv, inte följa andra, som typ W eller nu Obama eller för den delen Putin! Jag försvarar Sveriges gränser, inte Georgiens när de visar sådan uppenbar ondska, som när de skulle till att slakta sydosseter! Men om rollerna blir ombytta i regionen så kan jag mycket väl ta georgiernas parti! Jag har redan gjort det lite lätt sedan länge, eftersom det trots allt inte hann bli någon egentlig georgisk etnisk rensning och ryssarna passat på att pumpa in ryska pass till sydosseter. Det gjorde inte amerikanarna till Kosovoalbanerna! Det borde Putin ta tillbaka!

  Roger

  SvaraRadera
 9. @Roger: Tolgfors tar upp den s.k. Medvedevdoktrinen som säger att Ryssland har rätt till s.k. Pre-empive strike inklusive med kärnvapen när det gäller att skydda ryska minoriteter i andra länder.

  Behöver jag nämna att det finns ryska minoriteter i stort sett inom varje land på jorden? Inklusive ett par stycken på Manhattan.

  Tyvärr har USA under ledning av Bush Jr. skapat ett prejudikat som varje land med stormaktsambitioner kan ta åt sig av. Det är bara att hävda att det man gör är en del av kampen mot Global Terrorism - Tjetjenien eller Pre-empive Strike - Georgien.

  Att Sverige skulle bombardera St Petersburg är en smula osannolikt. Det skulle i så fall vara att jämföra med "Suicide by Cop" på en global nivå.

  SvaraRadera
 10. Jag håller helt med dig i ditt sista inlägg Chefsingenjören! Du predikar till församlingen. Det finns ryska minoriteter i Stockholm med. Låtom oss hoppas att Putin inte vill nuka dem samtidigt som han nukar svenskar!

  Bush Jr var inte bra. Jag var bara ironisk när jag föreslog att vi skulle bomba St Petersburg. Men jag är mycket på grund av Putins Pre-emptive strike filosofi, en förespråkare för svenska kärnvapen, och inte längre nödvändigtvis bara taktiska sådana då den ryska geopolitiska militärstrategiska gasledningen kommer att stänga inne våra u-båtar samtidigt som de hotar med pre-emptive strikes! Men om vi skulle använda strategiska kärnvapen så inte skulle det vara Pre-emptive, bara retaliation!

  Roger

  SvaraRadera
 11. @Roger Klang
  Ryskrekryterad och -kontrollerad ossetisk milis brände byar och fördrev med våld den etniskt georgiska befolkningen från Sydossetien.

  Det vill säga själva definitionen av etnisk rensning.

  Den georgiska regeringens syfte var inte att fördriva någon utan att återta kontrollen över enklaverna och deras befolkning. En del av de metoder de använde, som t e x raketartilleri mot bostadsområden, kan dock ha utgjort krigsbrott.

  Hur det förhöll sig med det får vi aldrig veta säkert eftersom ryssarna inte släppte in några oberoende undersökningskommissioner efter kriget (eftersom de då kunnat se bevis på deras betydligt värre övergrepp).

  Bortsett från alla andra överväganden skulle ett kärnvapenprogram kräva en mångdubbling av försvarsbudgeten. Det är knappt att Storbritannien och Frankrike har råd med sina.

  SvaraRadera
 12. Kan man verkligen särskilja det att man förstörde utfartsvägarna ur staden med det faktum att Georgien överföll Sydossetiens huvudstad Tschinvali, 30 000 invånare, med raket- och stridsvagnsbeskjutning? Varför tror du att Georgierna skulle vara så dumma att de hade två motstridiga taktiska planer istället för en sammanhängande strategisk plan? Enligt dig så återtar de genom att blockera vägarna inåt staden får man anta då, men samtidigt raket- och pansarbeskjuter de Tscinvali, det går inte ihop! Min logik talar verkligen för att meningen var att Georgien skulle förgöra de sydossetiska invånarna på den mark som Georgien anser vara sin. Det fanns nämligen endast civilister där att beskjuta. (Obs, det sistnämnda är också omstridda uppgifter!) De uppgifter som talar om ryska trupper i Tschinvali innan Georgierna angrep, liksom de uppgifter som talar om en ackumulerad rysk närvaro vid gränsen till Sydossetien är efterhandskonstruktioner. Kan vara sanna, men behöver inte vara det. Jag tror inte på den första uppgiften om ryska trupper i Tscinvali innan Georgierna angrep, den andra kan jag däremot diskutera!

  Som du skriver så var det sydossetisk milis som brände byar, och det innebär att det är mycket svårt att bevisa att det skulle vara ryssarna som var skyldiga till den etniska rensningen. Ansvariga - Ja om milisen verkligen var Kremlrekryterad! Direkt ordergivande - Nej det tror jag inte, om de inte handlade på eget bevåg, vilket inte är helt omöjligt! Det kan till och med ha varit så att ett lokalt ryskt befäl initierade den ryska sidan i striderna, om jag har förstått hur ryssarna fungerar rätt (machoism!). I så fall har han inte talat sanning för sina överordnade om vad som verkligen hände, och därmed har Kreml fått en felaktig bild om sina egna truppers inblandning. Men detta är bara spekulationer om fullt möjliga scenarion om vilka jag ingenting kan veta!

  Ryssarna har alltid varit slutna och snålat med informationen utåt! Det betyder inte att det är sannolikt att det förekom värre övergrepp. Vi bör dock inte sluta kräva att de ska släppa in en oberoende undersökningskommission! (Men gjorde de inte det för EU nyligen?)

  Jag är smärtsamt medveten om att det är en mycket dyr historia att utveckla kärnvapen. Iranierna har en bra bit över 100 uran-slungor för att kunna uppgradera uran. Som om inte det räckte så har vi problemet med att vi har skrivit på icke-spridningsavtal, och det kommer naturligtvis att innebära svårigheter att bli godkänd som kärnvapenstat av USA och kanske GB.

  SvaraRadera