tisdag 1 november 2011

Infrastrukturens betydelse

Nu har Söderhamns kommun beslutat om att lägga ner Helsinge Airport. Därmed så försvinner de sista resterna av det som en gång i tiden var F 15 Hälsinge Flygflottilj.

Ur nostalgisk synpunkt är det givetvis trist, men frågan är om det inte har större betydelse än så?

Problemet med att driva en flygplats är att det måste finansiera sig själv. Swedavia som tog över driften av landets flygplatser efter Luftfartsverket är inte intresserad av att driva olönsamma verksamheter. Därför har i vissa fall kommunerna gått in och stöttat verksamheten. Ett exempel var gamla F 15 och ett annat Örebro (som används av Försvarsmakten för Utlandstransporter).

Söderhamn har tappat de flesta större arbetsplatser de senaste 20 åren. Sjukhus, flottilj, Kockums skogsmaskiner, massafabriker m.m. Nu försöker man satsa på utbyggnad av vindkraftverk längs med kusten. Men dessa vindkraftverk kräver transport av utrustning. Nu går i och för sig tunga saker som master m.m. ofta på fartyg eller lastbil, men dyrare reservdelar som kräver snabba transporter för att inte verksamheten ska stå stilla är det fortfarande fördelaktigt att transportera med flyg. Att lägga ner flygverksamheten i regionen kan innebära att vindkraftverksföretagen satsar i andra områden eller t.o.m. i andra länder. Med andra ord så sparar kommunen in pengar på flygplatsen, men förlorar mångdubbla summor i uteblivna arbetstillfällen med tillhörande skatteintäkter.

Sedan så är det frågan om vad Försvarsmakten behöver. Som jag har skrivit många gånger tidigare så är flygverksamheten beroende av flygbaser som infrastruktur. De gamla militära krigsbaserna är i stort sett försvunna. Nu har man i stället byggt upp ett rörligt bassystem som kan använda civila flygfält för att basera krigsflygplan på. T.ex. användes gamla F 12 i Kalmar på förra årets Flygvapenövning. Men vem säkerställer att det finns civila flygfält att nytja? Borde inte en del av Försvarsbudgeten öronmärkas till detta? Eller litar man på att någon annan ställer upp med detta?

Utan flygfält som täcker Sveriges yta så kommer vi att vara beroende av lufttankning för att kunna hålla oss i luften. Det är en resurs som Sverige saknar. Räknar vi med att NATO eller USA ställer upp med denna resurs eller ska vi köpa egna? Den Tp-84 som vi har idag är enbart ett övningsobjekt. Lufttankningsflygplan kräver också en infrastruktur och kräver att man lägger stora resurser på att bevaka dem i luften då de är utsatta för alla typer av hot. Det innebär mindre resurser att använda i luftförsvaret. Alternativet är att basera dem längre bak, men det innebär mindre bränsle för strid då man förbrukar det till och från tankflygplanet.

I samband med diskussionerna om att lägga ner gamla F 16 - Ärnabasen så ritade jag en stridslinjal som tydlig visar på effekten av färre baser.

Gripen E/F, som politikerna tvekar inför, kommer att vara enda möjligheten i framtiden, då den bl.a. har möjlighet att bära mer bränsle internt. Därmed så minskas behovet av baser. Men frågan är om politikerna verkligen tänker så långt?

Vissa typer av verksamheter som har ett nationellt intresse går inte att låta drivas av enskilda bolag eller kommuner. De har helt enkelt inte råd. Det gäller all typ av infrastruktur som vägar, järnväg, elledningar och telenät. Om det drivs privat så kommer man bara att satsa på de områden där man tjänar pengar och lägga ner täckningen av glesområden eller redundans i form av nödkraft m.m. Det skulle innebära att vid ett eventuellt krisläge så finns ingen infrastruktur för att stötta räddningsverksamhet.

För övrigt så finns det ett mycket bra förbandsmuseum på F 15 som jag kan rekommendera. I takt med att all militär verksamhet försvinner från Sveriges gamla regements- eller flottiljorter så är det museerna och frivilligverksamheten som får stå för folkförankringen. Frågan är om Söderhamns kommun är villig att satsa ens på detta museum, då man tidigare utannonserat att man vill ta bort det gamla Viggenplan som finns uppställt längs med E4?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar