måndag 16 augusti 2010

Internutredningar kritiseras

Professorn i rättsvetenskap, Dennis Töllborg kritiserar att polisen själva ska utreda poliser. Han får dock kraftigt mothugg av Beatrice Ask som anser att man redan gjort de åtgärder som krävs för att inte riskera jäv i utredningar.

I dag ligger arbetet med att utreda poliser som misstänks för brott vid Riksenheten för polismål, som är en del av polismyndigheten. Men nu håller man på att inrätta en utredningsenhet som i stället ska ligga under Rikspolisstyrelsen.

Jag skulle vilja dra paralleller med Försvarsmakten. Man fick mycket kritik för att man inte gav polisen tillräcklig insyn i utredningen av incidenten när två svenska officerare sköts till döds i Afghanistan. Varför vill polisen (och Beatrice Ask) att utomstående ska granska Försvarsmakten, men inte poliskåren? Försvarsmakten har (liksom snart Rikspolisstyrelsen) en egen oberoende utredningsorganisation som är direkt underställda ÖB och inte en del av den ordinarie verksamheten. Utredningen av skottlossningen i Afghanistan var knappast en mordutredning per se eftersom det skett i ett krigsliknande tillstånd och gärningsmannen är känd. Det intressanta var inte händelsen i sig själv, utan om vår underrättelsetjänst hade kunnat förvarna om att det fanns ett hot från de afghanska vägpoliserna som skulle ha inneburit högre vaksamhet från de svenska soldaterna. Dock så tycker jag mycket väl att Försvarsmakten vid behov ska nyttja polisens kompetenser.

I andra fall tycker jag att det är desto mer konstigt att inte utomstående används för att granska Försvarsmaktens incidenter. Jag syftar då på haveriet med en Gulfstream G4 i Afghanistan och det Gripenflygplan som på F21 havererade under en motorkörning. Trots att vi har en statlig haverikommission så nyttjas de inte (SHK har inte tid/resurser?).

I dessa två fall så är det egentligen inte de tekniska orsakerna som är intressanta utan organisationen i sig själv och i fallet med G4:an i Afghanistan var ju ÖB själv inblandad. Här kan vi definitivt prata om att jäv skulle kunna föreligga...

- Hur kommer det sig att G4:an gör uppdrag som egentligen inte ingår i förbandets TOEM och verksamhetsuppdrag?

- Hur kommer det sig att man taxade omkring på en relativt okänd flygplats med släckta taxiljus? Pressades piloten (liksom i det polska haveriet) till att operera utanför ordinarie rutiner?

På F21 rör det sig även där om verksamhetsfrågor:

- Hur ser utbildningen ut för tekniker avseende motorkörning och hantering av onormala situationer?

- Hur kommer det sig att motorkörning på linjen skiljer så pass mycket procedurmässigt från motorkörning i avsett motorprovhus (skyddsutrustning m.m.)? Genomförs den för slentrainmässigt?

- Har personalen jobbat för mycket den senaste tiden och kan anses vara överbelastade och ska man i så fall bedriva farlig verksamhet?

För övrigt så håller jag helt med Borneo om att Flygvapnets flygsäkerhetsarbete skulle åter hamna i medeltiden (60-talet) om utomstående utredningar skulle börja åtala personal för att dom erkänner att dom gör misstag. Att fela är mänskligt och genom att vi tillåts vara öppna om det så kan vi lära av andras misstag! Händelsevis så råkar jag ha den gamla skrivelsen "Cirkulär serie C nr 21 angående ringa tjänstefel i samband med flygtjänst", 1965-07-06 liggande i skrivbordslådan. I denna skrivelse ansåg Riksåklagaren att ringa tjänstefel (ursäktliga fel och misstag, även om det innebar haveri) inte skulle leda till åtal. Det var upp till chefen för Flygvapnet att bedöma om en händelse var ringa eller inte.

11 kommentarer:

 1. CI! Du har rätt men blandar äpplen med päron.

  Rätt så till vida att granskning av myndigheters verksamhet inte skall ske av myndiheten själv ( vilket inte heller görs)

  Blandar äpplen med päron så till vida att varken utredninge av händelsen runt de mördade soldaterna i Afganistan eller utredninar av poliser misstänkta för brott är någon granskning. Det är brottsutredningar, varken mer eller mindere.

  I Sverigen ( och merparten av världens demokratier) är det polisen som sköter brottsutredningar. Så även i Sverige. Misstänkta mord på svenska medborgare utomlands utreds av svensk polis helt oberoende vilken deras arbetsgivare är (FM, Ericsson, Regeringskansliet).

  Vad gäller utreningar av brottsmisdtänkta poliser så är det en av de mest grundläggande saker som måste fungera i en demokrati. Det absolut viktigaste i dessa utredningar ur ett rättssäkerhetsperspektiv är naturligtvis att dessa utredningar skötts på bästa möjliga sätt, av den mest kvalificerade peronaöen tillgänglig. Den i särklass mest kvalificerade personalen att sköta brottsutredningar är, och kommer alltid att vara poliser. Detta av den enkla anledningen att de är rekryterade för yrket, de är utbildade för yrket och inte monskt har den i särklass största, bredaste och djupaste erfarenheten av just brottsutredningar.

  Andra rättssäkerhetsaspekter som trovärdighet och jäv måste lösas på tillfredställande sätt men vi kan aldrig acceptera att brottsmisdtänkta poliser utreds av ett B-lag.

  Klig  brott. Svenska medborgare som avlider utomlands utreds av svensk polis oavsett vilken anställning brottsoffret har ( officer, Ericsson anställt, Riksdagsledarmot spelar ingen roll). Enda undantaget är om Sverige befinner sig i krig vilket vi inte är med den Afganska staten.

  Nrott

  SvaraRadera
 2. @Nrott: Jag bugar mig för klargörande av skillnaden mellan granskning ooh utredning! Tyvärr så försvann några meningar i ditt inlägg...

  Dock så tycker jag fortfarande att det var overkill att brottsutreda dödsskjutningen av de bägge svenska officerarna. Detta då vår insats i Afghanistan är krig även om själva ordet inte har uttalats, på samma sätt som Vietnam var krig för USA trots att det heller aldrig formellt blev definierat så.

  Det enda som vi kanske hade kunnat klargöra var om de bägge officerarna blev skjutna av egna trupper eller inte. Men i strid begås misstag och inte brott. Att peka ut soldaterna hade bara skapat ytterligare offer i denna situation. Dom har nog ändå en hel del svåra minnen att bära med sig resten av livet.

  Skulle vi ha misstänkt att soldaterna (likt vissa enheter i Vietnam) avsikligt hade mördat sina befäl så hade det varit en helt annan femma. I den situationen hoppas jag att svenska soldater aldrig ska hamna.

  SvaraRadera
 3. Ang motorkörningen; Hur många haverier har egentligen skett vid motorkörning under flygvapenepoken? De jag känner till har faktiskt inträffat just för att man varit i provhus med alla de risker det tillför.

  Detta typfall är troligen trots allt en tolerabel risk även om scenariot kanske inte var definierat och beskrivet med mental förberedelseträning. Men det är traumatiskt när/om en sådan risk löses ut. Jag har personligen dock upplevt fler taxningsincidenter som haft möjlighet att gå riktigt illa och då det varit mer slump än flygförarens förtjänst att det slutat lyckligt, detta även utan att någon flygförare hojtat efter oberoende utredning.
  Erfarenhetsinhämtning från detta haveri och en ordentlig riskanalys innan man rusar iväg med ett tillika konsekvens/riskanalyserat åtgärdspaket är kanske FM lika lämpad och intresserad av att göra som SHK? Speciellt när man inte misstänker att det är någon rygg som behöver klias av karriärstrategiska skäl.....
  Vi kan nog vara rätt säkra på att detta exempel kommer att ingå i all teknikerutbildning under överskådlig tid (jmf med de tragiska fallen; raketstolen i hangartaket och däckdemontering med trycksatt hjul). Utan att vidta några egentliga åtgärder tror jag därför att man kan misstänka att detta faktiskt aldrig kommer att upprepas!

  SvaraRadera
 4. Glöm inte att den stora skillnaden mellan polisens utredningar och SHK/FM dito är att de förstnämnda letar efter ansvar att utkräva, alltså det finns en brottsmisstanke i botten medan sistnämnda utreder för att undvika att göra samma tavla igen och där utgår man inte från brottsmisstanke.

  Riksåklagare Pettersson agerande efter dödsskjutningarna i Afghanistan är under all kritik.

  SvaraRadera
 5. Som polis har jag blivit anmäld ett antal gånger, främst beroende på att allmänheten inte har klart för sig vilka befogenheter och skyldigheter vi faktiskt har. Dessutom är många anmälningar rena hämdeåtgärder för att jäklas med polisen, särskilt populärt i AFA-grupperingar! Eftersom jag alltid har koll på lagstödet när jag ingriper har det aldrig varit aktuellt med åtal, saken har granskats och utredningen lagts ner eftersom något brott inte har begåtts. Däremot kan jag garantera att granskningen har varit mycket grundlig och professionell och att utredarna är duktiga handplockade poliser som ju inte kommer från samma myndighet. Åklagarna i polismål väljer att åtala poliser oftare än åklagare brukar åtala andra personer, man kan se statistik på detta, i de flesta mål fälls ca 70% av de som åtalas i Tingsrätten, när det gäller poliser är det ca 50%, vilket innebär att åklagarna egentligen åtalar poliser för ofta, en förutsättning för att åtala är att man har skäl att anta att den åtalade kommer att fällas i en rättegång. Ett sätt för åklagarna att slippa kritik, - är målet lite tunt så väljer man att åtala och låta Tingsrätten fria, då har åklagarna ryggen fri mot massmedia.
  Det är lätt att konspirationsteoretiskt anta att alla poliser håller varandra om ryggen, men så är det absolut inte, se bara på fallet Göran Lindberg där man gjorde en klockren utredning trots att han var en av de högsta poliserna i landet.

  SvaraRadera
 6. Intressant är att SHK väljer att utreda då en Tp84 fäller last på fel fält. Motvieringen var att tredje man skulle kunna ha kommit till skada. Eller så kanske det var ett enkelt fall där enskilda individer gjorde fel och inte organisationen?
  Vem står för agendan på SHK?

  SvaraRadera
 7. @ The Mighty

  SHK är liksom FM en myndighet under Fö....

  Hur intressant är det för ett statsråd att en av hans egna myndigheter kritiserar chefen/ledningen på en annan av hans myndigheter...

  Se'n får var och en själv bedöma var agendan för SHK:s utredningar sätts !

  SvaraRadera
 8. @ The Mighty 05:53 samt Anonym 05:58

  SHK verksamhet styrs i grunden av lagar och förordningar, i synnerhet Lag (1990:712) om undersökning av olyckor samt Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor.

  Utdrag ur Lag (1990:712) om undersökning av olyckor:

  Olyckor som skall undersökas
  2 § Olyckor ska undersökas enligt denna lag, om de är av sådan allvarlig art som anges i det följande, nämligen
  1. luftfartsolyckor: Olyckor vid användningen av luftfartyg som har medfört att
  a) någon har avlidit eller blivit allvarligt skadad,
  b) luftfartyget eller egendomen som inte transporterats med luftfartyget har fått betydande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller
  c) luftfartyget är oåtkomligt eller har försvunnit under flygning och inte har kunnat återfinnas,
  […]
  Tillbud till olyckor som avses i första stycket ska undersökas enligt denna lag, om tillbudet inneburit allvarlig fara för att en olycka skulle inträffa eller om tillbudet tyder på ett väsentligt fel hos luftfartyget, fartyget, spårfordonet eller spåranläggningen eller på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.


  Vid händelsen med fällningen med Tp 84 gjorde SHK uppenbarligen bedömningen att händelsen inneburit allvarlig fara för att en allvarlig olycka skulle inträffat - något som de rimligen inte kan slås på fingrarna för.

  Dessutom vittnar kommentaren 15:58 tyvärr om utebliven faktainsamling från skribentens sida. Ett tips är att läsa de senaste SHK-rapporterna efter militära olyckor, och räkna rekommendationerna som direkt och indirekt innebär kraftig till skarp kritik av FM ledning.

  SvaraRadera
 9. @ Helge 11.02

  Och hur uppfattar Du utfallet av SHK:s skarpa kritik mot FM ledning ???

  Uppfattar Du att den givit avsedd effekt, enligt Din bedömning ??

  SvaraRadera
 10. @ Anonym 18 aug 13:43

  I alltför många fall tar förändringarna alltför lång tid. Det står helt klart att åtgärder för ökad flygsäkerhet inte alltid prioriteras av generalerna.

  Att döma av mängden frågetecken i ditt inlägg verkar du missuppfattat mitt svar. Jag ville visa på att SHK sällan väjer för att kritisera FM. Detta innebär dock tyvärr inte att SHK rekommendationer omedelbart verkställs...


  @ CI 16 aug 14:19

  När det gäller brottsutredningen av dödsskjutningen av de bägge svenska officerarna vill jag tipsa om en tänkvärd artikel (från maj 2010):
  http://www.fokus.se/2010/05/rattsrora-efter-skotten/

  SvaraRadera
 11. @ Helge 13:43

  Som gammal ff är jag väl förtrogen med, och har vid flera tillfällen under mitt flygarliv haft det tvivelaktiga nöjet till närkontakt med SHK.

  Jag är oxå väl förtrogen med lagrummet, men spetsade medvetet argumentationen.

  Jag tror problemet med bl.a. debaclet med SWF 024 ligger i det Du antyder i Din sista mening - "Detta innebär dock tyvärr inte att SHK rekommendationer omedelbart verkställs...
  "

  FM ledning har under en lång tid konsekvent ignorerat en inte obetydlig del av SHK:s kritik - och konskevensen av det har varit - ringa.

  Således har det i FM ledning utvecklats en kultur att "Vi behöver inte bryr oss om SHK kritik - det händer ändå inget". Den kulturen är oroväckande...

  Betydligt enklare och bekvämare är det då att "Nypa åt" en enskild styrman eller ff än att ge sig på kultur och tillkortakommande på högsta nivå.

  Därav tycker jag The Mightys fråga om vem som sätter agendan på SHK är befogad.

  SvaraRadera