söndag 14 februari 2010

Klockan tickar (uppdaterad)

Det börjar närma sig uppstarten av det nya personalförsörjningssystemet. Sista värnpliktskullen ligger nu inne och 1 juli i år kommer de som har tid kvar att välja om dom vill stanna kvar eller inte. Detta datum kommer att vara en mycket intressant test på hur hågade svenska ungdomar är på att tjänstgöra i FM. Rekrytering till Specialister och Officerare tror jag inte kommer att vara några större problem i framtiden, men soldater kan bli en helt annan fråga.

Den årsklass som ”ligger inne” den 1 juli 2010 kommer att erbjudas att göra klart sin utbildning.

De rekryter som är planerade att rycka in till grundutbildning andra halvåret 2010 kommer att erbjudas att fullgöra den utbildning de är uttagna till.

Rekryter som är planerade att rycka in från och med den 1 januari 2011 kommer att erbjudas att genomföra den nya kortare frivilliga grundutbildningen om tre månader.


Ungefär 4000 soldater ska årligen göra GMU, d.v.s. 3-månaders frivillig Grundläggande Militär Utbildning, varav ca 2800 går vidare till KMU - Kompletterande Militär Utbildning. Utöver detta behöver Hemvärnet ungefär lika många. Detta ska tas utöver de som söker till Officer och Specialist. Frågan är hur många som vi måste testa och intervjua för att få ihop till detta antal? Den fysiska styrkan på dagens ungdomar är mycket varierande. Allt från mycket bra till rena soffliggare. Tyvärr allt för många av den senare kategorin. Pliktverket har inte gått ut officiellt med testresultaten de senaste åren, men sist jag fick se dom var dom inte särskilt upplyftande.

Mycket nära införandedatumet, men många saker hänger fortfarande i luften.

- Viktigast av allt är att få till ett formellt riksdagsbeslut. Ur demokratisk synpunkt kan det te sig som en smula märkvärdigt att inget beslut finns ännu. Försvarsmakten går in i en av de största förändringarna på 100 år och det har inte beslutats av de folkvalda. Vad händer om förslaget inte klubbas igenom i riksdagen? Försvarsmakten bygger nu omställningsarbetet på följande inriktningar: Försvarsmaktens eget 30-januariunderlag, Försvarsberedningens rapport, Pliktutredningens betänkande och Inriktningspropositionen med följande riksdagsbeslut.

- Anställningslagarna måste ruckas på. Anledningen till detta är att regeringen vill inte ha ett "Yrkesförsvar". Genom att omsätta förbanden så undviker man denna benämning, vilket måste anses som ett rent spel för galleriet. En tidsbegränsad anställning får i dagsläget vara i max 2 år, sedan ska man bli tillsvidareanställd. FM vill få godkänt med 6-8 års tidsbegränsad anställning. Vad händer efter dessa 6-8 år? Hur attraktiv är en 35 åring med en "udda" utbildning på den civila marknaden? Finns det dessutom någon möjlighet för fortsatt tjänst för intresserade? Skulle inte lämpade kontraktssoldater kunna gå över till en karriär som Specialist eller Officer? I t.ex. England så ges soldaterna civil utbildning den sista tiden av sin anställning i försvaret så att dom ska vara attraktiva på den civila marknaden. Många andra länder ger ut en markant premie vid kontraktstidens slut som skall ligga som grund för en civil utbildning. USA har infört ett stort program för att ge ex-soldater särskilda vägar in på högskolorna, dock inte alltid uppskattat av de vanliga skolorna. I England läggs det fram förslag att utbilda soldater till lärare. Finns något liknande klart i sommar eller ens 2011? Nix!

- Ett tjänstgöringsavtal måste tas fram. Avsikten är att det ska tas fram under April. Men hur ska det lyda? Vilka åtaganden gäller t.ex. för utlandstjänst? Ekonomiska ersättningsnivåer, insatsfrekvens (2-3 gånger per 8 år), boende (billigt boende ska erbjudas, men var finns dessa lägenheter och med stor sannolikhet innebär det även skattetekniska problem) m.m.

- De civila företagen måste ge soldater som är kontraktsanställda möjlighet till ledighet den tid dom behöver öva samt åka ut på insats. Vilka företag är intresserade av detta? En lag liknande mammaledighet måste därför tas fram. Regeringen har tillsatt en utredning om personalförsörjningen som ska titta på framför allt lagfrågor. Den ska komma med en rapport i slutet av året. EFTER att vi gått in i det nya systemet alltså...

Alla är inte lika imponerade över den snabba omställningen. Faktum är att inte ens
pliktverket verkar helt hålla med pliktutredningens resultat.

Pliktverket är inte lika övertygad som kommittén bakom utredningen om att ett frivilligt system löser alla problem. Även med ett frivilligt system blir det svårt att öka andelen kvinnor. Det kan dessutom bli svårt att hitta lämpliga personer till vissa befattningar.

HKV Perss IFP har 2010-02-03 gett ut en skrivelse med frågor och svar om det nya personalsystemet. Den visar på hur många frågor och hur få svar det finns så här kvart i tolv.

Upphör Pliktlagen att gälla nästa år?

Nej. Det som aviserats är endast att värnplikten (som omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänst och krigstjänst) endast ska nyttjas om regeringen särskilt föreskriver om det.

Pliktlagens bestämmelser om militär krigsplacering kommer sannolikt att gälla även efter den 1 juli 2010.


Skulle vi om några år ångra oss och vilja återinföra värnplikten så kommer det att bli mycket svårt. Dels med att åter få acceptans hos svenska folket, men även att bygga upp utbildningsfunktionerna. Utbilda kontraktssoldater må likna att utbilda värnpliktiga, men det finns ändå stora skillnader i t.ex. kvantitet och kvalitet på utrustning.

Det jag är oerhört förvånad över är hur tyst det har varit i den allmänna debatten. Jag var beredd på två reaktioner. Jubel från de som inte vill göra lumpen eller protester från de som är rädda för att folkförankringen försvinner. Men tystnad var inte riktigt det jag väntat på.

Klockan tickar vidare. Ett antal kontrollstationer med tillhörande lackmustest väntar. Första resultatet kommer i april då tjänstgöringsavtalet förhoppningsvis finns framme. Sedan har vi övergångsdatumet den 1 juli, då vi får se hur stort intresset är bland svenska ungdomar. Till hösten utredningen om personalförsörjning och svaret på frågan om svenska lagar kan ändras hur som helst.

Till sist så måste vi nu börja nämna saker vid deras rätta benämning. Vi kommer att 2011 att gå in i ett yrkesförsvar, punkt slut.

Uppdaterad 10-02-19, 22:21
En läsare gjorde mig uppmärksammad på den här jobbannonsen...

Om det är denna person som ska förhandla fram det nya avtalet innan april så lär han eller hon få ett par tuffa första dagar på jobbet!

8 kommentarer:

 1. Att rekrytera under de närmast kommande åren tror jag inte kommer att innebära några större problem. "Lumpenminnet" lever fortfarande hos äldre syskon, föräldrar och släktingar. Problemen blir när detta minne falnat och speciellt om Försvarsmakten och samhället inte lyckats ta hand om de första kullarna av yrkessoldater på ett bra sätt. Det lär drabba flera udda skrån inom Försvarsmakten i framtiden, när det inte finns någon soldatbas att rekrytera officerare ur. Syns man inte, finns man inte.

  Jag är ytterst bekymrad över det här. Återigen är tågordningen att beslut tas innan utredning gjorts.

  På EMIL har man de senaste veckorna kunnat se att det pågår panikrekrytering av flygstridsledare, mestadels orsakat av GLC/NOC-problemet, men också för att så få har kolla på att yrket/tjänsten finns. Det går att dra klara paralleller med nedgången i antalet sökande och avskaffandet av värnpliktiga inom detta skrå när grå arbetskraftspaniken gick till överslag.

  SvaraRadera
 2. Lite ironiskt är det att vi för bara något år sedan utbildade danska flygstridsledare, då dom just råkat ut för att yrkeskunskapen dött ut. Nu är det kanske vi som får åka till Danmark. I ett tidigare inlägg om OMLT så nämde jag med en smula ironi att om några år kanske ett gäng afghanska instruktörer kommer till Sverige för att lära oss om förmågan till brigadstrid.

  SvaraRadera
 3. Är det bara jag som tycker det är märkligt med 4000 i grundutbildning när vi bara "behöver" 2800? Kan det vara som vanligt att vi skall utbilda soldater för att armén skall ha att göra när dom inte är insatta....?

  SvaraRadera
 4. FM har haft svårt att fylla platserna till officersutbildningarna de senaste åren så jag ser än mörkare på framtiden än vad du gör CI.

  SvaraRadera
 5. A guy walks into a pet store and was looking at the animals on display.
  While he was there, an engineer from the local airport walked in and said to the shopkeeper, "I'd like a Line Service monkey, please." The clerk nodded, went to a cage at the side of the store and took out a monkey. He put a collar and leash on the animal and handed it to the engineer, saying, "That'll be $1,000." The engineer paid and left with the monkey.

  Surprised, the first customer went to the shopkeeper and said, "That was a very expensive monkey. Most of them are only a few hundred dollars. Why did that one cost so much?"
  The shopkeeper answered, "Ah-----that was a line service monkey. He can
  park, fuel, and service all types of aircraft, conduct all required ground ops testing, rig aircraft flight controls, and all with no mistakes. He's well worth the money."

  With his interest peaked, the customer then looked around and spotted a monkey in another cage with a $10,000 price tag. "That one's even more expensive! What can it do?" he asked. "Oh, that one is a "Maintenance Supervisor" monkey. She can instruct at all levels of aircraft maintenance, supervise all corrective and preventive maintenance programs, supervise a crew of maintainers, and even do most of the paperwork. A very useful monkey indeed," replied the shopkeeper.

  The customer continued to look around the shop a little longer and found a third monkey in a cage. The price tag read $50,000. Reading that the customer said, "$50,000!!!!

  Holy smoke, what does this one do?"
  "Well", the shopkeeper said, "I've never actually seen him do anything but drink beer, screw the girl monkeys, and play with his dick, but his papers say he's an air traffic controller!"

  Ha en trevlig vecka/ Onga1

  SvaraRadera
 6. Jag har i senare år fått upp intresset för vår försvarspolitik och försöker ta till mig så mycket information som möjligt gällande denna. Bakom fasaden som politikerna har satt upp om att allting är under kontroll och att yrkesförsvaret är rätt väg för vårt land att ta så finns du och din blogg, du ger en annan bild av verkligheten och lyfter fram organisationens brister till debatt. Jag rycker in i maj på Berga som amfibiesoldat och har med den anledningen följt utvecklingen på senare tid och visst är man väldigt motiverad när det gäller träningen och viljan att genomföra värnplikten och kanske mer därtill, men ovissheten om framtiden och känslan av att ingen riktigt tänkt igenom situationen för framtidens soldater gällande personalförsörjningssystemet och exakt hur det ska rulla på gör mig orolig. Nästan alla man frågar som fullföljt sin värnplikt på senare tiden svarar någorlunda likadant på frågan varför de inte valde att fortsätta i organisationen: för dåligt organiserad, det finns inga pengar till övningar och utbildningen blir väldigt lidande. Luftburna soldater som inte får flyga helikopter, piloter som ej innehar flygtimmar, amfibiesoldater utan stridsbåtar. Jag vet inte vart denna cirkus är på väg men just nu tycker jag inte att det bådar så gott.

  SvaraRadera
 7. Det är märkligt att man kan lägga ner ett försvar under så många år utan att man ens tar upp det till folkomröstning. Att sedan det har urartat till en ministerstyrd sandlåda med allt högre krav på "uppföljning" samtidigt som man drar ner på precis allt är ju rena skämtet. Svenska militären är nog bäst i världen på att rapportera, följa upp och omorganisera; men den tillåts inte bli bra - skicklig - på sånt som den är till för.

  Tröttnat på detta fiasko för många år sedan.

  SvaraRadera
 8. @Onga1: Mitt i prick! :-) Frågan är bara hur vi utbildar nya...

  Det många missar när man tittar på utbildning av förmågor som gått förlorade är att FM utbildning i mångt och mycket bygger på principen Mästare - Lärling. Utplånar man en generation mästare så finns det ingen som kan utbilda nya lärlingar. Den akademiseringsdebatt som tyvärr drabbat FM har tagit bort det faktum att officer i grund och botten är ett praktiskt yrke. Att utbilda en stridsledare eller pilot gör man helt enkelt inte i skolbänken.

  Jag har tidigare gjort reklam för Alice Weibulls bägge böcker "Fyra yrkesgruppe i det svenska flygvapnet", ISSN 1401-5633 och "Yrkeskunnande i beredskap", ISBN 91-7373-435-7. Lika bra attrekommendera dom igen för de som funderar över militär utbildning.

  Därav också min tveksamhet att lägga värnplikten i någon slags malpåse för att vid behov återuppta.

  SvaraRadera