torsdag 10 november 2011

Facket ryter till!

LO ger sig på missbruket av visstidsanställning hos många svenska företag.

LO-förbunden vill i årets avtalsrörelse begränsa möjligheterna till visstidsanställning. Idag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra och pågå upp till fem år. Detta vill vi begränsa till maximalt två år, skriver LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin.
...
Mest vanligt är visstidsanställningar bland ungdomar. Av alla anställda i åldrarna 16–24 år är mer än varannan, eller 53 procent, tidsbegränsat anställd. Många av de unga har varit på arbetsmarknaden ett par år och har ändå svårt att få en trygg anställning.
...
Arbetsgivarnas syn har dock ett svagt stöd hos allmänheten. Enligt en opinionsundersökning LO låtit Novus genomföra anser 53 procent att antalet tillfälliga anställningar bör begränsas till förmån för fasta anställningar.


I ljuset av detta så är det ganska så märkligt att fackförbunden gick med på att Försvarsmakten skulle få avsteg mot just 2-årsgränsen för visstidsanställning av soldater så att den kan utökas till 6-8 år. Detta dessutom för just unga som är i behov av att komma in och få en fast anställning och trygga sin framtid.

Försvarsmakten är en statlig myndighet och borde som sådan sätta en praxis på hur Sveriges arbetsgivare skall tolka de lagar och regelverk som omgärdar arbetsrätten. Än så länge så har Försvarsmakten som arbetsgivare valt att köra över facket gång på gång. Tyvärr så har fackförbunden visat sig mycket svaga och inte tagit till stridsåtgärder.

Tyvärr så finns det alldeles för många tyckare i debaten som tror att Försvarsmaktsanställda inte har rätt till samma typ av anställningsskydd som övriga arbetstagare. Helt fel! T.o.m. strejkrätten finns möjlig att ta till. Det är endast samhällskritiska funktioner där staten kan gå in och begränsa strejkrätten.

Under insats så gäller av naturliga skäl andra förutsättningar. Där finns det ibland behov av att bryta mot dygnsvila, arbetstidsavtal m.m. Med det gamla anställningsavtalet där man separerade mellan vanlig anställning i Försvarsmakten och anställning i Utlandsstyrkan så medgav det möjlighet till just dessa avsteg. Det är en av de anledningar som gör at jag är kritisk mot det nya anställningsavtalet. Det är inte bara utlandstjänst som det resulterar i, utan också möjlighet att bryta mot alla regelverk som finns avseende arbetstid. Under en insats så är man i tjänst i stort sett dygnet runt.

Det har redan varit ett antal tillfällen där Försvarsmakten som arbetsgivare hänvisat till arbetstidsavtalen som gäller under insats för att slippa betala övertid m.m. Detta inträffade bl.a. under Transportflygets inledande insats på Malta där man hämtade upp flyktingar från Libyen. Besättningarna blev mycket förvånade när de inte som tidigare fick rätt till kompensationsledighet efter insatsen. Nu var det helt plötsligt krig och inte som tidigare en del av deras vanliga tjänst.

I krig skulle möjligtvis andra villkor gälla (exakt vilka är dock oklart). Men Sverige befinner sig inte i Krig! Detta är tydligt uttalat av alla svenska politiker. Insatserna i Afghanistan och Libyen är enbart deltagande med trupp i av FN beslutade missioner. I och för sig under ledning av NATO, men likväl en insats på FN-mandat och styrt av FN-resolutioner.

Som 18-20 åring så är det ingen som tänker på sin framtid. Det är de åren då unga tar anställning som Au-Pair eller skidlärare till vidriga villkor och usel lön bara för att få se världen. Men vad händer vid 25 när man kanske vill börja skaffa familj? Jo, då är det dags för våra soldater att växla karriär. Skaffa sig en utbildning. Leva i studentrum och få studielån för att någon gång efter 30 ta stegen ut i den civila karriären. Visserligen så har man en massa erfarenheter i bagaget, men knappast några sparade pengar, lägenhet eller ens egna möbler.

Min syster har berättat att en hel del av hennes mans kollegor i RAF fick problem då de gick över i det civila livet efter sin första kontrakt. De hade helt enkelt levt ungkarlsliv. Stuckit ut på krogen varje helg och spenderat de pengar de fick över på öl. Då de hade fri bostad (till skillnad från svenska soldater) så hade de heller inte investerat i möbler eller lagt undan pengar till en insats på en lägenhet när de kom ut i det civila livet.

Ännu värre är det i Storbritannien för en NCO som får gå i militär pension efter 30 år med ett avgångsvederlag. De har dock inte rätt till civil pension förrän de uppnått samma ålder som alla andra britter. Med andra ord så blir det ett hål mellan deras militära tjänst och deras möjlighet att sluta arbeta som måste täppas till. Det är förklaringen till varför det finns många f.d. underofficerare som tjänstgör som vaktmästare på hotell och liknande.

Nu har dock RAF ett utbildningprogram där en anställd de två sista åren får på upp till halvtid gå och utbilda sig civilt på statens bekostnad (kommer något liknande att komma i Sverige?). För min systers man har detta resulterat i ett mycket bra civilt jobb där han tjänar betydligt mer än under sin tid i RAF. Men en stor faktor till hans lyckade omställning till det civila livet är hans egna personliga egenskaper. För många andra har det gått betydligt värre i arbetslöshetens Storbritannien.

Idag har Svensk Soldat ett inlägg på Armébloggen där man pekar på att Försvarsmakten behandlar soldaterna som ett låglöneyrke.

Soldatens lön utgör ett viktigt och konkret bevis på uppskattning för soldatens insats. I nuläget är soldatlönen emellertid så låg att den skulle kunna kallas respektlös. Den är betydligt lägre än i de övriga nordiska länderna och signalerar inget annat än att den individuella soldaten är oviktig, något som bärgar för försämrat självförtroende hos yrkeskåren som helhet och individuella ifrågasättanden. Att behöva oroa sig över ekonomiska svårigheter i samband med hemkomst från en utlandsmission minskar inte heller direkt risken för psykiska besvär. Social och ekonomisk trygghet har stor betydelse för soldatens möjlighet till god återhämtning.

Dålig lön. Dålig anställningstrygghet. Tuffa arbetsvillkor. Men LO/SEKO är faktiskt ett av tre möjliga fackförbund för våra soldater! Hur ska de ställa sig till sina medlemmars villkor?

Se även Svensk Soldats hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar