söndag 10 juli 2011

Gästinlägg: MCPON

Våra blivande regements- och flottiljförvaltare, hur är det tänkt med dessa i sina nya befattningar? Är de tänkta att ha en särställning inom den egna organisationen eller blir det bara en sorts ”bättre” och mer välbetalda fanjunkare? Risken finns att dessa befattningar får samma mottagande som nyheten om piloternas nya klockor fick. Ingen får ju sticka ut eller upp.

I USA har man efter brittiskt mönster en högste företrädare för kategorin “non-commissioned”, en för varje försvarsgren. I flottan är titeln Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON), en befattning som för tillfället bekläds av Rick D West (se bilden ovan). Protokollärt motsvarar titeln en trestjärning amiral.

Normalt ägnar han sin tid åt att besöka flottans förband för att följa övningar och tala med sjömän och deras familjer. Han fungerar även som rådgivare till Chief of Naval Operations (CNO) och till Chief of Naval Personnel/Deputy Chief of Naval Operations (Manpower, Personnel and Training).

För övriga vapengrenar finns motsvarande befattningar; Sergeant Major of the Army, Chief Master Sergeant of the Air Force, Sergeant Major of the Marine Corps, Master Chief Petty Officer of the Coast Guard, and Senior Enlisted Advisor to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff.

Vore det ens tänkbart med tre svenska allmänt respekterade motsvarigheter, som med örat mot rälsen känner av stämningar och vad som rör sig i leden och som kunde verka som rådgivare till våra försvarsgrensinspektörer, kanske även med veteranfrågor som särskilt intresseområde.

/Sumatra

6 kommentarer:

 1. Intressant att sumatra anser att våra inspektörer bevhöver någon "som med örat mot rälsen känner av stämningar och var som rör sig ute i leden". Löser dom inte det själva...

  SvaraRadera
 2. Ju bättre koll en organisationsledning har på vad som händer i organisationen, ju bättre.

  Har man många känselspröt ute, så minskar risken för ett bunkerledarskap, där bara de önskade budskapen når fram till ledningen.

  SvaraRadera
 3. @ Per A

  Jag ser de olika vapenslagens Chief Masters som främste företrädare för det som vi kallar Other Ranks, som tillika aggerar rådgivare, i främst personal- och utbildningsfrågor, till försvarsgrenscheferna.

  Det lär nog bli svårt att ge samma tyngd åt själva befattningen som finns i andra länder. Det är lite osvenskt. Vi är ju alla så lika.

  Jag delar din uppfattning att det är bra att inte bara få personalens synpunkter filtrerade genom överstar och kommendörer.

  Bäst är om man kan få tag i någon man ur ledet, så att man inte utser någon avdankad och omgallonerad överstelöjtnant. Befattningen kräver stor personlig integritet och en acceptans både under- och ovanifrån.

  SvaraRadera
 4. Försvarsmakten har redan en sådan!

  Han sitter på rikshemvärnsavdelningen och har tjänsten som hemvärnsombudsman.

  Ombudsmannen är anställd av rikshemvärnsrådet och har att säkerställa medinflytandets funktion och vara en länk mellan rörelsen och myndigheten i medinflytandefrågor.

  Mvh
  MagnusD

  SvaraRadera
 5. Vi behöver införa detta över hela linjen, inte bara högst upp.

  För övrigt tror jag inte att det hade blivit så värst mycket liv om klockorna om man bara hade brytt sig om att FÖRANKRA och FÖRKLARA för övriga i FM varför det var så viktigt att man köpte dom. Nu köpte man dom och sen hävdade man direkt jantelagen när folk höjde på ögonbrynen.
  Något som för övrigt hade kunnat underlättas av högre specialistofficerare i organisationen som hade kunnat förstå att det skulle kunna bli liv om detta och därför förekomma med förankring. Uppenbarligen lyckades inte befintligt befäl ha den fingertoppskänslan.

  SvaraRadera
 6. @ MagnusD

  Det var glädjande. Kanske fattas just själva tyngden, vilket namnet Ombudsman kanske antyder. Det som de befattningar som jag talar om representerar är en helt "ny" personalkategori, som skulle få en hel del tyngd och status av att även innehålla en representant, med ett tungt ord med i laget när besluten fattas (i ordets båda bemärkelser). Den allmänna respekt som en MCPON åtnjuter tror jag dock inte går att uppbringa i Sverige.

  SvaraRadera