måndag 8 mars 2010

FMUP 2011 del 2

Igår gick jag igenom grunderna i FMUP 2011. Nu är det dags att titta på Insatsorganisationen och Verksamhetsgren 1 - Insatser.

Den första intressanta punkten att titta på är vilka insatsförband som utvecklas, respektive avvecklas.

På avvecklingslistan står
- 2 st mekaniserade bataljoner. Dock med passusen att dom ska göra del av grund för förbandsreserven. 2014 avvecklas samtliga till förmån för de nya manöverbataljonerna.
- Den luftburna bataljonen vidmakthålls till 2014 då den i stället kallas manöverbataljon lätt. Med tanke på helikopterproblematiken kan man ställa sig frågan vilken helikopter som dom ska transporteras i? HKP 15 tar inte särskilt många passagerare med utrustning.
- 20 stycken Hv bataljoner avvecklas.

På den mer positiva utvecklingssidan står bl.a.
- En ny bataljonstyp tas fram kallad Lifvbataljon. Hmm. Utan att vara allt för insatt så låter det som någonting som enbart ska vakta kungen. Jag tycker att den ceremoniella delen av FM arbete är bra för rekrytering, men det kan knappast vara en huvuduppgift för FM? Borde vi inte ha en ersättning utöver försvarsbudgeten för detta? Kanske en del i Stockholms reklambudget?
- Manöverbataljonerna utvecklas till att 2014 bestå av 7 + 1 amfibiebataljon. Detta visar återigen på amfibiekårens övergång till att bli ett mer renodlat infanteriförband. Dock kanske med huvuduppgifter i kustmiljö. Se hur t.ex. US Marines används i Irak och Afghanistan.
- Som jag skrev i det förra inlägget så utvecklas 4 st regionala staber. Det som är lite intressant är att insatsledningen i Stockholm avvecklas 2013. Det är med andra ord på detta sätt som HKV avser reducera personalstyrkan.
- Logistikfunktionen verkar komma att genomgå stora förändringar med bl.a. uppsättnade av MOVCON och FMLOG stab som krigsförband.

I detta inledande kapitel står det inget om numerären eller kvaliteten på förbanden, bara antal enheter. För Visbykorvetterna står det t.ex. inget om offensiv och defensiv beväpning, för transportflyget inget om antalet Tp-84 som drivs vidare och för Gripensystemet inget om 100 st är det slutgiltiga antalet om en flottilj läggs ner.

Det var materielen. Hur ser det då ut med uppgifterna för insatsorganisationen?

Internationella operationer kommer under överskådlig tid att genomföras tillsammans med andra länder. Detta ställer höga krav på interoperabilitet. För att klara de utmaningar som kan uppstå i en insats krävs också att förbanden kan agera på hela skalan från lågintensiva till högintensiva konflikter.

Försvarsmakten ska över tiden kunna genomföra upp till fyra internationella förbandsinsatser. En av insatserna ska kunna vara av bataljonsstridsgruppstorlek.

Insatserna bör utgå från en sammanhållen civil-militär strategi.


Det sista tycker jag är mycket viktigt. Men här saknar jag faktiskt en analys i spårbarhetsmodellen. Om denna modell ska vara användbart fullt ut borde man koppla ihop de olika säkerhetspolitiska instrumenten. Hur ska t.ex. SIDA hjälparbete samordnas med militära insatser? CIMIC är inte en renodlat militär uppgift! Det är ett samarbete mellan civila och militära insatser. Därför så kan inte FM planera för detta på egen hand utan samordningen måste ske innan en insats genomförs, inte bara på plats i landet.

Försvarsmakten prioriterar ökad andel kvinnor som deltar i internationella insatser.

Tyvärr så tror jag att det nya personalsystemet inte kommer att attrahera särskilt många kvinnor. Vilken kvinna vill binda sig i åtta år samt att vart annat år åka på insats i t.ex. Afghanistan mitt i den period i livet som hon är mest fertil? FM kommer därför att backa på möjligheten att lyckas med könsjämlikhetsarbetet. Men det kan hända att jag är en smula för pessimistisk...

FM planerar från dagens 970 öka till 1700 man på internationella insatser, där Afghanistan och Kosovo kommer att binda trupp i många år framöver. Från 2016 så planeras en större insats i Afrika med upp till 1000 man. Utöver detta planeras 300 man vara insatta nationellt. Hur FM räknar här är lite oklart. Om det enbart är att skotta snö, eller om vi ska ha mer kvalificerad förmåga? Marinens och Flygvapnets incidentberedskap ingår dock i dessa antal personer och då blir det inte särskilt många över när nästa stormen Gudrun kommer farande.

Samverkan med Kustbevakningen och andra myndigheter ska ske enligt förordning (2007:1266).
...
Vidare ska helikopterberedskap för räddningstjänst upprätthållas inom ramen för egen
militär flygräddning.
...
Samverkan med polisen och andra myndigheter ska ske med anledning av lagen (2006:343) om stöd vid terrorismbekämpning.


Hmm. Bra med ökat samarbete med KBV, erfarenheterna från Adenviken måste tillvaratas. Intressant med helikoptrar för flygräddning, eftersom jag i ett tidigare inlägg dömt ut SAR förmågan i FM. Samarbetet med Polisen är inte helt enkelt, vilket Hv fick erfara efter övningar i Halmstad förra året.

Uppdelat på de närmaste åren så ser de intressantaste händelserna ut så här med början 2011.

I Kosovo är inriktningen att bidraget är oförändrat i förhållande till 2010 och omfattar Liaison and Monitoring Team (LMT), Mentoring Team för stöd till Kosovo Security Force, personal för stöd till Kosovos reformering av säkerhetssektorn, enstaka stabsofficerare, NIC och erforderligt NSE. Den totala styrkan är maximalt 70 befattningar. Därtill kommer ca 40 befattningar för avveckling av Camp Victoria under första kvartalet 2011.

NBG 11 står i beredskap 2011-01-01 – 2011-06-30.

Inom ISAF fortsätter transformeringen mot en stridsgruppsstruktur som inleddes under 2010 för att avslutas före årsskiftet 2011/12. Ett ökat stöd till ANA med OMLT-personal sker från och med sommaren 2011 med ambitionen att fördjupa Sveriges, Finlands och Norges fokus mot en ANA brigad. Nordiskt samarbete fördjupas ytterligare inom andra funktionsområden. Insats med helikopter för bl.a. MEDEVAC påbörjas från och med andra kvartalet. Försvarsmakten fortsätter och fördjupar samverkan med civila aktörer.

Ny insats med marint förband i Afrika/Medelhavet.


Jag måste tyvärr säga att jag inte tror på konceptet med EU Battlegroups. Om inte någon av dessa används i närtid så får vi se det som en intressant fotnot i europeisk historia. I stället måste vi ta fram mindre nationella enheter som är utbildade för att kunna vid behov skickas ut på insats och jackas in i större enheter. Dagens EU-förband är för stora och dyra för att skickas iväg då det kräver enighet inom EU (vilket knappast lär gå snabbt). Dom är dessutom för små för att göra en större insats på egen hand. NBG är budgeterat med 550 MSEK för själva insatsen. Då har det inte tagits med kostnaderna under 2010 för att utbilda och materiellt bygga upp förbandet. Dessa 550 MSEK är pengar som kommer att vara låsta i FM budget då teoretiskt förbandet kommer att kunna skickas ut sista dagen av dess beredskap. Vad händer efter 2011 om pengarna inte går åt? Får vi använda dom under 2012?

De ekonomiska beräkningarna har ej tagit hänsyn till överföring av grundlöner från anslaget 1.2 till anslaget 1.1.

Hmm. Mycket intressant notis som gäller för ekonomin både 2011 och 2012. "Kilen" som jag berättade om i förra inlägget är alltså svår att komma åt. Antingen så räknar FM redan nu med att de misstänkta kostnadsökningarna trots allt inte kommer, eller så försöker man lura sig själv. Är det oanvända NBG11 pengar som avses i "kilen"?

2012 inträffar en hel del intressanta saker!

ISAF, återtagning efter NBG 11 och förberedelser för BG 14 betraktas som större insatser. KFOR och TP 84 är att betrakta som mindre insatser. Därutöver planeras en korvettinsats och/eller JAS underrättelseinsats samt en insats av kompanistorlek med markförband i Afrika.

Insatsen prolongeras på aktuell nivå. Vid positiv utveckling kan omstrukturering av det svenska bidraget övervägas, eventuellt i gemensam styrkestruktur tillsammans med Norge och Finland. Ledningen av PRT MeS övergår till att bli civil.

Beroende på händelseutveckling och den pågående processen avseende successiv överläm-
ning av säkerhetsansvaret till afghanska armén och andra säkerhetsorganisationer kommer särskild uppföljning och beredskap att krävas för att förstärka alternativt förändra bidragets innehåll och utformning.

Ny insats med marint förband i Afrika/Medelhavet.

En tidsbegränsad spaningsinsats med stridsflygdivision inom ramen för ISAF och/eller Air Policing.


Mycket intressant att FM verkar satsa på att få ut ett Gripenförband internationellt. Spaning tycker jag är en utmärkt uppgift, men jag är inte allt för optimistisk på att vi ska få igång sorgebarnet SPK. Därför bör vi snarast titta på ett alternativ.

Försvarsmakten har föreslagit en förnyad anmälan till BG 2014 och BG 2017. Fortsatt engagemang ska ske med BG inriktad mot markinsatser. Utvecklingen av EU snabbinsatsförmåga med marin- och flygstridskrafter ska beaktas.

NRF 2014-2020. Här ses en fortsatt möjlighet till nordiskt samarbete. NRF är främst intressant för marinen och flygvapnet då möjligheten att verka i högre konfliktnivåer och inom ramen för större enheter tillvaratas. Flygstridskrafterna med ingående delar ur främst stridsflyg planeras för ett engagemang inom NRF vart tredje år från 2012.


I mitt förra inlägg sade jag att vi är med i NATO i allt utom medlemskortet. Om vi börjar deltaga fullt ut i NRF - NATO Response Force, så skulle jag vilja be våra politiker att definiera vad som i praktiken skiljer Sverige från övriga NATO länder? Artikel 5 är trots allt upp till beslut att följa även för NATO medlemmar.

Jag tänkte i kommande inlägg avseende FMUP 2011 fokusera på det jag kan något om, d.v.s. Flygvapnets organisation. Därför så lämnar jag med varm hand analys av Marinens och Arméns utveckling åt mina bloggarkollegor.

35 kommentarer:

 1. "I detta inledande kapitel står det inget om numerären eller kvaliteten på förbanden, bara antal enheter. För Visbykorvetterna står det t.ex. inget om offensiv och defensiv beväpning, för transportflyget inget om antalet Tp-84 som drivs vidare och för Gripensystemet inget om 100 st är det slutgiltiga antalet om en flottilj läggs ner."

  Ska man tolka detta som att man inte vill färdigutrusta Visby, helst lägga ner Tp84 och inte vilja låsa sig vid antalet Gripenplan?

  SvaraRadera
 2. Det är inte självklart att EU battlegroups i första hand är till för att skickas iväg. Du trodde väl inte det fanns ett militärt behov av att sätta upp den fransk-tyska brigaden?

  SvaraRadera
 3. Livbataljonen är precis vad det låter som - ett renodlat högvaktsförband, med biuppgift att kunna lösa vissa andra bevakningsuppgifter. Kärnverksamhet? Jag har alltid varit en varm vän av högvakten, men ska den prioriteras på bekostnad av reell försvarsförmåga?

  Som svar på dina funderingar: I BU som kompletterar FMUP nämns 6 st tp 84 och fyra divisioner JAS 39, vilket är ~100 st om man dessutom ska räkna in exportstödet och "utveckling".

  NRF blir en mycket het potatis. Jag har svårt att se att Sverige skulle mäkta med detta med de "reella" krav på förmåga och beredskap som förbandet ställer. Att klara en NATO-evaluering för en NRF skulle vara minst sagt "fostrande" för FM.

  Liksom du har jag ytterst svårt att se hur FM ska kunna rekrytera och binda upp kvinnor i den mängden i aktuell ålder.

  SvaraRadera
 4. @Henrik: Nix. Jag har helt enkelt inte kommit längre i min analys. FMUP är ett stort dokument som jag lätt somnar av när jag läser... :-) Mer i morgon kväll avsende FV förmågor.

  SvaraRadera
 5. @Anonym 12.13: Det borde finnas betydligt bättre (och billigare) sätt för Tysk-Franskt förbrödrande än en EU-Battlegroup. Landskamp i fotboll? :-)

  Jag tror t.ex. de senaste årens representation på diverse minnesdagar ger betydligt större symbolisk effekt.

  http://www.youtube.com/watch?v=vipZb4Unw7I

  SvaraRadera
 6. @Wiseman: BU11 tänkte jag komma in på i nästkommande inlägg, men jag läser tyvärr allt för långsamt! :-)

  SvaraRadera
 7. Om Lifbat i huvudsak skall vara ett cermoniellt förband, hur tror man att man skall fixa rekryteringen till det?

  Eller är tanken att soldater skall rotera in och ut ur Lifbat som en del av 'vilofasen' efter insats?

  SvaraRadera
 8. @Chefsingenjören
  Beror inte mycket av kostnaderna för NBG på one-offs och särlösningar? Om manöverbataljonerna roterar genom uppgiften med ordinarie organisation och utrustning borde man inte behöva återuppfinna hjulet lika ofta.

  Om GUSP ska ha ett trovärdigt innehåll krävs en militär komponent; så jag tror inte att BG-konceptet avvecklas så länge unionen har ambitionen att ha en gemensam utrikespolitik.

  Det är svårt att se poängen med mindre förband eller pengarna till beredskap med större förband.

  Konceptets svagheter kommer av politisk splittring och svaghet inom unionen.

  @Per A
  Brittiska gardesförband roterar visserligen mellan insats och ceremoniella uppgifter, men jag tror inte att det är vad som avses. Det är snarare ett permanentande av den anställda högvakten.

  SvaraRadera
 9. @Forsno: Jo, om några år, d.v.s. någon gång efter 2014 när vi kommit in i den nya strukturen så stämmer det säkert. 2011-2012, knappast... Där har vi framtagning av nya lösningar vid uppsättandet och framför allt den stående frågan hur vi hanterar budgeten för en eventuell insats samt kanske ännu mer hur vi hanterar eventuella pengar som blir över om det inte blir insats.

  SvaraRadera
 10. Som svar på hur och när fann jag detta.

  Med anledning av inriktningsbeslutet för FM 2010-2014 skrev försvardepardementet ett pressmeddelande den 14 jan 2010 under rubriken:
  "Inriktningsbeslut för stärkt försvarsförmåga" följande.
  Huvudelen av insatsorganisationen skall senast vid utgången av 2014 vara tillgänglig inom några dagar.
  Förbanden skall över tiden vara kompletta i fråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade.

  Har de som skrev detta någon som helst aning om vad de säger? Har någon inom FM en aning om vad detta innbär?
  Jag överreagerar säkert och läser det hela helt fel. Men kan någon förklara hur man skall (miss)tolka detta?
  (Har letat i inriktningsbeslutet, men det blev bara värre, så jag slutade.)
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 11. Teaterdirerktören
  Pressemedelande från 14 januari måste vara ett spel för galleriet.
  Fm har ju redovisat att IO 14 är intagen 2019, så hur "Huvudelen av insatsorganisationen skall senast vid utgången av 2014 vara tillgänglig inom några dagar" ska uppfyllas förstår inte jag.
  Dock kankse man menar FV och Marinen (minus bristerna i beväpning m m) de har ju egentligen varit i princip anställda till huvuddelen under många år och levt som insatsförbanden på ett helt annat sätt en Armén.
  Att 5-6 av åtta bataljoner skulle vara klara till 2014, får alltså enligt min uppfattning ses som en fullständig utopi.
  Galärslav på HKV

  SvaraRadera
 12. @Teaterdirektören: I mitt förra inlägg skrev jag om att FV och M skulle vara insatsberedda 2010 resp 2011. A först 2019.

