lördag 23 juli 2011

Gästinlägg: Sverige i rødt, vhitt og blått

Timade händelser lämnar många människor med sår som aldrig kommer att läka. Även samhället och vår demokrati kan sägas ha åsamkats skador, om än inte av samma dignitet som de personliga tragedier som drabbat delar av det norska folket.

Själv har jag alltid betraktat mig som skandinav och känner mig lika hemma i Sverige som i Danmark och Norge. I ögonblick som detta tror jag att vi alla är Norrmän.

Vad det verkar har vi att göra med en gärningsman som vi andra kan koppla till olika grupper; religiösa, ideologiska, politiska och yrkesmässiga. Låt oss för den sakens skull besinna oss när vi pekar på dessa grupper och utser dem till, i någon mening, medskyldiga genom ”Guilt by association”. Det blir lätt absurt av typen; Anders Borg är en bra finansminister som har bidragit till att ge Sverige en strålande ekonomi, men det lyckades Pinochet också med för sitt land, på sin tid.

Det är inte alla odlares fel att den här odlaren valde att göra sprängmedel av sin konstgödsel. Vi som bloggar, och från tid till annan har synpunkter på klokheten i politikernas och de politiska partiernas göranden och låtanden, är inte heller medansvariga, bara för att den utpekade gärningsmannen lär ha bloggat också. Vi och gärningsmannen har det gemensamt att vi använder våra demokratiska rättigheter. Sedan sätter lagen (och bloggägarna) gränser för vad som är godkänt att uttrycka. Politiska mord, som detta kan vara, är väldigt lång utanför skalan.

Håkan Juholt verkar vara en glad gamäng som jag gärna hade varit på samma fest som. Detta hindrar mig inte för att ha synpunkter på de idéer han ger uttryck för. En annan person som också säkert vore en trevlig bekantskap är vår Försvarsminister. Hans bloggande däremot lämnar, enligt min uppfattning, en del övrigt att önska och jag avser att fortsätta att kommentera detta. Dock delar jag allt han framför i sitt senaste inlägg; Norges tragedi berör oss djupt.

Inte heller kommer jag att ändra uppfattning när det gäller multi-kulti. Här är jag i dock i gott sällskap med Angela Merkel och Nicolas Sarkozy. Det verkar fullständigt ogörligt att ha olika samhällen inne i Samhället, med egna lagar och normer. Sedan må det gälla etniska eller religiösa grupper eller MC-klubbar lika.

Det viktiga för oss alla är att låta livet gå vidare och göra som offerna för dådet gjorde; utöva våra demokratiska och medborgerliga rättigheter, på bloggar, på möten och i samhället i stort. Det är du som är meningen med samhället, även om det händer otrevliga saker allt emellanåt, som vi alla skulle klara oss utan.

Ja jag elsker dette landet och jag vet att vi alla lider med de drabbade och känner likadant. Få länder är så lätta att förälska sig i som Norge. Det samma kan sägas om människorna som bor där.

Som det står i Norges nationalsång:
Andre kunne bare grede,
men det kom igjen!


/Sumatra

35 kommentarer:

 1. Sedan när innebär multikulturialismen att vi har särlagstiftningar? För mig innebär multikulturialismen att olika yttringar tillåts inom lagens råmärken och gäller för alla oavsett hårfärg, ögonfärg, nässtorlek, glugg i framtänder eller hur man nu skulle vilja skilja människor åt.

  Jag skulle kunna tänka mig en liberalare arvslagstiftning som skulle kunna innebära att den bortgångne delar sin egendom efter eget tycke, då ryms helt plötsligt olika traditioner i Sverige. Varför skulle samhället ha synpunkter på hur jag skall skifta ut min egendom efter min död? Varför skulle jag inte så sätta på papper att jag älskar flera olika människor men att vara sambo med flera olika människor möter inget motstånd?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. J.K Nilsson

  "Sedan när innebär multikulturialismen att vi har särlagstiftningar?"

  Nä, just det och det beror mest på att multikulti bara är ett begrepp utan innehåll. Däremot finns det gott om grupper som lever efter egna lagar, som inte återfinns i någon svensk lagbok, jmf MC-gängen och de andra kriminella gängen eller hederskulturen. Det finns gott om sådana små samhällen i Samhället och jag tycker inte att detta är något som skall uppmuntras. I alla fall inte med mina skattepengar.

  Det skulle vara intressant att få reda på hur en multikulti lagbok skulle se ut. Nu finns det dock inget exempel på någon sådan lagbok, inte ens så att det någonsin har funnits någon.

  Det närmaste jag kan komma på är vissa tillämpningar av Sharia, där ju inte alla människor är lika, utan var och en behandlas i enlighet med sin etnicitet. Etniciteten avgör vilka regler och lagar som gäller för den enskilde.

  Det är förklaringen till att många muslimska länder har problem redan med den första meningen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna; "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter." Det stämmer dåligt med Sharia på så många punkter att meningen kan förklaras som oförenlig med Sharia och därmed med Islam. Ta bara exemplet med vittnens olika bevisvärde, manligt och kvinnligt eller arvsrätten eller familjerätten.

  Själv undviker jag att lägga några värderingar i detta utan konstaterar bara olikheten mot vår lagstiftning. Vilket som är säkert bra, bara alla är överens i ett samhälle.

  SvaraRadera
 3. Jag gav ju förslag på hur man i liberal anda skulle kunna tillåta avvikelser för olika synsätt i samma lagstiftning. Arvslagen är en paternalistisk lag som nu säger att du inte fritt får disponera dina tillgångar av hänsyn till vilka som skall betraktas som arvingar. Att tillåta troende muslimer att använda andra arvsskiften jämfört med andra är en negativ multikulturalism. Att däremot tillåta mig att låta min tavring till son bli utan något som arv när min dotter får allt är positiv multikulturalism då det också rymmer den muslimska shariasynen på arv. Ingen kan förbjuda mig som 30-åring att favorisera ett barn men när jag är 80 och tre dagar innan döden så förbjuder lagen mig att ge bort min egendom till ett barn med hänvisning till arvsrätten och rättvisa. Om min granne vill att två tredjedelar av hans egendom tillfaller hans son (bortse från arvslott och andra spetsfundigheter, läs "rättviseperspektivet") en tredjedel går till dottern. Varför skulle jag lägga mig i det?

  Fixa sådan lagstiftning och du finner att samhället blir multikulturellt på ett positivt sätt.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 4. J.K Nilsson

  Tillhör barnen den muslimske mannen, i enlighet med Sharialagarna, vid t.ex en skilsmässa eller skall svensk domstol tilldömma den mest lämpade föräldern barnen, som för alla oss andra. Som du säkert vet tillhör barnen i alla avseenden fadern inom Islam. Det har jag inga synpunkter på, utan konstaterar bara att så är det.

  Bra idé du fick, men sådan lagstiftning har vi frångått sedan länge. Grevens äldste son blev greve och ärvde rubbet. Övriga fick bli militärer eller bortgifta (kvinnor). På tal om det, du som är multikulti tycker måhända att det är OK att gifta bort sina barn med passande kusin. Eller kanske snarare att det är OK för vissa men inte för alla.

  Arvsrätten kan faktiskt inskränkas genom testamente. Bröstarvingar, för det är väl dem du talar om, har alltid rätt att erhålla sin laglott, som är hälften av arvslotten. Resten kan man ju ge till ett av de egna barnen om man tycker att det är en listig lösning. Låt mig gissa att detta skulle skapa livslång fiendeskap i barnaskaran. Man kan också ge bort den andra halvparten till förmån för svanslösa katter om man vill.

  Detta gäller än så länge för alla i Sverige, oavsett religion, vilket ju är i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheternas första rad; "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter".

  Nu är ju normalt sett inte lagar något som den enskilde kan välja och vraka bland efter eget huvud.

  Och du J.K, varför kan man inte kommentera på din blogg?

  SvaraRadera
 5. Sumatra,

  Du är ute och cyklar. Att vi i Sverige skulle införa särlagstiftning för minoriteter är bara skitsnack från främlingsfientliga.

  Ang arv håller jag med JKN. Arv är inte en 'mänsklig rättighet' och får jag ge bort pengarna nu ska jag väll få göra det när jag dör också.

  SvaraRadera
 6. Vår lagstiftning är redan i allra högsta grad Multi-kulti. Se till exempel Regeringsformens andra paragraf: "/.../Det allmänna ska motverka diskriminering/.../".

  Denna rättsliga grundprincip har satt sin prägel även på arvsrätten. Det är upp till var och en att själv förfoga över den del av sitt arv som inte staten redan har reserverat för bröstarvingarna. Vill man då ge allt till sin förstfödde son eller till korvgubben på hörnet är det bara att göra det.
  Även äktenskapsrätten har fått en släng av multikulti då det till exempel genom ett antal regleringar i den Internationella Privaträtten görs möjligt för invandrande äkta par att få sitt utländska äktenskap direkt giltigt i Sverige. Detta alldeles oavsett om man gift sig i Las Vegas efter att ha kärat ner sig över en cocktail eller blivit vigda i norra Indien som ett resultat av en framgångsrik äktenskapsmäkling.

  Varför skulle vi inte ha utrymme för ett par samhällen till inom vårt Samhällsbygge. Det går ju alldeles utmärkt nu med ett antal subkulturer med sina egna uppsättningar normer och värderingar. Ja, ja, jag vet. Hedersmord och barnaga är baske mig inte ok. Inte för någon, oavsett kulturell bakgrund. Nej, precis. Det är ju inte det.

  Är det fortfarande någon som allvarligt talat tror på myten att det finns civiliserade kulturer där det anses vara socialt accepterat att skada eller till och med döda sin avkomma?

  Avslutar med en ödmjuk uppmaning. Snälla Suma, kan du inte ompröva din användning av begreppet multikulti? Jag vet av egen erfarenhet att det inte är lätt att bara släppa en stötesten hur lätt som helst men jag fortsätter gärna diskutera det här med dig. På det viset kan vi kanske tillsammans klura ut vad det egentligen är som är åt skogen med vårt samhälle. För en sak står helt klar för mig: Multikulti är inte Sveriges största farsot. Det är vår största tillgång.

  SvaraRadera
 7. @Suma: Missade din kommentar 00:17 då jag var fullt upptagen med att formulera min egen... Du har tyvärr fullständigt fel i din inledande kommentar. I Sverige tilldöms inte den mest lämpade föräldern barnet. Enligt svensk rätt beslutas vid äktenskapsskillnad som huvudregel om Gemensam vårdnad. Sedan är det upp till föräldrarna att själva komma överens om hur det dagliga umgänget/vårdnanden skall gå till. Om de inte kan komma överens så beslutar familjerätten i ärendet med utgångspunkt i Barnets bästa. Så länge ingen av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare är det fortfarande Gemensam vårdnad som gäller.

  Bedömningen görs alltid med utgångspunkt i barnet och dess behov inte utifrån föräldrarna. Det kan tyckas vara hårklyverier men är en mycket viktig principiell skillnad mot många andra rättssystem.

  Man kan alltså idag mycket väl tillämpa shariarättsliga principer vid bestämmande av umgängesregler så länge båda föräldrarna är överens men går det till familjerätten är det barnets bästa som kommer att fälla avgörandet.

  SvaraRadera
 8. @ jkm

  Timmen börjar bli sen, vilket kan förklara din kommentar.

  Jag har aldrig skrivit eller sagt att vi skall införa särlagstiftning i Sverige. Det jag säger är att särlagstiftning är en nödvändighet för att det överhuvud taget skall vara meningsfullt att tala om multikulti.

  När det gäller hojjandet, så refererade jag till de mänskliga rättigheterna, inte för arvsrätten utan det faktum att alla människor skall ha lika rättigheter.

  I alla kulturer finns nog arvsrätten reglerad, så även i Sverige. Den kan se ut på mångahanda sätt, men det vanliga förhållandet i Västvärlden är att lagarna gäller lika för alla. Arvsrätten kan man ändra, men nu har lagstiftaren valt just på det sätt som vi har det i Sverige. "Gånge hatt till, huva ifrån" hette det en gång i tiden kommer jag ihåg från min skoltid, men det gäller inte längre. Lagar ändras med tiden men gäller lika för alla. Det känns lite udda att behöva argumentera för detta, men låt gå.

  Sverige är ett avvikande land. Om du tror på multikulti är du OK, om inte är du rasist eller värre. Trist, särskilt nu som man i allt fler länder insett att multikulti inte är en framkomlig väg. Multikulti ist tot, för att nu citera Angela Merkel. Detta faktum kommer nog att få genomslag i Sverige senare än i andra länder. I Sverige sitter vänstertänkandet djupt.

  Multikulti är ett vänsterprojekt, som till stor del bär skulden för det svenska integrationsfiaskot, där grupper av människor lever isolerade från varandra av kulturella och religiösa skäl och som låser fast människor i utanförskap (gruppvis). I t.ex Södertälje, som tagit emot opropotionerligt många arabisktalande, främst kristna, så klarar man livet utmärkt på arabiska. På banken, på sjukhuset, apoteket, i affärer, på jobbet, ja överallt. Finns det egentligen någon anledning att lära sig svenska; det finns ju parabol-TV.

  Belgien är ett lysande exempel på vad som händer när det uppstår oklarheter avseende vilken kultur som gäller.

  SvaraRadera
 9. Jomen hur har det varit i Sverige? Fadern har på nåder fått lite umgänge varannan vecka. Men man behöver inte ge upp allt, precis som med allt annat så är det att ge och ta. Genom att röra oss i liberalare riktning med lagstiftning så minskar vi det "kulturella utanförskapet". Bara för att jag skulle tycka det vore rättvist att mina barn delade lika på allt efter mig så kanske du skulle tycka att din hustru eller sambo skall ha en rejäl sudd för att klara sig och det är inget som dina barn skulle ha något att säga om. Så varför skulle just min åsikt vara mer värd än din?

  Det var du själv som tidigare sade att Multikulti var ett begrepp utan innehåll men du väljer att fylla det med negativt innehåll, varför? Som svar på din insinuanta fråga så kan jag tycka att det är konstigt att jag tvingas ge bort egendom till en människa jag kanske inte vill ge något till men jag är fri att inte tvingas till äktenskap. Jag vill se friheten som ett helt paket, jag vill välja min maka/make men jag väljer också vem som skall ha min kvarlåtenskap.

  Men åter till arvsrätten, jag kan tänka mig att allmänna arvsfonden får ta rubbet om det inte finns ett testamente. Laglotter och bröstarvingar borde tas bort ur lagen, det är ett hån mot min förfoganderätt över min egendom. Som jag tidigare skrev så kan någon som jag ger bort egendom till i slutet av min livstid bli skyldig att ersätta en annan bröstarvinge. I vissa fall skulle jag kunna tänka mig att det skulle kännas som ett mindre övergrepp att en son eller dotter som behandlat mig illa, negligerat mig, o.dyl. skulle ha rätt till upp till halva min kvarlåtenskap. Att bli bortgift är inte ett tvång i dag, kvinnor får faktiskt arbeta utan någon mans tillstånd i dag.

  Det fina med Sverige är att vi kan argumentera för att ändra lagar men tyvärr kan ju också majoriteten tvinga igenom lagar som de egentligen inte har att göra med. För vad är det för skillnad mellan arvsrätt och lag om julbord?

  Kommentarer på min blogg? Jag vet inte men jag fick byta till Firefox för att överhuvudtaget kunna kommentera på en bloggerblogg.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 10. ...Sumatra, du menar väl inte att det finns kulturer som gäller mer andra? Tror ändå att vi tänker ungefär lika här!

  Jag ser iofs. inte alls inte kopplingen mellan kultur och lagstiftning annat i rent historiska sammanhang, att det skulle ha någon reell relevans i sverige idag förefaller vara helt fel.

  Det blir riktigt besvärligt om man till exempel lagstiftar om att samhället ska finansiera och säkerställa säker omskärelse för små pojkar (omyndiga) som en eftergift för en viss kulturyttring. Indirekt då så blir det svårt att ta ställning mot andra former av könsstympning som har kulturella förtecken.

  Kultur och lag ska hållas åtskilda. Antagligen gäller samma regel språk.

  Det kan ju bara vara referenser till historien som gör ditt exempel med arabiska i Södertälje till ett problem.

  Om Sverige har ett integrationsfiasko behöver säkert också både diskuteras och ifrågasättas.

  Att det finns problem är riktigt men om problemen skulle vara mindre omfattande med någon annan nu till buds stående politik ska väl vara osagt.

  Vi får helt enkelt hoppas att lagstiftaren ser bortom kultur, nationalism och religion när det skapas lagar.

  Som tur är så är det ju ytterst genom vårt demokratiska system du och jag som är lagstiftare så det blir nog inget problem.

  SvaraRadera
 11. J.K Nilsson

  Multikulti är ett begrepp utan innehåll för att det aldrig existerat och aldrig kommer att existera.

  I Sverige har man fått för sig att multikulti står i motsatsförhållande till invandring och invandrare. Motsatsen till multikulti är istället integration. Vidare har vi fått för oss att man kan ha multikulti och integration samtidigt, för samma människor (!).

  Integration har däremot alltid funnits och alltid fungerat, men det är ett alternativ bara för främlingsfientliga, eller.

  Man kan vara anhängare av att invandringen fördubblas men motståndare till multikulti, om man förstår innebörden i och konsekvenserna av begreppet. Det är som en tulipanaros.

  "Att bli bortgift är inte ett tvång i dag, kvinnor får faktiskt arbeta utan någon mans tillstånd i dag". Ha, ha, berätta det för de unga tjejerna i våra segregerade förorter. Vi bor ju lite multikulti-uppdelat numera. Ingen skall ju behöva träffa och umgås med någon utanför sin egen kulturkrets, integreras som man brukar säga.

  SvaraRadera
 12. Multikulturalism som vänsterprojekt? Att bryta ned kollektivet till underkollektiv låter inte speciellt vänster i mina öron. Som jag ser det så har det inte varit särskilt kontroversiellt med att tillåta t.ex. turban till polisuniform i Storbritannien. Förvisso har GB haft ett kolonialt arv och ansvar att förvalta men bara för att man tillåter avvikelser så behöver det inte innebära att vi tillåter allt. Till en uniform kan vi fastställa godkända varianter av huvudbonader såsom vi har varianter av fotbeklädnader.

  Men åter till Södertäljes och andras problem. Jag ser stora svårigheter i att tvinga människor att bosätta sig på olika ställen men jag ser också det omöjliga i att låta kommuner slippa undan sin del av bördan genom att t.ex. sälja ut det kommunala fastighetsbeståndet. Vi har berättelser om hur handläggare på invandrarverket/migrationsverket inte släpper fram invandrare på arbetsmarknaden då "dom inte kan tillräckligt svenska" samtidigt som man begränsar SFI och annan undervisning tillsammans med andra limboartade beslut. Det finns också andra symptom på de grundläggande problemen som bland annat ligger i det kommunala självstyret.

  Men jag tror att problemet ligger i bilden av multikulturilism. För mig innebär det tillåtande inom vida ramar, för dig verkar det betyda ett stort mått av Laissez-faire. Subgrupper med egna lagar och rättsväsende har aldrig accepterats men några timmar i veckan med dambadtider i badhuset har vi haft förr i Sverige. Vi hade till och med särskilda damtider på jaktskyttebanan hemma utan att någon klagade på skadlig multikulturalism men när man ifrån invandrarhåll åter önskade särskilda badtider för kvinnor så var det skadlig multikulturalism.

  Jag har faktiskt inte fått kläm på hur vid eller hur smal de nationella kulturerna är för att man skulle kunna säga att "Multikulti är död". Och Belgien är ett uselt exempel för att kunna säga att Multikulti är skadligt, det har varit framgångsrikt. Multikulti blir skadligt när någon lyckas övertyga ett flertal att de blir missynnade av det.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 13. @Suma: Kanske dags att avsluta för inatt och fortsätta imorgon. Hade förresten hoppats på en reaktion på mina kommentarer fast jag kanske var lite slarvig med adresseringen...

  Om du tänkt vara vaken en stund till kan du gärna få förklara hur du menar att multikulti både betyder ingenting samtidigt som det är så fördärvligt

  SvaraRadera
 14. Sumatra, bortgiftet du citerade ur min kommentarer var ur stycket om vad skulle hända om någon kvinna blev arvslös. Det var du som påstod att alternativet till arv var bortgifte för en kvinna och militär för en man.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 15. Där håller jag med Nicke, I första stycket i kommentaren 01:59: "Multikulti är ett begrepp utan innehåll för att det aldrig existerat och aldrig kommer att existera."

  För att i fjärde stycket:
  "Man kan vara anhängare av att invandringen fördubblas men motståndare till multikulti, om man förstår innebörden i och konsekvenserna av begreppet. Det är som en tulipanaros."

  Nu har du ju plötsligt definierat begreppet samtidigt som du försöker övertyga mig om att det är ett begrepp utan definition.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 16. Vad används typ FRA lagen till i sådana sammanhang, när exv ett 1500 sidor långt dokument finns på internet och flera vapenposeringsbilder på Facebook?

  Kan inte dom kraftiga datorerna på FRA leta fram något så enkelt?

  SvaraRadera
 17. @ Nicke Lilltroll 02:03

  Givetvis kan du kräva ett svar och faktum är att jag producerade ett som dessvärre försvann i den binära rymden. Sedan orkade jag inte skriva om alltihop. Det är inte första gången detta händer mig, så jag brukar kopiera alstret till datorns minne innan, jag försöker att publicera kommentareren.

  Diskussionen verkar lite spretig och vi talar nog förbi varandra och om lite olika saker. För mig är multikulti att alla kulturer i ett land väger lika och i grunden är parallella världar utan egentliga gemensamma värden. Med detta kan man fråga sig om vad som i sådant fall definierar Samhället? Hur multikulti är egentligen Försvarsmaktens kampanj för en gemensam värdegrund? Det är det minst multikulti-aktiga exempel jag kan komma på.

  Motsatsen integration däremot stärker Samhället, medan var och en givetvis behåller sina respektive kulturella sedvänjor, förytsatt de är förenliga med svensk lag. Sedan kommer alltid olika kulturer att korsbefrukta varandra och utvecklas, men grunden är ändå att det svenska samhället utgör en gemensam grund för alla medborgare i Riket. Ingen skall leva utanför, i enklaver som många grupper gör nu, med väldigt lite kontakt med Samhället. De har ju skapat sig ett eget, litet samhälle, ofta med mycket begränsade kontakter med Samhället i övrigt.

  Inget av ovanstående lägger några som helst synpunkter på invandrare eller invandring. Det är helt enkelt två olika metoder för att hantera invandringen. Ju tidigare invandrarna kommer i kontakt med svenskar som inte är myndighetspersoner, ju bättre. Här har Samhället hittills misslyckats genom att förbjuda invandrare att arbeta, samla dem i flyktingförläggningar i en hopplös tillvaro. Nu verkar dock denna Regering ha förstått det många av oss etniska svenskar och de flesta av invandrarna begripit länge, nämligen att människor måste integreras i det samhälle de lever i. Så enkelt och så svårt är det.

  Själv har jag lite svårt att först invändningar mot detta. Jag är inte så pigg på att veckla in mig och förlora mig i detaljfrågor om t.ex arvsrätt. Det tog jag bara upp som exempel på att man i olika samhällen ser olika på många vardagsfrågor, vilket givetvis ger utslag i de olika ländernas lagstiftning. Finns det något som påverkar lagstiftningen i ett land, så är det just den dominerande kulturen i samhället. Efterhand som kulturen ändras, så följer lagstifningen efter.

  SvaraRadera
 18. Nämen se där Sumatra, där blev det begripligt och inte alls så där neativt. Mycket bra med att skriva vad du menar och nu blev det inte så kontroversiellt, det jag mest är förvånad över är hur man menar att man tillåtit olika grupperingar att leva så åtskillda liv att det utvecklas till parallella rättssystem, m.m.

  Svårigheterna är att det inte är OK att ge folk respass till olika delar av landet, vi har grundläggande rörelsefrihet. Vi skulle kunna kritisera dagens integrationspolitik för dess brister och föreslå förbättringar, inte som vissa skumma element; kritisera integrationspolitiken och därefter vilja stänga gränsen.

  Att det blir detaljfrågor är just därför att du tar upp vissa detaljer som argument emot "multikulti". Just lagstiftningen tycker jag är intressant, jag vill inte att lagstiftningen skall spegla traditioner utan lagstiftningen skall spegla ideal fria ifrån tycke och smak.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 19. J.K Nilsson

  jag har inte varit negativ. Jag skrev bara; "Inte heller kommer jag att ändra uppfattning när det gäller multi-kulti. Här är jag i dock i gott sällskap med Angela Merkel och Nicolas Sarkozy. Det verkar fullständigt ogörligt att ha olika samhällen inne i Samhället, med egna lagar och normer. Sedan må det gälla etniska eller religiösa grupper eller MC-klubbar lika". Det står jag för.

  Att visa grupper följer egna lagar innebär inte att dessa lagar är skrivna lagar, men de konkurerar med Svea Rikes Lag om vad som gäller i riket.

  En annan sak som jag tycker att du missuppfattat är att ett lands lagar skall spegla ideal, fria från tycke och smak. Vilket land har sådana lagar? Nä, lagar är en följd av de normer (det du kallar traditioner) som råder inom ett land eller en kulturkrets. Något annat är inte möjligt.

  I morgon åker jag till ett annat land, för att därstädes ta del av en annan kultur än min egen. Att man där känner varmt för den egna nationens kultur, historia, språk och seder gör inte att jag känner mig ovälkommen. Tvärt om gör det mig nyfiken (och lite törstig).

  Som alla genuint onda människor är jag lite sentimental, så även jag fällde en liten tår när jag såg att det norska kungaparet grät under dagens ceremoni i kyrkan.

  Det är svårt att släppa tankarna på det som skett. Ofattbart i all sin meningslöshet. Så går det när individer lever i parallella världar, med separata normer och värderingar och ingår i grupper som lever efter sina egna (oskrivna) lagar.

  SvaraRadera
 20. Jo, sumatra, det blir negativt då man försöker fästa något negativt till ett tidigare positivt begrepp. Mångkultur har inte tidigare varit något negativt men nu dyker begreppet "Multikulti" upp som något negativt fast vi redan har begrepp för fenomenet.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 21. Multikulturism eller inte - jag tycker att diskussionen mellan J. K. Nilsson och Sumatra om arv och annat inte hör hemma på denhär bloggen.
  Låt diskussionen istället handla om vad man kan göra åt dessa galningar som spränger och dödar och vad det är som provocerar fram dessa handlingar och varför ingen larmar och reagerar när när de luftar sina avsikter på nätet. Kanske har säkerhetspolisen i Norge i likhet med den svenska gått i byråkratisk dvala.

  SvaraRadera
 22. Norska polisens beredskap och agerande är mycket märkligt, när man läser att inga helikoptrar fanns i Oslo,i luften eller i beredskap runt centrum. Utryckningen till Utöya 1.5 tim efter larmet ,måste anses som en ren parodi! Utryckningsbåten tog in vatten pga överlast och fick motorstopp. Först hade man inte båt alls och den lokala polisen tordes inte rycka ut tidigare på larmet. Förr fanns helikopterplatta på Fornebu,vad finns nu? Skandinaviens helikoptertätaste land, ska inte stå helikopterlösa, 30 min efter bombattentat mot regeringskvarteren!

  SvaraRadera
 23. "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter."

  En god början till en bättre värld vore att ingen stat skulle tillåtas att bli medlem i FN förrän statens lagar skrivs i enlighet med vad FN deklarerar. FN skulle i o f s bli en förening för ett rätt litet antal länder men skulle vinna i respekt och trovärdighet.

  En god fortsättning till en bättre värld vore att Eurostaterna tillämpade de statuter om statliga finanser som dom själva skrivit.

  När alla börjar med att se över sin egen bakgård innan de lägger sig i andras göranden och låtanden har vi kommit en bit på vägen mot civilisationen.
  Så länge vi har en moral gällande oss själva och en annan moral som gäller "dom andra", så länge kommer vi att fortsätta att slå ihjäl varandra fysiskt och/eller ekonomiskt. På gott och ont??

  Jag ber om tillgift för att jag avviker från mitt vanliga ämne säkerhetspolitik och militärt försvar :-)
  /bloggbosse

  SvaraRadera
 24. @Anonym 08.54: SÄPO har tagit bollen.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sapo-granskar-terrormanifest_6345604.svd

  Vi får se vilka dammtussar som kommer fram från under soffan och byrån där de legat dolda i mörkret.

  SvaraRadera
 25. @Bosse: Hear, hear. Med sunt förnuft och medmänsklighet kommer man långt.

  Jag skulle vilja citera en äldre källa.

  "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."

  http://www.ushistory.org/declaration/document/

  Se den utmärkta TV-serien om John Adams.

  http://www.imdb.com/title/tt0472027/

  USA (liksom Frankrike och Sverige) inspirerades på den tiden av bl.a. grekiska förebilder (även om grekerna bara räknade in kategorin fria män).

  SvaraRadera
 26. J.K Nilsson

  Multikulti är ett vedertaget begrepp och det var över 10 år sedan jag hörde det första gången.

  @ Anonym 08:54

  Jag kan förstå vad du menar och håller delvis med. Det här är en spretig diskussion, men jag tror att den är viktig att föra. Dock finns det lite knytning till själva inlägget. Jag kan bara ge dig rätt, fast med förbehåll.

  SvaraRadera
 27. CI -
  "that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."
  Ja, där har du ett utmärkt exempel på hur svårt det är att leva upp till sina egna ideal. Man behöver bara fråga Nordamerikas indianer eller japanska invandrare i såväl första, andra och tredje led under 2.VK - för att inte tala om mörkhyade.
  Inspirerat men av noll och intet värde.

  SvaraRadera
 28. @Anonym 11.29: Tja, även om man misslyckats att hålla idealen uppe så måste det finnas ett ideal att sikta mot. Att USA misslyckats behöver väl inte innebära att vi inte ska försöka?

  SvaraRadera
 29. Nu försvinner jag ur debatten. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag föredrar integrering och delaktighet för multikulti med fragmentering och isolering.

  SvaraRadera
 30. Re integrering, multikulti etc.

  TV visar repriser på Karl-Oskars och Kristinas öden som utvandrare/invandrare. Att notera är att de i första hand sökte sig till andra svenskar som bosatt sig i närheten. Moberg visste nog hur han skulle beskriva deras vardag.
  Jag har erfarenhet av att under ett par år av min ungdom vara invandrare i Kalifornien. En entydig erfarenhet är att svenskar och svenskättade sökte sig till varandra, även de som fötts och vuxit upp i USA och gått i amerikanska skolsystemet.
  Efter min pensionering har jag haft förmånen att kunna vistas några höstmånader varje år på den spanska solkusten. Runt Malaga finns stora kolonier av nordbor, liksom av britter och på senare tid ryssar. Svenskar umgås helst med andra svenskar men i någon mån även med andra nordbor. Att finska kolonin handikappas av språkbarriär är rätt tydligt men de kompenserar det med en stark sammanhållning i finska bostadsområden. Tyskar bor helt klart företrädesvis i vissa, tyskdominerade områden.
  Självfallet finns många som skaffar sig spansk vänkrets men jag vill påstå att det sker företrädesvis där de inte har så många landsmän. Jag vill inte påstå att spanjorer i allmänhet är invandrarfientliga men att ett väsentligt skäl till deras acceptans är att inte bara turister utan i hög grad även s k expatriots bidrar positivt till den spanska ekonomin. Jag vill även påstå att deras acceptans varerar med från vilken nation främlingarna kommer.
  Min erfarenhet är därför att skepticism mot främlingar och mot främmande kulturer är djupt rotad i den mänskliga hjärnans innersta skrymslen. Jag försöker förstå att människor från samma, icke-svenska kultursfär söker sig till varandra hellre än till svensk kultursfär. Jag tycker det är trevligt när jag ser tecken på att invandrare försöker lära sig svenska och när de försöker integrera sig med den svenska kultursfären (vad det nu är för något). Jag kräver det dock inte. Det jag kräver är att de som har kulturyttringar/religionsyttringar etc som strider mot svensk lag skall avstå från sådana yttringar så länge som de vistas under svensk domvärjo. Kanske har jag fördomar men bland de mycket främmande kulturer som man kan finna i Sverige av idag så finns vissa som har lätt för att flyta in i svenska samhället och vissa som tycks generellt ha svårt. Jag vill nästan påstå att de som sökt sig hit har större skyldighet därvidlag än etniska svenskar - jag medger dock att det är en känsloyttring snarare än en logisk tanke.
  Återigen lite amatörfilosofi i stället för mitt vanliga ämnesval - je suis un amateur de philosophie!
  /bloggbosse

  SvaraRadera
 31. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 32. Ni som kan flyg och följer allt i luften. Ligger det något i ryktet att det ganska snabbt anlände nyhetshelikoptrar som fick ungdomar att tro att de var räddade så de kom fram och vart skjutna? Har det sänts några nyhetsbilder som visar detta?

  SvaraRadera
 33. Magnus -
  Kvällsposten, en sydsvensk variant av Expressen, hade igår söndag en bild tagen från helikopter som visade gärningsmannen med vapen vid en strand med ett antal nödtorftigt pixlade liggande kroppar. Bilden var tagen i sådan vinkel att kameran måste ha befunnit sig i ett flygetyg.
  /bloggbosse

  SvaraRadera
 34. Sumatra och Gruelse, tack för det intellektuella motståndet. Det behövs för spänsten.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 35. J.K

  Tack själv. Inget lätt ämne att diskutera. Lite av minerad mark, men det gick ju bra trots allt. Ett gott tecken.

  SvaraRadera