måndag 4 januari 2010

Gästinlägg: Hv - Territoriellt försvar

Svenska förband för territoriellt försvar

Finns sådana?

Ja, snart finns det 40 bataljoner avsedda för att skydda, övervaka ytan och bevaka viktiga installationer och objekt. Den övervägande delen av bataljonen är terrängbils- och bandvagnsburen. Dom påminner i art och karaktär om de gamla Foskyttebataljonerna. De kallas för Hemvärn.

Hemvärnet med de nationella skyddstyrkorna är dagens territorialförsvar, oavsett om man tycker om konceptet eller inte. Hv tillhör mobiliseringskategori R10 vilket rent praktiskt innebär att delar av bataljonen kan börja lösa en uppgift inom timmar, huvuddelen inom dygn. De nationella skyddsstyrkorna är den del av Hv som bemannar insatskompanier och förband för ytövervakning. I den pågående transformeringen av hemvärnet blir de nationella skyddsstyrkorna de största delarna.

Hv har genomgått ett paradigmskifte det senaste decenniet. Borta är de röda gummistövlarna och ett mindset där ansiktsmaskering var perverst. Hemvärnets 40 bataljoner som är avsedda för markstrid ska bemannas av ca 22 000 soldater (resterande FM har ca 19 000 anställda, utom civilanställda). Dessa har i princip samma personliga utr som resterande FM sånär på AK4 istället för 5. Kompanierna har utrustning motsvarande tidigare skyttebataljoner utom indirekt- och rbeld. Bl.a finns 26 bildförstärkare och 128 pansarskott per kompani. En tredjedel av 7,62 ammunitionen är pansarbrytande och kryapp 302 finns snart i var mans mun. Organisationen och utrustningen är tillräcklig i relation till uppgifterna.

KFÖ enligt VU 60 systemet införs under detta år. Det innebär att en skyttesoldat i ett insatskompani övas 8 dygn/år. Vart annat år i sin befattning och vartannat år i sitt förband. På en 4-årscykel blir det 32 dygn, känns det igen? Ansvaret för KFÖ ligger nu på chefen förband. Det innebär t.ex att ch hkpflj svarar för att hans snart två Hvbat ska få uppleva en våldsam, kvalitetssäkrad, förnöjelse. Det ger en närmare kontakt mellan Hv och ansvarigt förband, dessutom är hemvärnets bataljonchefer DUC till förbandscheferna. På vissa håll är hvbatch med på regrapp.

Ett av syftena med KFÖ är att få samövade plutoner, det ger också att deltagande är obligatoriskt om man vill kvarstå i sitt hemvärnsförband. Bataljonsstaber ska vartannat år övas i Enköping. Hv blir sannolikt ledningsträningscentrum största kund de närmaste åren. Till KFÖ-systemet har ersättningar setts över. Idag ska ingen enskild längre förlora pengar på att tjänstgöra i Hv.

Eftersom statsmakterna i all sin vishet tagit bort vplsystemet tvingas nu den övriga armén att rekrytera på samma sätt som Hv gjort i evinnerliga tider. För Hv del fungerar det så att man kan i huvudsak bemanna 40 bataljoner med frivilligt anslutna. Med 1,5% av FM budget når man nog inte heller så mycket längre.

För att återknyta till rubriken: Ja, sådana finns. Hv med de nationella skyddsstyrkorna löser väl sina uppgifter i det territoriella försvaret. Hemvärnet är det territoriella försvaret idag.

Problemet i ett större perspektiv är att den resterande armén inte kan/får producera förband som kan verka offensivt. Dvs, de övriga pusselbitarna i Sveriges försvar saknas.

/Magnus

14 kommentarer:

 1. "Kompanierna har utrustning motsvarande tidigare skyttebataljoner utom indirekt- och rbeld."

  Om ingen varit övernitisk och redan skrotat dem så borde det finnas gott om 12 cm Grk och RB 56 att tillföra dem.

  SvaraRadera
 2. Med dagens inriktning på internationella insatser behövs Hv för att sköta skyddet på hemmaplan. Dom står dessutom tillsammans med frivilligförbunden för folkförankringen nu när värnplikten är skrotad.

  Kanske Hv borde få en användning liknande den Schweiziska milisen?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Switzerland

  En annat oerhört användbar profil är stödet vid nationella katastrofer eller eftersök av försvunna personer. Det finns inte längre några lokala regementen eller flottiljer som har värnpliktiga till hands.

  Forsno nämnder indirekt eld. Men hur är det med fordonsfrågan? Bandvagnar av utgående modell som inte har splitterskydd för internationella insatser borde vara utmärkt som transport vid uppdrag för Stöd av Samhället. Jag har tidigare kritiserat den snabba utförsäljningen av våra mobförråd. Ta generatorer som exempel som är utmärkta att stötta svenska befolkningen med vid t.ex. elbortfall efter storm eller snö.

  SvaraRadera
 3. Nog finns det fortfarande materiel av olika slag som skulle kunna "dumpas" på HV. Vi får dock inte glömma att materiel i sig inte betyder någonting. Man måste kunna använda den också och materielen i sig behöver tas om hand. Dvs, ingenting är gratis.

  HV idag kan ha en hyfsat hög numerär eftersom man är relativt billig. Alla försök att göra HV till något annat än vad det redan är kommer att leda till att varje HV-förband blir dyrare = antalet HV-förband kommer att minska.

  I grund och botten handlar allting om ekonomi. Anledningen till att det nu finns 12cm grk, rbs 56, elverk och annan materiel över är ju faktiskt att vi inte ansett oss ha råd med de förband som en gång använde den materielen...

  SvaraRadera
 4. KFÖ? Det var en tjusig tid när vi hade råd med det i de reguljära förbanden. Risken för Hv är att deras KFÖ-pengar blir den budgetregulator som får täcka förluster och underfinansieringar.

  Hoppas inte

  OBSERVATÖREN

  SvaraRadera
 5. Det snygga med Hv är att dom borde kunna utnyttja civil kompetens på samma sätt som man tidigare gjorde med Driftvärnet.

  D.v.s. i stället för att Försvarsmakten betalar en utbildning av elektriker för att hantera elverk och bilförare för att köra bandfordon så borde hemvärnet knyta till sig personal som redan har dessa utbildningar civilt.

  SvaraRadera
 6. TGB 20 skall skrotas inom kort, att ta fram ett nytt fordon verkar dra ut på tiden. Däremot kommer det bli exakt likadant som med Hemvärnets 200-båtar, FMV kommmer gladeligen skrota bilarna på rätt tid och skita fullständigt i att det inte finns någon ersättning till systemet.

  R10 beredskap?, lite snabbare än 10dygn tar det att mobilisera Hv.
  Hur snabbt, det vet dom som får ta del av FM BerO.

  För några år sedan så var det en "strid" kring namnbyte inom hemvärnet. Ena sidan ville behålla namnet, andra byta.
  Det blev mittemellan eftersom vi är ett Svenskt förband.
  Man får antingen ange Hemvärnet, eller Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna.
  Och det ÄVEN om man "bara" gör 20timmar som "vanlig" hemvärnssoldat! Du får gjärna stuka din keps till en kvast om du vill, men sluta upp med att vara så "speciell" som "insatssoldat". Det ger definitivt inte en bra bild utåt som du försöker skapa med ditt inlägg.

  Till utrustningen.
  Man kan tro att man kan sminka en gris, men den är fortfarande ändå en gris....
  26bildförstärkare per bat..även kallad rysskikaren. Den kanske går att hänga i julgranen...Ett gäng Hv-hundar löser uppgiften mycket bättre.
  Ammnutionen som är pansarbrytande, fråga din kvm om den....
  128pskott86, är iofs trevligt. Men möta en modern ryss, så är det lika bra att skita i den eller använda den som mina. För man retar inte upp moderna stridsvagnar och pansarfordon när dom kan ge igen...
  Du har glömt GRG, men kanske med avsikt då den är rätt jäklig att bära på. Lite ny ammnution till den så klarar Hemvärnet sig mycket bättre.
  Kryapp 302, japp vi får brödsmulorna, skulle inte förvåna mig att det kryptot oxå är "Knäckt" så pass att dom läser meddelanden i klartext.
  Ifall Hv inte får ny sambandsutrustning så blir det säkraste att för hand kryptera text på skrivmaskin/för hand och skicka via mc-ordonans.
  Annars så finns ju dom moderna RA145/146 (beprövad under korea och vietnamkrigen) samt några få RA135..(som skrotas så fort dom skikas in på rep)

  Hv KFÖ, Ett effektivt sätt att minska en redan dålig numerär!
  Att kräva att samtliga i en bataljon skall pricka in tjänstgöring under 1vecka per år är som att hoppas på att man vinner på lotto varje år.
  Tyvärr kommer generaler och andra herrar inte att inse detta innan dom lyckats halvera Hv eller värre genom att "nolla" ut dom! För det är endast på en Hv KFÖ som tiden kommer räknas. Resterande utbildning/övning kommer inte att räknas mer än som övrig tid.
  Vilket inte ger någon en rimlig chans att klara av ifall dom har, barn, familj, studier (universitet) och andra oväsentliga "sidoverksamheter".

  Det går med relativt små medel (i försvarssammanhang) att åtgärda merparten av de problem som finns inom Hemvärnet både utrustningsmässigt och i andra delar. Men så länge som det finns chefer som tycker "att materiellen duger, den dög för mig 40år sedan" eller enl Gen Ekenberg. "skyddsglasögon för SIB? Vi har klarat av SIB sedan 60-talet utan skyddsglasögon"

  Men vi har inte fått ordet generalfel i svenskan bara för att vi skall glömma bort vad det ordert innebär.

  SvaraRadera
 7. Ett basalt skäl till att inte införa tyngre vapenmtrl är utbildningen. Hv har inte möjlighet till det tidsuttag som behövs för att (ev grund-)utbilda på t.ex grk.

  CI, ja eftersom alla har sina civila yrken/studier finns en palett av kunskap. IT-Tekniker som sätter upp stabens datornätverk, fordonsmekaniker som ... Det var ju en av fördelarna med vpl-systemet, som lever
  kvar i Hv.

  1420. Jag är inte insatssoldat. Dina inlägg blir troligen något mer vederhäftiga om du först studerar TOEM och U-listor.

  /Magnus

  SvaraRadera
 8. @Magnus: Just detta med civila kompetenser är något som man i framtiden kommer att sakna på internationella insatser då kommande kontraktssoldater inte har den bakgrunden.

  Jag är personligen kritisk till arméns fokusering på att få fram bättre soldater. Man glömmer bort de kvalitéer som de som grundutbildats i värnpliktssystemet trots allt har när de åker ut på en mission.

  I framtiden kommer FMLOG få mer att göra när en ny Camp sätts upp och drivs någonstans inom 600 mil från Bryssel.

  Forsno har nog rätt i ett inlägg i sin blogg där han påpekade att Armén har till skillnad från Flygvapnet och Marinen aldrig fått se de positiva fördelarna av ett värnpliktsförsvar under insats. FV och M använde sina värnpliktiga. Men nu för tiden skulle det kallas "grå arbetskraft" av våra politiker som inte heller har förstått helheten.

  Jag har förstått övergången mellan värnplikt och kontraktsanställda soldater, men jag har däremot ännu inte greppat hur rekrytering till insatser kommer att göras i framtiden.

  Hur använder man sig av tidigare värnpliktiga, reservofficerare och Hv personal blandat med kontraktsanställda soldater? Eller har man helt enkelt tänkt sig att klippa av hela bandet till det gamla systemet?

  SvaraRadera
 9. @Magnus.
  Tyvärr går det inte att lita på U-listor när FM LOG är inblandat.
  (tyvärr en visdom inhämtat under lång praktisk erfarenhet av FM LOG)

  1420.

  SvaraRadera
 10. Nä, prostataguerillan är inte vad den en gång var...
  Angående övningarna föreslår jag att dessa förläggs till första veckorna i januari, innan någon annan hinner överskrida sin budget.

  "Höstservice klar, smörjning kvar." (Gammalt Viggenordspråk)

  SvaraRadera
 11. Om Hv ska få styra över sin egen ekonomi så kanske dom bör bli en egen myndighet som tidigare varit uppe på tapeten?

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemvarnet-vill-kapa-banden-med-forsvaret-1.694939

  SvaraRadera
 12. Jag är inte säker på att Hv framgena flaskhals ligger i ekonomin. Inte med nuvarande storlek och målsättning. Jag tror att den framför allt ligger i möjligheten att tillsätta chefer på kompani- och bataljonchefsnivå. Dagens Bat- och Kompch är i mångt och mycket PA/off, FA/Off, RO eller vpl KB. Framgent kommer Hv att personalförsörjas med antingen eget utbildade 3 månaders soldater eller avkastning av de kontrakterade soldaterna i den reguljära armén. Dessa soldater har begränsad erfarenhet av att gå i selen som kompanichef, eller för den skullen verkat som t.ex underrättelsebefäl i bataljonsövning eller i utlandsmission.

  KB och Ro är snart en saga blott. PA eller FA/Off har sällan visat intresse för Hv.

  Att från tre månaders utbildning eller nyss avslutat kontrakt som gruppchef, i fertil och karriär-istisk ålder, påbörja en utb som sträcker sig över flera år för att bli kompanichef och senare bataljonchef, är nog få som kan tänka sig. Dessutom kommer de sakna den truppföring som t.ex KB-eleverna fick, för att inte nämna den teoretiska utbildningen.

  Jag är rädd för att både kompetensen och urvalet kommer minska kraftigt. Förstå mig rätt nu. GSS och därur klivande plutonchefer kommer nog att bli väl så dugliga, om inte bättre än idag. Men de högre cheferna har en helt annan roll, och just nu kan jag inte se att det sörjs så väl för dessa kategorier.

  SvaraRadera
 13. @I USAF har man två system för att ta tillvara på äldre kompetenser som annars lätt försvinner till det civila livet. Air National Guard och Air Force Reserve.

  http://www.ang.af.mil/

  http://afreserve.com/

  SvaraRadera
 14. Tja vad det gäller understöd och lv så finns kompetensen redan inom hv´s organisation då många har gjort sin gu på dessa system, dock så kommer dessa att till största del fasas ut inom en 15 års period. Så om man tänker sig att göra användbart förband av detta istället för att ängna sig åt kosmetik för den egna fåfängan så skulle det vara prudentligt att sätta igång med att utbilda instruktörer inom hv med hjälp av ro som fortsatt finns i systemet och lyfter lön utan att göra något för den.
  För hur det än är så är nyutildningen av lv förband näst intill 0 redan idag samt även så vad det gäller artilleriet/grk vilket ger att yo inom dessa områden kommer att skäras ner eller växlas över till annan verksamhet.

  I övrigt så kan man tillägga att civila kompetenser fortsatt ses på med misstanke inom FM som helhet enligt vad jag upplevt, samt att hv som varande de enda gripbara förbanden med kortvarsel fortsatt ses som mindre kunniga och lämpliga av FM i snart sagt varje militär verksamhet.

  SvaraRadera