måndag 1 mars 2010

Får vi någonsin vad vi önskar?

Försvarsmakten har länge haft en ny helikopter på önskelistan. Tyvärr så verkar tomten inte riktigt ha koll på sina nissar och leveransen har därför blivit kraftigt försenad.

HKP 14 generarar för tillfället ungefär lika många felrapporter på den enstaka maskin som finns tillgänglig som hela Gripensystemet. Och då flyger den dessutom inte särskilt många timmar per månad. Det verkar därför som det kommer att ta lång tid innan provflygningarna kan avslutas och resterande helikoptrar levereras. Det största problemet är att få all dokumentation som krävs för att leverera helikoptrarna.

Vi har under vintern brottats med brister i dokumentationen för våra helikoptrar. Helikopter 14-systemet är fortfarande under utveckling och flera nationer kämpar med samma frågor som Sverige och FMV. Fokus från FMV:s sida är att få fram dokumentation som är tillförlitlig och tillräcklig för att kunna driftsätta hela helikoptersystemet i Försvarsmakten.

Men om vi nu klarar av allt pappersarbete och får certifikatet, hur pass bra blir vår nya helikopter? Låt oss ta en titt på vad tyskarna tycker om sina NH-90.

Key problems outlined by the military include excessively limited ground clearance that prohibits soldiers' entry and exit except when on hard surfaces that are free of obstacles greater than 16 centimeters. Within the cabin, the seats are considered capable of accommodating only soldiers who weigh less than 110 kilograms with their gear. The German Army's latest Infantrie der Zukunft (Future Soldier) personal equipment weighs 25 kilos.

Limited internal dimensions mean that an infantry team can be carried only if team members leave their personal weapons and kit on the floor, where the items cannot be secured. The floor has proven so sensitive that it can be damaged by dirty boots, and the rear ramp is unable to support fully equipped soldiers, limiting its use for rapid entry and disembarkation.

Heavier infantry weapons, such as the Stinger man-portable surface-to-air missile and MILAN anti-armor missile, cannot currently be transported, since strap-down attachments are not provided. The transport of combined loads of troops and cargo is also prohibited.

The limited cabin space means there is no defensive machine gun and door-gunner.

The helicopter's winch is not powerful enough for the fast-roping of commando teams or boarding parties. The NH90 is also unable to deliver paratroops using automatic release, the report states.


Inte särskilt positivt med andra ord och då har dom ändå beställt standardversionen som borde vara den som provats ut mest. Vår 24 cm extra höga variant har en smula mer utrymme, men de andra nackdelarna lär nog vi också drabbas av. Jag tycker att det är särskilt intressant att den inte verkar vara gjord för att landa ute i terrängen eller bära soldater. Detta borde vara grundläggande krav för en fältmässig helikopter. Men tyvärr är dom nog så självklara att vi glömde att skriva med dessa krav i specifikationen...

Dags med andra ord att svälja stoltheten och skicka en ny önskelista till tomten, med en bra specifikation denna gång. Högst upp på den listan bör en lämplig renodlad trupptransporthelikopter vara. Mitt förslag är Blackhawk. Om vi köper upp en begagnad sådan helikopter i form av ett FMS case och lovar att skicka ett par stycken till Afghanistan så kan vi nog få leverans nästa vecka!

17 kommentarer:

 1. Det är nog överambitiöst av oss att gå direkt upp i nivå med en så pass kvalificerad helikopteranvändare, som Colombia med sina Black Hawks.

  Det är i en helt annan division än vad vi kan aspirera på.

  Det räcker fuller väl om vi kan lära oss något litet av hot-n'-high kompetenta och ytterst fältvana Peru!

  http://www.janes.com/news/defence/jdw/jdw100301_1_n.shtml

  För att skydda innergolvet i vår särlösning av NH90 från att bli "damaged by dirty boots" bör vi såga till durkar av plywood och lägga in.

  SvaraRadera
 2. Avbeställ !

  Gör om - Gör rätt !!

  SvaraRadera
 3. @Gustav: Jag gillar den Colombianska lösningen. Rörlighet i form av "Air Mobile" konceptet skulle ge våra 8 ynkans manöverbataljoner betydligt större effekt.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/01/att-trana-upp-en-afghansk-arme.html

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/22/19/75ea57e7.pdf

  http://www.regeringen.se/sb/d/9497/a/118746

  Men jag börjar sakta men säkert acceptera att vi bor i ett betydligt fattigare land än Colombia...

