lördag 6 mars 2010

Civila vs militära helikoptrar (uppdaterad)

I mitt föregående inlägg så uppstod en debatt kring verkliga kostnader och flexibilitet för helikopterverksamheten i FM. Jag tänkte därför exemplifiera detta.

Sjöfartsverkets upphandling av civil helikopterverksamhet är en konsekvens av Försvarsbeslutet 2004. D.v.s. minskad budget och svårt att få helikoptrar levererade har lett till att FM inte längre kan leverera en tjänst gratis. Sjöfartsverkets rapport är mycket bra, men man jämför äpplen med päron. En FM verksamhet som man inte betalar för och som därför har för låg beredskap och en civil verksamhet som man är beredd att betala för att se till att dom håller insatstiderna.

I samband med Försvarsbeslutet 2004 aviserade Försvarsmakten att man inte längre kunde upprätthålla helikopterberedskapen på Berga (Stockholm) och Säve (Göteborg). Däremot ansåg Försvarsmakten att man fortfarande skulle kunna upprätthålla beredskap för sjöräddning på Ronneby med samma beredskapstid som tidigare, d.v.s. 1 timme under dagtid och 45 min. inställelsetid under övrig tid på dygnet.
...
Under hösten 2005 meddelade Försvarsmakten att man inte längre hade resurser att upprätthålla helikopterberedskapen för sjöräddningen på Ronneby längre än till 2006-10-31 eller möjligen fram till årsskiftet 2006-2007 vilket gjorde att Sjöfartsverket återigen fick upphandla helikoptertjänster, nu även för södra Sverige.
...
Försvarsmakten, som ansåg att helikoptertypen Sikorsky S 76 med den utrustning och de övriga krav som fanns på dessa, väl tillgodosåg de krav som Försvarsmakten själva ställde på sina helikoptrar, certifierade därför de civila helikoptrarna som lämpliga för de verksamheter inom räddningstjänstområdet som Försvarsmakten själva bedriver. Dessa verksamheter har sedan lång tid tillbaka upprätthållits av Försvarsmaktens egna Hkp 4 (Vertolhelikoptrarna) och Hkp 10 (Superpuman). Då Hkp 4-
systemet var på väg att fasas ut samtidigt som antalet helikoptrar i Hkp 10-systemet för räddningsbruk drastiskt hade minskat p.g.a. av haverier och avsättning till ”Nordic Battle Group” träffade Sjöfartsverket och Försvarsmakten i december 2006 ett avtal där Försvarsmakten dels köpte helikoptertjänster för sin s.k. FRÄD-beredskap av Sjöfartsverket dels gav Sjöfartsverket möjlighet att använda Försvarsmaktens helikoptrar då de ordinarie Sikorsky S 76-helikoptrarna tas ur bruk för service, reparationer etc. samt dels en uttalad medvetenhet och ambitionsnivå från Försvarsmakten att kunna tillhandahåll helikoptrar för sjöräddningsuppdrag vid de tillfällen då fler än de som finns i beredskap behövs.


Tyvärr så har jag ingen insyn i exakt hur kontrakten ser ut avseende SAR mellan Sjöfartsverket och Norrlandsflyg samt sjuktransporter mellan diverse bolag och landstingen. Men med stor sannolikhet är det något liknande:

Sjöfartsverket köper upp en tjänst av Norrlandsflyg att ha fem stycken helikoptrar beredda runt omkring i Sverige. Tillgängligheten på denna tjänst kan vara ett frågetecken då en helikopter tillgänglig 24 timmar på dygnet kräver minst två helikoptrar på samma ställe beroende på planerat och uppkommet underhåll. Nu får man då brister uppstår flytta om helikoptrar. Det kräver också minst 2-3 besättningar tillgängliga på samma verksamhetsställe. Det nuvarande kotraktet säger att 90% av de nödställda ska kunna undsättas inom 90 minuter. I kallt vatten gäller det då att sjöman har överlevnadsdräkt eller livbåtar.

Idag svarar Norrlandsflyg på uppdrag av Sjöfartsverket för all svensk sjöräddning (Search-and-Rescue, SAR) från sina fem helikopterbaser; Sundsvall, Stockholm, Visby, Ronneby och Göteborg. På varje bas finns dygnet om, i femton minuters beredskap, en specialbyggd sjöräddningshelikopter av typ Sikorsky S-76. Varje helikopter har en besättning om fyra personer; två piloter, en ytbärgare samt en vinschoperatör, tillika tekniker.

För att dessa besättningar ska hållas i trim så köper Sjöfartsverket antagligen upp ett grundavtal med ca 150 timmar per besättning och år där denna tid i första hand förbrukas under uppdrag och i andra hand under träning. Skulle det bli många uppdrag och den grundläggande tiden förbrukas så har man med stor sannolikhet en rörlig del av avtalet avseende kostnad per producerad och förbrukad flygtimme.

Kostnaderna för Norrlandsflyg består i dels fasta och dels rörliga kostnader.

- De fasta kostnaderna är avskrivningar av investeringar i form av helikoptrar, löner och hyra av flygplatser och byggnader.

- De rörliga kostnaderna är framför allt producerad flygtid. En helikopter kräver omfattande underhåll och driftskostnaderna ligger på 30-100.000 SEK/flygtimme.

Sjöfartsverket betalar ca 200 MSEK/år för sjöräddningen i Norrlandsflyg regi. För ambulansflyg så gäller liknande avtal. Norrlandsflyg får t.ex. in 300 MSEK för åren 2009-2014 av landstinget i Västra Götaland.

2008 omsatte Norrlandsflyg 224 MSEK. Detta med 111 personer anställda och 11 helikoptrar varav sju för SAR utspridda på fem verksamhetsställen. Verksamheten bestod då till 80% av SAR. Man använder bl.a. den militära byggnaden på Visbyflygplatsen. Årets resultat var 0,3 MSEK. Detta är trots allt en förbättring av resultatet med 5,6 MSEK från 2007. Det finns en viss fara när det gäller OPS verksamhet. När FM förr eller senare tappar förmågan så finns inga alternativ och en leverantör av en tjänst hamna i en mycket bra sits där han kan diktera villkoren. Detta har Sjöfartsverket redan märkt av. Hur kan Norrlandsflyg leva på dessa små marginaler? Siktar man på att utöka verksamheten ytterligare? Norrlandsflyg har också haft problem att få ekonomin att gå runt. Sjöfartsverket har därför tvingats att stötta Norrlandsflyg med 30 MSEK extra under 2009.

- Vi har sett över en del avtal och nu känns det som att vi har hyfsat bra koll på våra utgifter och intäkter, säger Anders Annerfalk.

Men bara för ett par veckor sedan förlorade företaget upphandlingen av sjuktransporter inom Norrbottens läns landsting. Anders Annerfalk säger att det är för tidigt att säga vad det kommer innebära men att det naturligtvis inte är positivt.

- Det behöver dock inte med automatik innebära att det blir sämre eftersom det frigör en helikopterresurs som vi kan nyttja på annat håll.

Men trots de tunga åren har bolaget beställt in åtta nya helikoptrar till ett värde av 800 miljoner kronor. Helikoptrarna som är en nyare modell av Sikorsky S-76 beräknas vara i drift 2012.


För 224 MSEK per år så får vi alltså flygverksamhet med 11 helikoptrar från Norrlandsflyg, som då hanterar SAR från fem orter och sjuktransporter för landstingen i Norrbotten och Västra Götaland. Förutom Norrlandsflyg finns det andra aktörer som bedriver sjuktransporter åt andra landsting, vilket innebär att den totala helikopterkostnaden för staten är betydligt större.

Med dessa kostnader så får vi inte flexibilitet för stöd till civila samhället för andra tjänster än de som upphandlats, som att t.ex. ställa upp och släcka bränder eller att stödja polisen i eftersök av försvunna människor. Vill vi ha det av Norrlandsflyg kostar det extra. Vi får heller givetvis ingen militär förmåga! Därför behövs det fortfarande en militär verksamhet.

För FM så handlar helikopterverksamheten idag om 18 HKP 14 och 20 HKP 15 samt de äldre systemen som är under avveckling. Låt säga att dom (den dagen dom fungerar) producerar 10.000 timmar per år bara för FM träningsverksamhet och ett fåtal insatser. Det är alltså kostnader som staten redan har för att ha en helikopterresurs.

Tyvärr så är det svårt att granska FM kostnader då allt inte syns. T.ex. avskrivning av anskaffade helikoptrar finns inte med i driftskostnaderna. Det är dessutom mycket svårt att se hur stor del av löne- och hyreskostnader som går till en viss verksamhet. Här kanske PRIO trots allt kommer att ge effekt? En flottilj brukar ligga på ca 500 MSEK/år i budgeterade driftkostnader. D.v.s. gör man en ren kostnadsjämförelse mellan den civila och den militära verksamheten så är vi dyrare. Men faktum är att dessa kostnader finns kvar även när vi lägger ut SAR och sjuktransporter på civil entreprenad! D.v.s. staten betalar dubbelt. Alternativet är givetvis att helt lägga ner helikopterverksamheten i FM.

Det jag skulle vilja se är en jämförelse av kostnaderna för Försvarsmakten att bedriva denna verksamhet baserat på att det redan finns tillgängliga helikoptrar som kan användas till annat än insatser och ren träning. Detta är kraftigt orättvist mot de civila operatörerna och en av anledningarna att FM inte får vara med och ge bud på veksamheten. Vi är dyra i drift, men viss helikopterverksamhet måste vi ha trots allt. Hur mycket extra skulle det då kosta att stödja civila samhället? Med stor sannolikhet långt ifrån 224 MSEK/år. FM extra kostnader består i jour för personalen (säkerställer beredskapstiderna) och viss anpassning av helikoptrarna för att passa landstingets utrustning. Detta är den faktiska kostnad som Sjöfartsverket och landstingen skulle kunna hyra in FM helikoptrar för. Då har staten dessutom möjlighet med stöd till civila samhället i andra typer av insatser än enbart SAR och sjuktransporter.

Sedan är det en fråga om FM ska anpassa sin storlek till den civila marknaden? FM har trots allt en del att lära av de civila operatörerna avseende slimmad drift. Norrlandsflyg har i varje fall förstått vikten av en ensad flotta, även om dom har ett par olika versioner av sina Sirkorskyhelikoptrar.

Till sist så håller jag med om den kritik som framkom efter Estonia med vinchar m.m. på FM helikoptrar som havererade. Problemet är att tidigare fick Sjöfartsverket och landstingen denna verksamhet "gratis". Ingen var särskilt sugen på att investera pengar i FM helikoptrar. Om vi skulle gå halvvägs och låta Sjöräddning och sjukktransporter i FM regi vara intäktsfinansierad i stället för statligt subventionerad så skulle även FM kunna garantera att utrustningen fungerar på samma sätt som Norrlandsflyg gör idag.

Uppdaterad 10-03-06, 13:33
Eter en löptur så kommer inspirationen tillbaka.

För 15 år sedan hade FM en fullt fungerande helikopterverksamhet som också stöttade det civila samhället på ett bra sätt. Sedan kom dels neddragningar i budget och dels en dålig anskaffning av nya helikoptrar. Resultatet ser vi idag.

Det många politiker inte förstår är hur liten del av FM budget som är rörlig. Ca 50% är materielkostnader och ca 40% är fasta kostnader i form av lön, hyror m.m. Resterande är övningar och resor. D.v.s. redan en 5% besparing på budgeten kan innebära en 50% neddragning i verksamheten.

Därför bör man titta på helheten. Att Norrlandsflyg under en tid tagit över verksamheten är självklar då FM helt enkelt inte har haft möjligheten. Ska vi nu åter bygga upp vår helikopterverksamhet så måste vi titta på synergieffekter. Att bara spara in på FM budget är inte särskilt smart om det i stället ökar kostnaderna för Sjöfartsverket och landstingen.

27 kommentarer:

 1. CI:

  Där fick du till det fria ordets fria åkning.

  En story byggd på sådan hantering av fakta är svår att kommentera.

  "Fötterna i båda företagen"

  SvaraRadera
 2. Intressanta funderingar om synergier mellan försvarets helikopterverksamhet och sjöräddningens och sjukvårdens behov av helikoptrar. Denna typ av argumenterande är vad som är tänkbar för att inte påstå att Försvarsmakten konkurrerar ut privata aktörer. (Jag har inte kunskap att bedöma om fakta är riktiga. Det är dock ett så klart tydligt argumenterande baserat på fakta som visar behovet av denna typ av bloggar.)

  Det finns en annan aspekt av synergier: baseringsmöjligheter. Stockholmspolisen hade sina helikoptrar på Berga tills Berga inte längre ansågs vara flygplats (det skedde väldigt snabbt efter att försvarets helikoptrar lämnade Berga) och har sedan dess varit husvilla. Ingen kommun verkar vilja ha helikopterverksamhet dygnet runt på någon plats inom kommunen. Det är bra att samla störande verksamhet till platser, så att kringboende har haft tid till att vänja sig eller flytta. Berga ligger skapligt nära Stockholm och har bevakning och annan infrastruktur.

  AH

  SvaraRadera
 3. @Anonym 03.05: Det låter som du tycker att jag har fel? Kommentera gärna så uppdaterar jag mina misstag. Mina åsikter står jag dock för.

  Jag vet att det finns en del som har fötterna i bägge företagen, vilket också visar på de problem som FM har med att behålla personal och att driva en verksamhet som fyller en funktion.

  Jag sparkar heller inte på Norrlandsflyg som jag tycker verkar driva en bra skött verksamhet även om dom verkar ha svårt att få budgeten att gå ihop.

  Jag tycker dock att det borde gå att göra bättre. Vi borde kunna få mer nytta av de pengar vi investerat i vår militära helikopterförmåga.

  SvaraRadera
 4. Jag bara undrar, ska vi ta med NF när vi åker på insats med FM helikoptrar? Vi klarar inte idag av att hålla FRÄD för oss själva ens, kompetensen, personalen och träningen som vi hade är skingrad för vinden, FM kan inte under överskådlig framtid hålla FRÄD/SAR.

  SvaraRadera
 5. @Anonym 05.04: Jag håller med om att FM i dagsläget inte klarar av FRÄD/SAR, vilket gör Sjöfartsverkets rapport en smula skrämmande då dom vid ett nytt Estonia räknar med en "andra och tredje våg" av helikoptrar där FM utgör en del.

  Problemet är att även när vi återigen får igång vår helikopterverksamhet, ska vi då bygga upp kunskap för FRÄD/SAR? Vi lär inte klara av ett Estoniascenario om vi inte tränar.

  SvaraRadera
 6. cI@

  "Vi borde kunna få mer nytta av de pengar vi investerat i vår militära helikopterförmåga."

  Instämmer, men det går inte före 2020.
  Hkp10 inriktas mot insats för ISAF, preliminärt 110401-130401, varvid färdigheten att vinscha över vatten snart nått sitt bäst före datum. Norrlandsflygs SAR-verksamhet koncentrera sig på de få flygprofiler som syftar till SAR, i samma situation är en militär helikopterbesättning som enbart skall vidmakthålla färdigheten SAR.
  Efter mars månad har FM ingen helikopterbesättning som enbart flyger SAR (FRÄD). Flygtiden på Hkp10 räcker inte till de piloter som skall till ISAF och än mindre till någon pilot som inte bär mot ISAF. En ISAF insats kräver färdighet på delvis andra flygprofiler jämfört med tidigare SAR-profiler
  I en militär helikopter kan ingen pilot upprätthålla färdigheten inom alla flygprofiler, än mindre i dag med minimal flygtidstilldelning. Efter våren 2013 kommer inget återtagande av den fd förmågan som kallades FRÄD. Den kommer att vara bortglömd precis som vissa förmågor helikopter förut understödde med över hav och land.
  Den enskilt största orsaken till att vi inte får ”mer nytta av de pengar vi investerat i vår militära helikopterförmåga” är att vi inte fullföljer investeringen m.h.t. den uppkomna situationen.
  Flygtidsproduktionen inom FM helikopterverksamhet 2010 medger att 30-40 % av piloterna får flygtid om den minimala tilldelningen per individ ens skall hållas. Piloterna som i dag inte flyger skall flyga mångmiljard investeringen Hkp14 om något år. Deras färdighet uppnår kanske framåt 2025 nivån för att genomföra någon insats med Hkp14.
  Varför flyger FM helikopterpiloter mindre och mindre varje år samtidigt som de skall lösa fler och fler insatser?
  Det vore intressant om du, CI, med din insikt kunde utveckla det förhållandet, då får vi svaret på ditt påstående: "vi borde kunna få mer nytta av de pengar vi investerat i vår militära helikopterförmåga."

  NF-Piloten

  SvaraRadera
 7. @NF-Piloten: Svaret är enkelt. Neddragningen i flygtid beror på två faktorer:
  - Neddragning i budget
  - Avsaknad av kravbild på vad piloter ska klara av och vad detta innebär för behov av årligt flygtidsuttag.

  Civilt har man ett krav på MIN flygtid för att bibehålla sitt cert. Vi har en MAX flygtidstilldelning som beror på budget.

  För många år sedan när jag var ung fänrik på divisionen så skrattade vi åt ryssar och polacker som på grund av årlig budget enbart fick 30 timmar per år. Vi är tyvärr där själva nu...

  När ska våra politiker lära sig att en förmåga inte består av produkter, utan av folk som kan hantera dessa produkter. Tyvärr så ger vi politikerna vind i seglen när vi accepterar att skicka iväg HKP15 till Adenviken efter ett fåtal landningar på däck i lungt väder och HKP10 tioll Afghanistan efter tre veckors träning i Spanien. Någon måste ha kurage nog att säga NEJ!

  SvaraRadera
 8. En sak som jag undrat lite över när jag läst dina inlägg om detta (väldigt bra inlägg/blogg föresten, de ska jag passa på att tacka för) är: Var passar kustbevakningen in i detta? Borde inte KBV om någon ha förmåga att hantera SAR operationer till havs?
  Varför ligger helikopteroperationen på Sjöfartsverket överhuvudtaget?
  Dessutom borde väl(?) KBV och FM ha närmare samarbete med varandra än Sjöfartsverket och FM. På så sätt borde man kunna få ut mer av helikoptrarna som t.ex. övervakning och spaning som ett komplement till KBVs dashar, samtidigt som man kanske kan få lite extra flygtimmar.

  SvaraRadera
 9. CI:

  Det finns inget krav på min flygtid längre i det civila, endast krav på PC (OPC) som du nämnde, men det är inget som en anställd civil pilot funderar på när han/hon sitter i helikoptern varje dag.

  FM helikopterverksamhet begränsas inte av någon max flygtidstilldelning som beror på budget, tror inte man uppnått budgetflygtiden de senaste 5 åren på något system.

  Det som begränsar flygtiden är endast kreativiteten hos de som skall säkerställa/producera insatsförbanden.

  I förhållande till nuvarande planeringsläge är det "höga" målsättningar som du anger att Hkp10 och Hkp15 skall uppnå innan insats.

  Kurage?

  NF-P

  SvaraRadera
 10. @Anonym 12.27: KBV och FM har äntligen börjat samarbeta internationellt. Nationellt har man samarbetat länge. Helikopterolyckan utanför Göteborg var t.ex. under ett sådant samarbete.

  Möjligtvis skulle våra helikoptrar må bättre av att vara utanför FM då dom skulle få ett högre krav på sig för civila insatser. Dock så skulle vi tappa vår insatsförmåga internationellt...

  SvaraRadera
 11. Klarar Norrlandsflyg detta?

  http://www.aircrew-saltire.org/lib139.htm

  Tyvärr tvivlar jag, liksom jag tvivlar på Norrlandsflygs förmåga till RITS-instatser, med en eller två fullt utrustade rökdykargrupper ombord i helikoptrarna.

  Räddningsoperationen av Finnbirch 2006 är också intressant i skiftet mellan militär och civil sjöräddning, där Norrlandsflyg winchade från över 100 fot och försvarets Superpumor från lägre än 50 fot, med betydande skillnad i räddade per tidsenhet som följd.

  Utgångspunkten vid upphandling av dylika tjänster MÅSTE alltid vara samhällsnyttan och effektiviteten, INTE ekonomin och politiskt tjivande!

  BRGDS / foggy (potentiell, men förhoppningsvis aldrig "kund" av sjöräddningstjänster)

  SvaraRadera
 12. @foggy 19oo. FM helikoptrar under räddningsoperationen av Finnbirch 2006 var hkp 4.

  SvaraRadera
 13. @foggy 19oo. Du har det nog om bakfoten.
  En superpuma vinschar mer sannolikt från 100fot eftersom att downdraften är betydligt högre. NF vinschar PersonsInWater lägre.

  SvaraRadera
 14. @Anonym 23.38: Jag har inte haft nöjet att vincha under en S-76. Däremot så har jag prövat vintervinchning under en HKP10. Jämfört med HKP4 som hade en ganska så behaglig downdraft så piskar HKP10 upp ganska så mycket skum som i vintertid fryser till is. Visir ned under vinchning med andra ord! S-76 borde med sin enkelrotor, men lägre vikt ligga någonstans mitt emellan.

  Då S-76 är mindre än både 10:an och 4:an så skulle jag vilja veta hur den är att arbeta i. När man blev indragen i en 4:a så fanns det gott om utrymme även om operatörsbordet stod illa till. 10:an blir man mer eller mindre insliten i då det är en smula trångt i dörren.

  @NF-P: Vi kör OPC i FV också, även om systemet hanteras för framför allt BFT en smula med vänsterhanden. Då ingen flygtid tilldelas på grund av begränsad budget finns inga absoluta krav på OPC. Samma sak gäller för övrigt den fysiska träningen och årliga läkarundersökningen. Vilken status icke-flygande BFT har i dagsläget på centrala staber vette sjutton.

  SvaraRadera
 15. För att komplettera norrlandsflyg vore en överföring av HKP10 systemet till KBV efter 2013 (ISAF) en idé. HKP10A/B/D modifieras till en KBV räddningshelikopter. Besättningar som inte är med på tåget i FM byter uniform.

  Förutsättningen för detta är att "gapfiller" till FM anskaffas. Denna löser av HKP10 systemet i Afghanistan omkring 2013.

  Tas beslut om anskaffning av "gapfiller" i närtid kanske man ska börja förbereda överföring av HKP10 systemet till KBV redan då och skippa Afghanistan (evt. medevac beredskap BG11 - där behovet faktiskt är akut om man ska vara seriös).

  HKP10 + dess besättningar = rätt helikopter och mindset hos personalen för KBV uppgifter.

  Blackhawk? + frivilliga (det finns) = rätt för Afghanistan eller annan skarp militär insatsverksamhet.

  /Danne

  SvaraRadera
 16. Fullvärdig SAR-förmåga för medföljande hkp under operation Atalanta är väl vad den normalbegåvade skattebetalaren förväntar sig, på samma sätt som man kan förvänta sig att fartyget är utrustat med rescuebåt och att besättningen kan hantera densamma.

  Behov av SAR är uppenbar för den som någon gång bekantat sig med de flytande föremål som bedriver sjöfart därstädes. Dessa har sällan varit föremål för någon hamnstatskontroll ;-)

  SvaraRadera
 17. CI:

  "Civilt har man ett krav på MIN flygtid för att bibehålla sitt cert. Vi har en MAX flygtidstilldelning som beror på budget."

  Civilt finns det inget krav på MIN flygtid, militärt finns det en MAX flygtidstilldelning men FM helikoptrar når på långa vägar inte upp till MAX flygtid enligt budget.
  Där är problemet och har så varit i många år, vilket FM uppenbart inte klarar av att lösa och man skyller (felaktigt) på att det inte finns helikopter att uppbringa utanför sina egna grindar eller nationsgränser.

  CI, det blir ingen "mer nytta av de pengar vi investerat" när Hkpflj knappt klarar av att uppnå tomgångsvarvtal. Knappt 6000h under 2010 höjer knappast förmågan på ett förband som har ett MIN behov på 15000h.

  Danne: Vad väljer du själv?

  Sumatra: vänligen, utveckla gärna "SAR-förmåga Atalanta".


  Not Flying Piloten inom FM

  SvaraRadera
 18. Apropå det här med konkurrens och samordningseffekter.
  Det är mycket intressant att "företaget staten" inte får tillgodoräkna sig de samordningseffekter som är möjliga inom verksamheten när civila företag får göra det.
  Tron på att allt blir billigare i civil regi och med "konkurrens" är rent skrattretande.
  Nu ser jag inget direkt fel i att t.ex. sjöräddningskapacitet köps in från civila företag, men om man ska jämföra kostnader så måste det ske utifrån jämförbara förutsättningar.
  En fråga som sällan heller ställs är vad det hade kostat FM om det skett utifrån en lika tydlig kravspecifikation.

  SvaraRadera
 19. På tal om flygtid.
  Det civila helikopterföretaget CHC (finns bl.a i Norge) klarar av att producera upp till 7000 tim/hkp/år. FM lyckas som bäst producera ca 400 tim/hkp/år.
  Visst är det skillnad i uppgifter men något borde vi ha att lära.

  Not flying piloten inom FM:
  Tja, KBV ska också vara med på Atalanta, de baserar på Seychellerna, tjänstgör i 1 mån och får 2000 kr/dag som extrapeng (enl ryktet).
  Norrlandsflyg jobbar 1v ledig 2v, kan bli 1v ledig 3v pga arbetstidsregler.

  Men jag är troligen för kass för att få ett civilt arbete så jag blir nog kvar och gnäller lite på JAS.

  /Danne

  SvaraRadera
 20. Danne@

  Hur många timmar flyger en CHC helikopter per dag under årets 365 dagar?
  Är slutsatsen att det räcker med 2 helikoptrar inom FM?

  Tack för informationen angående KBV, Norrlandsflyg och din status, men vad är poängen?

  "Danne: vad väljer du själv?"

  Sonny

  SvaraRadera
 21. @Danne: Som en kollega sade till mig för ett par år sedan: "Det gäller att säga upp sig i tid, för snart kommer alla som är kvar antingen vara för kassa för att få ett nytt jobb eller inte tillräckligt initiativrika för att söka." :-)

  SvaraRadera
 22. Eller så är man kvar, det är mycket lättare att göra karriär om alla andra är kassa och initiativlösa ;)

  Sonny: 7000/365 = 19,2 tim. Jag ska dubbelkolla med min goda vän på CHC ;)
  Nej, vi ska inte ha färre helikoptrar.

  Danne

  SvaraRadera
 23. Danne@

  Den uppgiften behöver du inte kolla, utan koncentrera dej på något annat istället.

  Sune A

  SvaraRadera
 24. En snabb fråga jag har fullgod kompetens för att öka ssk tjänst på hkp ISAF, men har jag förstått det rätt att besättningen har tveksam kompetens och för lite flygtid. Jag har ju trots allt familj och överlevt 3 missioner innan....

  SvaraRadera
 25. På www.flymecup.se kan man idag läsa att Sjöfartsverket för att säkra en långsiktig flyg- och sjöräddning har sagt upp kontraktet med Norrlandsflyg.

  SvaraRadera
 26. Sjöfartsverket har in sagt upp något kontrakt, de har meddelat att de inte har för avsikt att teckna några nya. En viss skillnad.

  SvaraRadera
 27. Frågan är bara vad Sjöfartsverket tänker hitta på? Numera så har FM inga resurser att ställa upp med.

  SvaraRadera