fredag 7 maj 2010

En smula klokare... (uppdaterad)

Just som vi trodde att faran var över så blåser det in nya askmoln över Europa. SMHI följer vad som händer på Island i samarbete med luftfartsmyndigheterna.

Under fredag 7 maj och lördag kommer ett omfattande askmoln att spridas över Atlanten inom ett område söder om Island och strax väster om Sydnorge, brittiska öarna, Frankrike och Iberiska halvön. Under dessa två dagar beräknas dock endast små askmängder nå in över europeiskt landområde. Under söndag och måndag ökar risken för att främst brittiska öarna och den sydvästra delen av Europa kan komma att beröras av askmoln, men halter av aska beräknas där blir relativt låga. Prognosernas osäkerhet har dock ökat under senaste dygnet pga snabba variationer i vulkanaktivitet och askutsläpp.

Just osäkerheten i prognosmodellerna är något som jag retat mig på. En viss risk finns att vi flyger i luftrum som är kontaminerade, men risken är ännu större att vi ställer flygningar i onödan. För den civila flygverksamheten så kostar det en massa pengar, men för den militära är det faktiskt ett säkerhetsproblem om vi tvingas ställa t.ex. utbildningar inför insatsen med HKP10B i Afghanistan eller incidentbevakning i svenskt luftrum.

Därför känns det bra att se att Transportstyrelsen har tagit vara på förslaget att använda J32 på F7 för att mäta askhalten i luften över Sverige.

Det här är givetvis inte den slutgiltiga lösningen, men vi slipper i varje fall gissa hur atmosfören ser ut. Vi kan dessutom validera de meteorologiska modellerna på ett bra sätt. Det som väntar oss nu är två utmaningar:

- Utvärdera de prover som tas med J32. FOI kommer att ta emot och analysera proverna, men det krävs att det finns bra spårbarhet mellan var och hur proverna samlats in i kombination med atmosfäriska data som vind, temperatur, luftttryck m.m. för att analysen ska bli användbar.

- Ta fram underhålls- och reparationsmetoder för våra flygplan och helikoptrar. Vi måste veta vilka typer av skador som de olika uppmätta koncentrationerna kan ge. Detta innebär att man gradvis exponerar flygplanen för olika typer av miljöer och sedan noggrannt följer upp vad som händer.

Civila flygplan har det betydligt lättare än militära. Dels så finns det erfarenheter från tidigare incidenter (någonstans i världen är det mer eller mindre alltid en aktiv vulkan som spyr ut aska) som byggts in i underhållspublikationerna och dels så går en mycket mindre del av luften genom själva motorn och skadorna blir därför mindre. Nu gäller det att bygga upp våra egna kunskaper. Kontakt tas därför med ursprungstillverkarna för flygplan och motorer. Jag är fortfarande nyfiken över vilken effekt partikelfiltrena i HKP10B skulle ha på aska. Kan vi stötta civila samhället med flygning i Zon 1-2 om det skulle behövas akut ambulanstransport?

Tar man inte en risk med att flyga med J32? Givetvis, men samma typ av risk tas vid de radiakmätningar som flygplanet är tänkt att användas för. Om man vid en radiakmätning skulle detektera radioaktivt material i luften är flygplanet oanvändbart innan det sanerats. Detekteras aska i luften så måste även våra J32 genomgå underhåll och ev. reparation. Men på detta sätt kan vi i varje fall på ett kontrollerat sätt bygga upp våra kunskaper och förr eller senare kunna hantera flygning fullt ut i zon 2-3. Dessutom kanske en mer realistisk definition av gränsen mellan zon 1 och zon 2 tas fram. Innan dess så får vi som vanligt nöja oss med kvalificerade gissningar. Man brukar säga att första steget på vägen till kunskap är insikten om att man inget vet.

Uppdaterad 10-05-09, 11:30
De nya askmolnen hotar nu även flygtrafiken i Spanien.

Eurocontrol rapporterade samtidigt att flygplatser även stängdes eller väntades bli stängda i norra Portugal och delar av södra Frankrike.

”Askeruptioner pågår och området med potentiell askspridning ökar speciellt mycket mellan marken och 20 000 fot”, löd meddelandet.

Den franska luftfartsmyndigheten uppgav dock att flygplatserna i södra Frankrike sannolikt skulle förbli öppna.

– Vi kommer logiskt sett att skonas fram till måndag vid middagstid på grundval av nuvarande förutsägelser, sade en talesman.


Budskapet från Eurocontrol tolkas en smula olika i de olika länderna. Det verkar som om våra nya kunskaper kommer att vara användbara en lång tid framöver.

Själv så väntar jag med spänning på analysen av de F-16 och F-18 som rapporterats fått skador av askan.

Uppdaterad 10-05-13, 00:48
Nu är det ett nytt lager aska över Sverige. Dags att testa J32:an? Jag är mycket nyfiken att se om det fungerar i praktiken.

På eftermiddagen sträckte sig askmolnet i svenskt luftrum i en linje från norra Jylland, Smögen, till Gävle och österut. Det är klassat som zon 2 i en höjd mellan 6 000 och 11 000 meter, och går alltså att flyga igenom med de tillstånd svenska flygbolag har.

- Jag tror inte att det kommer att påverka flyg till och från svenska flygplatser eftersom man kan flyga över och under molnet, säger Carl Selling, informationsdirektör på luftfartsmyndigheten LFV.

Enligt prognosen skulle området ligga kvar till midnatt för att sedan lösas upp och dra sig bort över Östersjön. Zon 2 innebär att flygning kan ske efter särskilt tillstånd från Transportstyrelsen.

2 kommentarer:

 1. CI,

  Vi lär nog få leva med osäkerheten i prognosmodellerna som gäller all meteorlogisk och klimatologisk vetenskap. Har vi sedan en oförutsägbar vulkan med i ekvationen, så betackar jag mig för tvärsäkra förutsägelser. Vi saknar och kommer nog alltid att sakna begynnelsevillkoren i denna typ av komplexa, kaotiska tillstånd, vilket gör att naturens slumpartade uppträdande alltid kommer att vara förborgade hemligheter och oåtkomligt för vårt vetande. Däremot kan vi med våra metoder hyfsat noggrant förutsäga vad som är omedelbart förestående.

  Det ligger i människans natur att våra beskrivningar av världen förmodligen bara avspeglar vårt sätt att tänka och vår vilja att förstå. Kanske är det bara vår vilja att systematiser och se en logik och dialektik i allting som vi uppfattar att naturen styrs av: naturlagarna, som förmodligen bara finns i våra hjärnor. Hur fel människorna än har haft historiskt sett, så verkar ändå nya observationer ha bekräfta det man redan "vet". Teorin om de fyra elementen levde och bekräftades av ständigt nya observationer under 1000 år.

  Ovanstående hindrar ju inte att det är frusterande med trafikflyg som inte är i just det, i trafik.

  Några tekniska kommentarer kommer inte från mig. Det sköter du så mycket bättre.

  begynnelsevillkoren

  SvaraRadera
 2. Lösningen presenteras här:

  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article774741.ece

  Vi ska bara in med en LIDAR och en partikelcentrifug i våra Gripar och RM12... Kul med ingenjörer som tycker att allt är så lätt att införa. Nästan gratis också har jag hört! :-)

  SvaraRadera