torsdag 19 augusti 2010

In i mörkret (uppdaterad)

USA lämnar nu Irak och alla jublar, men hur ser det egentligen ut bakom de officiella siffrorna? Hur ser minskningen ut i reella termer? Är det en vinst för Irak och omvärlden att trupperna drar sig ur? Är det ens en ekonomisk vinst för USA?

En sak är dock helt tydlig och det är att banan nu lämnas fri för de privata säkerhetsföretagen, som givetvis vädrar goda affärer eftersom säkerhetsläget i Irak fortfarande är mycket tufft. Privata aktörer är dyra i drift, men har visat sig vara mycket användbara i operationer som USA inte vill visa upp offentligt.

Grova uppskattningar från Congressional Budget Office säger att USA har betalat mellan 6 och 10 miljarder dollar för privata säkerhetsuppdrag i Irak under åren efter Saddam Husseins fall.

Säkerhetsbolagen har hittills varit mycket effektiva att dölja sina förehavande och resultat. Hur många privata skyddsvakter har dödats i Irak och Afghanistan? Det är det ingen som egentligen har någon exakt koll på. New York Times som följt de officiella siffrorna har kommit upp i 917 döda och 12.000 skadade redan 2007 i Irak (att jämföra med de militära trupperna som fram tills idag förlorat 4733 soldater). Då ska man nog räkna med att det finns dödsfall som inte redovisas. Detta gäller framför allt lokalanställda hos bolagen.

Nu när USA lämnar så innebär det större risker för de privata bolagen.

“The insurgents are going after the softest targets, and the contractors are softer targets than the military,” said Lawrence J. Korb, a former assistant secretary of defense for manpower during the Reagan administration. “The U.S. is being more aggressive over there, and these contractor deaths go right along with it.”

Men ökade risker innebär också ökade priser för att hyra in bolagen och därmed också chans till ökade vinster! Jag blir därför inte helt förvånad om det dyker upp nya aktörer. Då svenska bolag som Skanska och NCC har stora intressen i byggbranchen så innebär det möjligheter för svenska säkerhetsföretag. En och annan av de nya kontraktsanställda soldaterna komme nog att hoppa på erbjudandet att öka sin lön med ca 4 ggr (och då dessutom inte betala skatt).

Problemen med de privata säkerhetsföretagen är att dom inte spelar efter samma spelregler som omgivningen. Dom har inga FN-mandat eller ROE som ofta bakbinder händerna på militära förband. Dom lyckas ofta undvika att bli åtalade av lokala myndigheter när dom gör fel. Nu ska dock Irak enligt amerikanska bedömningar ha en "stabil" regim med möjlighet att åtala de som begår brott inom landets gränser. Att inte utlämna de som begått fel till de lokala domstolarna kommer att om det inträffar att direkt visa att omvärlden underkänner den nya regimen. Detta ger då automatiskt de som bekämpar regimen mer rätt i sin kamp.

Övergången från soldater till privata aktörer att vi inte längre kommer att få samma insyn i vad som händer i Irak. Samma sak kommer givetvis att hända i Afghanistan 2011 när USA börjar minska på sin närvaro. Våra civila hjälpinsatser kommer även fortsättningsvis att fortsätta att behöva skydd, d.v.s. SIDA m.fl. måste lägga upp en budget för skyddsvakter i stället för de soldater från ISAF som man hitills fått "gratis".

En för tidig minskning på de militära insatserna innebär alltså:

- Ökade kostnader för de civila insatserna. Om inte budgeten för t.ex. SIDA i samband med detta ökas, så innebär det minskad effekt på hjälpinsatserna.

- Ökad risk för att brott mot FN regelverk begås då insikt i bolagens verksamhet saknas. Detta innebär ökade slitningar mellan den lokala regimen, lokalinvånarna och motståndsgrupperna.

- Ökad risk för att den lokala regimen "körs över" och inte accepteras av säkerhetsbolagen. Detta ger mer legitimitet för motståndsgrupperna.

Men givetvis så ser det bra ut för Obama som nu har både uppfyllt sitt löfte till de amerikanska väljarna att dra sig ur Irak, samt får möjligheter att temporärt förstärka i Afghanistan.

Uppdaterad 10-08-21, 09:36
Xe/Blackwater är åter ute på djupt vatten. Nu går man med på att betala 42 miljoner dollar i böter för att ha brutit mot amerikanska exportregler.

Böterna som bolaget nu går med på att betala härrör från hundratals överträdelser, bland annat illegal vapenexport till Afghanistan och för att Blackwater utbildat taiwanesiska poliser i krypskytte, uppger tidningen som citerar både företags- och myndighetskällor med insyn i fallet.

Blackwater blev ökänt sedan dess säkerhetspersonal öppnade eld på ett torg i Bagdad i september 2007 och 17 civila dödades. Åtalet mot fem anställda lades dock ned, vilket har väckt upprörda känslor både i USA och Irak.

Fem Blackwater-chefer riskerar dock fortfarande att fällas för brott i samband med vapenaffärer. Två före detta anställda har dessutom åtalats för mord på två män som sköts ihjäl i Kabul i fjol.


Som Teaterdirektören skriver i mitt inlägg om Air Truck så imlar det av aktörer på den internationella marknaden som drar nytta av framför allt USA:s neddragningar på egna förmågor att föra krig. Många är givetvis helt legitima och erbjuder precis vad dom lovar, men det finns ett antal som utnyttjar det vacuum i lagar och regler som uppstår då flera länder är inblandade i krig och oroligheter. I praktiken så skiljer sig bolag som Xe/Blackwater inte nämnvärt från vapensmugglare som Victor But? Den enda skillnaden är att Xe/Blackwater har stöd från delar av den amerikanska försvarsmakten och Victor But är en konkurrent.

En intressant tanke är givetvis hur långt dessa trender har kommit i Sverige? Vi följer ju som bekant alltid de idéer och trender som föds i USA. Vi har sålt ut delar av underhåll till civila bolag. Saab sköter driften av SK60 åt Flygskolan på Malmen. Saab AT genomför underhåll på våra anläggningar i bl.a. Afghanistan. Civila säkerhetsbolag sköter skyddet åt våra ambassader. Detta är givetvis helt legitimt och ljusår från Xe/Blackwater, men vi måste inse att neddragningar på Försvarsmaktens förmågor innebär inte att behoven försvinner, det innebär bara att någon annan utför sysslorna. Bevisligen har även svenska vapen kommit på avvägar, även om jag tror (och hoppas på) att svenska bolag inte gjort detta medvetet.

Uppdaterad 10-08-21, 17:17
I NYT finns lite mer kött på benen avseende Blackwateråtalet.

For a time, the company’s founder, Erik Prince, had ambitions to turn Blackwater into an informal arm of the American foreign policy and national security apparatus, and proposed to the C.I.A. to create a “quick reaction force” that could handle paramilitary operations for the spy agency around the world. He had hopes that Blackwater’s military prowess could be an influential force in regional conflicts around the world.

Mr. Prince, a former Navy Seals member and the heir to an auto parts fortune, took an interest in Africa, particularly Sudan, and he is said to have wanted Blackwater to step in to help the rebels in southern Sudan, which is predominantly Christian and animist, fight the Sudanese government and the Muslim north, despite United States economic sanctions.
...
The company also shipped automatic weapons and other military equipment for use by its personnel in Iraq and Afghanistan in violation of export controls, and in some cases sought to hide its actions, according to the government. In one incident, Blackwater shipped weapons to Iraq hidden inside containers of dog food.
...
Investigators reportedly looked into whether some of the weapons that were shipped to Iraq were sold on the black market and ended up in the hands of a Kurdish rebel group, the Kurdistan Workers’ Party, or P.K.K., which Turkey considers a terrorist organization. Turkish officials reportedly complained to the United States about American weapons seized from the group.


Det är möjligt att jag är en smula misstänksam när privata bolag börjar ta sig in på det statliga monopolet att föra krig, men tyvärr så bevisar vissa bolag att det kan finnas ett visst fog för mina misstankar. Därför bör denna branch kontinuerligt granskas mycket noggrant.

11 kommentarer:

 1. Är vanligtvis en god ryggdunkare till CI, med detta inlägg fattar jag intet! Skall inledningsvis säga att jag har ca 14 månader hands-on erfarenhet från Irak, vart vill du komma? Gratis är gott? Direktiv 18 har upphört? Private Securtiy Companies=Mera våld, än statliga aktörer??? 100000 tyska bögar??? Har kostnaden för tandvård i Schweiz ökat?

  Mvh
  M

  SvaraRadera
 2. @ anonym: Vart fan vill du komma då?

  SvaraRadera
 3. @M: Egentligen vill jag inte säga mer än att bara för att USA lämnar så slutar inte stridandet. Jag misstänker dock att rubrikerna i tidningarna kommer att delvis försvinna (förutom i de lokala Bagdad nyhetsbladen).

  Mer våld tror jag inte att det nödvändigtvis kommer att bli, dock kommer de privata bolagen exponeras mer våldet än tidigare då dom inte har backupen från USA.

  Nu säger jag inte att alla säkerhetsbolag har tveksamma regelverk, men t.ex. Blackwater/Xe har varit ute på djupt vatten tidigare och sedan duckat kraftigt för att bli åtalad i Irak.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6368742.ab

  SvaraRadera
 4. Under 7 àr och 5 mànader har USA haft konstant cirka 130 000 soldater pà plats i Irak. 4 415 har stupat sedan mars 2003, >25 000 sàrats svàrt och antalet mentalt rubbade veteraner efter en sejour där ligger väl pà 2% (minst). Kostnad? $742 000 000 000 000 (sjuhundrafyrtiotvàtusen millioner). Nu skall man minska till 50 000 soldater som skall "träna irakiska armén". De privata säkerhetsbolagen har sannolikt förlorat >1000 'väktare'. För att inte tala om alla döda irakier. Mànga irakier kommer nog en gàng att tala om den gamla goda tiden under Saddam H dà lag och ordning ràdde.

  SvaraRadera
 5. Chefsingenjören,

  Situationen är väldigt annorlunda i Afghanistan. Där har privata aktörer betydligt mindre frihet p g a att de kan åtalas lokalt och detta görs även - särskilt i fall där internationella företag blir lite för jobbiga att konkurrera med för de oerhört korrupta inhemska företagen. Det finns mycket skrivet om detta och något som är väl värt att flagga upp. Många av dessa Afghanska företag är betydligt värre än vad Blackwater någonsin kommit i närheten av och anställs dessutom av intet ont anande (?) västerländska organisationer. Snälla CI, hoppa inte på drevet mot privata säkerhetsföretag och dra alla över en kam. Du kan bättre än så.

  SvaraRadera
 6. @Anonym 00.22: Jag vill definitivt inte starta ett drev, bara belysa att i Irak kommer läget att bli annorlunda för säkerhetsbolagen nu när USA lämnar. Dom kommer att bli mer utsatta och risken finns att dom tvingas till mer offensiva operationer om det visar sig att Iraks polis och militär inte räcker till. Detta kan innebära svårigheter med deras juridiska status. Är dom kombatanter?

  SvaraRadera
 7. Karzai har ju talat för ett förbud mot PMCs/PSCs i Afghanistan för att dessa tydligen inkräktar på ANP/ANAs territorium. Hur nu ANP/ANA skulle lösa alla uppgifter som PMC/PSCs gör är oklart, men det är åt det håller Afghanistan går.

  SvaraRadera
 8. Med 50000 trupper kvar i landet är talet om att USA har lämnat Irak aningen tidigt.... Det var det sista "stridande" förbandet som lämnade...

  SvaraRadera
 9. Lew - Karzai förbjuder _utländska_ säkerhetsföretag. Afghanska regeringen är nog väl medveten om behovet och den stora marknad det innebär. Visst är det bra om lokala företag kan få kontrakt, men hittills har dessa visat sig mer än tvivelaktiga, både i uppträdande och pålitlighet. Som sagt, Blackwater är en västanfläkt jämfört med dessa gangstermiliser.

  SvaraRadera
 10. @Lew: Tack för klargörandet. Det jag funderar över, i första hand för Irak, men senare även för Afghanistan är vilken funktion säkerhetsföretagen kommer att få efter att de stridande förbanden drar sig ur. Skydd, utbildning m.m. När det finns soldater närvarande är delningen av uppdrag hyffsat klar. Men vågar de civila verksamheterna lita på de lokala säkerhetsstyrkorna så pass mycket, eller kommer dom att ge sina privata säkerhetsbolag mer mandat?

  Man kan ju se ett visst mått av korruption inom både ANA/ANP. De kommer nog att beskydda lokalbefolkningen (även om jag misstänker att det kommer att röra sig om ett visst mått av "beskyddarverksamhet"), men hur kommer de t.ex. att stöda ambassader, utländska bolag, oljeledningar m.m.?

  I brist på statligt skydd kommer det därför att finnas gott om arbete för säkerhetsbolagen. Men hur kommer juridiken att se ut? Karzai säger att eventuella brott ska dömas i Afghanistan. Vad händer i så fall om det i ett framtida Afghanistan för att kompromissa med talibanerna införs ett visst mått av Sharia?

  När man har kvar statliga trupper under FN mandat så är regelverket tydligt. Utan att beskylla, förtala eller dra alla över en kam så vill jag ändå hävda att med privata bolag inblandade så kommer vi att hamna i en mycket oklar gråskala.

  Kanske FN borde ge ut ett regelverk och sedan "certifiera" säkerhetsbolag? Jag kan tänka mig att det skulle underlätta för bl.a. ambassader och större bolag att inte av misstag hyra in källarfirmor med tveksam personal.

  SvaraRadera
 11. Ett regelverk från FN är väl det sista vi behöver. Den organisationen är ju nästan lika korrupt som Afghanska regeringen och drar sig redan idag inte för att använda lokala firmor med tveksam personal för att hålla Karzais släktingar nöjda och glada.

  SvaraRadera