måndag 22 februari 2010

Skvaller från ÖB chefsmöte (uppdaterad)

I veckan mötte ÖB samtliga förbandschefer och informerade om vad som händer i närtid. I FRA:s anda så smyglyssnade givetvis undertecknad.

Först ut var en presentation av insatsen i Afghanistan som jag inte tänkte kommentera just nu.

Därefter höll C LEDS en presentation om försvarsmaktsplaneringen. I resultatredovisningen för 2009 så var det mesta genomfört (grönt) med några undantag där FV tyvärr hade en del gula inslag.
- Större avvikelser i flygtidsproduktion för Tp-84, HKP 10B, HKP 14 och HKP 15.
- Avvikelse i flygtidsproduktion för Hkp medför att uppbyggnad av förband till ISAF och NBG släpar
- Brist UE/RD och Role-change equipment JAS 39C/D
- Mtrl till HV förbanden brister i varierande omfattning.

Problemen för helikoptersystemen i Sverige är knappast okända vid det här laget. Brister i driften av JAS39C/D är desto värre. Detta visar på det klassiska misstaget att vi köper funktion i stället för förmåga. Förmågan kommer först när alla delar finns på plats, inklusive utbildning och underhåll. Att Hv inte prioriteras är också en katastrof då det är dom som kommer att stå för bl.a. territoriellt försvar, stöd till det civila samhället och folkförankringen nu när Försvarsmakten fortfarande fokuserar på internationella insatser.

Presentationen visade också på att FM sparat 2,5 miljarder i anslag under 2009, av dessa var 1,2 miljard från förbandsverksamhet och 865 miljoner från fredsfrämjande insatser. Tyvärr så innebär denna "besparing" att vi fått ut mindre effekt av FM än vad som annars hade kunnat vara fallet. När man vill spara i FM verksamhet så är det de rörliga kostnaderna som drabbas, d.v.s. övningar och drivmedel. Trots detta är FM ganska så nöjda med årsredovisningen. Och visst jämfört med katastrofåret 2008 var 2009 ett stort steg framåt.

Oroväckande var besparingsmålen de närmaste åren. 2011 -34 MSEK, 2012 -387 MSEK, 2013 - 765 MSEK och 2014 -843 MSEK.

Under 2012 inleds en omstrukturering av basorganisationen samt skolor och centrum anpassad till en ny insatsorganisation. Denna omstrukturering är i huvudsak genomförd 2014 och omfattar t.ex. att något verksamhetsställe omlokaliseras och samordnas i en befintlig garnision; en reducering motsvarande ett arméregemente samt en flygflottilj; reducering med ca 10 utbildningsgrupper och sammanslagning av organisationsenheter.

Intressant var att tre STRIL ledningsplatser listades i stället för dagens två! Frågan är bara var? Diskussionen avseende GLC/NOC och Hästveda är nog inte avslutad. 6 stycken Tp-84 gångtidsförlängs. För marinen sker anskaffning av två stridsstödsfartyg och patrullfartyg. Arbetet går vidare med att samordna de nordiska försvarsmakterna under namnet NORDEFCO.

Därefter var det C INSATS tur. Viljan är att under 2010 återuppta samarverkan med myndigheter och övriga intressenter inom ramen för bl.a. Försvarsplaneringen. Detta är utmärkt då FM i mina ögon de senaste åren har kört ett eget race. Erfarenheterna från Dagny II skall användas för att bygga upp vår beredskap igen. Det nationella försvaret har fått ett nytt fokus vilket kommer att speglas i FMUP - Försvarsmaktens Utvecklings Plan och sedan ner till TOEM. Det här tycker jag låter mycket bra, även om jag inte ser spårbarheten från denna vilja till materielanskaffning, övningsverksamhet m.m. Dagny övningarna är i dagsläget mer av ett lackmustest som vi tyvärr oftast får negativt utslag på.

Därefter var det ytterligare genomgång av ME02 (Aden) och ISAF som jag tänkte redovisa separat.

Den i mina ögon intressantaste genomgången i dagsläget hölls av PERSS om det nya personalsystemet och rekrytering. Jag har i ett tidigare inlägg tagit upp det faktum att det kvarstår en hel del arbete och att det börjar bli ont om tid.

Pliktpropositionen beräknas vara klar senast 23 mars med riksdagsbeslut i maj. Den riksdagsdebatten ser jag fram emot. 4200 rekryter ska utbildas under 2011 med uttagning i sep-okt. I mars/april kommer de nuvarande värnpliktiga att få välja om dom vill fortsätta sin plikt efter 1 juli. Det intressanta är att dessa frivilliga när som helst kan avsluta sin utbildning. Detta är bra då det kommer ställa stora krav på befälen att motivera sina soldater! Lönen kommer under utbildningen kommer att bestå av fri kost/logi/resor + 4500.-/mån och en ersättning vid "muck" på 10500.- D.v.s. inga revolutionerande skillnader mot villkoren för dagens värnpliktiga. Vi kommer knappast att få några frivilliga som är där för att tjäna pengar med andra ord.

Sammanfattningsvis fortfarande en hel del frågetecken.

FM Infodirektör visde sedan på behovet av att marknadsföra sig. Enligt Caratstudien så finns inte FM med i unga människors medvetande som arbetsgivare över huvud taget. Detta är lite oroväckande då vi trots allt lagt ner stora summor på marknadsföring de senaste åren som dessutom vunnit en hel del priser. Resultatet har med andra ord blivit att folk vet att vi finns, men inte hur det är att jobba där. Inte helt oväntat då vår reklam varit en smula för flashig i stället för att fokusera på det mer jordnära arbetet.

För att öka rekryteringen ska man stärka tilltron på vår militära förmåga. Hallå! Detta görs inte med reklam utan genom att praktiskt visa att vi har ett försvar som går att använda och som inte är en papperstiger. Våra ungdomar är inga idioter utan kan läsa mellan raderna. Vi ska därför inte fokusera på reklam utan på att få bra artiklar skrivna i pressen som visar att FM fyller en roll i samhället. Våra räddningshelikoptrars insats vid Estoniahaveriet var ett tydligt sådant exempel. Nu har vi tyvärr gjort oss av med denna förmåga, men mer av den varan.

Sammanfattning: Jag blir matt! Sluta upp med att försöka sminka en gris. Satsa mer på FM verksamhet i stället för reklam så kommer resultatet att bli som i "Field of Dreams" med Kevin Costner. I stället för "If You build it, he will come" så kommer det att vara "Om vi har ett starkt fungerande försvar som ses som en framtida arbetsplats kommer ungdomar att söka utan onödig reklam". Först en fungerande försvarsmakt och sedan reklam med andra ord! Tänk om vi hade en halvgalen Ray Kinsella som drev på arbetet med att bygga ett fungerande svenskt försvar på samma sätt som sin basebollplan.

Genomgången avslutades med en briefing om verksamhetssäkerhet som jag också sparar till en bättre dag när jag är mindre upprörd på reklamfjantarnas makt över FM ledning.

Uppdaterad 10-02-25, 21:20
Tolgfors går nu ut och slår sig på bröstet att FM sparat in 2,5 miljarder under 2009. Det ser bra ut på papperet. Men det jag skulle vilja se är en beräkning på vad det är vi egentligen sparat in pengar på. Är det operativ verksamhet som strukits så har vi inte sparat 2,5 miljarder. Vi har fått mindre effekt för de resterande 40 miljarderna.

En stor del av den miljard vi får använda under 2010 kommer att gå åt för att rekrytera nya anställda. Väl investerade pengar? Den som lever får se...

Uppdaterad 10-02-27, 22:58
SvD skriver nu om neddragningar trots att soldater inte längre får ut den utrustning dom behöver. Knappast motiverande för att locka en blivande kvinnlig soldat?

Hur mycket är då svenskarna villiga att betala för Försvarsmakten? Man kan titta på vad det svenska folket betalar för försvarsmakten, d.v.s. 4000 per svensk medborgare och år. Det är ungefär på samma nivå som det genomsnittliga inköpet av godis. Tyvärr så när svenskarna ser att FM inte ger någon effekt för skattepengarna så kommer dom nog vilja betala ännu mindre i framtiden. Enda sättet att bryta denna dödsspiral är att återigen visa att vi har ett försvar som inte bara används i NATO ledband, utan har en förmåga att i första hand försvara Sverige.

Uppdaterad 10-03-06, 12:05
Nu har även pressen fått nys om nedläggningstankarna.

Försvarsmakten föreslår nedläggning av ytterligare en flygflottilj, ett regemente och kring hälften av hemvärnets utbildningsgrupper. Allt för att spara 800 miljoner kronor och därmed kunna ställa om från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

Ekot uppger att det är troligast att regementet P4 i Skövde eller P7 i Revingehed läggs ner. Tidigare har försvarsledningen diskuterat nedläggning av flygflottiljen i Ronneby.

28 kommentarer:

 1. Detta stärker bara min uppfattning på den helt horribelt felaktiga fokuseringen på bara varumärket Försvarsmakten och inte produkten Försvarsmakten.
  Bygga och vårda varumärke är viktigt, men utan vettig och trovärdig produkt kommer verksamheten inte kunna bära sig. Skillnaden mot en civil och privatiserad verksamhet är att det inte bara kommer vara själva myndigheten som "går i konkurs", utan hela nationen som sådan.

  SvaraRadera
 2. "en reducering motsvarande ett arméregemente samt en flygflottilj."?? Vad innebär detta? Nedläggning av en till flygflottilj? Neddragning av antal JASplan?

  SvaraRadera
 3. Ja, det var mycket intressant som togs upp under chefsmötet. Jag ska försöka få ihop ett eget inlägg under morgondagen.

  SvaraRadera
 4. Hur i hela friden kan det saknas materiel till HV-förbanden???
  Hittar man inte grejorna eller har vi gett bort dem i "bistånd"?
  Det mesta härstammar ju från brigadtiden för 20-30 år sedan!
  Ny fokus på det nationella försvaret och inte prioritera HV låter väldigt motsägelsefullt i mina öron.
  Som vanligt tyckte jag att det mest intressanta var det man inte tog upp.
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 5. @Wiseman: Ser fram emot ditt inlägg. Jag är en smula fundersam för FV del då det lite för ofta den senaste tiden har pratats om en flottiljnedläggning.

  Jag hoppas att man tar sitt ansvar här och tittar på att lägga ner den grundläggande flygskolan till förmån för spetsiga divisioner. GFU skulle vara en utmärkt tjänst att köpa in från andra länder. Finland har en bra infrastruktur och vi skulle säkert kunna ta fram något inom Gripensfären. Varför inte i Brasilien?

  SvaraRadera
 6. Vårövningen Dagny ser ut att bli en årligen återkommande demonstration av hur få förmågor vi har kvar att sända till Gotland. Reklam och rekryteringsvärdet torde vara begränsat. /Brutus

  SvaraRadera
 7. Hemvärnets insatskompanier själva ska ta över uppgifter som lokalförsvarsförbanden en gång ansvarade för, där Hemvärnet utgjorde en del av förmågan. Det ska göras med liknande eller sämre materiel förmåga som hela lokalförsvaret hade då. Sambandet är idag kraftigt eftersatt och ofta improviserat, beväpningen är fortfarande samma som hos lokalförsvaraförbanden, mörkerförmågan extsterar i praktiken inte alls och den stidstekniska utbildningen haltar eftersom Försvarsmakten i stort har svårt att försörja Hv med uppdaterade instruktörer vilket gör att man tvingas utbilda sig själva efter bästa förmåga. Kompetenshöjning existerar bara undantagsvis.

  Tittar vi på fordonsfrågan ser vi ett ordentligt förmågeglagpp; ett insatskompani ska kunna ta sig 30 mil på ett dygn för egen maskin. Fordonsparken utgörs av terrängbilar (Tgb11, Tgb13) med en maxfart på 55 kmh, bandvagnar som det inte finns några dragbilar och stridsfordonsläp till. Detta kompletterat med civila minibussar eller, vanligt förekommande, inhyrda turistbussar. Splitterskydd och exempelvis förmåga och kunskap att verka från fordon (med mer än Ksp-58 i takluckan på en gammal terrängbil) mot moderna hot behövs tydligen inte alls.

  Visst har den enskilda soldaten fått lite ny personlig utrustning (i den mån FM-log lyckats få ut stridsvästar till förbanden), men lika ofta vet man itne vad man ska göra med prylarna. Exempel på det sistnämna är när man från rikshemvärnsledningen får för sig att beväpna skyttegruppernas skarpskyttar med prickskyttegevär istället för med kikarsiktesförsedd automatkarbin, tvärt emot allt bättre vetande på området skarpskytteri (vilket ju inte är att jämställa med prickskytte).

  Det talas mycket om instatskompaniernas förmåga, men någon verklig genomlysning av vare sig de eller de vanliga kompanierna görs aldrig.

  /GustavÅke

  SvaraRadera
 8. Hej "schenjörn"

  Med mina marina böjelser så förvånas Jag över din information att två stridsstödsfartyg och patrullfartyg skall tillföras. Enligt mina källor så blir det bara en "färja" samt ombyggnad av två avrustade Göteborgskorvetter till Vedettbåtar.

  Hälsar Vakthavande

  SvaraRadera
 9. @Vakthavande: Eftersom jag bara "tjuvlyssnade" och mina marina böjelser är på ren amatörnivå så kan jag bara vidarebefordra vad som stod i presentationen. Hur det sedan i praktiken realiseras det vette sjutton.

  FMUP är bara en önskelista fram tills dess att beställningen görs och så vitt jag vet har FMV ännu inte fått några anskaffningsuppdrag.

  SvaraRadera
 10. Mitt amatörmässiga bidrag till vad som behövs i marinen: Först en uppdelning av FM till vapengrenarna igen. Fler visbykorvetter och fyra st ordentliga fregatter för luft/sjöförsvar. Typ norska Nansen eller holländska "De Zeven Provinciën" med SM-2 och SM-3 missiler.. Thyssenkrupp har redan bra stridsstödsfartyg, så varför uppfinna hjulet på nytt med "L10"?

  SvaraRadera
 11. Henrik, jag håller med dig.

  Men jag är rädd att vi måste vara mer realistiska. Fyra ordentliga fregatter av typen DeZeven skulle väl vara i princip en fördubbling av flottan både i tonnage och budget? Hur lång tid skulle det ta att få fram drygt 800 dugliga sjömän i alla befattningar att bemanna dem?

  En färja verkar mer realistiskt... Tyvärr...

  SvaraRadera
 12. Har danskarna möjlighet och råd fast med en mindre budget än svenska, så borde väl vi också fixa det?

  SvaraRadera
 13. Nu är det ju ingen färja som ryssarna står i begrepp att köpa från Frankrike. Vilket vi kan få erfara om "oturen" är framme.

  Oaktat "färja" eller fregatter: bygg dem inte i plast...

  SvaraRadera
 14. Återigen, vilken roll ska ett stridsstödfartyg fylla i Försvarsmakten? Klara ut det först och fundera sedan på vilket fartyg som ska anskaffas. Finns det överhuvudtaget en för Sverige som nation tänkbara situation som kräver ett stridsstödfartyg? Vilken landstigning är det som ska göras som kräver ett stridsstödfartyg med stridsbåtar, helikoptrar och artilleriunderstöd?

  SvaraRadera
 15. @GustavÅke

  FMLOG tjuvhåller inte på några skyddsvästar. Om HKV ankaffade rätt antal samt släppte begränsingen i utlämningen annat än til vissa R10/ R30 förband samt utlandsstyrkan så skulle säker HV få sina västar.

