fredag 4 november 2011

Åldersdiskriminering?

Nedmonteringen av det gamla invasionsförsvaret och uppbyggnaden av det nya insatsförsvaret pågår för fullt. Det är inte bara de fasta anläggningarna och flygbassystemen som faller för åldersstrecket. Även gammal personal får sparken för att ersättas av yngre förmågor.

På I 19 och A 9 i Boden så går räfsen. Officerare och civilanställda som har "felaktig kompetens" får sparken. Samtidigt så går man ut och rekryterar nya soldater.

De gruppbefäl, soldater och sjömän som anställs i Försvarsmakten från och med 2010-05-20 kommer att bland annat ha månadslön, olika tillägg, semester, möjlighet till föräldraledighet, en uppsägningstid och så vidare enligt normal statlig anställning.

Det som skiljer anställningen är att den är tidsbegränsad som längst upp till tolv år.


Intressant. Jag som hade fått för mig att fackförbunden gått med på 6-8 års tidsbegränsad anställning. Nu vill FM helt plötsligt ha 12 år. En nybliven tjugoårig soldat är alltså 32 när det är dags att skaffa nytta jobb. Under den tiden ska han ha delat studentlägenhet med sina soldatkollegor. Mycket liten chans för att skaffa familj, vilket måste komma senare. Samma sak med civil utbildning om den inte erbjuds under arbetstid som t.ex. i Storbritannien. Undrar hur attraktiv han är för andra arbetsgivare i den åldern med de förutsättningarna?

Frågan är då vilken kompetens de äldre officerarna saknar? Jo, de är helt enkelt för gamla och Försvarsmakten har under många år gett dem en vidareutbildning som inte är relevant för det nya insatsförsvaret.

De flesta arbetsgivare i Sverige är förbjudna att sparka personal för att de blivit för gamla. Sist in först ut heter det (denna regel användes även i Försvarsmakten för ett antal år sedan när ett antal kadettomgångar fick lämna då man var tvungen att reducera i personal). Dessa regler finns inte bara för nöjes skull, utan för att trygga tillvaron för anställda som gett sina ungdoms år i yrket. Om inte denna regel fanns så skulle många arbetsgivare säkert vilja göra likadant. En 20-årig frisk ung man/kvinna som man kan utnyttja hårt i ett antal år och sedan slänga åt sidan. Mumma! Dessutom är det bra för ekonomin att anställa yngre med löner <20.000 per månad i stället för sega gamla gubbar med 35.000 i månaden.

Åldersdiskriminerar Försvarsmakten?

Kenneth Forsberg stämde Försvarsmakten för diskriminering då han inte blev kallad till intervju när han ansökte om att bli soldat på grund av att han var för gammal. Försvarsmakten backade och erbjöd Kenneth förlikning i stället för att riskera en dom.

Av de anställda inom Försvarsmakten är det 13 procent som har känt sig diskriminerade på grund av sin ålder. Det är mer än 1 100 personer av 8 500 anställda.

Trots detta har bara fem anmälningar kommit in till Diskrimineringsombudsmannen sedan 2009.

– Ser man på någon annan som gör det är ålder relativt okej att diskriminera för, det är ingen som bryr sig så mycket om det. Här står omgivningen mer och säger att det är väl okej, medan man själv tar väldigt illa vid sig, säger Ulla Eriksson-Zetterquist.


Lyssna: Ålder vanligast orsak till diskriminering i försvaret

Försvarsmaktens värdegrunden kanske borde utökas med ålder och inte bara kön, sexuell läggning och ras?

Eftersom alla Försvarsmaktsanställda ska jobba utomlands så krävs det alerta ungdomar! Vad blir nästa steg? Jag skulle gärna se att alla som inte klarar av sin årliga fystest får sparken. Att ha rätt kondition måste räknas som en förmåga som krävs för utlandstjänst? Hmm...tur att C INS bytt jobb. Han hade nog ingen vidare tid på fältprovet...

Men å andra sidan så kan kondition tränas upp, så det räcker nog inte för att få sparken. Ålder å andra sidan är något som alla vet inte går att ändra på. Enligt kausalitetsteorin och Einstens relativitetsteori så går det inte att åka tillbaka i tiden. Men vissa forskare hävdar att Einstein har fel, så det kanske finns hopp även för oss gamlingar?

DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar