lördag 27 februari 2010

Vem är den skyldige? (uppdaterad)

Försvarsmakten har varit drabbad av tre stora officiella spionfall. Stig Wennerström och Stig Bergling är allmänt kända och har erkänt sina brott, men Bertil Ströberg har många glömt bort. Nu vill riksåklagaren på nytt ta upp fallet Ströberg. Var Ströberg oskyldig? Fanns det någon annan bakom som var den egentliga spionen? Eller var det bara så att Sovjetunionen mitt under ubåtsjaktkrisen behövde något som tog åt sig strålkastarljuset?

Om man jämför Ströberg med Wennerström och Bergling så framkommer en bild av personer som är lätta att manipulera, samt att det i samtliga fall har funnits indikationer på fler inblandade.

Wennerström är död och den skada han ställde till har FM efter lång tid lyckats åtgärda. Eftersom Wennerström var aktiv över 10 år lyckades han skicka mängder med information till Sovjetunionen.

I över tio år hade han arbetat som spion för GRU, den sovjetiska militära underrättelsetjänsten. Och han hade sålt allt till dem. ALLT. Inte som föregångarna i Enbomligan obetydliga småsmulor eller som efterträdaren Bergling i princip ett enda hyperhemligt aktstycke. Bara under de sex åren före avslöjandet beräknas han ha överlämnat runt 20.000 sidor hemliga dokument. En stor del av det svenska försvaret var lagt i blotta: organisation, mobiliseringsordningar, krigsplaner, stridsledningssystem, hemliga baser, flygplantyper, vapenprestanda. Han hade avslöjat Sveriges långtgående samarbete med NATO, exempelvis den topphemliga ombyggnaden av svenska flygfält så att de skulle kunna ta emot amerikanskt flyg; han hade tipsat ryssarna om den signalspanande DC-3:a som strax efteråt blev nedskjuten ute över Östersjön, varvid hela besättningen på åtta man dödades. På ett aggressivt och förslaget vis hade han dammsugit sin omgivning på allt som kunde tänkas intressera hans uppdragsgivare, och slängt med hött och mött: prestanda på ett amerikanskt bombplan, en holländsk försvarsplan, en beskrivning av en fransk radarstation, en rapport om kinesisk kärnkraft. ALLT. Och ryssarna hade svarat med pengar, tre höga ordnar och generalmajors grad.

Vi får därmed aldrig veta den egentliga orsaken till Wennerströms spioneri, men med stor sannolikhet var det ren fåfänga. Han ville känna sig mäktig och tyckte om pengarna han fick för spioneri. Men eftersom detta var mitt i den mest hysteriska kalla krigsperioden så fick det stora konsekvenser. Björn Hagberg beskriver i sin bok "DC-3:an, På jakt efter sanning" att Wennerström var direkt ansvarig för nedskjutningen av det svenska signalspaningsflygplanet. Fakta är i varje fall att Sovjetunionen hade tillgång till data om flygningarna.

Planet sköts ned den 13 juni. Den 13 februari hade Stig Wennerström fått en fullständig redogörelse för vad flygningarna syftade till av chefen för sjätte gruppen och generaldirektören vid Försvarets forskningsanstalt. När Wennerström berättade det för ryssarna fick han till svar att "då ska vi skjuta ned det när det kommer tillräckligt nära". Det erkände Wennerström 1963.

Därmed var han indirekt skyldig till minst åtta svenska Flygvapen- och FRA-anställdas död.

Med stor sannolikhet har det funnits andra större spioner i svenska försvaret som aldrig upptäckts. Det spekulerades att det vid samma tid som Wennerström fanns ytterligare en spion med kodnamnet "Getingen". Det intressanta med Wennerström är hur han kunde få dessa höga positioner med tanke på att spionmisstankarna fanns ett bra tag innan han åkte fast? Hade han någon som hjälpte till med hans karriär? Kanske svaret på vem "mannen i bilen" är ligger i de som deltog i befordringsnämnderna som placerade Wennerström på rätt ställe.

Stig Bergling var polis och reservofficer i kustartilleriet. Om skadan som Wennerström åstakom var mer av politisk tyngd, d.v.s. avslöjandet av samarbetet med NATO så var Berglings skada mer fysisk, d.v.s. positionerna på alla våra hemliga bergsanläggningar. Idag hade kanske inte denna information gjort särskilt stor skada då både USA och Ryssland har tillgång till spionsatelliter med bra kvalitet. Men på den tiden så ledde det till en stor ombyggnad av bl.a. Flygvapnets baser och ledningscentraler.

Precis som Wennerström så drevs Bergling till spionerandet inte av politisk övertygelse, utan av äventyrslust och fåfänga. Bergling skryter om sina kvinnoaffärer och fina middagar på ambassader runt omkring i världen och tycker att åren på flykt undan den svenska rättvisan var mycket spännande. Även i Berglings fall så finns det oklarheter hur han kunde få tillgång till den information som han senare läckte. Bergling hävdar själv att det fanns någon som skyddade honom. Problemet med Bergling är att han är urtypen för en mytoman. Det behövs mer fakta för att kunna avgöra vad som är sant eller inte. Att SÄPO inte lade särskilt stor vikt vid Bergling som person visar den usla bevakningen han hade i samband med sin flykt. Eller så ville SÄPO att Bergling skulle fly och därmed kunna spåra honom till hans uppdragsgivare? Hur som helst så lyckades det inte särskilt bra och affären resulterade mest till möjlighet för bl.a. Jan Guillou att kunna driva med SÄPO.

Jämför man Bergling och Wennerström så var Wennerström en mer utstuderad spion som sökte upp den information som han ville skicka vidare. Det kan i hans fall även ha funnits ett visst mått av vilja att dämpa det kalla kriget. Någon utnyttjade dock den önskan till att förmå Wennerström att bli spion. Denna någon beskyddade sedan Wennerström under sin tid som aktiv spion. Bergling verkar mer ha placerats på rätt ställe för att få tag på vissa intressanta data. På egen hand hade han inte kunnat göra särskilt mycket skada. Frågan är här vem det var som såg till att Bergling hamnade på rätt ställe?

Wennerström och Bergling har erkänt sitt spioneri. Ströberg är dock en helt annan sak. Han har hela tiden hävdat att han var oskyldig och det har funnnits stora frågetecken kring bevisen i fallet. Nu har Kalla Fakta börjat granska förloppet kring Ströbergs gripande. Jag får helt klart en känsla av "Wag the Dog". Någon har hamnat under press och beslutat sig för att offra en kanske inte helt oskyldig, men dock i sammanhanget betydelselös "bonde" för att skydda sig själv.

Se och hör själv och gör din egen analys.
- Kalla fakta del 1
- Kalla fakta del 2
- SR intervju del 1
- SR intervju del 2
- Columbicolumn
- Skalman.nu

Jag för min del skulle definitivt skrika "Maskirovka!!" när Polen av alla länder lämnar ut data som skulle fälla en svensk spion. Som gammal spaningsflygare så har jag många gånger stört polska signalspaningsfartyg vid Bornholm och vi piloter fick under kalla kriget lära oss att begreppen polska tavelförsäljare och bärplockare inte bara var en myt. Polen var definitivt en aktiv partner till Sovjetunionen under kalla kriget. Möjligtvis skulle det kunna vara en tredje part som använt polska ambassaden som bollplank. Om jag vore polack och fick ett liknande erbjudande i min näve så skulle jag misstänka att SÄPO försökte gillra en fälla och därför skicka tillbaka brevet. Varför SÄPO skulle falla för detta uppenbara falsarium verkar mycket märkligt. Vem var den okände Sven Roland Larsson? Varför var det så viktigt att fälla Ströberg att SÄPO inte grävde djupare i detta spår?

Jämför man personligheten på dessa tre så ser man att Wennerström och Bergling delar den självgode äventyrarens drag, medan Ströberg mer är en något godtrogen akademiker. Jag känner en del tidigare kollegor till Bertil Ströberg och alla har i alla år hävdat att han varit oskyldig. Tyvärr så är det inte bra för karriären för en militär att hävda att en dömd spion är oskyldig...

Hmm.. Detta kan vara värt ett separat inlägg i framtiden.

Som dömd officer så glömmer dina vänner bort dig, även om du kanske är oskyldig. I fallet Tony Stigsson kan jag förstå att alla vänner gömt sig trots att anklagelserna egentligen var betydligt mildare. Men i fallet Ströberg så tyder avsaknaden på offentligt ifrågasättande även på en viss feghet, vilket inte är särskilt smickrande för officerskåren. Läser man en del av kommentarerna på länkarna ovanför så är det många tidigare kollegor som betvivlat att Ströberg skulle varit skyldig, men ingen sade något. Tyvärr så är det så att vissa aktiviteter står över sunt förnuft och där slutar den svenska lagprincipen gälla att man är oskyldig tills dess att motsatsen bevisats. När ordet spioneri stämplas på någon så skapas även i Sverige en viss McCarthyhysteri och mediadrevet kräver att någon fälls. Idag så driver journalisterna på att Ströberg ska få en rättvis prövning. Tyvärr gällde inte riktigt samma sak när han dömdes första gången. Fakta är i varje fall att alla bevis inte lades fram vid rättegången.

Det ska bli mycket intressant att granska det som riksåklagaren lyckas komma över. Jag hoppas att man även passar på att titta över fallen Wennerström och Bergling. I samband med granskningen av DC 3 affären så kom mycket ny information ut som t.ex. att FRA inte bara fick begagnad utrustning från USA, utan även den allra senaste tekniken för signalspaning. Nu har ett antal år förflutit efter det att Wennerström, Bergling och Ströberg åkte fast. De flesta anläggningar som röjdes till ryssarna har lagts ner. Försvarsmakten är inte längre inriktad mot enbart försvar av Sverige. Vi samarbetar helt öppet med NATO och vi använder NATO kommunikationssystem i våra flygplan. Med andra ord borde riksåklagaren kunna ändra sekretessklassningen på ganska så mycket data i Försvarsmaktens register. Säkerhetspolisen har redan gjort så, vilket gav Kalla Fakta underlag för sitt inslag.

Kanske är det nu dags att granska de som skyddade Wennerström och Bergling och som dessutom kanske satte dit Ströberg?

Uppdaterad 10-02-28, 13:03
Johanna Hildebrandt skriver i ett inlägg idag att Sverige borde städa upp ur de gamla STASI arkiven. Jag håller helt med. Argument som ungdomens oförnuft m.m. håller inte.

Professor Birgitta Almgren har fått avslag i kammarrätten på sin begäran att ta del av dessa uppgifter.

Övriga länder har öppnat sina arkiv men i öppenhetens och demokratins högborg Sverige hålls namnen dolda vilket är märkligt. Gissningsleken om vilka personerna är och varför de inte avslöjas är redan i gång.


Frågan är varför SÄPO håller på dessa data? Är det för egen vinnings skull? Att bara vara snäll mot svenska medborgare köper jag inte som argument. På FHS håller man på med ett projekt om Sverige under det Kalla Kriget. Ett intervjuarbete med svenskar som arbetat för STASI vore en utmärkt del av detta projekt.

16 kommentarer:

 1. Denna jakt efter "toppspionen" påminner lite om försöken att utröna vem som var den femte i The Cambridge Five. Det har ju hintats en del lite olika håll, minns t ex i Sundelins bok om Wennerström att det pekade åt en f d CA...

  SvaraRadera
 2. CI !

  Du skriver klokt:

  "Kanske svaret på vem "mannen i bilen" är ligger i de som deltog i befordringsnämnderna som placerade Wennerström på rätt ställe."

  Ställ samma fråga i fallet Stigsson och gräv lite efter var de som satt i de befordringsnämnderna sitter idag ! Stigsson var inte ens 50 fyllda då han greps. De som befordrade honom obetydligt äldre & således med stor sannolikhet kvar i systemet än idag.

  Vilka är de och har de samma omdöme och personkännedom i beredningarna idag som då ????

  SvaraRadera
 3. Till skillnad från fallen Wennerström, Bergling och Stigsson, så är det mindre omtalat vad åklagaren 1983 hävdade att den dåvarande chefen för Flygstabens sambandsavdelning Bertil Ströberg lämnat för hemliga uppgifter till främmande makt.

  I sin stämningsansökan så skriver åklagaren att det i det så kallade ambassadbrevet röjts:

  "Uppgifter av hemlig natur under fem avsnitt om svensk försvarsplanering vad gäller ledning och samband med angivande av platser, funktion och betydelse. Platserna är belägna från Skåne i söder till Norrbotten i norr."