  I arbetet med BG 08 lärde jag mig att många av matgerielproblemen låg inom HKV och inte inom FMLOG

  /Lev B

  SvaraRadera
 16. @ Wiseman: Vad jag inte förstår är det där med artilleriunderstöd. Hur ofta uppträder ett fartyg ensamt vid en sådan operation att bombardemang med artillerield behövs? Tror FM att detta fartyg ska uppträda ensamt och likt en schweitisk armékniv kunna lösa precis alla uppgifter? Det kommer ju trots allt inte bli mycket större än Carlskrona..

  SvaraRadera
 17. Lev B @
  Det som saknas i HV är satt på u-listor av HKV sedan många år tillbaka och inget nypåkommet inköp. Materielen har till stor del funnits i FM sedan många år (läs mer än tio).
  (Till skillnad från mycket av NBG08;s där man uppfann många nya "hjul", av vilka många man nu har problem att hitta i ladorna.)

  Innan man sätter något på U-listan kollar HKV med FMLOG om materielen finns och i rätt antal. Är svaret då ja, hamnar det på listan.
  Det som sedan händer är från "kundens" sida oftast inte mycket.
  Varför? Här är några av svaren från FMLOG.

  FMLOG hittar inte materielen,
  den har inte underhållits och är inte brukbar, pengar och/eller resurser saknas för GT, kontroll eller komplettering,
  transportkapacitet saknas,
  personal måste hyras in för packning,
  pengar saknas för detta,
  kompetens saknas för materielslaget,
  delar av satser saknas eller är för gamla, pengar saknas för återköp o.s.v.
  Oavsett vilken av alla dessa anledningar det är blir resultatet för "kunden" HV detsamma.

  Ta bara något så enkelt som det Gustav Åke tar upp. Stridsväst. Den ingår sedan flera år i den personliga utrustningen. Den finns på den utrustningslista FMLOG själva gett ut. Den är beställd,betald och enl HKV levererad till FMLOG.
  Du får leta i ovanstående anledningar varför den inte är levererad till HVmannen/kvinnan.
  Detta är bara en av många,många saker som saknas på vissa håll. Samtliga skall enl HKV levererats och finns enligt FMLOG i förråd men de kan inte leverera dem.
  Jag förstår frustrationen.

  PS.När du ser ett fordon tillhörande HV nästa gång. Gå fram och titta på däcken. I de flesta fall är de lika gamla som bilen d.v.s. ca trettio år +. FMLOG;s svar! För dyrt att byta, pengar saknas, vill ni ha nya däck får ni betala dem själva!
  HV "betalar" omkring 50 000 kr per år för bilen. Nollvisionskampanjen för några år sedan menade att inga däck på FM;s fordon skulle vara äldre än sju år.
  Det finns mycket annat än snö att gräva i rörande FMLOG;s verksamhet.

  Teaterdirektören.

  PS! Vad det gäller skyddsvästar så är rätt antal, med rätt storlekskurva inköpt och levererad till FMLOG. Vad jag kan se (5 år tillbaka) finns ingen brist i förråden.DS!

  SvaraRadera
 18. @Teaterdirektören

  Vi får väl bena i detta 1) generella och det 2) specifika m HV skyddsväster och fordonen.

  I FM ekonomimodell samt tidigare beslut om hur medel skall ställas till FMLOG förfogande är det min uppfattning att statsmakterna och HKV fattat beslut om att FMLOG skulle vara intäcktsfinansierat. Jag fattar det som att FMLOG INTE har egna medel utan att HKV och förbanden har medel som sedan i en rundgång passerar igenom FMLOG. Nyttan av detta är dock ett särkilt (huvid-?)spår värt att utforska mera.

  U-listor fastställes ej av FMLOG. Under mitt arbete i HKV har jag aldrig varit med om det.

  U-listor kan och har fastställts utan att FMLOG har prylen i förråd, eler att den ens är anskaffad. Det vet jag av erfarenhet från arbetet med regeisterförband och utlandsstyrkan (hör efter med FMV). Det var de sk MSA som hadde ett huvudansvar för U-listor, om jag minns rätt.

  Jag vet att viss mtrl ej får lämnas ut maa av C INS (eller C PROD?) ålagda restriktioner, tex beredskapskrav. Se FM VU 10 för mera info.

