måndag 22 februari 2010

Carlskrona redo för Adenviken (uppdaterad)

Det börjar närma sig den andra insatsen för Sverige i Adenviken. Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om Försvarsmaktens träning av bl.a. helikopterbesättningarna som ska användas under insatsen. FMV meddelar nu på sin hemsida att Carlskrona är färdig efter modifieringsarbetet för att klara av att användas som ledningsfartyg.

I sin nya roll som stöd- och ledningsfartyg krävs utökad kommunikationsförmåga samt förmåga att leda andra fartyg.

Under en del av sin tid i operationsområdet kommer HMS Carlskrona att härbärgera det lokala högkvarteret för insatsen, som leds från London. Som en följd av detta har fartyget försetts med flera lösningar för satellitkommunikation samt nationell och internationell ledning. Fartyget har även fått ny brygglayout och ett modernt navigationssystem.


Det har säkert byggts in ledningssystem som medger datakommunikation mellan Carlskrona och HKP 15 samt de övriga fartygen i flottstyrkan. Frågan är bara om man han få till en möjlighet att tanka ner data från Kustbevakningens flygplan? Med tanke på att beslutet om deras insats kom ganska så sent så är det nog inte så sannolikt. Men till nästa gång? En sådan kommunikationslösning skulle vara utmärkt att integrera i marinens fartyg även för att underlätta samarbetet i Östersjön. Nu när vi öppnat på Pandoras ask så måste vi fortsätta detta samarbete över det som tidigare var helt slutna skott.

Jag tycker att detta är en bra insats för Marinen, men att den långsiktiga lösningen inte ligger till havs. Vi måste skapa stabilitet i Somalia för att undvika att piraterna växer till sig. Sedan kommer det givetvis finnas en hel del som fått smak för den inkomstbringande verksamheten. Där gäller enbart en sak och det är att ta i med hårdhandskarna. Den dag vi får möjlighet att dra oss ur Afghanistan så vore Somalia en välbehövd insats.

Uppdaterad 10-02-23, 07:40
Jag funderade en smula på M&C inlägg nedan och kom fram till att en stor skillnad mellan flyg och sjötrafiken och de hot som de behöver leva med just nu är att för flyget drabbar det när var som helst, medan för sjöfarten är det koncentrerat till ett par områden där infrastrukturen passar piraterna.

Det finns möjligheter för den civila sjöfarten att kontra dessa hot. Men här väger kostnadsökningarna mot riskerna.

- Man skulle kunna gå längre ut från land. I och för sig har piraterna med hjälp av s.k. moderskepp slagit till långt ute på Indiska oceanen. Men dessa moderskepp är lättare att hålla koll på än alla små piratbåtar.
- Man skulle även kunna gå i konvojtrafik där de militära fartygen lättare skulle kunna skydda. Problemet är att det skulle uppstå samma problem som för konvojerna under VK2 att de snabbaste fartygen skulle få anpassa sig efter de långsammaste med fördyrningar som följd.
- Man skulle även kunna undvika rutten helt och hållet. Då kan t.ex. den norra rutten över nordostpassagen få ökad betydelse.

De civila bolagen tar medvetet risker för att tjäna pengar på samma sätt som man gjort i alla tider med ibland undermåliga fartyg och otränade filipinska besättningar. Vi kanske ska ta betalt för våra militära insatser i form av en "konvojskatt"? De som inte följer regelverket lämnas utan skydd?

9 kommentarer:

 1. Jag tycker det är hatten av för Marinen och Helikopterflottiljen som på denna korta tid lyckats få ihop ett fungerande system. HMS Carlskrona har ju genom tidigare tokiga beslut tvingats att ligga för fäfot sedan senaste utbildningsexpeditionen. Nu har man på några korta månader fått fartyget ombyggt, fått ombord och tränat en besättning, skapat utrymme för ett FHQ OCH genomfört landningar med hkp 15. Jag utgår från att alla har slitit hårt. Lycka till i Adenviken!

  SvaraRadera
 2. Håller med. Det liknar lite engelsmännens förberedelser inför Falklandskriget, även om dom hade betydligt mindre med tid.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2009/12/jullasning-vulcan-607.html

  Med tanke på den senaste veckans politiska utspel från Argentina och Venezuela så kanske England får träna på sina praktiska färdigheter igen.

  Hur som hellst så önskar även jag givetvis lycka till!

  SvaraRadera
 3. Chefsingenjören!

  Du skriver i ditt sista stycke att det är en bra insats för Marinen, men att den långsiktiga lösningen inte ligger till havs. Jag delar till viss del denna ståndpunkt, men jag är rädd att du låter som de som säger att konflikten i Afghanistan inte skall lösas med militära medel utan med bistånd. Jag uppfattar situationen som att det finns inget "antingen eller" - det finns bara "både och"

  Enligt mil.se (http://www.mil.se/sv/Internationella-insatser/Eunavfor--Somalia/Nyheter/Samordning-mellan-enheter-i-Adenviken)

  är idag 7 fartyg kapade och 161 (!) personer hållna som gisslan. Jag är övertygad om att om dessa siffror översatts till det civila flyget, så hade inga flygplan fått flyga i området tills situationen lösts. Din idé om att jobba på marken för att på sikt lösa problemet hade aldrig accepterats med kapade flygplan. Vårt svenska höga välstånd bygger till stor del på den civila sjöfarten. Är den civilia sjömannes liv mindre värt än flygpassagerarens? Självklart skall Sverige vara på plats till sjöss utanför Somalia och tillsamanns med EU stoppa dessa brott.

  /Master & Commander

  SvaraRadera
 4. @Master & Commander: Den marina närvaron ska helt klart vara kvar. Men gör vi inte en kombinerat militär&civil insats i Somalia så kommer den att få vara kvar i evigheter.

  Likt Afghanistan så har piraterna i Adenviken en stor fördel. Dom kan välja när och var dom slår till.

  Om man jämför dom med den tyska u-båtstaktiken under VK2 så ser man att få enheter kan ställa till ett stort elände. Piraterna har dessutom fördelen jämfört med u-båtarna att dom tål förluster och kan periodvis dra ner på sina aktiviteter.

  SvaraRadera
 5. KBV-planet kan skicka vissa data via satellittelefonen, visserligen inte snabbt, billigt eller krypterat men det spelar nog ingen roll i detta fall. /Brutus

  SvaraRadera
 6. @CI Hmm....
  Dina två sista meningar i uppdateringen ligger väldigt nära Xe:s och andra "säkerhetsföretags" affärside.
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 7. @Teaterdirektören: Japp. Fullt medveten om detta. Om vi lämnar "luckor" i vårt engagemang så kommer det att finnas företag som nappar. Securitas m.m. löser motsvarande luckor i polisens engagemang.

  Frågan är vad som kan räknas som tillåtet på internationellt vatten om Xe börjar ta itu med hårdhandskarna? Kanske ME02 får fullt upp med att beskydda piraterna? Indiska flottan har redan gått hårt fram mot en Thailändsk trålare. Vad som hänt i skydd av mörker är det nog ingen som har kunskap om utanför slutna kretsar.

  Möjligtvis kommer det att bildas en "Merchant Marine" med transportfartyg som har egenskydd. Jag kan tänka mig ett och annat svenskt försvarsmaterielföretag som skulle kunna tänka sig leverera utrustning för detta på samma sätt som Saab Avitronics är intresserad av att leverera motmedelsutrustning i form av fackel och remsfällare till civilflyget. 57 mm allmålskanon på fördäck av civila transportfartyg

  SvaraRadera
 8. @ Chefsingenjören: Fast det blir väl i så fall bara en återgång till äldre dagar när handelsskeppen hade kanoner för att skydda sig?

  SvaraRadera
 9. "De civila bolagen tar medvetet risker för att tjäna pengar på samma sätt som man gjort i alla tider med ibland undermåliga fartyg och otränade filippinska besättningar. Vi kanske ska ta betalt för våra militära insatser i form av en "konvojskatt"? De som inte följer regelverket lämnas utan skydd?"

  Nu är det inte främst redarnas egendom som skyddas utan rätten till det fria havet och de globala handelsvägarna. Över 95% av all internationell handel sker genom att varor förflyttas på havet, ett flöde som sannerligen är skyddsvärt och ett utmärkt exempel på att internationellt samarbete behövs. Ur handelssynpunkt är nog Sverige att betrakta som insulärt.

  Det finns inget regelverk som sjöfarten måste följa. Att följa EU:s rekommenderade rutter och erhålla skydd är frivilligt. Det fria havet gäller även för civila.

  Frånvaron av luft- och undervattenshot gör operation Atalanta till en tämligen lätt militär uppgift att lösa. Det tyngsta vapen som använts hittills av piraterna är en 20 mm kanon, vilken användes vid en attack på ett passagerarfartyg för några år sedan. Fartyget undkom attacken.

  Filippinska besättningar är inte otränade. Tvärtom är den filippinska sjöbefälsutbildningen av hög klass, vilket har medfört att filippinska besättningar har utvecklats till en viktig "exportprodukt" för landet. Man spottar ut välutbildade och arbetsvilliga besättningar. Däremot kan man ifrågasätta svenska sjöbefäls kompetens, när man går direkt från gymnasiet in på sjökaptens- och sjöingenjörsutbildning utan sjöpraktik. Att färdas säkert på havet är en erfarenhetsfråga.

  Vi tror alltid att vi är bäst. Verkligheten talar ett annat språk. Asien kommer eller har redan kört om oss. Vi får leva på minnena av en svunnen tid, då Europa "ruled the waves".

  I år är det år som EU pekat ut som det år då EU skulle vara planetens hetaste tillväxtzon.

  Det är ingen tillfällighet att både Indien och Kina har örlogsfartyg i Adenviken.

  SvaraRadera