lördag 23 januari 2010

Inte så gamla som man skulle kunna tro

Försvarsmakten får ofta kritik för en snedfördelad struktur med många generaler och få fänrikar. Detta är extra problematiskt i dagsläget då FM ska gå över till det nya befälssystemet och 75% av officerarna ska ersättas av specialister.

Därför är det intressant att se denna jämförelse över mellan olika statliga myndigheter där Försvarsmakten faktiskt har lägst andel gamla chefer. Det kan givetvis bero på att folk lämnar firman i förtid i stället för att som i många andra bolag stanna kvar och bli en trotjänare. Det skulle vara kul att se statistiken över utdelade NOR - Nit och Redlighet efter 30 års anställning i rikets tjänst. Hur många % är det som får denna varje år och har det sjunkit de seaste åren?

Det som kanske är mer oroväckande för Försvarsmakten är att den civila marknaden har många chefer som är nära pension. Oddsen är nog låga på att det i samband med övergången till det nya befälsystemet kommer att bli ett stort manfall på duktiga officerare. Precis som de civila bolagen borde FM oroa sig en smula över att den yngre generationen inte gärna stannar länge på en och samma arbetsplats. Detta kanske är bra för FM planer på kontraktanställda soldater, men sämr för att bibehålla blivande chefer.

Nu är det som vanligt bara statik. Försvarsmakten har enligt tabellen 957 chefer, så allt över fänrik och de flesta civilanställda räknas nog som chefer. Med andra ord; många hövdingar, få indianer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar