fredag 1 juli 2011

Bordningsstyrka sökes!

Efter det politiska debacklet kring den förlängda insatsen för FL01/02, så finns det snart en vältränad bordningsstyrka som inte fyller någon större funktion utanför den Libyska kusten. Juholts vimsande fram och tillbaka tvingade Försvarsmakten att träna en ny enhet. Den tidigare som fanns som del av operation ATALANTA fanns helt enkelt inte i beredskap.

Nu börjar dock den svenska handelsflottan köpa upp egen bevakning av sina fartyg som ska åka igenom farliga vatten som t.ex. det i Adenviken.

Efter en egen utredning har det svenska rederiet Wallenius redan nu hyrt in säkerhetspersonal, beväpnad med automatkarbiner, ombord på rederiets handelsfartyg.

Regeringen snabbutredning blev klar för bara några dagar sedan. Utredningen, som SvD tagit del av, föreslår att det ska bli tillåtet för svenska fartyg att beväpna sig.


Danmark och Tyskland har redan gett sig in i denna branch. Vissa svenska rederier har inte haft tålamod att vänta på Regeringens godkännande. Säkerhetsbolag som Blackwater vittrar givetvis guld att sälja sina tjänster då alla länders försvarsmakter verkar upptagna med annat.

Om vi nu nödvändigtvis ska skicka iväg en bordningsstyrka så kanske vi i stället för att låta dem sitta och dricka te på en brittiskt fartyg låta dem dricka kaffe på ett svenskt fartyg under Panama-flagg?

Eller varför inte gå steget längre?

Varför inte köpa in ett civilt fartyg, beväpna det till tänderna och sedan patrullera längs med Somaliska kusten? Det finns gott om historiska förebilder till denna typ av taktik.

Under VK1 och VK2 så utnyttjade både britter, amerikanare, italienare och tyskar möjligheten med förklädda beväpnade civila fartyg.

I Tyskland gick dessa fartyg under namnet hjälpkryssare. Ett exempel var HSK-8 Kormoran som under VK2 bl.a. sänkte den australiensiska lätta kryssaren Sydney. Kormoran hittades sänkt inte långt ifrån Sydney sjönk. Hjälpkryssarnas mål var i första hand handelsfartyg. De hade maskerade kanoner och kunde under falsk flagg närma sig andra fartyg. De var dock helt obepansrade och hade inte särskilt stor chans om de hittades av ett krigsfartyg. Läs mer här.

I Storbritannien gick de under beteckningen Q-båtar och användes framför allt för att locka tyska ubåtar i en fälla. Läs mer här och här.

Dessa förklädda offensivt inriktade fartyg skall inte förväxlas med den vanliga merchant marine som hade defensiv beväpning för självförsvar. I vissa fall också luftvärn och katapultramper för att skjuta upp sjöflygplan eller jaktflyg. Spitfire och Hurricane användes av brittiska fartyg på rutterna till Murmansk under VK2.

Tyvärr så tror alla svenska politiker på ärligt spel i piratbekämpningsbranchen och svenska Q-skepp är nog bara att glömma.

P.S: SMB har i de senaste numren av sin medlemstidning haft böcker om både de engelska Q-båtarna och de tyska hjälpkryssarna som såg mycket intressanta ut. Jag är tyvärr flygnörd och valde andra böcker framför dessa. SÅ jag lämnar recensionen av dessa böcker åt någon annan.

SvD, SR, NT

21 kommentarer:

 1. Ledsen men det är inte någon ny enhet som tränas upp. Det är rutin att i vänta på beslut göra sig så förberedd som möjligt. Enkelt och logiskt, men det är synd att det är FM och dess enheter som ska användas för att rädda ansiktet på Juholt och främja inrikespolitik och inte för ett militär strategiskt syfte. FM skulle ställa upp med det som efterfrågas inte som nu. Enheterna behövs sannolikt bättre någon annanstans om man får tro på ryktena. /Kevin

  SvaraRadera
 2. Det bästa skyddet mot förhållande svaga motståndare är väl ändå att framstå som väldigt stark? Om motståndaren har möjligheten att välja mål, så väljer han ett annat mål.
  Q-ships är ju motsatsen till detta, vilket är bra om vi vill döda pirater, men föga meningsfullt om vi vill avskräcka dem.


  Bättre då att under buller och bång säga att man skickar skyddstyrkor med svenskflaggade fartyg.

  SvaraRadera
 3. kanske vore det bättre att ta bort anledningen till att många fattiga känner sig manade att börja med piratkap.

  men där är väl ingen olja där, eller så är produktionen inte hotad - så det är inget intressant att satsa på.

  SvaraRadera
 4. Hur många embargobrytare har uppbringats hittills på väg till Libyen, förutom att Frankrike förser rebellerna med vapen och därmed bryter embargot, enligt uppgift? De fartyg som är destinerade till Libyen är väl mest våra (västs) egna hjälpsändningar och dessa behöver nog inte bordas, om inte avgångshamnen råkar ligga i Frankrike.

  Jag upphör inte att förvånas över Försvarsmakten. Först utbildar man en bordningsstyrka att bli specialister på att borda från sjön och från luften (fast roping från hkp). När det sedan skall till att bli bordningar av... ja då får förmodligen någon annan uppgiften.

  Blir det någon gång aktuellt med en amfibieoperation, så går väl uppgiften till pansartrupperna.

  Vad tycker J-h-lt om att beväpna handelsfartygen? Det är ju ändå han som verkar ha sista ordet. Det är dock ett minskande problem, eftersom handelsflottan fortsätter att krympa.

  "På fem år har ett hundratal skepp flaggats ut och nu finns bara 143 kvar", meddelar SVT (Ekot). "Men enligt Håkan Friberg, vd på Sveriges Redareförening, finns räddning i ett så kallat internationellt register. Vilket innebär att man kan anställa manskap från olika länder till olika villkor och det är mycket omdiskuterat".

  Varför inte bemanna med Somalier?

  "Du kan sänka dina kostnader genom att bemanna dina fartyg med en mer flexibel bemanning och också anställa icke-européer på andra avtal".

  Man kan även sänka sina fartyg och sitt sjöfartskunnande, mer "rätt" bemanning och ingen svensk återväxt.

  "Utflaggningen av svenska fartyg fortsätter. Bara i år har tolv fartyg bytt flagg och nu börjar det märkas för högskolorna. På Sjöbefälutbildningen i Göteborg har mer än en tiondel av praktikplatserna försvunnit de senaste åren och vid Linnéuniversitetet i Kalmar har bristen på praktikplatser inneburit att man nu måste skära ner på antalet utbildningsplatser".

  !970 bestod handelsflottan av drygt 750 fartyg, där bra många seglade World Wide i piratfria vatten.

  SvaraRadera
 5. @Per A: Problemet är bara att motståndaren (piraten i Adenviken eller insurgenten i Afghanistan) kan själv välja tid och plats.

  I dessa fall kan han t.o.m. lyckas få lokalt styrkeöverläge.

  Väst måste ha ett oerhört styrkeövertag för att täcka hela ytan. Detta kommer vi aldrig att lyckas med. Vi kommer därför aldrig att framstå som starka nog.

  Att skapa en honungsfälla för att locka ut motståndaren till strid kan vara det enklaste, men det strider en smula mot dagens strategiska tänkande.

  SvaraRadera
 6. Sakerhetsforetag...bevare oss val... usch och fy.

  Suck.

  Ja, CI, det finns redan idag gott om 'sakerhetsforetag' som arbetar med att hjalpa rederier sakra passager genom hogriskomraden. Att placera vakter pa fartyg ar en forsvinnande liten del av denna verksamhet, men som i alla andra fall nar det galler sakerhetsbranschen den som alla vill fokusera pa. Skjutglada, pengahungriga och samvetslosa raskinn - for sa ar det ju, eller hur?

  SvaraRadera
 7. @ CI.

  Så länge det finns lättare mål än handelsfartygen med beväpnade vakter ombord, så räcker det.
  Som du säger så har piraterna lyxen att välja mål, och vinstdrivna organisationer tenderar att om möjligt välja den enklaste och billigaste lösningen.

  SvaraRadera
 8. @Sumatra
  Amfibiekåren fick ju köra pansarterrängbil i ett ökenland utan kust, så det är nog inte otroligt.

  SvaraRadera
 9. Sorgligt att svensk rederipersonal (iland) har det dåliga omdömet att sätta beväpnad personal ombord att skydda svenskägda fartyg (ofta under utländsk flagg) och last mot pirater. Eftersom det är olagligt att mörda folk hoppas jag att dessa privatpoliser är instruerade att enbart skrämma bort piraterna utan blodsutgjutelse. Resultatet blir dock nog att situationen eskalerar, dvs att piraterna skjuter tillbaka mot sjömännen. Och det kan väl den civila besättningen ombord knappast vara glad för? Fast OK, de flesta sjömän är fattiga stackare som inte hittat ett riktigt jobb iland, inte ens som soldater (!), så det är få som bryr sig om dem. Och tokiga politiker hittar ju på en massa dumheter som att tro att beväpnade vakter (och taggtråd) till sjöss stoppar pirater. Fartyg och last är oftast försäkrade och lasten är ofta mer värd en fartyget, dvs de som har mest att förlora vid en kapning är lastägarna. Men ingen frågar dem om de är beredda att skjuta pirater för att deras last skall komma fram. Att svenska byråkratutredare iland förespråkar rent och skärt våld är en ledsam utveckling som visar hur samhället förråas och försämras. Och alltid med motiveringen, jfr Afghanistan och Libyen, att det är för att skydda civila, etc.

  SvaraRadera
 10. Fartygstrafiken måste fram på världshaven, annars pajar mängder med människors försörjning och folk blir utan mat, bränsle, kläder, elektronik, osv.

  Avbruten fartygstrafik är en av de händelser som kan ge svält och kaos i mängder med länder. Hela industrialiserade länder skulle kunna bli precis lika desperata som de somaliska piraterna. Fortsätter det bli värre skulle det inte förvåna mig om säg Indonesien om några år skickar sin flotta för att bränna somaliska kuststäder och hamnar för att försvåra för piraterna.

  Det här är problem som är så allvarliga att de om de förblir olösta kommer att bryta ner delar av vår gemensamma moral.

  SvaraRadera
 11. Undrar förresten vad mina somaliska grannar hemma i Skäggetorp säger om de här problemen? Hur kommer de att reagera när det troligtvis eskalerar?

  Jag pratar alldeles för lite med dem och drar mycket lite nytta av att jag bor i en multikulturell stadsdel med stor andel invandrare där en hel del kommer från länder med svåra problem.

  Svar på hur det här ser ut för människor som har levt i en annan verklighet finns inom några hundra meters radie och jag sitter vid min dator och funderar på diverse problem i stället för att försöka prata med människor som har varit med om sådana problem.

  SvaraRadera
 12. @ Magnus Redin

  Multi-kulti, är inte det lite passé. Att det bor folk av olika ursprung i ett land, betyder inte med automatik att landets kultur upphört att vara landets kultur och ersatts av ett mischsmasch. Detta blir särskilt tydligt inom juridikens område. På vilket sätt är Sverige ur ett juridiskt perspektiv multi-kulti? I Saudiarabien arbetar många européer och asiater. Är då Saudiarabien ett multi-kultiland, för att bara ta ett exempel i högen?

  Ovanstående hindrar ju ingen från att samtala.

  SvaraRadera
 13. @ herr Björkman.

  För att säga sig vara inom branchen är du mer än lovligt okunnig (naiv).
  Vilka tror du det är som ställer kraven på en trygg sjöfart?
  Försäkringsbolag, lastägare, mottagare/kunder o.s.v. är de som trycker på och kräver åtgärder.

  Det är först nu som redare m.fl. går ut med "nyheten" om beväpnade vakter ombord. Kan det vara för att motivera kommande kostnadsökning eller inför löneförhandlingar?
  Att de ens nämner omsorgen om sina sjömän som ett av skälen får väl läggas bland avdelningen "snyfthistorier". Dessas väl och ve har, som du säger, aldrig räknats med i tidigare sammanhang

  Det finns för närvarande (maj 2011) 53 olika säkerhetsbolag aktiva inom området. Några har varit där i mer än tio år! Dessutom erbjuder ett tiotal länder delar ur sin försvarsmakt att, mot viss ersättning, åka med fartygen.
  Samtliga vilar sitt agerande på den "internationella nödvärnsrätten" utom de av FN sanktionerade styrkorna, som har mer omfattande ROE.

  Sedan upplever jag att många ser detta som ett nytt problem, vilket det ju inte är. Problemet verkar, för de flesta, ha dykt upp först i samband med FN;s hjälpsändningar!
  Säkerhetsföretag finns överallt och i t.e.x. Frankrike finns företag med över tjugotusen anställda. Behovet av skydd är än så länge mycket större på land än på haven.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 14. Sumatra, felen är troligtvis min egen begränsade sociala förmåga och att jag har en tendens att ta officiella sanningar på bokstavligt allvar. Viktiga och respekterade människor har sagt att det skall vara extra intressant och positivt att bo där jag bor då jag har hyfsat med multikultur här.

  Det är i alla fall tur att det inte är så dåligt men jag vart lite brydd över ett par knivskärning under våren. Nåja sådana osäkerhetskänslor ger mig kanske lite förståelse för varför SD har fått ca 8 % där jag bor, besvärande känslor kommer även om det logiskt inte borde vara någon större fara.

  Även om jag vore aktivare är det knepigt att få till samtal om svåra frågor. Det tog några år innan en bekant som kom från Serbien började berätta lite om sin tid inom den serbiska armén.

  SvaraRadera
 15. @ Magnus Redin

  Frågan om multikulti är död eller ens någonsin varit vid liv, i den bemärkelsen att det varit en valbar möjlighet, lär gå vidare. Multikulti som motsats till integration i de europeiska samhällena, där valet står mellan integration, assimilering eller multikulturalism som medel och metod, snarare än som mål.

  Däremot tycker jag inte att SD har i den här debatten att göra. Självaste Angela Merkel har deklarerat att försöket med "multikulti" misslyckats. - "Multikulti ist tot!" Englands David Cameron har pekat ut multikulti-ansatsen som orsaken till landets problem med radikala islamister och efterlyste en starkare nationell identitet. I Frankrike förkunnade Nicolas Sarkozy att "multikulti" misslyckats.

  Min tro är att Sverige blir det land, där begreppet multikulti kommer att överleva längst. Kanske som ursäkt för den bristande integrationen. Multikulti är också navet i den svenska vänsterns värderelativism, nu när Sovjetunionen är borta och Kina har blivit "kapitalistiskt". Multikulti som medel för det beståendes upplösning.

  SvaraRadera
 16. Det jag tycker är riktigt jobbigt med SD är att hanteringen av de främlingsfientliga görs på ett sådant sätt att bearbetning av de verkliga problem som finns blockeras.

  Om det inte pratas offentligt om jobbiga problem runt invandring och integration och det finns en debatt och diskussion där det tas fram vettiga försök att lösa problemen kommer de enda grupperna där de utsatta tas emot att vara de ovettiga grupperna med dåliga lösningar på problemen. Det skulle inte förvåna mig det minsta om det går så långt att SD börja få en rejäl andel äldre invandrare som kommer i konflikt med nyinflyttade.

  Som politiken fungerar har vi nu den absurda situationen att försöken att bekämpa SD stödjer dem. Det som är ännu jobbigare är att många av "SD" förslagen för dessa problem fungerar med en tydlig snabb ekonomisk nytta och en social skada som ger en långsiktig ekonomiska skada som inte är lika uppenbar.

  Å andra sidan är det kanske fel på mitt huvud när jag räknar ut att segregation, våld och för andra situationer även krig kan löna sig? Jag är som alla andra uppväxt i ett samhälle som alltid har sagt att det brutala inte löser problem och det sitter i även om det var önsketänkande. Det sättet att fostra och leda människor funkar uppenbarligen men det har en svaghet i att det ignorerar de dåliga delarna av verkligheten och vad händer om verkligheten blir så dålig att det spricker?

  Jag vill inte att sådana saker skall hända även om det skulle bekräfta att delar av min verklighetsuppfattning är korrekt.

  Det är sådant här som gör den sakta eskalerande piratverksamheten och reaktionerna på den till en intressant kris, den kan vara en varning för risken för en dålig världsutveckling. Som för flera andra kriser finns det även en koppling in i det vardagssamhälle som jag bor i genom flyktingar och invandrare som flyttar hit. Jag vet ännu inte vad det innebär, jag hinner inte sätt mig in i det, bara en sådan sak som att se till att träffa lite ensamkommande flyktingbarn för att skaffa mig en välgrundad uppfattning har jag skjutit upp i över ett år.

  Iofs vore det bästa för mig nog att ignorera alltihopa men det är lite svårt.

  SvaraRadera
 17. @Magnus: Ett problem med debatten är att alla tar till rätten till att utrycka sina åsikter som vapen och alla som försöker inskränka på denna rätt är radikala åt det ena eller det andra hållet.

  Man ser alldeles för ofta kommentarer på inlägg som jag personlige får en fadd smak i munnen. Läs t.ex. ett antal kommentarr på följande inlägg på Newsmill.

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/04/de-svenska-journalisterna-greps-f-r-att-etiopien-vill-d-lja-sitt-folkmord

  Nu råkar det vara en mörkhyad artikelförfattare med ett arabiskt namn och svenska journalister som dokumenterar "fel" sida i konflikten. Därav de något snedvridna kommentarrna som helt plötsligt tar upp problem med integration i Sverige.

  SvaraRadera
 18. Kommentarerna till newsmillartikeln var nära den absoluta bottennivån, det skulle bara kunna bli ett eller två steg värre.

  SvaraRadera
 19. HMAS Sydney var inte en jagare, utan en lätt kryssare.


  http://en.wikipedia.org/wiki/HMAS_Sydney_(D48)

  mvh.

  x.

  SvaraRadera
 20. @x: Helt riktigt. Jag får skylla på att jag som flygare oftast bara ser fartyg som en blipp radarn när jag preparerar mina Rb15F :-)

  SvaraRadera
 21. http://www.tankeroperator.com/news/todisplaynews.asp?NewsID=2805 visar hur kriget i Adenviken trappas upp. Eventuella beväpnade vakter ombord kunde inte göra mycket.

  SvaraRadera