  En del som jag hoppade över i detta inlägg avseende insatser var listan över de olika förband som fortfarande skulle anmälas till olika beredskapsregister.

  Som vanligt var det på tok för många och mest en "rättvis" fördelning av gracerna på alla förband vi har inom FM. Dessa förband skulle dessutom stå i R90. Ska man tolka det så innebär det att resten av förbanden har högre än R90 beredskap?

  SvaraRadera
 13. @ Ci och Galärslaven
  Beslutet ligger på regeringskansliets sida och heter: Regeringsbeslut 3 2010-01-14 Fö2009/1354
  Mil (slutgiltigt)
  Där framgår när, vilka (tabell)och hur IO14 ska sjösättas.
  Läs och begrunda gärna stycket om beredskapstider/tillgänglighet. CI, där står väl kristallklart hur der ska se ut?
  "Brasklappen" till alla slutdatum, mtrl och personaluppfyllnader o.s.v. finns på de två sista raderna under rubriken, ekonomiska förutsättningar.

  Galärslaven, det finns en del att göra så ro på. Tyvärr finns det allvarligt menat beslut som du kan läsa enl ovan.
  Kan du se han som står vid trumman och håller takten? Där jag är, verkar vi inte ha någon batterist. Vi ligger bara och driver i strömmen.
  Jag kan faktiskt inte se att vi ens har kvar trumman längre.
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 14. Den däringa Lifbataljonen hade man ju lätt kunnat splitta så att dom hade som tillika uppgift att lösa bevakningsuppgifterna på garnisonerna, de få som nu blir kvar. Högvakt - hemmabevakning - stöd mellan roterande insatsförband.
  //stå

  SvaraRadera
 15. Teterdirektören

  Regeringsbeslut eller inte, räcker inte resurserna så kan man ej nå målet. Det kan ske av andra orsaker också, men resursbrist i någon form leder i princip alltid till att målet inte kan nås.

  Brasklappen får nog ses vara den viktigaste delan av regeringsbeslutet.

  Nej jag ser inte heller vem som håller takten, däremot är det uppenbart det spelas falskt ganska mycket.Så någon trumma finns det någonstans på skeppet.

  Dessutom har vi en egen liten trumma på min del av skeppet, och den verkar faktiskt vara mer i takt med verkligheten än den stora trumman. Så driva med strömmen tycker jag nog inte att vi gör, men frågan är vart vi ska.

  Galärslaven

  SvaraRadera
 16. På min lediga tid surfar jag in på denna blogg! Döm om min förvåning att denne chef ing skriver under falskt namn en blogg på tjänstetid!

  Hur vore det om du som tydligen tillhör HKV i stället för att sammanställa underrättelser på internet i ställe löste ditt jobb!

  En anmälan är inlämnad till Säk Sam!

  SvaraRadera
 17. Han gör ju sitt jobb! Utan folk som wiseman och chefsingenjören hade inte misskötseln av försvaret kommit ut. Journalisterna har gett upp, därför måste någon berätta hur de är ställt. Chefsingenjören och wiseman, kämpa på!!

  SvaraRadera
 18. @anonym

  Suck...

  ..gissningsvis tillhör du en av dem som anser att en transparent dialog och debatt om FMs utveckling och verksamhet inte gynnar dina särintressen. Det finns ju en hel del verksamhet som inte överlevt transparansen som bloggarna ger, exempelvis GLC

  SvaraRadera
 19. LOL @ anonym 05.59
  Vilken nolla du är om du nu inte är ironisk.

  SvaraRadera
 20. @Anonym 05.59: För att ingen på min arbetsplats ska kunna kritisera min verksamhet har jag över huvud taget aldrig ens öppnat min blogg från min tjänstedator. Däremot så kan du av statistiken till höger se att det är många kollegor som har gjort så. Att surfa i tjänsten är tillåtet inom FM liksom i USA.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/02/att-ha-kul-pa-jobbet.html

  Mitt jobb gör jag därför både på tjänstetid och utanför tjänsten. Hmm. kanske dags att skriva lite övertid? :-)

  OBS: Det sista var ironi för den som inte insåg detta...

  SvaraRadera
 21. @Teaterdirektören: Jag ska kolla regeringsbeslutet.

  SvaraRadera
 22. @ Anonym 05.59

  Har du låst på tidsangivelserna, så är du fel ute. Frågan om att justera klockan har varit uppe förut och CI har har angett att den går helt rätt enligt den tid som gäller för den server som utnyttjas på andra sidan Atlanten. Det inlägget fick du inga kompisar på.

  SvaraRadera
 23. @ Anonym 05.59
  Jag säger som min gamla plutchef sa när man gjort bort sig: Nu hade du allt otur när du tänkte!! (visserligen sade han "lite" till men det passar sig inte här även om jag tänkte det)

  Bloggar som denna och Wiseman hat fått mig att inte lämna detta sjunkande skepp (FM) ännu utan leva ett tag till på hoppet att dess också skall få andra att vakna!

  Kämpa på!!
  Nidas

  SvaraRadera
 24. För att officiellt synkronisera klockorna på denna blogg så är klockan någonstans i Sverige just nu 18:29.

  SvaraRadera
 25. Teaterdirektören nämner i sin kommentar 23.52 ordet Brasklapp. Det får mig att tänka på århundradets brasklapp, hämtat från sidan 4 i Regeringens proposition 2008/09:140 "Ett användbart försvar":

  "Den inriktning som regeringen anger kan därför komma att justeras vad gäller såväl
  omställningstakt som förmågekrav, materiel, organisation och verksamhet".

  Således är allt utom själva ekonomin justeringsbart. Nej förresten, även hotbilden och omvärldsläget kan förändras men ekonomin, den ligger fast.

  Skönt med åtminstone en stabiliserande faktor, nu när allt annat flyter.

  @ Anonym 05.59. Du verkar väldigt morgonpigg som orkar upp så tidigt på mornarna. Själv är jag både kvälls- och morgontrött. Detta är ingen hemlighet och därför inte anmälningsbart.
  Min uppfostran förbjuder mig att skriva mer.

  SvaraRadera
 26. @Teaterdirektören mfl

  Jag citerar;
  "Huvuddelen av insatsorganisationen skall senast vid utgången av 2014 vara tillgänglig inom några dagar. Förbanden skall över tiden vara kompletta i fråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade."

  Med detta måste med dagens begrepp inom FM förstås att mtrl skall vara i bruk, dvs ej i förråd (sic!). Förhållandet motsv alltså det som idag gäller för NBG enheterna under T3-utb , men främst under deras beredskap.

  Detta är ett mkt dyrt sätt att bedriva verksamhet på vid låga förbands volymer, dessutom ålägger det insatsförbandschefens och hans 4-funktion ett gediget arbete med att planera in vidmakthållande och uppgraderingar av mtrlsystem.

  Min erfarenhet är att det kommer att läggas pussel med övningar, kurser/utbildning och teknisktjänst( jmf Fv och M). Ett smörjmedel är naturligvis att nyttaja mtrl från de förband som inte är aktiverade med AGSS, utan man lånar från förbandet med KGSS. Vilket prövats förr...

  Det vi prövat nyligen är typförband med liten numerär, t ex singelfunktions förband. Resultatet?, en erfarenhet som inom HKV pekar på att för att hålla ett förband över tiden i utlandet krävs ca 3-5 ggr så mkt mtrl i riket.

  Tyvärr visar erfarenhet att i Norge så står man nu med två till tre/plut kompanier och två-tre komp bataljoner vad avser manöverförmågan ( gäller ej TMBN). Snål tilldelning på ammunition, övningsdygn och med utbildngsmål som reviderats nedåt. Kris i Arme´n kallas de i vårt grannland.

  Beredskap ochh insats kostar.

  /Lev B

  SvaraRadera
 27. @Galärslaven
  om tilldelade medel inte räcker för att lösa uppgiften på det sätt man först tänkt sig, kan man prova ett annat angreppssätt. T ex att utgå från uppgiften (VAD) och inte från metoden (HUR). Det var närmast självklart förr i tiden när uppdragstaktik fortfarande tillämpades. Medlen är ALDRIG tillräckliga i verkligheten, men trots det finns det individer och grupper som lyckas lösa sina uppgifter ändå.

  Ett generalfel i detta sammanhang är t ex att utgå från enbart anställda förband. Det är uppenbart att medlen inte räcker till det och då får man försöka hitta en annan lösning med större chans till framgång.
  Ett annat är att man fokuserar på lednings-/styrningssystem när man ändå nästan helt saknar verkansdelar att leda och styra.

  SvaraRadera
 28. @Forsno:

  Då behöver vi bara hitta tillräckligt många uniformsfetischister, lajvare och reenactors. De jobbar säkert billigt...

  SvaraRadera
 29. @ anonym 05.59

  Gå & dra något gammalt över Dig ! Korkade uttalanden och lismande för befordringsberedningen får Du ägna Dig åt på arbetstid.

  Här bedrivs den intellektuella debatt som inte är möjligt att genomföra på arbetstid.

  Dessutom är all information som behandlas & kommenteras öppen och återfinns i offentliga handlingar, varför den enda åtgärd som kommer vidtas med Din påstådda anmälan är att slänga den i papperskorgen !!

  SvaraRadera
 30. @ Lev B
  Tack, jag trodde jag var ensam om att se vad skrivningen skall innebära i fråga om logistik.
  Det lilla vi ser just nu och lite av det du tar upp är nog tyvärr bara toppen på isberget.
  Därför blir min slutsats:
  Regeringen kan inte ha förstått vad man beslutade och FM kan inte ha förstått vad det innebär.
  Kan det finnas någon annan förklaring....?
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 31. @Teaterdirektören och LevB: Jag håller helt med. Det intressanta är att jag inte hittat något i budgeten som tar höjd för detta förutom ÖB reserv på 150 MSEK och den berömda "kilen". Jag misstänker dock att dom är tänkta till annat.

  SvaraRadera
 32. ÖB reserv är normalt verkligen vad det låter som. Det Dyker alltid upp oförutsedda händelser som kostar.

  Har man ingen reserv på central nivå, så måste man när dessa händelser dyker upp, ta medel från förbanden som man redan delat ut, mycket obra.

  Normalt finns det dessutom en reserv hos Chefen PROD, så har ni bara hitta en reserv, så tyder detta redan på att man tagit en chans redan här.

  Utan att ha läst i detalj, så tror jag kilen är den fördyring vi drabbas av varje år, pg.a. bristanade priskonsumtion.

  Planeringen är normalt gjord i ett prisläge som är lika för alla år. Den bristande priskompensationen innebär att att vi egentligen varje år måste ta från de rörliga kostnaderna (enkelt läs övningsverksamhet) för att kopmensera fördyringar på mtrl, löner, hyror som vi ej alltså får ramökning för.

  Detta är ett intresant fenomen som kanske borde hanteras i en egen "artikel" på någon av bloggarna (kanske redan finns, har dock ej läst om det).

  Dvs, priskompensatione är alltså normalt inget man kan "använda" för annat.

  Galärslaven.

  SvaraRadera
 33. Galärslaven@
  Efter alla dessa år kan väl "bristande priskompensation" knappast kallas för oförutsedd?
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 34. Teaterdirektören.

  Nej, den är inte oförutsedd alls.

  Ett antal ÖB har påpekat dess långsiktiga konsekvens och det är.....

  Att FM upphör att existera!

  därför att allt som blir kvar till slut är "fasta" kostnader.

  Finns andra som har samma problem, dock inte lika utrerat, exempelvis länsstyrelserna, får inte heller full priskompensation.

  Om jag inte missminner mig tog en ÖB för många år sedan upp detta tillsammans med representanter för länsstyrelserna, och resultat blev, just ingenting.

  Jag skönjer en plan från den politiska sidan, eller......

  Galärslaven

  SvaraRadera
 35. Såg just att väpnaren berörde detta i sin blogg

  Galärslaven

  SvaraRadera