  Vad gäller skyddsvästarna och fordonen så vet jag inget om detaljer, men skall fråga en kollega som faktisk arbetar på FMLOG. Det känns viktig att veta. Är din version korrekt så får vi väl alla rycka i trådarna från alla håll.

  Underhåll av mtrl och till vilken nivå och kostnad är ju en HKV fråga och inte generellt en FMLOG fråga. Utan operativa krav och med en utrerad fredsyn från HKV på logistik visavi FMLOG sedan 2002 (nu tar det kanske slut...) så har vi ju tillåtit oss att från HKV nivån medge att mtrl i förråd ej vidmakthållits enl de krav som ställdes/ställs enl "regelboken".
  Det var ju inte FMLOG som myntade begreppet "strategisk paus".

  Mera operativa krav på FMLOG, mera fokus på beredkapskrav. Slutsats- då tillgänglighet och beredskap alltid kostar måste vi finna en metod för att spara...öppnar gärna för den tråden, men vi kan väl iutgå från hur HKV styr dagens FM- rätt eller fel.

  SvaraRadera
 19. Henrik: Det finns planer på att integrera Archer i ett svenskt stridsstödfartyg. Till vilken nytta? Återigen, vilket är scenariot man ser framför sig och vilka är de framtida behoven? Skissar man ännu en gång på lösningar för att de är häftiga och funderar efteråt på vad de kan användas för?

  SvaraRadera
 20. @ Wiseman: Ursäkta att jag är lite hård, men vem är nöten som föreslog det? Det finns ju en anledning till att USA och andra länder inte har gjort så, och det är för att det helt korkat. Min teori är att FM är så dumsnåla att dom vill att det här lilla fartyget ska kunna lösa allt för att man ska hålla nere antalet fartyg i marinen. Lite som med Visby med andra ord, och vi såg ju hur det gick..

  Om ett land bestämmer sig för att landsätta trupp med artillerield som understöd så anländer man inte med endast ett skepp! Det är helt befängt och jag hoppas att människan som kom på nåt så korkat får sparken omedelbart. Men det är väl att hoppas för mycket...

  SvaraRadera
 21. @ Lev B
  Du har helt rätt och som jag skrev på första raden, HKV fastställer U-listor. Rikshemvärnsavdelningen som just nu återfinns i prodled är de som handlägger materielfrågor angående HV.
  Den personliga utrustningslistan, där stridsvästen återfinns, iordningsställdes dock av FMLOG för att ensa i det så kallade "listträsket". Olika förråd hade egna listor allteftersom de hade artiklar att dela ut. Hemvärnet blev då utrustade på lika många olika sätt som det fanns förråd.
  Nu är tanken att alla i samma befattning skall ha samma personliga utrustning.
  Jag vet också att det finns brister och restriktioner på viss utrustning. Men det är ett fåtal av dessa artiklar som är aktuella för HV.
  För att få en uppfattning om materieltillståndet hos förbandet räcker det inte med att läsa U-listan. Vill du få en uppfattning om tillståndet är ett tips att läsa BTD-listan (Behov-Tillgång-Differens) och ta med materielstatusen. På listan kan du också se när behovet av din pryl, som ibland redan finns på U-listan, egentligen uppstår.
  Det är alltså inte alltid så att en sak som är satt på U-lista är ett behov för förbandet i fråga, just nu.
  Då kan du upptäcka att t.e.x. Behovet är tre ra 180, Tillgången en , Differensen två och den ra 180 du har fått inte genomgått grundtillsyn sedan liftsystemet infördes.

