måndag 14 november 2011

Hotet från laser (uppdaterad)

Laservapen har länge varit en våt dröm för många militärer. De flesta har nog vuxit upp med Blixt Gordon, Star Trek och Star Wars där Phasers eller Strålpistoler är var mans egendom.

Det pågår massor forskning på att ta fram ett hanterbart laservapen. USAF använde en ombyggd Boeing 747 för luftburen laser som del av sitt "Stjärnornas Krig" program för att skjuta ner inkommande ballistiska robotar. Detta har vidareutvecklats till ett antal markstationer för att pröva ut tekniker att skjuta ner robotar. USN håller på att testa en laser för att sänka fartyg med, men än så länge verkar den mest kunna sätta eld på en utombordare med bensin i. Än så länge finns därmed inget laservapen fullt operativt.

Om man begränsar sig till att skada ögon och skinn så finns det betydligt större möjligheter att använda laser. Jag skulle t.ex. inte bli helt förvånad om det dyker upp operativa system som tvingar mer eller mindre alla kategorier av soldater och piloter att bära laserglasögon på samma sätt som alla måste ha skyddsmask redo utifall det kommer ett gasanfall.

Boeing Airborne Laser.

Även om laser som vapen kan dröja ett tag så finns laser redan operativt som motmedel för att blända målsökaren på IR-robotar. LAIRCM är ett system för att i framtiden skydda större transportflygplan. Det har kommit i en mindre version kallad Guardian som passar även på mindre flygplan. DIRCM är ett motsvarande system som går att montera på mindre flygplan. CIRCM och ASALTT presenterades på senaste flygmässan i Le Bourget. (Alla dessa förkortningar på olika produkter från olika företag pekar på att det är en bit kvar innan det finns ett system som är perfekt, då det brukar ha en förmåga att dominera marknaden). För helikoptrar bör de system som US Army tittar på vara en väg framåt. På stridsfordon titar man även på aktiva lasersystem för att slå ut RPG - Rocket Propelled Grenades som är ett stort hot i bl.a. Irak och Afghanistan. Nackdelen för markburna motmedelssystem är att skjutavstånden kan vara mycket korta. Att då detektera och slå ut ett inkommande vapen kan vara svårt. Dessutom så är det en stor risk för egen trupp inom riskzonen då en robot slås ut.

För civilt flyg så tittar man också på motmedel mot handburna luftvärnsrobotar. Bl.a. så är Saab med på denna "heta" marknad med systemet CAMPS. Här handlar det dock inte om laser utan mer beprövad teknik i form av robotskottsvarnare i kombination med facklor och remsor.

Kriget i Libyen kan ha fått med sig att en hel del handburna luftvärnsrobotsystem kommit ut på den svarta marknaden. Jag skulle inte bli helt förvånad om vi inom något år får se ett terrorattentat med fokus på att skjuta ner civila passagerarflygplan eller att kräva pengar för att inte göra det.

Små stridsflygplan och helikoptrar lider av ett antal nackdelar. Det är svårt att generera tillräcklig effekt för att effektivt försörja en laser. Det är dessutom svårt att hitta utrymme för detektorer och sändarenheter så att det inte finns några döda vinklar. Oftast får man fokusera sig på de blinda sektorer där piloten har svårt att se. Alternativt kan man placera ut ett antal små sensorer på kroppen och sedan ge en signal åt piloten vilket håll han ska styra åt för att lasern ska kunna slå ut en robot.

Åter till laser som vapen. Ett hot som är reellt redan idag är grön laser. Jag skrev om det redan 2009, men hotet har blivit betydligt större de senaste åren då kraftiga laserpekare går att köpa nästan var som helst. Det kommer allt fler rapporter om civila flygplan som "beskjutits" med laserpekare.

I Flight International 18-24 oktober 2011 sid 14 finns en artikel om det ökande hotet. Under första halvåret 2011 har 1500 incidenter rapporterats till FAA i USA. Förra året var det 2837 incidenter och man räknar med minst 3200 i år. I Europa har Eurocontrol rapporterat 4266 incidenter under 2010, fyra gånger högre än 2009. I augusti 2011 har en pilot råkat ut för allvarliga ögonskador. Det är det första fallet med fysisk skada på en besättningemedlem, men det har varit många fall där piloter har blivit bländade. Då de flesta angrepp sker vid landning så är risken stor för att piloter förr eller senare kommer att haverera på grund av att de bländats.

För militära piloter så har laser indirekt varit ett hot under lång tid. Detta då många luftärnssystem använder laser för avståndsmätning till mål eller som ledstråle för styrning av robotar (t.ex. vår egen svenska Rb-70). När jag flög på spaningen på 90-talet fick vi ut klumpiga laserglasögon av svetsglasögonmodell. De var inte lätta att flyga med och ännu svårare att sätta på när man hade hjälmen på sig. Minst en av mina kollegor fick uppsöka läkare efter flygpass då han blivit belyst av ryska fartyg. Ett tag gick det rykten om att den spaningspilot från F 15 som havererade under ett fotouppdrag av den ryska kryssaren Pyotr Velikiy skulle ha gjort det på grund av att han bländades av en laser från kryssarens luftvärn. Men så vitt jag vet så kunde detta inte bekräftas utan den troliga orsaken är kollision med vattenytan på grund av att han var koncentrerad på annat. F 15 snara nedläggning kan ha varit en sak som fick tankar att gå åt fel håll.

Numera finns det laserglasögon som inte skiljer sig mycket från vanliga solglasögon. Men det gäller att de prövats ut i de flygplan som de ska användas i så att det inte finns risk att glasögonen filtrerar bort även de färger som används av skärmar i kabinen. Det vore ganska så trist om den röda färgen som ofta används för varningstexter togs bort för piloten.

Med laserstyrda bomber så har det uppstått ett annat intressant problem. Fast inte för piloter utan för människor på backen. Regelverken för användning av laser är hårdare än för bomber i Sverige. Detta resulterar i att riskzonerna för laserutpekaren i många fall blir större än för bomben. I krig är det inhumant att använda vapen för att förblinda en motståndare. Att försöka bortförklara det hela med att det bara blir kortvarigt eftersom det strax kommer en bomb farande fungerar inte.

Vad är det som gör just grön laser så farlig?

För det första är att den ligger mitt i det synliga spektrumet på 532 nm. Det gör att den är farlig även vid låga effekter.

Det andra är att den är mycket svår att skydda sig mot. Om en pilot använder laserskydd mot den gröna frekvensen så mister han mycket av omvärldsuppfattningen. Ännu värre är att de flesta Heau-Up Displayer (som även civila flygplan använder sig av) visar sin information med grön färg. Ett skydd skulle därför även ta bort informationen för piloten.

För stridspiloter så uppstår det ytterligare problem.

I samma nummer av Flight International som ovan så finns det en artikel på sid 10 om F-35 HMD - Helmet Mounted Display/Hjälmdisplay Q-Sight. Där har man stora problem under utvecklingen avseende bl.a. inmätningsprecision (vilket är ett stort problem då F-35 tänkt ersätta HUD med HMD och precision behövs vid landning på hangarfartyg och skjutning med Gatling), mörkerflygning och laserskydd.

- Laserskydd är svårt att få till när man flyger med NVG - Night Vision Goggles under mörker. Själva NVG-rören fungerar som ett hyffsat bra laserskydd, men det är svårt att skydda ögonen från strålar som kommer in vid sidan av NVG.

- Att göra själva displayen på en HMD lasersäker är också mycket svårt, då den ytbehandling som glaset på en HMD kräver inte fungerar bra ihop med laserskydd. Att utveckla nya displayer till en hjälm medför stora utvecklingskostnader.

Ett intressant faktum är att i alla science fiction-filmer så har de onda röda laserstrålar och de goda gröna? Men, just nu så är det faktiskt de onda som använder grön laser.

Se även Försvar och Säkerhet.Med tanke på Star Wars temat i detta inlägg så kunde jag bara inte låta bli...Uppdaterad 12-01-06, 09:51
Även i Sverige så ökar antalet incidenter där flygplan belyses av grön laser.

På Bromma och Arlanda anmäldes 55 beskjutningar förra året. Totalt utsattes 141 flygplan för laserattacker förra året. År 2009 anmäldes 83 attacker mot flygplan i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar