fredag 27 augusti 2010

Fel på almanackan?

Jag satt precis och läste Peter Rådbergs (mp) svar på Carl B Hamiltons (fp) inlägg om att de rödgrönas politik hotar svensk försvarsexport.

Vi rödgröna är eniga om att det inte ska vara möjligt att exportera svensk krigsmateriel till länder som grovt kränker de mänskliga rättigheterna. Inte heller till länder som har väpnade oroligheter inom landet. Att sälja krigsmateriel till Pakistan är således uteslutet. Faktum är att export till sådana länder inte är tillåten under dagens lagstiftning, men detta tills trots så är Pakistan ett av de länder som Sverige säljer mest krigsmateriel till.

Vi vill sätta stopp för denna typ av export. Det är helt enkelt djupt omoraliskt. Vi kan inte fördöma brott mot de mänskliga rättigheterna och samtidigt leverera vapensystem till den regimen som begår dessa brott.


Kul att de rödgröna är överens. Mindre kul är att deras almanackor verkar vara defekta. Det är heller inte första gången som (mp) kritiserar den sittande regeringen för exporten av vapen till bl.a. Pakistan.

Fakta är dock att:

- Försäljningen av Erieye till Pakistan startade redan 2004! Förhandlingar skedde med stor sannolikhet långt tidigare än så.

- Slutgiltigt beslut togs i juni 2006 och i samband med detta även stora ekonomiska förpliktelser för svenska staten.

- Fram till den 6:e oktober 2006 så satt Göran Persson som statsminister för en socialdemokratisk minoritetsregering som stöddes av (v) och (mp).

Exportkreditnämnden har tecknat garantiförbindelser på hela 16 miljarder kronor för Saabs försäljning av ett militärt radarsystem.

"Vi har ställt garantier för hela affären i Pakistan", säger Karin Apelman, generaldirektör för Exportkreditnämnden, EKN.


Eftersom vapenexport är förbjudet enligt svensk lag så måste regeringen ge avsteg till detta baserat på bl.a. godkännande från ISP. (mp) kan därmed knappast vara ovetande om att det parti som dom idag samarbetar med ligger bakom exporten till Pakistan. Det är därför ett ganska så korkat argument att föra upp som kritik mot (fp) inlägg om vapenexport!

Jag stöttar helt tankarna på att undvika vapenexport till länder som Pakistan och Saudiarabien, men (mp) måste komma ihåg vad man själva har varit del av och det är bl.a. försäljningen av Erieye till Pakistan. Det kan dock vara en smula bökigt att komma ihåg när ett beslut togs, så här pass länge efteråt. Min rekommendation är därför att (mp) går över till en mer aktuell utgåva av den Gregorianska kalendern som av alla andra använts med framgång i över 500 år!P.S: Det andra Erieye-systemet har under året levererats till Pakistan. Saab ligger medvetet ganska så lågt med reklam om denna affär...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar