lördag 14 augusti 2010

Jakten fortsätter (uppdaterad)

Tolgfors befinner sig just nu nere i Adenviken och besöker resterna av vårt insatsförband ME02.

Årets bidrag till Atalanta är unikt också eftersom det är första gången Sverige har haft en så tydlig civil-militär inriktning på insatsen. Kustbevakningen har deltagit med ett av sina nya sjöövervakningsflygplan, med mycket goda resultat. De har stor uthållighet och mycket moderna sensorer. Men det reste en hel del nya frågor om interoperabilitet och samverkansförmåga, som Kustbevakningen och Försvarsmakten gemensamt besvarat. Detta i sig är värt uppskattning.

Carlskrona kommer efter ett par veckors återhämtning att återvända till insatsen som patrullfartyg. Denna gång huvudsakligen för att eskortera FNs matleveranser, inte för att leda den samlade EU-insatsen. Vi valde att förlänga Carlskronas tid i insatsområdet eftersom det ger mer effekt för pengarna. Transport till och från insatsområdet är i regel en betydande del av kostnaden för en insats.


Tyvärr så får besättningen på Carlskrona nu nöja sig med att hitta fartygen med hjälp av radar och kikare från bryggan. Bägge de långräckviddiga sensorerna har dragit sig hemåt. Först så lämnade Kustbevakningens KBV 503 och nu återvänder även de bägge HKP 15.

Men under sin resa till Djibouti säger Sten Tolgfors att det inte gick och att det inte ska göras. Han säger att han gärna haft kvar helikoptrarna men att åtagandet gentemot de andra EU-länderna med helikoptrar till NBG visat sig väga tyngre:

–Grundproblemet är att Sverige har för få operativa helikoptrar. Vi får flytta runt bristen. Det är därför som regeringen har fattat beslut om att köpa in ett nytt helikoptersystem.

För kommendörkapten Håkan Nilssons planering får beslutet konsekvenser, säger han till SvD. Carlskrona får riktas om till att mer eskortera fartyg än att störa pirater.

–Vi kommer att få väldigt svårt att ingripa mot pågående angrepp, om vi inte ligger alldeles intill. Vi hinner inte dit, säger Håkan Nilsson.


Jag måste erkänna att jag har varit en smula pessimistisk till HKP 15 på Carlskrona, då den tekniska tillgängligheten i Sverige inte har imponerat. Men det är nog precis som för alla andra flygetyg att ju mer man flyger, desto bättre fungerar dom. Resultatet har med andra ord varit långt över förväntningarna (mina och andras).

– Det tekniska har fungerat långt över förväntan. Vi har hittills haft högre tillgänglighet än hemma i Sverige, konstaterar chefen för flygunderhållet ombord, Pekka. Under de första två månaderna här nere har inte ett enda flygpass ställts in på grund av tekniska fel, då har vi ändå redan gjort 519 landningar. Det är bättre statistik än hemma.

I brist på helikoptrar så tar man nu till en ny lösning genom att basera styrkor ombord på utsatta fartyg. Tillbaka till andra världskriget med andra ord med konvojer och beväpnad merchant marine.

Insatsen i Adenviken är ett mycket bra sätt för Marinen att deltaga internationellt. Men frågan är när, var och hur vi sätter in marktrupper i Somalia för att lösa roten till det onda? Piraterna är trots allt vanliga banditer som på grund av avsaknad av en fungerande statsmakt i Somalia tillåts härja mer eller mindre fritt. Vårt minimala bidrag i Uganda är kanske starten på en ny svensk insats?

Men tills vidare så får vi nöja oss med att göra vårt bästa att skydda hjälpsändningar och eventuell övrig fartygstrafik i Adenviken från effekterna av oroligheterna i Somalia. Detta har vi trots allt genomfört med bra resultat.

– Operation Atalanta under svensk ledning har varit framgångsrik, ni har genom er närvaro begränsat sjöröveriet och bidragit till ökad säkerhet i området. Jag är mycket glad och stolt över att Sverige aktivt och framgångsrikt deltar i operationen.

Uppdaterad 10-08-14, 13:08
Tolgfors fick även tid för en pratstund med helikopterenheten i ME02.

Jag hade gärna sett en förlängning av helikopter 15 på Carlskrona, men Försvarsmakten kom till slutsatsen att detta inte vore möjligt, givet åtaganden mot övriga NBG-länder. Försvarsmakten menar också att tillgång till helikopter var ett krav för att leda insatsen, men inte är ett krav för att delta i Atalanta-insatsen. Därför var helikopter 15 heller inte från början planerad för att ingå i förlängningen, efter att vi överlämnat FHQ till Frankrike. Korvetterna förra året hade ingen helikopter. Men alla anser och inser att helikoptrar hade gjort stor nytta på plats.

Jag tycker fortfarande att det är politiskt fegt att skicka tillbaka våra helikoptrar från en insats där dom bevisligen redan gör nytta till att stå i en beredskap där vi med 99.9% sannolikhet inser att dom inte kommer att användas.

Se även Wisemans inlägg om förmågeglapp.

Uppdaterad 10-08-14, 17:16
Det är oklart om insatsen verkligen fyller en funktion. Piraterna har tvingats längre ut på havet, men det är olika bud på om antalet kapningsförsök ökat eller inte

Helt klart är det dock att lösningen på problemet är inte att stoppa piraterna till sjöss, utan att stoppa striderna i Somalia. Dessutom måste EU-länderna städa upp bland liken i sina egna garderober då en del av problemet är rovfisket utanför Afrikas kust.

Även FN:s säkerhetsråd kommer fram till slutsatsen att det krävs förändringar på land för att få ett slut på sjöröveriet. En faktor som nämns i rapporten är det ”rättsligt oreglerade och skadliga” fisket av EU:s fiskeflotta i de näringsrika vattnen utanför Somalia som gjort den lokala, tekniskt eftersatta fiskeflottan utkonkurrerad. EU har i dagsläget inga fiskeavtal med Somalia eftersom det saknas en legal part att förhandla med. Ändå fiskar spanska och franska fartyg utanför kusten, uppger International Crisis Groups expert på området.

– Fisket av tonfisk här är lukrativt och hade kunnat vara en källa till rikedom för Somalia. Istället exploateras resurserna av andra länder. De flesta fartygen i Operation Atalante är spanska. Alla våra eftersökningar visar att deltagande länder tenderar att skydda sina egna intressen, och sin egen fiskeflotta, säger E J Hogendoorn till Europaportalen.


Uppdaterad 10-08-29, 10:35
Ett danskt fartyg har stoppat en attack från somaliska pirater.

Det var ett Panama-flaggat fartyg som anropade om hjälp efter att ha blivit attackerat av somaliska pirater. Danska Esbern Snare och det amerikanska krigsfartyget Winston Churchill svarade snabbt på anropet och danskarna skickade upp sin helikopter. Kort därpå inkom också nödrop från ytterligare ett skepp i området.

När Esbern Snares helikopter dök upp valde piraterna att fly in mot Somalias kust. Helikoptern jagade efter och fick avfyra varningsskott för att få piraterna att stanna och kapitulera. Strax därpå anlände danskarnas bordningstrupp som kunde gripa gärningsmännen. På piratbåten hittades ammunition och knivar.

De gripna fråntogs all utrustning som kunde användas för sjöröveri och släpptes sedan på fri fot.


Med andra ord är det så svårt att fälla pirater att man hellre väljer att släppa dom. De kenyanska domstolarna har fortfarande inte offentliggjort några domar mot tillfångatagna pirater.

Uppdaterad 10-08-29, 20:36
Det danska fartyget Esbern Snare fortsätter att ingripa mot pirater. Få se om dessa pirater grips, eller om man nöjer sig med att ha stoppat eventuella anfall mot civila fartyg och låter dem gå.

79 kommentarer:

 1. Detta med Försvarsmaktens helikoptrar är pinsamt och beklämmande! Det är sedan konstigt att inget ansvar på någon nivå har utkrävts. Allting bara "tuggar" på. Sedan kan man fråga sig om nu det bara finns knappt en handfull helikoptrar som flyger.... Hur många ur personalen lyfter då flygtillägg??

  SvaraRadera
 2. "Den militära personal som deltar i insatsen kan gripa, anhålla och överföra personer som misstänks för eller som har begått handlingar kan åtalas, vilket bör ske genom en EU-medlemsstat eller av Kenya som undertecknat av sjöröveri. De kan beslagta piraternas fartyg eller utrustning som kan misstänkas användas vid piratverksamhet. De misstänkta ett avtal med EU den 6 mars 2009 som ger de kenyanska myndigheterna rätt att åtala," läser vi pà FMs hemsida. Sà hur mànga pirater har den svenska militära personalen haffat/àtalat hittills? 0?

  SvaraRadera
 3. En mening trillade bort: De misstänkta kan åtalas, vilket bör ske genom en EU-medlemsstat eller Kenya enligt ...

  SvaraRadera
 4. "Tillbaka till andra världskriget med andra ord med konvojer och beväpnad merchant marine."

  Handelsfartygen har i åratal gått på tidtabell i ost-västlig riktning utanför Jemens kust. Uppgiften att följa handelsfartygen genom de mest farliga områdena är perfekt för ett gammalt minfartyg utan hkp. Att låta fregatter och jagare sköta det viktiga men relativt okvalificerade jobbet vore "överassymetriskt".

  Konvojtjänst är en väldigt bunden form. det som är aktuellt här är en lösare form, där örlogsfartyget följer en grupp fartyg, som manövrerar under eget ansvar. Detta är mer fråga om Accompanienment, dvs örlogsfartyget "slår följe".

  Kanske är det inte tillräckligt fint för svenska försvarsmakten?

  SvaraRadera
 5. @Anders B: Våra enheter har i varje fall arresterat sju pirater som jag känner till. De andra länderna ytterligare en handfull.

  Jag har ännu inte sett något utslag från de kenyanska domstolarna, vilket innebär att det just nu finns en kenyansk motsvarighet till Guantanamo.

  SvaraRadera
 6. @CI: Sju pirater arresterade av svenska sjösoldater ... och när skall de àtalas i Sverige? Vilken tingsrätt? Och var sitter det arresterade?
  Noterar ocksà (FMs hemsida) att svenska sjösoldater arbetar pà M/V Petra 1 - ett handelsfartyg under Sierra Leone-flagg. Sverige har tydligen avtal med Sierra Leone om att kunna sätta ombord svenska soldater pà deras handelsfartyg. Verkar vara rena skämtet.

  SvaraRadera
 7. @Anders B: Som jag skrev ovan så sitter de arresterade i Kenya och kommer att dömas av kenyansk domstol enligt avtal med EU. Det är knappast ett skämt, men kan bli en intressant studie i tolkning av internationell lag.

  SvaraRadera
 8. Rätt lustigt ändå att försvaret inte har tillräckligt med pengar till helikoptrar för att patrullera utanför Somalia samtidigt som
  politiker och "journalister" anser att landet har råd med nära 100 000 somalier här på hemmaplan...

  http://alturl.com/2t9qr

  SvaraRadera
 9. CI, flygetyg är ju som bekant primadonnor. De håller ihop och gör sitt när de får sina föreställningar inför publik. När den grå vardagaen kommer tillbaka så chanserar dom och blir blekfeta tanter med diverse krämpor och problem.

  Sätt upp en föreställning till och du får se på perfekt makeade damer med hög svansföring igen.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 10. @CI: Sà svenska sjösoldater pà HMS Carlskrona har anhàllit 7 pirater (?) (när?) och sedan överlämnat dessa till Kenya för vidare behandling. Det verkar ju rena skämtet. En skepparhistoria? FMs hemsida har inga detaljer om detta. Kanske piraterna var ute och fiskade? Och Kenya?? Mombasa! Ett förfärligt ställe utan lag och ordning. Skall Sverige förvisa skeppsbrutna dit? Varför inte ta dem till Sverige?

  SvaraRadera
 11. Läser på FMs hemsida att ”På HMS Carlskrona i Adenviken finns en mångfacetterad besättning från Marinens samliga förband. Med ombord finns en militär styrka, Embarked Military Force- EMF, från Amfibieregementet. Återigen är det Bevakningsbåts-kompaniet i Göteborg som satt upp och tränat gruppen.
  – Deltagarna i gruppen trivs mycket bra ihop, vi kompletterar varandra väl och alla har funnit sina roller. Under de perioder vi patrullerar Adenviken genomför vi i stort sett dagligen visitationer av båtar som ofta visar sig vara människo- eller drivmedelssmugglare mellan Somalia och Jemen, säger Carl Lundström, löjtnant och chef för EMF-styrkan.
  Fram till den 13 juni är 16 fartyg kapade och 350 besättningsmän är tagna som gisslan i väntan på förhandlingar och lösensummor. 2010 har varit mer piratintensivt än 2009 och vore det inte för EU Navfors framgång att störa och slå ut piratattackgrupper skulle antalet kapade fartyg vara väsentligt högre.”
  Inte ett ord om 7 tillfångatagna pirater. Och är det en framgång att 16 fartyg kapats och 350 personer tagits gisslan mitt framför HMS Ckarskrona? Det hela verkar rena fiaskot!

  SvaraRadera
 12. Varför har vi ett Svenskt bidrag i Adenviken?
  Jo, sannolikt för att Marinen skall få en insats! Det är det som räknas nämligen. Att Marinen också får göra något, och således synas.

  Från politikernas håll kan man stoltsera med att vi har en insats mot pirater och att man gör stor skillnad!

  Problemet är att man i den här instasen uteslutande angriper problemet. Orsaken gör man inte ett endaste dugg åt. Det innebär att så fort fartyget lämnar området så agerar piraterna med full kraft igen.

  Allting är ett spel för gallerierna, där Sverige visar flagg, med en så minimal risktagning som möjligt.

  De Svenskar som är, och har varit i Adenviken gör såklart ett jättebra jobb. Inget snack om saken. Men frågan är HUR mycket pang för pengarna man verkligen får?

  Under den första inatsen med korvetter så förhindrade man ett enda faktiskt piratangrepp.

  Området är så stort så att man ofta inte hinner dit om man nu inte har helikopter.

  Frågan är om det är värt att vi lägger pengar och kraft (personal) på den här insatsen? Det finns säkert andra insatser där man gör mer nytta per man/dag/penningsumma. D.v.s. gör större skillnad.

  SvaraRadera
 13. @Anders B: Vem har sagt något om att det var Carlskrona som fångade pirater?

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2865084

  Tyvärr så kan insatsen inte stoppa alla kapningar.

  http://allafrica.com/stories/201007271201.html

  SvaraRadera
 14. @CI: Tydligen lyckades korvetten Malmö arrestera 7 pirater som sedan överlämnats till kenyanska myndigheter i Mombasa. FMs hemsida har inga detaljer om det längre. Kanske det var vanliga skeppsbrutna?
  När ryska flottan arresterar pirater till sjöss tas de till Ryssland för lagföring. Svenska flottan borde göra samma och inte dumpa dem i afrikansk bananrepublik.

  SvaraRadera
 15. @Anders Björkman:

  Det känns inte riktigt som du vet vad du talar om. För det första så har du inte koll när du kallar dem "vanliga skeppsbrutna".
  När du sedan använder begrepp som att flottan bara "Dumpade dom i en afrikansk bananrepublik så blir man nästan lite smått irriterad.

  Föreslår att du läser här nedan hur det egentligen gick till!

  --------------------------------------------

  Ett fraktfartyg i Adenviken skickade nödanrop till omkringliggande fartyg och uppgav att fartyget var angripet av piratbåtar, och att de var beskjutna.

  HMS Malmö befann sig i närheten och fick order om att ingripa.

  Båda piratbåtarna försökte fly och HMS Malmö tog upp jakten efter en av dessa. Man uppfattade att föremål kastades överbord från piratbåten, sannolikt vapen.

  Efter cirka 20 minuters efterföljande gav de misstänkta piraterna upp. Skyddsstyrkan från HMS Malmö bordade skiffen.

  De sju misstänkta piraterna belades med handfängsel och togs ombord på korvetten medan skyddsstyrkan undersökte och dokumenterade båtens utrustning. Man gjorde då ett antal beslag och säkrade bevismaterial för att användas i en eventuell rättslig prövning.

  Man avvaktade sedan order från EUNAVFOR:s högsta ledning om hur de misstänkta piraterna skulle hanteras.
  EU har avtal med Kenya om utlämning av misstänkta pirater för rättslig prövning, vilket det sedemera också gick till.

  SvaraRadera
 16. "Men frågan är när, var och hur vi sätter in marktrupper i Somalia för att lösa roten till det onda?"

  Jag kan svära på att jag sett en film på detta ämne. :)

  SvaraRadera
 17. @Per A: Den chock som fick USA att dra ur sina trupper ur Somalia efter "Black Hawk Down" episoden har man nog kommit över efter år av strider (och förluster) i Irak och Afghanistan.

  SvaraRadera
 18. @Haddock: OK, 'piraterna' hade inte ens kapat ett fartyg utan uppbringades pà internationellt vatten av HMS Malmö. Deras lilla fiskebàt prejades, etc. Var finns allt detta dokumenterat? Och vilken domstol i Kenya skall bedöma fallet.
  Ett av mina fartyg blev för mànga àr sedan prejat och bordat av en amerikansk jagare i Aqabaviken! Vi stoppade förstàs och jagaren sände över en liten barkass med en nervös löjtnant + 5 beväpnade marines som vi släppte ombord. De trodde att vi smugglade nàgot (när vi enbart var pà inrikes resa Nuweiba/Suez). Mycket otrevligt med massa beväpnade figurer ombord. Men med orientalisk charm blev vi av med dem.

  SvaraRadera
 19. @Anders Björkman:

  Ok, då tolkar jag det som om du anser att det varit bättre att låta piraterna borda och kapa fartyget? Just detta ser vi ju resultatet av på en hel mängd kapade fartyg i området, där man inte nu vågar ingripa pga risken för att besättningen kommer till skada.

  Allt detta finns såklart dokumenterat hos Försvarsmakten och är överlämnat till domstolen i Kenya.

  Vid rättegången i Kenya fanns dessutom flera Svenskar på plats. D.v.s. de som var med vid ingripandet på plats. Så din konspirationsteori om oegentligheter eller vad du nu är ute efter, luktar bara väldigt illa.

  SvaraRadera
 20. @Haddock: HMS Malmös beskrivning av kaparna verkar lögnaktig! Kapning gàr snabbt utan skottlossning, dvs kaparna àker upp vid sidan av handelsfartyget, kastar upp änterkrokar och pà mindre än en minut är 8-10 beväpnade pirater ombord. Besättningen kan knappast hindra det, etc, etc. Aktivt motstànd rekommenderas ej.
  Det hela har diskuterats i FNs International Maritime Organization, bl.a. under svenskt ordförandeskap - sjösäkerhetsdirektör Johan Franson (känd Estoniamörkläggare). Franson föreslog pà Sveriges vägnar att handelsfartyg inkl. tankfartyg skulle förses med elektriska stängsel runt om att förhindra kapning. Sà roligt har vi sällan haft pà IMO. Franson blev utskrattad (som den fàne han är, dvs vet inget om sjösäkerhet). Efter konferensen fick dock Franson medalj fràn US Coast Guard (Homeland Security). Du verkar alltsà vara felinformerad! Gängse praxis är alltsà att làta kaparna komma ombord. Redarna är faktiskt försäkrade mot kapningsrisken (även om det kostar). Allternativet är att undvika riskomràdet. Att sända svensk marinen till Adenviken är helt kontraproduktivt!

  SvaraRadera
 21. Hela kapar/piratproblemet är nog egentligen en hoax av CIA:s skyskrapebombmakare, eller hur Anders Björkman, expert?

  SvaraRadera
 22. @Anonym: Precis! Myndigheter hittar pà vad som helst! Estonia sjunker efter kapsejsning, pga att luften pyser ur skrovet, skyskrapor gàr sönder uppifràn och ner, när nàgot gàr sönder högst upp i skrapan, och pirater till sjöss jagas bäst med helikopter (eftersom elstängsel pà fartygen - svensk universallösning - inte fungerar).

  SvaraRadera
 23. Ska man skratta eller gråta? Inte undra på att det är slut på aluminiumfolie i min lokala ICA-butik.

  SvaraRadera
 24. Läste igenom de sidorna som finns publicerade på hans länk...
  Kanske man kunde tagit dem på allvar tills man insåg hur puckat han kommenterar Malmö:s insats i våras...

  om detta nu var en helt VANLIG skiff varför stanbnade den inte när man sköt varningsskott framför med 12,7:a och 57 mm :-)
  Sedan vill jag minnas att man fann änterhakar och annat som inte är vanliga fiskemetfoder i området...

  SvaraRadera
 25. Anders Björkman, "expert". Jag var ironisk.
  Det är snarare så att självutnämnda experter hittar på vad som helst.

  /Anonym 14 aug 21:39

  SvaraRadera
 26. @ Anders Björkman, så kallad EXPERT...

  Du är bara pinsam med alla dina konspirationsteorier och så kallade expertutlåtanden!

  SvaraRadera
 27. @Haddock: Konspirationsteorier? Inte kan en seriös sjösäkerhetsexpert som jag syssla med sàdant? Men det kan vi diskutera pà annat hàll. Här gäller det piratjakt där seriösa redare/organisationer faktiskt rekommenderar icke-vàld, etc, etc. Jag undrar vad det är för sierraleonisk redare som Sverige lànar 3 soldater till pà M/V Petra 1. Vad skall dessa soldater göra om 10 beväpnade pirater kommer ombord? Skjuta? Det hela verkar typiskt svenskt = okunnigt vansinne à la Tolgfors!

  SvaraRadera
 28. @Anonym i Örkeljunga med synpunkter pà HMS Malmö: Tack för att du besöker min hemsida. Fiskare kanske drabbas av panik om man börjar skjuta pà dem med 12.7a och 57 mm? Själv stannar vi och bjuder pà the innan skottlossning börjar!! Fast den dumma amerikanska löjtnanten vàgade inte dricka vàrt goda the! Allt händer ju till sjöss. Har du varit där eller är det Helsingborg/Helsingör-färjan som gäller?

  SvaraRadera
 29. @Anders Björkman
  Nej, inte seriösa sjösäkerhetsexperter.

  Även i ditt töcken borde du inse att det är skillnad på det motstånd civila sjömän och amfibiesoldater kan och bör bjuda pirater.

  SvaraRadera
 30. @Forsno: nàgra namn pà seriösa sjösäkerhetsexperter?
  Pirateri har diskuterts sedan 20 àr i seriösa kretsar och konsensus är icke-vàld. Finns ingen anledning att skjuta och slàss ombord pà handelsfartyg. Det kan de roa sig med pà örlogsfartyg (de har ju inte annat för sig).

  SvaraRadera
 31. @Anders Björkman
  Dina påståenden är, som vanligt, inte helt med sanningen överensstämmande.

  Icke-dödliga metoder som taggtråd och vattenslangar är direkt vanliga. Obeväpnade civila varken kan eller bör dock inte ge sig in eldstrider.

  Men nu var det inte fråga om det utan om vad en svensk amfibiestryka ombord skulle kunna göra mot ett piratangrepp. Svaret är självklart för alla utom för dig: avskräcka eller slå tillbaka anfallet.

  SvaraRadera
 32. @Forsno: vilka är dina sjösäkerhetsexperter? Taggtràd och vattenslangar!! LOL! Värre än Franson! Och Petra 1? Sierra Leone flagg! + 3 mans svensk amfibiestyrka. Skall de skjuta pà piraterna?

  SvaraRadera
 33. @Anders Björkman

  Finns du på riktigt eller?

  Gör du det så måste du vara riktigt insnöad!
  Mer verklighetsfrånvarande inställning och sjuka synpunkter är nog svårt att finna!

  Åk du ner till Adenviken och ordna ett thé-party för dina piratkompisar så blir det säkert bra!

  SvaraRadera
 34. @Anders Björkman
  Frågan om namn på sjösäkerhetsexperter är helt irrelevant. Du har hursomhelst diskvalificerat dig från att räkas som seriös hur många gånger som helst.

  Ja, taggtråd på relingen är väldigt vanlig i området kring Somalia. Om du vore ens hälften av den expert du inbillar dig att du är så skulle det inte vara någon nyhet för dig.

  Om du vill ha bildbevis så tittar på det här klippet.

  http://www.youtube.com/watch?v=IcqZKBJMNhI

  Ungefär 1:35 passerar den nederländska bordningsstyrkan taggtråd på relingen på väg till bryggan.

  Var har du fått idén om att VPD är på tre man ifrån? De ska självklart, om det visar sig nödvändigt, nedkämpa piraterna.

  SvaraRadera
 35. @Anders Björkman:
  Har du provat att via en änterstege via en slät skrovsida tagit dig igenom taggtråd?
  Har du provat att klättra upp för en änterstege santidigt som du haft en högtrycksstråle med vatten rätt i huvudet?
  Skulle du ta risken att ens försöka äntra ett fartyg där det finns beväpnad personal ombord?

  Nej, jag tänkte väl det...

  Sluta upp med din tramsiga och fullständigt orealistiska argumentation nu, du gör dig själv en björntjänst.

  SvaraRadera
 36. @ CI,Forsno m.fl.

  De första rättegångarna i Kenya väntas bli klara under nästa vecka. De första domarna ska offentliggöras den 27/8.
  Det finns nio olika grupper med totalt 75 personer häktade i Kenya. Rättegångarna hålls i Shimo La Tewa fängelset strax utanför Mombasa.
  Bland de anklagade finns de sju som HMS Malmö tog hand om den 26/5 2009.
  De uppbringades efter att ha försökt stoppa det grekiska fartyget M/V Antonis med eldgivning av handeldvapen och rpg.
  Allt detta finns beskrivet på FM;s hemsida. Letar man i nyhetsarkivet så finns både texter och bilder. Filmer från bl.a. den svenska eldgivningen finns även på andra ställen på nätet. Youtube,SVT m.fl. På Eu;s consiliumsida finns också info om insatsen.
  Fakta,info och protokoll från den första rättegången i Somalia kan man hitta på EUNAVFOR;s sida.

  Vid denna rättegång fanns även besättningsmän från HMS Malmö och jurister från Sveriges försvarsmakts högkvarter med. Det bör alltså även finnas dokument att få ut även där!

  Bristerna i detta fallet verkar inte vara att det saknas information. Verkar mer vara någon slags "folielaminerad mössa".

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 37. Hm, ett ganska stort tankfartyg är 250 meter làngt och säg 40 meter brett = rätt mycket taggtràd pà 600 meter relling. LOL! Och blàser det litet och vàgorna slàr upp pà däck kan ju den arma besättningen fastna i tràden och göra sig illa. Och piraterna kommer snabbt igenom sàdan smörja ändà. Nej, ni vet inget om safety at sea och knappast heller nàgot om security at sea eftersom ni tyvärr enbart tror att skjutvapen är enda lösningen (och att därför soldater màste vara pà plats). Fördelen med helt obeväpnade handelsfartyg/besättningar överträffar allt. Den enklaste lösningen finns ju iland.

  SvaraRadera
 38. @Anders Björkman
  Så nu är inte bara skyskrapor osårbara, nu är det även på något sätt orimligt med 600 meter taggtråd?

  Hur rationaliserar du bort det faktum att det är vanligt förekommande i verkligheten - du vet där vi andra lever och verkar.

  Nej, lösningen i land är möjligen långsiktig men varken, enkel, billig eller oblodig.

  SvaraRadera
 39. @Teaterdirektören: Bra information som vanligt. Det ska bli mycket intressant att se vad domstolen kommer fram till.

  SvaraRadera
 40. Det är tydligt att Anders Björkman fortsätter förneka verkligheten. Om nu någon annan tror att concertina är lätt att forcera så rekommenderar jag att inte hantera den typen av taggtråd utan där för avsedda handskar. Man fastnar lätt i den och kan skada sig ordentligt på den.
  Typen av taggtråd finns på varenda postering i världen i stort sett. 600 meter är i sammanhanget en liten mängd.

  Att besättningen kan fastna i concertinan är garanterat en risk som varje redare tar framför risken att den fastnar i händerna på kapare.
  Den tiden då allt löstes med te är förbi. Behov av skydd finnes, därför satsas det på det.

  SvaraRadera
 41. Annonum "örkelljunga"15 augusti 2010 kl. 22:28

  Man skall inte alltid lita på IP nummer Herr Anders Björkman Det borde väl en konspirationsteoretiker som du veta...
  Nej jag sitter inte i Örkelljunga men vet i sjutton va det har med det hela att göra..

  Vi kan bara konstatera att du har ingen aning om vad detta handlar om...
  Sedan tror jag att en enhet som funderar på att kapa ett fartyg tänker både en och två ggr när de har prickskyttar ombord.
  Det är bara en fråga om showof force...

  SvaraRadera
 42. @CI : Oj, oj så många okunniga stridisar som har synpunkter på pirater. Hoppas inte samma personer arbetar med skyddet av den svenska utposten i Masar-e Sherif i Afghanistan. Om jag fattar rätt har man där numera ingen kontroll över land och byar i omgivningen, dvs man vet ej om motståndsrörelsen koncentrerar sina styrkor där. Och motståndsrörelsen är mobil med pick-ups och motorcyklar. Jag kan tänka mig att den planerar ett dråpslag mot den svagaste utländska deltagaren i ISAF, t.ex. Sverige eller Ungern. Och det verkar förhållandevis lätt eftersom läget för utposten är rätt isolerat. Jag undrar vad Sverige och dess politiker tänker göra om den svenska basen anfalls och utplånas, dvs alla 500 där faller på ärans fält. Kanske det kommer att hända redan i höst?

  SvaraRadera
 43. @Anders Björkman

  Du borde få pris för din ihärdighet att reta upp debattörerna på den här bloggen (och grannbloggarna). Jag tror inte för fem öre att du gör det här annat än på pin kiv. Du lyckas gång på gång att få de andra att se rött, vilket förvisso är roligt, men tyvärr förstör det en intressant diskussion.
  Så, nog med mitt logiska tänkande avseende dina avsikter.

  Del två, jag utgår från att du verkligen är sjösäkerhetsexpert.
  Hur i hela helvetet kan du ha så dålig koll på vad som händer i Adenviken med omnejd? Seglar dina pirater fortfarande runt i Karibien på skonare?

  Tror du att ett ingripande från EUNAVFOR, eller någon av de andra styrkorna i området inte dokumenteras med alla tillgängliga medel? Om inget intresse av att dokumentera en insats fanns så skulle vi inte hitta filmer på nätet liknande HMS Malmös varningsskott. Vidare skulle vi antagligen inte hitta några piratmisstänkta i fängsligt förvar i Kenya, det smidigaste vore ju att sänka alla misstänkta småbåtar med "lokalbefolkning" i... Det är ju den bilden du målar upp av sjöstyrkorna där nere? Eller är jag helt slut i huvudet av för mycket arbete med nålpistol och målarfärg under mina år till sjöss?

  Slutligen en kommentar om vatten mot pirater.

  Sist jag åkte genom Malackasundet (mars 2005) så hade vi, liksom övriga fartyg i området belysta skrovsidor och kölvatten samt vattenslangar klara att användas mot eventuella pirater. Vi patrullerade även däck, parvis, för att visa att vi var på alerten. Vi hade flera påhälsningar av små snabbgående fartyg den natten, men de höll sig alltid utanför strålkastarljuset, och gav sig av när de såg att vi patrullerade däcket. Visst, ickevåld i all ära, men kommer piraterna väl ombord så sitter man i skiten. Du kan inte bygga ett fartyg som en bunker, förr eller senare (oftast förr) så tar sig piraterna inombords. Det är bättre att mota Olle i grind (eller spola bort honom med vattenkanon)!

  Sjöman Svensson

  SvaraRadera
 44. @Anders Björkman

  Som vanligt har du ingen koll på fakta.

  1. Det finns inga 500 personer på den svenska förläggningen i MeS.
  2. "Utposten" är knappast isolerad. Den ligger i en stad med mindre än tio minuters färd till andra militära förband.
  3. _Om_ motståndaren skulle vara korkad nog att anfalla den svenska förläggningen så finns det eldkraft nog både på marken och i luften för att blåsa bort honom.

  Så nej, du fattar inte rätt. Vilket du bevisar gång efter annan i dina inlägg...

  SvaraRadera
 45. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 46. @Anders Björkman
  Försöker förstå vad du är/vill uppnå?

  Är du bara en obstinat tonåring som övertänder på sockerdricka eller har du nån politisk agenda som jag inte lyckas förstå i dina ologiska påhopp som mer tycks drivas av självupptagenhet än att föra bloggens sakinnehåll framåt?

  SvaraRadera
 47. För att rädda kommentarsfunktionen på den här bloggen rekommenderar jag CI att inte publicera Anders Björkmans dumheter, inte för att han oftast är emot andra debattörer utan för kombinationen av dumhet, okunskap och ohyfs.

  SvaraRadera
 48. @uppgiven: Svenska basen i MeS har inte längre nàgon kontroll av omlandet. De vàgar ej besöka byar 2-3 km fràn MeS. Och när man är ute och patrullerar är det i pansarfordon som man knappt vàgar lämna. Läget har alltsà förändrats drastiskt sedan, säg 2005! Men har försvaret av basen ändrats? Eftersom Sverige faktiskt är i krig i MeS, borde inte FM rättare heta Krigsmakten?

  SvaraRadera
 49. @Anonym 21.58: Tyvärr så kan jag inte blockera enskilda kommentatorer. Bloggers kommentatorfunktion är en smula grov, antingen tillåter jag alla, eller så får jag göra som Wiseman och många andra och aktivt välja att godkänna varje kommentar. Det senare har jag tyvärr inte tid att göra (p.g.a. arbete).

  Anders B har dock ett antal gånger "censurerats" av mig så det ni ser är tyvärr enbart de mindre grodorna...

  SvaraRadera
 50. @ Anders Björkman
  Följ med i utvecklingen, läs på och kom in i matchen.

  Svensk trupp är i området kallat West of MES dygnet runt alla dagar i veckan, det område som tidigare har undvikits. Det finns inga områden som svensk personal undviker numera.
  Fotpatrullering sker varje dag. Det kan du läsa på www.forsvarsmakten.se och på http://fs19.se

  Markoperativ kontroll kan inte ISAF sägas ha och det är heller inget som ISAF eftersträvar.

  Avseende skydd av ISAF installationer så överses beredskap och skyddsnivåer kontinuerligt.
  Camp Northern Lights är en multinationell FOB och inte en "svensk bas". Där huserar svenskar, finnar och amerikaner och ibland andra nationer. Det är inte bara militär personal utan även civila.

  Läget jämfört med 2005 är sämre på vissa håll (geografiskt och aktivitetsmässigt) och bättre på andra håll (geografiskt och aktivitetsmässigt).

  On topic konstaterar jag nöjd att Flottan gjort en bra insats i Adenviken och jag hoppas att det blir mer av den varan. Kanske kan KS omformas till insats i Somalia?

  SvaraRadera
 51. @Cynisk: Enligt Robert Gates (och Obama) skall alla USA styrkor vara ute ur Afghanistan juli 2011 (Petraeus gillar det inte men han màste väl lyda order?) och dà kan ju Sverige inte vara kvar längre. Kanske motstàndsrörelsen avvaktar. Den har ju redan markoperativ kontroll, sà att säga. Varför slösa krut när man redan vunnit?

  SvaraRadera
 52. Robert Gates kommer bedömt inte ha sista ordet i detta.
  Förståsigpåare anser att Petraeus senaste utspel är samordnat med Obama och att slutresultatet blir att The Surge Afghanistan upphör vid halvårsskiftet 2011 men att ISAF fortsätter.
  Det finns flera lägen mellan Allt och Inget.
  Men Ja, delar motståndsrörelserna (plural!) avvaktar eftersom oförsiktiga politiker spelar dem i händerna genom att sätta tänkta slutdatum.
  Det är som att polisen i media skulle skriva när de inte längre kommer att bevaka vägsträckor eller att Tullen säger att från och med 24/12 kommer vi att dra in all bemanning på tullkontoren. Varsågoda.

  Jag hoppas att EU:s ledare är smartare än så och inte försöker sig på att kommunicera ut ett slutdatum för Atalanta.

  Kul att du hittade en ny debattvinkel i denna kommentarstråd. Det tolkar jag som att du faktiskt fått slut på sakliga motargument för de tidigare vinklarna. Dock så vek du av off topic.

  SvaraRadera
 53. @Anders Björkman
  Robert Gates har aldrig sagt att USA kommer att vara ute ur Afghanistan i juli nästa år. Han har tvärtom med en dåres envishet sagt att då börjar en överlämningsprocess styrd av den faktiska situationen på marken.

  Obama har heller aldrig sagt något liknande.

  SvaraRadera
 54. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 55. Nog är läsningen intressant alltid, och förvånansvärt välstavad för att vara signerad hr Björkman.

  Sjöman Svensson

  SvaraRadera
 56. Det har i närtid aldrig varit fråga om annat än att USA inleder tillbakadragandet 2011 och samtidigt börjar överlämna ansvaret för säkerheten till afghanska myndigheter. Om "Huffington Post" anser motsatsen är svårt att finna. Att tillbakadragandet inleds 2011 återfinns dock, även hos större nyhetsrapporter som CNN, BBC, m fl.

  SvaraRadera
 57. @Anders Björkman
  Visst finns det massor av ställen där man kan läsa intervjuer med Robert Gates och inte i någon av dem står det att han anser eller avser att USA skulle vara ute ur Afghanistan i juli 2011.

  Inte en enda.

  Som vanligt så har du misslyckats med att läsa vad som faktiskt står.

  SvaraRadera
 58. Den enda frågetecknet som jag ser det just nu är att Petraeus precis som sin föregångare McChrystal skulle vilja slopa ett fixt startdatum för minskning på insatsen och i stället fokusera på att nå ett visst mål. Det håller inta alla i Obamas ledning med om, som nog gärna vill se resultat innan valet 2012.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/narvaron-i-afghanistan-splittrar-usa_5140055.svd

  Petraeus vill försöka sig på taktiken att få över delar av motståndsrörelsen på sin sida på samma sätt som han utnyttjat i Irak. I Irak var det många som oroade sig över att man beväpnade tidigare motståndsmän, men faktum är att det ännu inte har blivit något kraftigt tillbakaslag på denna taktik. Den bygger dock på att det ska finnas en hyffsat accepterad regim, samt att det ska finnas etniska motsättningar som det går att utnyttja.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/petraeus-sondra-och-forsonas_5139125.svd

  http://www.mcclatchydc.com/2008/08/21/49789/petraeus-iraq-slows-hiring-of.html

  SvaraRadera
 59. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 60. @Anders Björkman
  Att påbörja en neddragning är inte det samma som att vara helt ute ur landet.

  Nej, jag lever inte i en koja i skogen. Jag kan dessutom läsa och förstå det som skrivs. Det är egenskaper som stora delar av världens befolkning faktiskt saknar, exempelvis en hiskligt stor andel av Afghanistans och Pakistans befolkning och en hel bunt av självutnämnda experter på internet.

  SvaraRadera
 61. @Cynisk: Enligt Le Figaro igàr var det tillbakadragande juli 2011. Kanske bara Le Figaro fràgade Gates vad han tyckte om Petraeus uttalande? Sedan skall Gates avgà sà att Obama kan utse ny krigsminister (om han kan finna nàgon?)
  I dagens utgàva av Frankrikes absolut lönsammaste tidning läser jag sid 3 längst ner t h. att Petraeus har stora problem i Kabul. Källa är fransk militär i Petraeus stab som rapporterar till HQ i Paris som rapporterar till media som hàller oss citoyens informerade i demokratisk ordning:
  1. Petraeus är orolig för det faktum att motstàndssidan känner till NATOs alla offensiver och deras detaljer innan de äger rum (och planerar följdaktigt)! Var är läckan? ANA? ANA informeras mycket sent om dessa offensiver. Det verkar som McChrystals gamla organisation läcker som ett sàll.
  2. ANAs 134000 man saknar erfarna officerare, majoriteten soldater kan varken läsa eller skriva (eller skjuta?) och är tämligen korrupt. Och därmed värdelös. Samma som franska general Desportes sa i Le Monde (2/7/10).
  Informerar inte svenska media om detta? I Frankrike är slutsatsen att insatsen misslyckats totalt, kriget är förlorat och ... det skall bli intressant att se hur USA tar sig ut ur Afghanistan. Sverige borde planera därefter. Bara skränfockar och gaphalsar tror väl pà nàgon form av framgàng i Afghanistan?

  SvaraRadera
 62. @Anders B: Hyffs och ton tack. Jag har fått en hel del kritik på att jag inte tar bort dina inlägg helt och hållet. Jag tycker dock att du har en del intressanta kommentarer från din läsning av fransk och tysk press, som jag gärna tar del av. Men dina inlägg lider av tre saker:

  - Total ignorans av motargumenten.

  - Föraktfulla kommentarer om de som har andra åsikter.

  - Återkommande kopplingar till dina konspirationsteorier (9/11 och Estoniadiskussioner hör inte hemma i detta forum).

  Med andra ord, skärpning!

  SvaraRadera
 63. Den som vill få en aning om vad USA faktiskt planerar göra nästa sommar och dessutom kan läsa innantill kan göra det i en Petraeus-intervju i Wired.

  http://www.wired.com/dangerroom/2010/08/petraeus-afghan-strategy/

  SvaraRadera
 64. @ Anders Björkman.
  Uppgifterna i Le Figaro är säkert bra och rättvisande på många sätt men de är inte heltäckande och behöver tolkning.
  -Tillbakadragande är inte det samma som totalt urdragande.
  -Det ÄR problem i Afghanistan. Det är därför ISAF behövs. Om inte Petreaus hade problem i Kabul så vore han inte i Kabul.
  -ANSF är under uppbyggnad precis som övriga landet. ANSF liksom övriga GIRoA dras med korruptionsproblem och sekretessproblem. Därför krävs fortsatta satsningar som POMLT, OMLT och inom Governance.
  ANA är inte värdelöst alls men behöver stöd, resurser, utbildning och tid. Det de minst behöver är folk med bristande insikt som kastar skit på dem.
  -Svensk media är ganska till mycket dåliga att rapportera om annat än skvaller i "innevärlden". Lyckligtvis finns det andra källor att inhämta ifrån.

  Rapporteringen från Atalanta har varit knaper men vad jag kan utröna ifrån olika håll så har den svenska rapporteringen i huvudsak varit korrekt.

  SvaraRadera
 65. @CI: OK
  @Cynisk: Inleder man ett tillbakadragande (av alla sina trupper) är det bevis att man gett upp. Det är väl en klar signal till svenska KM. Holland har väl redan dragit tillbaka rubb och stubb? Det är väl inte fel? Kanada följer snart! Kan man inte vinna, är det det ju bäst att snabbt dra sig ur! Lätt att fatta. Varken Holland eller Kanada vill offra fler soldater i Afghanistan. Ett bra sätt att stödja dem.
  Fast när jag var sjöman i svenska flottan var det naturligtvis anfall är bästa försvar som gällde. När det gällde. Förluster? De var inte med i ekvationen.

  SvaraRadera
 66. Här finns en del att läsa om Petraeus utmaningar och Obamas vilja.

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/17/AR2010081705224.html?hpid=opinionsbox1

  Som vanligt har SWJ och LWJ mycket att delge...

  SvaraRadera
 67. "There's no significant Al Qaeda presence in Afghanistan today, so the original purpose has largely dissipated," Cronin told the Huffington Post.
  http://www.huffingtonpost.com/2010/08/18/a-plan-b-for-afghanistan_n_686292.html

  “Gen. Petraeus also made clear that for many of those years, U.S. forces and their allies did not have the resources they needed to fight al-Qaeda and its Taliban allies.”
  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/17/AR2010081705224.html?hpid=opinionsbox1
  Otroligt! Petraeus anger att USA under många år (dvs när GWB styrde) saknade resurser att bekämpa AQ (och Taliban) i Afghanistan, dvs var dömda att misslyckas. Goda nyheter – enligt expert Cronin finns AQ i stort sett ej längre i Afghanistan idag. Mission completed!

  SvaraRadera
 68. @ Anders Björkman
  Nej, en reduktion av truppmassa behöver inte innebära att man givit upp. ISAF har förstärkts under 2010 och den förstärkningen har hela tiden varit avsedd att vara tillfällig. En dynamik i styrkesammansättningen är helt naturlig.

  Det har sedan 2001 varit motsättningar mellan olika viljor när det gäller Afghanistan. Redan tidigt stod det tydligt att det var motsättningar internt USA, utöver motsättningarna mellan Europa och USA gällande hanteringen av Afghanistan.

  CIA har jagat AQ, men Afghanistan-problemet har hela tiden varit större än AQ. Nationsbyggandet, som inte fördes upp på agendan förrän väldigt sent, måste fortsätta om inte allt ska vara förgäves.

  Att Holland dragit sig ur är beklagligt och jag hoppas att Sverige har bättre uthållighet än så, för mänsklighetens skull.
  De senaste tio åren har inneburit stora framsteg för mänskligheten i Afghanistan med byggnationer av skolor, sjukhus, mm. En för stor reduktion av ISAF skulle innebära att allt är ogjort och att Afghanistan skickas tillbaka till tiden då Talibanerna förbjöd mänsklig hantering av kvinnor och barn. Utöver det skulle deras träningsinstitut för Jihadister förmodligen öppnas på nytt och världen skulle bli än mer osäker.

  CIA:s uppdrag att slå AQ är inte slutfört. De finns inte i någon större mängd i Afghanistan utan har omgrupperat i väntan på ny safe haven.
  Det internationella samfundets uppdrag är inte slutfört på långa vägar.

  SvaraRadera
 69. @Cynisk: Du borde kalla dig optimist. Petraeus kritiserar alla sina föregàngare + överordnade och klagar sedan pà läckor i sin stab och betydande brister hos ANA ... och du tror fortfarande pà framgàngar???? För mänskligheten i Afghanistan. Klart det aldrig blir färdigt, dvs ogjort. Frankrike har insett det sedan länge och bara avvaktar USAs tillbakadragande/nederlag. Frankrikes lilla insats kostar i princip ingenting eftersom trupperna redan finns ... och alla är proffs. Och nàgra förstärkningar har det aldrig varit tal om (trots pàstàenden om motsatsen i tràden). CIA kommer dock aldrig att ge upp. Se upp!! Frankrike avsätter 80% av sina resurser i det avseendet att hàlla koll pà CIA!! Man vill ju knappast ha CIA smygande i Paris :)-

  SvaraRadera
 70. Vart Cynisk vill med Afghanistan är det inte så stora problem att förstå. Dock har diskussionen pågått så länge att det är riktigt svårt att förstå vad Anders Björkman vill med Afghanistan.

  SvaraRadera
 71. @ Anders Björkman

  Jag håller med Petreaus i kritiken, det är mycket som är dåligt och mycket som kunde ha gjorts bättre tidigare. Är det en anledning att sluta? Nej, givetvis inte.

  Du måste se skillnaden mellan USA:s jakt på AQ och det internationella samfundets nationsbyggande.

  Och jo, Frankriken har ökat sin militära personal från 3000 till 3800 under 2010 och jo, de räknas som trupp även om det är inom ramen för OMLT.

  Att 80% av Frankrikes resurser avsätts för att hålla koll på CIA verkar rimligt. Det är nog bäst att de gör det för annars kollapsar väl Eifeltornet. *wink*

  SvaraRadera
 72. @Wiseman: Topic var väl Tolgfors besök i Adenviken där antalet kapningar ökat 100% trots svensk ledning av insatsen till sjöss att minska kapningarna, mha taggtråd runt farytg, hkps och insatsstyrkor pà Sierra Leoniflaggat lastfartyg, etc. Sierra Lione tillåter tydligen utländska soldater att komma ombord på sina fartyg och skjuta omkring sig. Tolgfors var mycket nöjd! Trodde att ökningen av kapningar annars hade varit 200%! Kapningarna leds ju från land, lätt att se pà Internet var fartyg finns, etc. Själva kaparna är bara arbetslösa fiskare som finns i överflöd i Somalien efter att europeiska/asiatiska fiskare tagit över. All ledning av kapningar sker från land. När ett fartyg kapats sker sedan alla förhandlingar från land och ... det är bara att betala till chefkaparen. Att jaga kapare till sjöss är totalt meningslöst. Lösningen finns iland. Samma i Afghanistan. Men där har man ju inte ens markkontroll. Man svävar i det blå.

  SvaraRadera
 73. Att lösningen i Afghanistan finns iland är det mest förnuftiga du fått ur dig på bra länge Anders.

  SvaraRadera
 74. Nu blev det ju en väldig massa om Afghanistan i Björkmans senaste kommentar, men fortfarande är det enda man vet om vad Björkman vill med Afghanistan att lösningen finns iland. Det går inte att argumentera mot.

  SvaraRadera
 75. Courtesy of Bob Couttie's excellent Maritime Accident Casebook we read the blog of Eugene Kontorovich who is an associate professor at Northwestern University Law School and a leading expert and author on maritime piracy. He views a recent decision by a US federal judge in Virginia as a bit of a disaster. In a long anticipated case the judge threw out the piracy charges against six captured Somalis accused of attacking a US Navy ship, the USS Ashland last spring off the coast of Africa. Judge Raymond Jackson ruled the piracy charges had to be dismissed because the group did not rob, board or take control of the USS Ashland but only attempted to do so. Not the best example for the contemplation of the courts of Keyna and the Seychelles who are on the front line of hearing such cases. You can read the blog here:-

  http://guests.blogactiv.eu/2010/08/20/disaster-in-the-courts-disaster-in-piracy-infested-waters/

  SvaraRadera
 76. ”De gripna fråntogs all utrustning som kunde användas för sjöröveri och släpptes sedan på fri fot.”

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/danskt-krigsfartyg-fangade-pirater_5210959.svd

  Som sagt! Det är inte olagligt att försöka kapa ett fartyg pà öppna havet. Danskarna har lärt sig.

  SvaraRadera
 77. @Anonym 10.24: Olagligt är det, men det är dock mycket svårt att bevisa. Därför gör danskarna det lätt för sig. Det hade varit intressant att se vad det svenska förbandet gjort i samma läge?

  Jag väntar med spänning på resultaten från de kenyanska domstolarna som Teaterdirektören nämde ovan, men har ännu inte sett något i pressen.

  http://www.bbc.co.uk/news/10401413

  SvaraRadera
 78. http://ia360703.us.archive.org/1/items/gov.uscourts.vaed.253001/gov.uscourts.vaed.253001.94.0.pdf

  SvaraRadera
 79. @Anpnym 12.10: Intressant. Med andra ord vet vi nu att så länge dom inte går ombord på ett fartyg och tar prylar så är somalierna enligt amerikansk lag inte pirater. Skurkar måhända. Ska bli intressant att se vilken paragraf somaliena fälls för.

  Å andra sidan så har man i USA tydligt gett varje medborgare rätten att försvara sitt hem, så varje fartyg kanske ska sätta upp en skylt på relingen med texten "Obehöriga äga ej inträde"?

  SvaraRadera