  SvaraRadera
 4. Jag läste också den tyska rapporten med stora ögon. Ibland är det betydligt värre än vad man tidigare trott. Ännu en anledning att fortsätta med och accelerera inköpet av Blackhawks.

  SvaraRadera
 5. När man sätter sig i en HKP 14 så förundras man över den fina kabinen med des Gripenliknande displayer. I en Gripen skulle jag aldrig i livet slänga in en skitig infanterist som är belamrad med prylar som kan skada ömtålig utrustning. Detta är just vad en militär trupptransporthelikopter är designad för att tåla. De flesta det vill säga...

  SvaraRadera
 6. Inte för att på något sätt försvara NH90 men enligt tyska försvarsdepartementet gäller rapporten en tidig prototyp innan slutliga konfigurationen var spikad.
  När det gäller kritiken på storleken och trängseln så är väl det något som inte är helt skiljt från en Blackhawk. Blackhawken har väl dessutom lite sämre räckvidd.
  Frågan är väl vad försvaret har tänkt använda helikoptrarna till, vilka trupper/förband skall transporteras och var, i vilken miljö etc.

  För övrigt tycker jag att CH-47 eller AW-101 (speciellt Chinookens nya aktiva självförsvarssystem verkar ju rätt fräckt) vore roligare om man ändå håller på med en önskelista ;)

  /TheStoff

  SvaraRadera
 7. NH90 och därmed också vår särlösning HKP 14 är världens första serietillverkade helikopter vars skrov är helt och hållet byggd i kompositmaterial. Det är ett avsevärt tekniksprång och därmed ofrånkomligen en motsvarande projektrisk.

  Kompositmaterial sägs ofta vara starkare än stål räknat per viktenhet. Men kompositmaterial är inte homogena och därför inte lika starka i alla riktningar.

  Det är just genom hur man valt att orientera kolfibrerna i en komponent, som man byggt fast sig i vissa hållfasthetsegenskaper och valt bort andra. Det är därför närmast omöjligt att nu i efterhand ändra sig och tycka att till exempel: innergolvet och lastramp borde vara något lite styvare i någon från början inte förutsedd riktning, längd och bredd.

  Antingen konstruerar man om innergolv och lastramp närmast helt och hållet från början och tar konsekvensen att infästningarna för dessa komponenter måste förstoras/förstärkas och i förlängningen hela skrovet i större eller mindre utsträckning. Eller så tar man av nyttolasten och lägger in i på kabingolvet en durk av plywood, som slityta och skydd mot smutsiga kängor.

  Durkens tjocklek varieras dessutom, så att tunga passagerares vikt sprids över en tillräckligt stor del av det underliggande kompositgolvet för att detta inte ska gå sönder.

  Denna senare lösning kräver hantverksskickligheten hos en erfaren finsnickare. Men den är framkomlig och skickliga möbelsnickare kan fortfarande hittas runt Falköping och Tibro.

  SvaraRadera
 8. Det är ju inte bara den markoperativa helikoptern som har problem med att landa där det är avsett, dvs i terrängen. Den sjöoperativa varianten är ju egentligen en landvariant vilket medför att den inte har dom egenskaper som krävs för att landa på ett fartyg ute till sjöss....
  Två fel av två möjliga

  SvaraRadera
 9. En lösning kan vara att ersätta hkp 4 med en kombination av 12-14 MH-60R/S (vilka även Danmark tittar på) i amerikanskt grundutförande. Kontraktet med hkp 14 omförhandlas så att sjöversionen (5 st) istället inriktas mot CSAR/Medevac. Då finns det dels lämpliga helikoptrar för de tänkta stridstödsfartygen och fregatter dels så har man ett komplement för trupptransport i MH-60S.
  /Ursus

  SvaraRadera
 10. Nja, det är snarare någonstans kring 2-4 hkp som levererats. Vilket i sig inte heller imponerande med tanke på att den skulle varit operativ 2008.

  Det senaste rykten jag hört från den tyska arméflygskolan, vilket är en av de platser där tyskarna testar helikoptern, gör gällande att man under gång inte kan ha siddörrarna öppna då detta blockerar luftinflödet för kylning av datorsystemen som då överhettas.

  Likväl kan man inte ha rampen nere under gång, då den utgör en stabiliserande del av skrovet.

  /Knäckehäxan

  SvaraRadera
 11. Varför sätta soldatera i cockpit? Det finns ju ett utrymme avsett för soldater. En helikopter behöver inte vara bra bara för att den har gamla analoga mätare från WWII.
  Håller i övrigt med om att skicka 14 på tippen och för en gång skulle köpa utrustning som redan finns UTAN en massa extra lull-lull. Hoppas FMV för en gång skull kan häva köp eller ställa ställa krav. Men de är nog vana med hur de gullar med SAAB vad avser Gripen

  SvaraRadera
 12. Gällande HKP-14, en liten jämföresle med Finland:

  4 hkp har är i tjänst och dessa har 24/7/365 beredskap (en besättning på 4 man) för räddningsuppdrag utöver ordinarie övningsverksamhet.

  Helikoptrarna är inte fullt utrustade ännu, saknas vissa detaljer, ej känt vad (full nattutrustning, motmedel?).

  Dock har projektets försening lett till att 2 gamla Mil-8 har fått livslängdförlängas för att täcka upp för helikopterbristen.

  SvaraRadera
 13. @Anonym 10.57: Helt rätt. Inga infanterister i cockpit tack! :-)

  Men även piloterna i ett krigsliknande fall ska ha infanteriutrustning. Skyddsväst, pistol, en Ak-5 lätt gripbar m.m.

  Engelsmännen har en bra syn på detta som jag presenterat i tidigare inlägg om deras Hot&High träning i USA. Förr eller senare hamnar en helikopter på marken i en stridszon. Då är besättningen helt plötsligt infanterister och ska klara av den rollen också. Jag har en svag misstanke att när arméflyg gick ihop med FV och M i den gemensamma helikopterflottiljen så försvann en del av den traditionen.

  SvaraRadera
 14. CI:

  Behovet och träningen inför det ständigt överhängande hotet att utan hkp behöva slås som en "infanterist" omhändertas bättre idag när vi siktar mot insatser.
  Jag tror att den "infanterist"-grund som många fick genom sin värnplikt var gedigen. Att bli lika gedigen, om man "missat" värnplikten eller genomfört densamma i någon olik profil, är som officer svårt/omöjligt.

  Därför är det bra om vi kan undvika den situation som FV varit i många år, att ta spolingar från gatan och stoppa in dem i ett flygplan. De officerarna blir aldrig "infanterister" och om de blir bra på att understödja infanterister med direktriktad eld, är också en fråga.

  Pilot

  SvaraRadera
 15. @Pilot: Tja, spolingar och spolingar... Bland de bästa piloter jag träffat har varit de som börjat flyga som 17-åring och flugit Viggen innan dom fått handla på bolaget. Idag ska alla göra lumpen eller motsvarande, officershögskola m.m. Detta innebär att dom är halvvägs till pension innan dom börjar flyga och fått nya saker som t.ex. fru och barn som tar fokus från flygningen.

  SvaraRadera
 16. CI:

  Nu fick jag dej att låsa på ordet spolingar, det var inte meningen. "Mina spolingar" blir också "officerare".
  Hurvida dåtidens "spolingarna" blev bättre på att manövrera luftfarkosten i olika situationer, jämfört med dagens spolingar, har jag inte värderat. Jag instämmer i det avseendet med vad du skriver.
  Sakförhållandet, som du initierade, är att alla piloter inom FV kan för eller senare hamna "på marken i en stridszon", då är det bra att kunna vara plötslig infanterist.

  Tack för en bra blogg.

  Pilot

  SvaraRadera
 17. @Pilot: Jag förstår vad du syftar efter och jag håller delvis med. Helikopterpiloter ska definitivt ha en rejäl infanteriutbildning då dom av sakens natur oftare tvingas ta till apostlahästarna.

  Att dagens Gripenpiloter tvingas ta den långa utbildningsvägen är inte alltid lika bra. Bättre förr när det fanns en bra blandning av både de som var officerare och de som gjort 8 veckors gröntjänst på F5 i Ljungbyhed.

  Den infanteriutbildning en normal stridspilot ska få är i form av CSAR samt överlevnads- och flyktträning.

  SvaraRadera