torsdag 4 mars 2010

Inte helt oväntat

Jag har i tidigare inlägg varnat för att när Försvarsmakten lämnar luckor på spelplanen så lämnas marknaden öppen för civila bolag. OPS - Offentlig Privat Samverkan låter som ett vacker lösning då civila bolag kan erbjuda tjänster billigare än motsvarande militära enheter då dom har en större marknad och därmed inte lika höga overheadkostnader som Försvarsmakten. Exemplen är många med bl.a. Securitas som bevakar flottiljer och regementen, Sodexho som lagar något som i bästa fall liknar mat, Saab som underhåller flygplan, bygger upp camper i Afghanistan och driver reservdelsförråd m.m. Men man får räkna med att man får vad man betalar för. Alla är inte helt nöjda med t.ex. Saabs övertagande av SK60 underhåll och kvaliteten på Sudexhos mat. När man sparar in på resurser så får det ofta konsekvenser, vilket bl.a. Banverket den senaste tiden fått erfarenhet av.

Nu har de svenska bolagen även börjat ge sig in på den kanske mest heta marknaden internationellt, nämligen säkerhet. Privata svenska säkerhetsbolag erbjuder nu skydd för svenska diplomater. Den svenska ambassaden i Kabul kommer att skyddas av det svenska säkerhetsföretaget Vesper.

I den afghanska huvudstaden får ambassaden hjälp med sin säkerhet av en "säkerhetskoordinator" och ett livvaktsteam från svenska företaget Vesper Group.

Säkerhetskoordinatörer från företaget finns även på ambassaderna i Bagdad i Irak och i Khartoum i Sudan. De är före detta svenska elitsoldater med internationell erfarenhet. Säkerhetskoordinatorn i Islamabad är dock en pensionerad pakistansk armémajor anställd av Vesper Group.


Vesper är inte det enda svenska säkerhetsföretaget (bl.a. OLV i Grästorp. Låter som gamla flygbasjägare. Dynamic Solutions i Uppsala) och internationellt vimlar det av dom. Irak och Afghanistankrigen i kombination med amerikanska satsningar på OPS har lämnat banan fri för diverse aktörer. Jag behöver väl inte nämna ordet Blackwater? Blackwater har utökat sin verksamhet till att erbjuda skydd för sjöfart liknande det svenska marinen gör i Adenviken. Dom har även köpt in flygplan som lämpar sig mycket väl för COIN uppdrag, d.v.s. att bekämpa lätt beväpnad gerilla i olika delar av världen. När övergår ett sådant bolag från att vara en säkerhetsfirma till att bli en privat armé?

Vilka är då Vesper? Tidigare hette bolaget Scandinavian Special Projects.

I dag har bolaget tre anställda i Karlsborg. Utöver det anlitas ett nätverk av konsulter, projektanställningar och säkerhetsfolk beroende på vilket slags uppdrag det handlar om.

Just nu är Afrika i fokus. Anders Lidberg ger exempel på Angola med sina naturtillgångar, Darfur och Sudan är två andra exempel där det finns rikligt med olja.

– Det finns en politisk ambition från de svenska myndigheterna att stödja svenskt företagande i Afrika. FN har också ett program för att företag ska kunna etablera verksamheter i Darfur, säger Anders Lidberg.


Hmm. Det vore en smula intressant att få lite statistik på hur stor omsättningen av personal har varit i SSG. Hur många av de som slutat har gått över till Vesper? Bevisligen så har dom dragit nytta av sina kontakter med FM för att få köpa upp anläggningar billigt. Något för Uppdrag Granskning? Att vi anlitar privata bolag är ingen nyhet, men att dom får använda våra resurser på ett kanske fördelaktigt sätt är tveksamt och borde granskas.

I Karlsborg utnyttjar bolaget försvarets anläggningar nedlagda anläggningar för sin utbildning och träning. Anläggningarna är nu i civilt ägo. Målet är 30 procent teori och 70 procent övning.
...
Har ni några svenska konkurrenter?
– De börjar dyka upp, säger Anders Lidberg.

Scandinavian Special Projects driver även en butik i Karlsborg, där utrustning säljs till svenska försvaret men också civilt. Utbildningsuppdrag för försvarsmakten förekommer också.


Det svenska politiker måste vara medvetna om är att när man drar in på de statliga resurserna så kommer privata bolag att erbjuda sina tjänster. Alla dessa bolag är till skillnad från t.ex. Försvarsmakten och Polisen ute efter att tjäna pengar. Mest pengar tjänar man om man tänjer på regler och gränser. Tyvärr så används internationellt bolag som Blackwater inte bara för att dom är billigare, utan även för att dom delvis kan agera utanför de internationella lagarna. I bl.a. Pakistan arbetar Blackwater i nära samarbete med CIA för att hämta in underrättelseinformation som sedan används för att hitta lämpliga personer att slå ut med UCAV.

Försvarsmakten har tidigare fått lägga ner bl.a. den militära sjuktransporten och sjöräddningen med helikoptrar eftersom vi konkurrerar med civil verksamhet. När får vi lägga ner helt för att civila bolag vill ta över helt i Afghanistan och Adenviken? Vilka specialutbildade militärer är egentligen dessa bolag ute efter? Vi gamla flygvapenofficerare kanske ska köpa loss t.ex. F10 med de fina JAS hangarerna och några JAS39A/B för att sedan erbjuda våra tjänster internationellt?

20 kommentarer:

 1. Du frågar när ett säkerhetsföretag övergår till en privatarme?
  Svaret är; när du är beredd att betala för den.
  Privata soldater och sjömän är inget nytt, inte ens i sverige.
  Betänk att då vi var en stormakt och förde krig bestod både armeer och flottor av helt eller delvis "privata" aktörer.
  Man importerade och exporterade allt från soldater till kungar på den tiden.

  Skillnaden är inte så stor mellan detta och att staten korttidsanställer folk för specifika militära uppgifter utom och inom landet. Fanns det en firma som kunde erbjuda en komplett FS20 till billigare pris undrar jag om inte FM skulle vara frestad att nappa.
  Kanske vi skulle skicka en förfrågan och se vad vi får för 40 miljarder?
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 2. Lite kul att du nämner just gamla F10 det är ju faktiskt så att det fins ett liknande företag där redan så.
  Dock med lägre profil och "tyngre" ägarbild. http://www.incasec.se/. Konstigt att de gått back som de har dok??http://www.allabolag.se/5565912267

  Dock är jag säker på att om ni pratar med ägarna till Peab konceren hade fått bra backning utan att tveka...

  SvaraRadera
 3. @Teaterdirektören: Något för Allan Widman kanske? han har ju gjort upprop på Internet förr...

  SvaraRadera
 4. @ Chefsingenjören.

  Dina inlägg och analyser är GULD. Jag är imponerad. Förtröttas ej, det är många som behöver upplysas.

  SvaraRadera
 5. @ chefsingenjören

  Helt välförtjänt.

  SvaraRadera
 6. Suck, en flygare som säger JAS! Det heter inte så, väldigt oproffsigt må jag säga.

  I övrigt ett bra inlägg

  SvaraRadera
 7. CI gör en enkel analys av alternativen. Om staten driver verksamheten så beaktas alla aspekter och den levererade tjänsten blir fullödig och användarna är helt nöjda. Om samma stat väljer en OPS-lösning så tar det privata näringslivets profithunger över och levererar en anorektisk tjänst, som inte alls svarar mot behoven.

  Utläggning av icke-kärnverksamhet på industrin är en omfattande internationell företeelse. Man borde kunna anta att det finns någon form av rationell bakgrund till denna förändring i rollfördelningen mellan staten och näringslivet i vår omvärld. Det kanske är så att industrin har större förmåga till snabb anpassning till förändrade krav, har möjlighet till samutnyttjande av resurser för utveckling, produktion och drift samt en potential till återanvändning av resurser till flera kunder. Detta är svårt för staten att uppnå i egen regi. Vidare har staten avsevärda svårigheter att skilja på sin kravsättande roll och sin genomförande roll vid egen-regiverksamhet, vilket leder till de många ineffektiva verksamheter vi medborgare ofta kritiserar inom hela den statliga sektorn. Försvaret utgör här inget undantag utan ett lysande exempel på hur ineffektivitet kan fortsätta under lång tid. Våra politiker har krävt OPS-lösningar inom försvaret i ca tio år med ringa resultat.

  Det finns således en betydande potential om staten utnyttjar näringslivet på rätt sätt. Vid OPS skapas en fundamental grund i relationen mellan kunden och leverantören, vilket till fullo framgår i det avtal som upprättas mellan parterna. Leverantören har att utföra det som specificeras men absolut inget annat. Detta betyder att utebliven service i något avseende, som inte ingår i avtalet, helt och hållet är ett problem för kunden. Detta är en av fördelarna med OPS – kunden måste bestämma sig för vad som är rätt ambitionsnivå relativt priset för detsamma i stället för att dölja detta i sin egen verksamhet.

  Slutsatsen är att försvaret omedelbart borde pröva en omfattande ytterligare användning av OPS-lösningar men basera detta på en genomtänkt kravbild och en kompetent kundfunktion. CI:s kommentarer om brister i dagen SK-60-verksamhet måste således sökas på den statliga sidan. Om statens myndigheter för kravsättning och upprättning av avtal med leverantörer inte klarar detta så föreligger ett fundamentalt problem som borde leda till ett ifrågasättande av berörda myndigheters framtida roller.

  SvaraRadera
 8. SAAB underhåller SK60, Telenor är teleleverantör, SFAB och Sodexho lagar maten, DCS håller med PX, olika flygbolag fraktar folk och prylar, åkerier fraktar gods, Securitas hanterar inpassering, larmfirmor ordnar lås och tillträde och konsulternas andel växer.
  FM är redan outsourcat pga organisatoriska neddragningar som folk trott ska generera besparingar.
  Att nu även säkerheten på ambassader outsourcas var bara väntat.

  SvaraRadera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 10. Det var ingen vidare kvalitet på det inlägget Anonym 14.29.
  Sån smörja kan du hålla för dig själv.

  SvaraRadera
 11. E4SEK, problemet är väl att det är en diskrepans mellan brukare och beställarens krav på lämplig verksamhet. Så när HKV beställer en tjänst behöver det alls inte vara den tjänst som brukarna vill ha (och det är väl brukarna som är den egentliga kunden?). Eftersom brukarna själva inte har pengarna så kan de heller inte skaffa det de vill ha. Och de som sitter inne med pengarna tänker mer på att vad kostar än att användarna ska vara nöjda.

  /Johan

  SvaraRadera
 12. @Anonym 13.19: Det här är en debatt som framför allt Saab driver då dom vill marknadsföra bprodukten Gripen. Lite märkligt eftersom någon korkad infochef på Saab samtidigt har tagit beslutet att ta bort alla Gripenrelaterade reklamprylar från Saab shop till förmån för reklamprylar med enbart Saablogon. Detta är dessutm extra märkligt när bil-Saab håller på att läggas ner och inga utlänningar kan skilja på bil-Saab och flygplan-Saab. Nu har dock på senare tid Saab vaknat och ändrat detta beslut. Nog om det.

  När jag pratar om enbart flygplanet rent allmänt brukar jag säga Gripen. Dock så är dess svenska militära beteckning fortfarande JAS39. På den tiden vi flög blanddivisioner med Viggen brukade klargöringschefen meddela en AJSH, två AJSF, en AJS och JA på linjen. Det heter fortfarande i de flesta militära kretsar 37-hangar och inte Viggen-hangar. Därav kanske det möjligtvis varit mer rätt med formuleringen 39-hangar...

  När FMV skriver dokumentation brukar vi använda benämningarna JAS39A/B Gripen resp. JAS39C/D Gripen för att särskilja versionerna åt. Detta gör vi även vid kommunikation med de utländska kunderna.

  SvaraRadera
 13. Har aldrig haft problem med att Sodexo lagar maten. Det är bättre an Eurest som var första entreprenör, och betydligt bättre än när FM själv stod för mathållningen.
  Och ledtiderna för beställningar är kortare.

  SvaraRadera
 14. @Majoren: Jag har inte varit på alla förband den senaste tiden, men de jag har varit på har definitivt blivit sämre.

  Skillnaden är att tidigare fanns det alternativ. T.ex. F7 hade två stycken mässar som drevs i officersföreningens regi (ej statens budget) och det fanns en lokal pizzeria utanför vakten (inkomst till F7). F7 sade upp kontrakten med alla dessa verksamheter då dom konkurrerade mot den nya dyra restaurangen som till storlek var anpassad för en nu icke existerande värnpliktsverksamhet. Maten på mässarna var tidigare betydligt bättre än matsalen. Pizzerian var ett bra alternativ på kvällsflygningar. Nu finns det bara ett alternativ kvar och då behöver man inte anstränga sig för att laga bra mat.

  FMV hade en utmärkt matsal (under ombyggnad) med mat som dessutom var billigare än att äta på matsalen på t.ex. F17. Kvaliteten var ljusår bättre än F17! Detta beror på konkurrensen med alla lokala restauranger i området.

  SvaraRadera
 15. Det finns en annan sida av saken som jag har undvikit tidigare. Dock tar det senaste numret av officerstidningen upp ämnet.
  Olika försvarsmakter som hyr ut sina soldater till privata företag.
  I den aktuella artikeln tar man upp Ryssland och Belgien där den senare aktören väl inte får betraktas som större leverantör.
  Det kostar enl tidningen 115 000 euro per vecka att få ett Belgiskt tiomannateam ombord ett fartyg för skydd i Adenviken.
  Det finns dock andra leverantörer av nämda tjänster som inte näms i artilkeln.
  Där kan det till och med gå till så att landets försvarsmakt hyr ut soldater i landets uniform som man i sin tur har hyrt in från ett "säkerhetsföretag".
  Gråa moln färgar även klart vatten grått.
  E4SEK m.fl. Det är inte enkelt uti den globaliserade världen.
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 16. Vad är man inte helt med nöjd med beträffande Saabs övertagande av SK60-underhållet?
  Så vitt jag vet har man fått beröm vid utvärderingen som genomfördes i höstas och inga andra brister har framkommit sen dess?

  Vad gäller kvaliteten på maten på F7 var den givetvis bättre förr, men då var den "subventionerad".
  Tycker dock att den överträffar det man får för motsvarande pengar i vilken tätort som helst i nuläget så inget att klaga på där.
  Kan dock hålla med om att man utsätter sig för en risk för dålig prisvärdhet och kvalitet när ingen konkurrens existerar, men hittills tycks det ha gått bra.

  SvaraRadera
 17. @Anonym 15.42: Inte det jag har hört från förband. SK60 går knappt att använda lokalt (F7,F17 och F21) förutom på flygskolan i Malmen. Deta ställer till problem för förare som behöver ett komplement till flygtid på Gripen. Det ställer också till problem då man snabbt vill flytta reservdelar till Gripen från en plats till en annan.

  Team60 fick problem med bl.a. träning och uppvisning som tidigare utfördes på helger.

  Dessutom har jag fått information att man på grund av väder har haft svårt att producera flygtid och då har det varit i prioncip omöjligt att arbeta ikapp. Detta har riskerat att flygskolan fått skicka hem elever.

  En civil leverantör gör inget annat än vad som står i kontraktet. Har man missat punkter vid upphandling så medges ingen flexibilitet att lösa uppkomna situationer.

  "Subventioneringen" bestod i att hyran var gratis. Maten betalades av mässföreningen. Nu när det inte finns någon mässförening så lär F7 ändå inte få in någon hyra av Sudexho för mässlokalerna? Kom till FMV (nu är i och för sig matesalen under reparation) och ät så får du mat som är billigare än på t.ex. F17 och oändligt mycket mer välsmakande.

  SvaraRadera
 18. Att privata säkerhetsbolag har en gyllene framtid framför sig bevisar bl.a. den senaste händelsen i Adenviken.

  http://www.wired.com/dangerroom/2010/03/mercs-vs-pirates-deadly-shootout-on-the-high-seas/

  SvaraRadera
 19. "Insatskonsulter inhyrda på stan" ger "just-in-time", "deniability" och full formell ansvarsfrihet även om den statlige beställaren i massmedia kan beslås med att veta om något, som gått lite snett och vint ute i fält under ett uppdrag.

  För självklart har leverantören skrivit på ett avtal om att de följer alla aktuella regelverk.

  Så till skillnad från under Machiavellis tid, så innebär kondottiärer idag nästan bara fördelar. Vem vill ta på sig ett ansvar som enkelt kan undvikas?

  Om Du som privatperson skänker pengar till välgörande ändamål, så väljer Du den organisation, som bäst motsvarar Dina önskemål om att vara för eller emot sådant, som kan vara kontroversiellt till exempel preventivmedel och medicinska aborter.

  Om Din utvalda biståndsorganisation skulle beslås med något klandervärt, så har Du som frivillig och tillfällig finansiär inget ansvar. Om däremot en organisation där Du är medlem gör något riktigt olämpligt, så känns det nog som att Du åtminstone bör överväga att gå ur organisationen.

  Det är riskfriare för samvetet att månadsvis betala till nätverket Greenpeace än att vara medlem i institutionen Röda Korset.

  SvaraRadera