  Vad det gäller "pengapåsen" som medföljer ett beslut i HKV, måste det till en mycket seriösare kommunikation mellan parterna.
  Det är något som man nog bör titta lite närmare på. Det blir tyvärr ofta disskusioner om kostnader för reparationer,tillbehör m.m.
  Klarare styrning och kompetenshöjande utbildning är också ett behov.
  Några exempel.
  Batterilåda tillförs förbandet utan batterier. Vem skall betala för batterierna?
  Hur skall dessa redovisas då batterier ingår i det behovsatta M-numret för batterilådan?
  Under fria tillgångar!
  När förbandet sedan lämnar in batterilådan med batterierna i försvinner dessa i ett svart hål och upphör att existera. Kvar finns en tillgång på batterier hos förbandet under rubriken "fria tillgångar" och risken är stor att förbandet får betala batterierna en gång till.
  Det finns givetvis fler aspekter på exemplet. Måste jag köpa de dyra batterierna från FMLOG eller kan jag köpa billigare på Claes Ohlson. Vet alla vad BOA är? Skall jag slänga ett gammalt batteri i därför avsedd insamlingslåda eller lämna in det och köpa ett nytt och få inlämning och köp redovisat i lift?
  Här finns onödigt förmågeglapp vill jag påstå.

  Hur många X och Y ingår i satsen? FMLOG har en uppfattning och förbandet tittar i reglementen och satslistor och har en annan. I min mening onödiga och kostnadsineffektiva diskussioner.

  Vad det gäller materielstatusen på det som utdelas till HV hoppas jag att HKV och FMLOG är rörande överens om vilket alternativ som gäller.
  I spelet mellan HKV och FMLOG måste FMLOG ta på sig rollen som den som har kundrelationen och prata i termer så att HKV och kund är överens om vad/när och hur FMLOG skall leverera.
  En av de saker man kan göra är att skriva avvikelserapport. Tyvärr ytterligare ett ganska okänt begrepp hos kunderna. Information behövs!

  Har hustrun sagt att du skall hämta grabbarna från fotbollen samtidigt som hon ger dig bilnycklarna så är det upp till dig att leverera. På rätt tid, rätt plats och med rätt utrustning. Styrningen är kritallklar, medel, ingångsvärden och resurser har du fått, några argument emot finns inte!
  Egentligen ganska enkelt och elementärt!
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 22. @ Henrik 12.23

  Nöten heter Ericsson & är planeringsamiral. Det är han som ansvarar för framtagande av FMUP, ÖBU & BU. Inget släpps igenom dessa dokument utan att han har granskat dem.

  SvaraRadera
 23. @ CI 21.2o

  Enig !

  Vad skall FM med mer personal innan vi vet vad vi skall ha dem till och i vilken riktning vi skall gå ? Problemet är inte bristen på personal, utan bristen på ledarskap. Redan idag är oförmågan att leda nuvarande organisation besvärande.

  Det är inte bara ekonomin som haverereat utan även ledarskapet. Generaler, amiraler & direktörer ägnar nästan all vaken tid åt att försvara sina egna särintressen och bekämpa varandra istället för att leva värdegrunden.

  Men det är förhoppningsvis detta som ÖB skall råda bot på genom sin ledarskapskonferens för 250 särskilt inbjudna på Berns den 8-9 mars....

  SvaraRadera
 24. En svensk tiger inte längre?


  /M

  SvaraRadera
 25. Tigrarna håller på att utrotas. För övrigt så ögs den sloganen numera av beredskapsmuseet som tar bra betalt för alla som vill använda den :-(

  SvaraRadera
 26. Jag tänkte först att jag skulle kommentera både artikel och kommentarer men efter att ha läst igenom allt finner jag att orken tog slut.

  Med mer än 20 år i FM och upplevt förfallet från början till dags dato kan jag inte mer än uppgivet sucka åt eländet. Finns det egentligen NÅGON som verkligen TROR på det som håller på att hända?

  Det ska bli väldigt intressenat att om 20 år se vem av generalerna som fått "äran" att i historieböckerna vara ansvarig för Försvarsmaktens totala systemkollaps - för en total systemkollaps kommer det att bli.

  SvaraRadera
 27. @ anonym 04.08

  Vadå "kommer att bli" - den är här....

  SvaraRadera
 28. "Enda sättet att bryta denna dödsspiral är att återigen visa att vi har ett försvar som inte bara används i NATO ledband, utan har en förmåga att i första hand försvara Sverige."

  Yes...

  SvaraRadera