fredag 27 augusti 2010

Svar från FMV (uppdaterad)

FMV har nu kommit med ett underlag till Förvaltningsrätten i Stockholm som svar på Mowags överklagan på terrängfordonsupphandlingen. Man "bestrider ansökan och yrkar på att den avslås" med anledning av att Mowags Piranha inte uppfyller tre "skall"-krav. Det finns tydliga regler för detta i LOU, tidigare domar samt i förfrågningsunderlagets utvärderingsriktlinjer.

Vilka krav är det då som Mowag inte uppfyller?

- Krav SR267: "The sustained forward top speed of the vehicle driving on hard surfaced roads shall exceed 90 km/h.".

I sitt anbud har Mowag angivit följande:
"The sustained forward top speed of the PIRANHA III SE driving on hard surfaced roads shall be 90 ±5 km/h."

Vad Mowag angivit i dokumentet benämnt "Section 3 of the Baseline Vehicle Technical Specification" (bilaga 3.4 till Mowags ansökan om överprövning) kan inte ligga till grund för uppfyllelse av skall-kravet SR267 och utgör inte heller någon motstridighet i förhållande till det som Mowag uppgett i anslutning till skall-krav SR267. Den i dokumentet angivna uppgiften om 100 ± 5 km/h avser den av motorn begränsade hastigheten ("Engine-govemed speed") utan närmare uppställda förutsättningar om vägtyp, körsätt, m.m. I jämförelse med hur kravet i SR267 är formulerat är således fråga om väsentligt skilda uppgifter.

Inte heller kan det som Mowag angivit i bör-krav SR268 ligga till grund för uppfyllelse av skall-kravet SR267 eller utgöra någon motstridighet i förhållande till det som Mowag uppgett i anslutning till skall-krav SR267. För bör-krav SR268 har Mowag angivit en uppgift om 100 ± 5 km/h som avser topphastighet ("forward top speed"). För skall-krav SR267 har Mowag angivit en uppgift om 90 ± 5 km/h som avser bibehållen topphastighet ("sustained forward top speed"). Det senare innebär att hastigheten ska kunna bibehållas under lång tid, vilket ställer krav på motorstyrka, dimensionering av kylsystem, m.m. Det som Mowag offererat under bör-krav SR268 utgör således ett väsentligen begränsat åtagande i förhållande till det som angivits under skall-krav SR267. Det kan för övrigt noteras att Mowag i sitt anbud angivit att inte heller bör-krav SR268 har uppfyllts.


Jag kan inte annat än att hålla med om att FMV har helt rätt i sin analys av Mowags svar.

- Krav SR269: "The vehicle shall be possible to drive at an average speed of 85 km/h for at least 6 hours when driving on roads."

I sitt anbud har Mowag angivit följande:
"The PIRANHA III SE shall be possible to drive at an average speed of 85 km/h for at least 6 hours when driving on first class roads."

FMV har för skall-krav SR269 inte, på sätt som t.ex. gjorts såväl i ovan nämnda skallkrav SR267 som i bör-krav SR268, begagnat sig av formuleringen "hard surfaced roads"eller på annat sätt givit uttryck för kvaliteten på den väg som fordonet ska kunna hålla den genomsnittliga hastigheten på. Skall-krav SR269 är avsiktligen och med önskvärd tydlighet avgränsat på detta sätt och medför att Mowags angivelse av "first class roads" innebär en väsentlig avvikelse från förutsättningarna i skall-kravet.

Begreppet "first class roads" är därutöver inget allmänt vedertaget begrepp som föranlett FMV att göra annan tolkning av Mowags lämnade information än den som ovan redogjorts för. Angivelsen av "first class roads" utgör en uppenbar reservation av begreppet "roads" som angivits i skall-kravet. Påståendet om att angivelsen av "first class roads" därutöver i något avseende skulle möjliggöra en verifiering som annars inte hade gått att utföra saknar all fog och bestrids.


I detta krav kan jag förstå att Mowag hade funderingar kring typ av väg, men i stället för att själv sätta begränsningar borde man begärt ett förtydligande av kravspecifikationen från FMV som då hade gått ut till alla anbudsgivare.

- Krav SR294: "The vehicle shall be capable of towing another vehicle with the same weight on roads as well in terrain."

I sitt anbud har Mowag angivit följande:
"The PIRANHA III SE shall be capable of flat towing another PIRANHA III SE on roads as well in terrain (pneumatic brake and hydraulic steering system have to be operable) using only on-board tools with a driver in the towed vehicle.

The PIRANHA III SE shall be equipped with air brake connectors, following the requirements of STANAG 2604 ED.3 as a guideline and allowing to tow another PIRANHA III SE and being towed by another PIRANHA III SE."

FMV får inledningsvis påpeka att Mowags argumentation om "flat towing" helt saknar samband med frågan om Mowags uppfyllelse av skall-kravet. Uppgiften "flat towing" har inte utgjort grund för FMV:s bedömning om Mowags bristande skall-kravsuppfyllnad i nu aktuell fråga och hör följaktligen inte till målet. Härjämte vill FMV bestrida att FMV uppfattat Mowags lämnade information om "flat towing" på sätt som påstås av Mowag.

Skall-krav SR294 om bogsering av fordon är inte formulerat på sådant sätt att anbudsgivare får, såsom Mowag gjort, begränsa sitt svar till att avse viss fordonstyp. Såvitt avser förutsättningar för bogsering kan olika fordonstyper väsentligen skilja sig åt beträffande t.ex. rullmotstånd, m.m. Av skall-krav SR297 framgår därutöver att offererat fordon ska ha bogseranordningar i enlighet med standarden STANAG 4019. Påståendet om att olikheter i kopplingsanordningar skulle omöjliggöra skall-kravets uppfyllelse eller förhindra verifiering av detsamma bestrids därför.


Med andra ord så har FMV analys av Mowags anbud varit helt korrekt. LOU ger i och för sig FMV möjlighet att begära in förtydliganden från en offererande part, men ställer inte krav på detta. Många skäller på FMV:s kunskaper om att göra upphandlingar, men man måste samtidigt begära att industrin ska kunna svara på en upphandling på rätt sätt. När ett svar som ovan innehåller restriktioner i en kravbild så finns det alltid bakomliggande tekniska orsaker. Sedan kan man alltid misstänka att en annan leverantör som påstår att kravet går att uppfylla inte heller har rent mjöl i påsen, men där ska FMV:s tekniska experter kunna genomskåda ett överoptimistiskt svar och det kontrakt som skrivs ska innehålla vitesklausuler om det vid leverans visar sig att kraven inte uppfylls.

Uppdaterad 10-09-02, 16:50
Hägglunds verkar nu ha gett upp striden oavsett vad som händer med Mowags öveklagan. Man väljer därför att skära ner med 150 personer i Örnsköldsvik. Tragiskt för en liten stad givetvis, men det är inte längre Försvarsmaktens uppgift at fördela sin begränsade budget till att bibehålla arbetstillfällen inom svensk försvarsindustri.

Om (s) vinner valet så kanske direktiven ändras, men i sådana fall så måste Försvarsmakten få extra anslag för de extrakostnader som uppstår vid en beställning från svensk industri. Detta skulle kunna ske genom lån från Riksgälden som sedan den svenska Försvarsindustrin betalar tillbaka av sin kommande vinst. Är produkten så bra som alla påstår och svenska Försvarsmakten köper ett antal exemplar så borde exportsuccen vara ett faktum. Tyvärr visar exemplet med Gripen på att det numera med begränsade budgetar runt omkring i världens olika försvarsmakter inte längre är så enkelt.

8 kommentarer:

 1. Med vassa skall-kravsformuleringar som "...on härd surfaced roads... " och "...on roads as weil in terrain..." så börjar man ju förstå varför FMV's upphandlingar tar tid.
  Kyparn

  SvaraRadera
 2. Anonym 05.55: Stavfelen beror på Acrobat som ibland när man klipper ur text ur ett dokument av någon anledning ändrar i stavningen...

  SvaraRadera
 3. SEP är enl mig med flera den bästa lösningen , på alla plan.

  AMV tillför inte mycket nytt.

  Kan man få skicka egna uppsatser/analyser till er CI som är gjorda för Kungl FHS bla så du kan ha det som underlag, intressant läsning eller bränsle till skidstugans kamin:)
  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 4. @Förste Sergeanten: Alla bidrag mottages tacksamt och gästinlägg är alltid en möjlighet.

  SvaraRadera
 5. Svenska militärens idol USA använder en MOWAG vagn. Amfibiekåren likaså.
  Varför ska då Sverige köpa en vagn från lilla Finland. Vidare kan man undra vad vi ska med Ubåtar och JAS till, ingen av dem kommer att användas utomlands någonsin.
  Således borde chefsingejören vara trogen sitt FM och yrka på att endast armén och ytfartyg behålls.
  Vidare bör alla förband utan de som ligger i centrala Sverige läggas ned, så har vi det försvar som FM ska ha.

  SvaraRadera
 6. Det vore snudd på landsförräderi och Mowag vagnarn har även Sverige redan.

  Ubåtar, Stridsflyg behövs.

  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 7. Patrias stridsfordon ge jobb i Sverige. Splitterskyddet köps av Åkers och de har redan börjat anställa, stålet från SSAB och motorerna från Scania... SVENSKA jobb och, mig veterligen, svenska företag

  SvaraRadera
 8. BAE Hägglunds kanske inta ska skära ner allt för snabbt...

  http://allehanda.se/jobbpengar/1.2172004-osterrike-intresserade-av-svenska-bandvagnar

  SvaraRadera