söndag 28 mars 2010

Volontär på nytt

Det nya personalsystemet oroar mig en del. Risken är stor att det åter bildas olika "kast" på våra flottiljer och regementen. Det var inte allt för länge sedan som varje flottilj hade två mässar. En för officerare och en för underofficerare. På F7 fanns systemet kvar länge trots NBO. Av hävd gick teknikerna till den ena och piloterna till den andra.

En liten anekdot för de historiskt intresserade.

När jag en gång för länge sedan gjorde lumpen på F15 som stf. klargöringsgruppchef så hade jag en löjtnant Stridh som kompaniadjutant. Han tillhörde det gamla gardet av fanjunkare som blivit tvångsbefordrade till löjtnant när NBO infördes.

På den tiden han startade sin karriär i Flygvapnet så fanns volontärsystemet. På linjen gick korpraler kring och styrde över manskapet som klargjorde flygplanen. Inte sällan bar dessa korpraler både ridbyxor, höga stövlar och en liten ridpiska. Nu för tiden så är detta något man kan läsa om och skratta åt i 91:an Karlsson, men på den tiden hade dessa korpraler en oerhörd makt och respekt från volontärerna.

I varje fall fanns det på flottiljen en korpral som hade ett gott öga till Stridh. En dag ropade han "Stridh, kom hit!". Volontär Stridh sprang givetvis snabbt fram och ställde sig i enskild ställning och frågade vad det var korpralen önskade. Korpralen sade "Kan Stridh springa upp på markan och köpa en smörgås åt mig?". Stridh tog mod till sig och sade "Vågar man fråga korpralen om pengar till smörgåsen". Korpralen böjde sig då framåt och slet loss tre knappar från Stridhs grötrock, "Här har Stridh pengar till smörgåsen".

I varje fall skyndade Stridh upp till markan och köpte ut ett stycke ostsmörgås och anmälde sig raskt åter till korpralen, "Korpral, volontär Stridh åter från markan med korpralens smörgås". Korpralen tittade då nedlåtande på Stridh. "Varför har volontären en trasig uniform och för övrigt var har volontären min växel?"

Fördelen med värnpliktssystemet var att alla hade gjort lumpen. Även vår ÖB vet hur det är att vara värnpliktig. Med det nya personalsystemet kommer framtidens chefer inte ha insikt i hur det är att vara specialist eller kontraktanställd soldat. Risken finns då att samarbetet mellan grupperna återgår till något liknande det gamla volontärsystemet.

7 kommentarer:

 1. @ CI.
  Du vet nog inte hur rätt du har.
  Jag var på en genomgång där det nya beskrevs som det ännu äldre systemet med officerare, underofficerare och underbefäl, där underofficeren hade utgått.

  Tur att mässarna på F7 är borta. Det hade blivit väldigt trångt på Strandmässen för de nya specialistpiloterna.
  Under den första tiden i det "nya" försvaret skall man tydligen tituleras rekryt igen så korpralen hade nog känt igen sig.
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 2. Riktigt hur jämlik var värnplikten under 70- och 80-talet?

  Minns att vi hade:

  a) malajer/handräcknings-/depåvärnpliktiga. Mässkalle fanns kvar allra längst ombord på flottans fartyg.

  b) värnpliktiga studentkompanier med blågul snodd runt axelklaffen.

  c) uttagning av reserv- och yrkesofficersaspiranter på UTK och inryckning till kasern 25 och KAS/M på F18 för förläggning i bekväma dubbelrum direkt från första dagen. Kontakten med andra värnpliktiga var minimal.

  d) idrottskompanier till vilka specialidrottsförbunden kunde välja ut vilka som skulle särbehandlas under sin grundutbildning.

  Värnplikten var nog i allt väsentligt en tämligen korrekt spegling av sin tids samhälle och dess folkhemska förhållanden.

  Försvarsmaktens framtida personalförsörjning kommer givetvis också att återspegla vår tids samhällsfenomen som "outsourcing", "coacher" och "resurskonsulter".

  - Och det är väl så det ska vara? Försvaret som en del av sin samtid.

  SvaraRadera
 3. Förr var det skillnad inte bara mellan officerare, underofficerare och underbefäl utan även skillnad inom kårerna. Som nyexaminerad fältflygare började man som korprals vederlike = ffl 3. gr eller efter 1958, (om jag minns rätt) som ffl 2. gr för att småningom avancera till ffl 1. gr = överfurir och slutligen till 1. ffl som var sergeants vederlike. Lyckligtvis hade fältflygarna ett facktecken (en örn inskriven i en cirkel) så underofficerarna kunde se att man inte var äkta underofficer utan bara halkat in i kåren för att man flög.
  Värre var det med flygnavigatörer. När dom avancerat till sergeants vederlike hände det exvis vid besök på främmande flottiljs underofficersmäss att dom blev tillfrågade om dom var sergeant eller flygnavigatör. Riktiga uoff ville veta hur man skulle förhålla sig till bordsgrannen, skit eller pannkaka.

  Själv gick jag från 1. ffl, vilket på division medförde en behandling som om man sutte på Gud Faders högra sida, till fänrik vilket i hela försvaret medförde att man tilldelades den allra lägsta sittpinnen i hönsahuset, i nivå endast någon millimeter över kadett. Vad utstår man inte för att få flyga efter 34 års ålder!
  Tiden på Förvarets Läroverk var lätt att genomlida inte minst för att jag där träffade mitt livs första och enda pedagogiskt kompetente mattelärare och tiden vid F20's kniv-och-gaffelkurs var säkert nyttig om än rätt trist dom dagar man inte flög (J29, väldigt annorlunda upplevelse för en 32-pilot).

  SvaraRadera
 4. Jösses!

  Dagens FM är inte 1950-talets. Därför att Samhället har förändrats. Utanför dåvarande Krigsmakten duade man inte folk man inte kände eller som stod "över" en i klasstillhörighet. Överheten niades (lärare, ordningsmakt, läkare, akademiker, etc). Men vet ni - det har under de gångna 60 åren hänt nåt - utveckling kallas det! Tror ni verkligen att vi åker tillbaka 60 år i tiden när vi utvecklar vårt personalförsörjningssytem till det bättre. Förklara i så fall varför inte alla andra har övergått till "enhetspersonalsystem", sjukvården eller industrin t ex.

  @CI: Det finns säkert goda exempel att peka på också. Detta var ett billigt och opportunistiskt trick och det gagnar inte införandet av det nya.

  Old School

  SvaraRadera
 5. Man ska inte dua befäl, Man ska inte dua Kungen tex. Jag nyttjar piska och morot, straff förekommer alltid kolletiva för det mesta men det är inga idiotstraff utan nyttostraff som mer övn, hugga ved etc.

  Sånt tillåter jag ej min trupp att göra.

  Inför Delad Mäss igen.

  // Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 6. @Old School: Anekdoten var ironi och inte menat som något som jag tror kommer inträffa. Dock så tror jag att det kommer att bli skilda världar. Jag vet bara hur det är mellantekniker och piloter i Flygvapnet. Vi är kompisar och samarbetar bra, men det finns ett visst inslag av revirpinkeri som jag tror att ingen kan förneka.

  SvaraRadera
 7. @31 mars 2010 09:59
  Niar själv idag kunder, sådana jag inte känner som är äldre, befäl (Alltid och för evigt), samarbetspartners osv. Om jag som kund blir tilltalad som "du" så blir det ingen driks och servicen är inget att hurra för i mina ögon. Tycker otroligt illa om det. Jag är fö. 25. Det absolut viktigaste för mig är då det handlar om kunder och personal.

  SvaraRadera