  Det tål att påpekas att detta så kallade ambassadbrev INTE kunnat kopplas till Bertil Ströberg, på annat sätt än att han sades ingå i den krets om cirka trettio (30) personer, som varit informationskapabla nog för att kunna författa det.

  Man måste idag påminna sig om att tusentals värnpliktiga redan vid den här tiden hade tjänstgjort i berganläggningarna i Bålsta och Hästveda. Att berganläggningarna byggts och användes dygnet runt året runt torde vid den här tiden vara känt redan av volymen av inpasserande uniformerad personal morgon och kväll.

  Vad som 1983 fortfarande var skyddsvärd information var vilken funktion och hierarkisk placering respektive berganläggning hade. Idag skrivs det vitt och brett om att "Rädda StriC Hästveda!" Så kunde man vid den här tiden inte uttrycka sig utan att bryta mot sekretess.

  Att dåtidens berganläggningar innan optokablarnas epok var anslutna till Försvarets Fasta Radiolänknät (FFRL) genom master/utpunkter i det närmaste i omedelbar anslutning till anläggningarna och att dessa fackverksmaster var så höga att maximal räckvidd med optiskt fri sikt till nästa radiolänkmast kunde upprättas torde också vara känt av långt fler än tjänstgörande vid Flygstabens sambandsavdelning. Till exempel så behövde hemvärn och värnpliktiga kunna hitta till de så kallade utpunkterna som de skulle kunna försvara på marken.

  Bland det mest skyddsvärda var krigstelekatalogen (KTK). Förutom till trafiknätet Försvarets telenät (FTN) realiserat på ovannämnda tekniska bärarnät FFRL, så var försvarets anläggningar också anslutna till det allmäna telefonnätet (ATN)/Televerkets nät med vanliga telefonabonnemang och växelledningar.

  Några år innan 1983, så hade övergången från elektromekaniska telefonstationer till datorstyrda telefonstationer av typ AXE påbörjats.

  Detta har betydelse för antalet informationskapabla, som kände till
  i fred vakanta, men för krigstida bruk förberedda riktnummer till särskilt viktiga fysiska adresser.

  I den elektromekaniska världen, var man tvungen att antingen tjänstgöra vid en beställande instans, som Flygstabens sambandsavdelning eller fysiskt på plats i elektromekaniska telefonstationer följa koppel fram till den trunkvia dit det exklusiva riktnumret dirigerades.

  Med programminnesstyrda telefonstationer i bruk inom Televerket var det bara att titta i någon av dessas stationsdata för att identifiera vart alla Sveriges "konstiga" riktnummers trafik terminerades.

  Det som varit ett pussel där alla trådar bara samlats i den landsomfattande KTK:n och dess säkerligen begränsade krets av betrodda var hädanefter tillgängligt för envar stationstekniker AXE.

  SvaraRadera
 4. Jag var för ett antal år sedan på studiebesök i W2, den då hemliga STRIL anläggningen utanför Göteborg (numera nedlagd). Ett par av mina kollegor hade svårt att vakna och missade därför bussen. Vad göra? Dom kallade på en taxi, men hade ingen adress. I brist på annat bad dom chauffören att köra dom till "den hemliga anläggningen som låg i ett berg i närheten". Taxichauffören hittade dit!

  Vi fick ofta skäll under Flygvapenövnoingar då allt för många parkerade sina bilar i närheten av bascentralen på flygbaser. Då en officer i allmänhet är ganska så lat så kan man på mängden bilar lätt från en satellit se var de flesta hemliga anläggningar ligger begravda.

  SvaraRadera
 5. "Varför var det så viktigt att fälla Ströberg att SÄPO inte grävde djupare i detta spår?"
  Ett problem med att svara på den frågan ligger i att de nya uppgifter som kommit fram nu är att det är bara de som är avhemligade som gjort det.

  Anta att det fanns en spion i närheten av Ströberg -- som Säpo kände till...
  ...eller att de inte gjorde det, men misstänkte att det kunde finnas en och genom att verka skydda honom kunde få honom att framstå som dubbelagent.

  SvaraRadera
 6. Redan det högst begränsade antal spionerimål, som rättsvårdande myndigheter haft att hantera manar till stor försiktighet med att under ed avge tvärsäkra utlåtanden om vad främmande makt var kapabel eller inte kapabel till att föranstalta om på svenskt territorium.

  Till yttermera visso bör man erinra sig att ovannämnda rättsfall INTE hade kommit fram till det första kritiska nålsögat - polisanmälan - med mindre än att en enskild privatanställd städerska, israelisk myndighet, polsk myndighet och till sist en arbetskollega till hustrun hade riktat en formell anmälan till svensk myndighet.

  Hela den svenska erfarenhetsbanken av att lagföra spionerianklagade emanerar således från utomstående. Därmed inte sagt att svenskt kontraspionage saknar skarp operativ erfarenhet. Men erfarenheterna av att lagföra denna typ av brottmål torde kunna betraktas som synnerligen rudimentär.

  SvaraRadera
 7. Överstelöjtnant Bertil Ströberg degraderades aldrig. Ej heller avskedades han efter laga kraft vunnen dom eller 1986 efter avtjänat straff på Kumlaanstalten för grovt spioneri.

  Flygvapnet var en egen självständig myndighet och i 1988 ärs upplaga av Svenska försvarsväsendets rulla, så är han upptagen på precis samma plats i Flygvapnets personalkår (tabell 402 sidan 687), som om han aldrig gripits på Centralposten i april 1983.

  Huruvida det fanns någon, som konspirerade mot Bertil Ströberg kan jag inte ha någon bestämd uppfattning om. Ostridigt torde däremot vara att Chefen för Flygvapnet i ekonomiskt hänseende skyddade honom.

  SvaraRadera
 8. Om Bertil Ströberg skulle visa sig vara oskyldigt dömd så bör FV göra sitt bästa för att ge honom sin heder tillbaka.

  Detta på samma sätt som familjerna till DC3 besättningen nyligen fick ett erkännande för vad deras makar en gång i tiden uträttat.

  Det kalla kriget har kostat många människor mycket. Det nya intresset för historien som just nu pågår är ett bra tillfälle att lyfta på stenar och se vad som funnits dolt i många år.

  SvaraRadera
 9. De senaste femtio åren har bevisligen ekonomiskt välsituerade personer runtomkring i världen gått på upplägget i klassiska så kallade "Nigeriabrev".

  Genom att hänvisa till en aktuell globalt rapporterad olycka, så skapas ett intresse och vilja att hjälpa till med till exempel ett bankkonto och uppgifter om detta.

  "Min far/son/hustru var på väg till London/New York för att sätta in ett högst betydande belopp pengar. Men dessvärre omkom denne i jordbävningen på flygplatsen i Santiago de Chile, så nu kan jag inte längre sätta in beloppet i London/New York.
  - Om Ni skulle vilja vara mig behjälplig i denna för mig svåra stund, så kan Ni ersättas för Ert besvär med ett högst avsevärt skattefritt belopp!"

  Visst är det förvånande, för att inte säga kanske till och med rent av osannolikt att någon skulle svälja ovanstående bete? Likväl sker det. Det finns nog någon psykologisk fackterm för fenomenet.

  SvaraRadera
 10. Varför skyddar SÄPO dem som skrev kontrakt med STASI, för att nu ta ett aktuellt exempel?

  Claes Arvidsson ställer intressanta frågor i ämnet på SvD ledarblogg. Frågor som även jag ställer mig.

  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=18477

  SvaraRadera
 11. När jag var ung sambandsofficer i FV så hade jag en riktigt bra enhetschef. Vid ett tillfälle vid fikabordet nämnde han något som jag aldrig kommer att glömma.

  Han berättade att han kände Bertil Ströberg personligen och inte kunde förstå hur BS skulle kunna vara spion. Men han berättade också att när BS blev gripen så gick ordern ut att BS:s skuld inte skulle ifrågasättas.... Klart tankeväckande.

  Major Error

  SvaraRadera
 12. Just nu 2 dec 2010 ligger Ströbergs fall för avgörande i HD. Beslut väntas jan/feb 2011. Ingenting pekar på att det förkommit något spioneri i detta fall. I vilket fall har BS inte begått någon brottslig gärning. De av åklagaren presenterade indicierna, några bevis existerar inte, framstår idag som mer än lovligt svaga.
  På www.folke .se finns senaste info.
  En major till

  SvaraRadera
 13. Ge mig ett enda logiskt skäl till varför polska ambassaden (läs Warsawapakten) ville tipsa Sverige att dessa hade fått erbjudande om att få köpa svenska militärhemligheter så kanske också jag börjar tro på sagan om Ströberg...

  Frågan är kanske snarare varför Warsawapakten var griniga mot svensk militär vid den här tidpunkten och varför inte varken flygvapnet, åklagare eller SÄPO lade fler strån än ett i kors för hans sak vilket förmodligen hade kunnat fria Ströberg. Statsmakter av olika slag borde inte ostraffat få ta all heder och ära från en hederlig och ärbar yrkesman oavsett bakomliggande syfte eller orsak.

  SvaraRadera
 14. Är det någon som vet datum när riksåklagaren ska offentliggöra sitt materiel?

  http://www.nyhetskanalen.se/1.1673709/2010/06/10/ra_kraver_sapo_pa_forklaring

  http://www.dagensjuridik.se/2010/04/sapo-slappte-uppgifter-om-stroberg-av-misstag

  http://www.nyhetskanalen.se/1.1675550/2010/06/11/stroberg_besviken_pa_myndigheterna

  SvaraRadera
 15. Vet bara att HD skall meddela prövningstillstånd (granskningstilstånd) nu i februari och då blir väl allt material som inte är hemligstämplat av statsapparaten offentligt? Folke Hellbom har på sin hemsida i varje fall nyligen lagt ut det material som SÄPO hade gömt/glömt undan sedan 1984 och som hade kunnat ställa saken i annan dager. Detta material, tillsammans med de övriga skrifterna från andra initierade f.d officerare från kalla krigets dagar, ger en mycket intressant läsning och kastar nytt ljus till ledamöterna i HD. Sök "Folke Hellbom" på Google så hittar ni dennes inlägg och andra modige morske mäns inlägg. Jag hoppas i varje fall att svensk rättvisa kommer att komma Bertil Ströberg till godo denna sista gång och att han får upprättelse. Sverige borde hålla sig för god för att ha sitt eget Dreyfussfall. Om inte den djupt kränkte Ströberg är oskyldig, vilket kan ses i hela hans väsen och i hela hans agerande efter domen, måtte han har blivit utbildad som skådis på Teaterhögskolan och inte till flygofficer och det är det väl ingen som tror ändå?

  SvaraRadera
 16. Chefsingenjören har skarp blick i ett brett fält, kan det månne vara den gamle spaningsflygaren som är still going strong?! Tack för fina sammanfattningar och slutsatser och många andra insända kommentarer!
  För betraktaren av fallet Bertil Ströberg och allt det material som hela tiden kommer in på hemsidan www.folke.se, inser man snart att det har begåtts en ruskigt misstag i rättsstaten Sverige. Hur kan detta rättas till? Finns bara en lösning och det är att Högsta domstolens ledamöter med självständigt tänkande och analytisk förmåga tar del av allt material, även det tidigare undanhållna (skandalöst!), samt försöker sätta sig in i hur det var på kalla krigets tid och ränkspelet från stormakters sida.
  Det var aldrig tal om spioneri - kunde verka så - utan det handlade om en konspiration då främmande makt ville dölja något helt annat eller misskreditera försvaret av någon anledning. Det hände många underliga ting under kalla krigets tid då lilla Sverige inte var den lilla oskulden Moder Svea gav sken av.
  Om det över huvud taget finns en tilltro till rättsväsendet, så har det sin chans nu att vrida fel till rätt. Det har aldrig funnits bevis för att Bertil Ströberg skulle ha medverkat i något spioneri utan bara lösa antaganden. Bästa beviset för Bertil Ströbergs oskuld är just att bevis saknas.
  Enligt rättsväsendets hederskodex "Bevisen är kärnan" så är det bara att ge Bertil Ströberg full upprättelse i denna snaskiga affär som luktar lång väg.
  Bertil Ströberg var en mycket duglig officer av sin tid och där förlorade försvaret en bra kraft pga ränkspel från främmande makt, vilket svenska myndigheter svalde med hull och hår!
  Fru Justitia

  SvaraRadera