lördag 11 september 2010

Noll redundans (uppdaterad)

Erfarenheterna från vinterns snökaos borde avskräcka staten från att dra ner allt för mycket på underhåll och kapacitet att klara av händelser utöver det normala. Men fortsatta minskade anslag till järnvägarna innebär med stor sannolikhet nya kaossituationer kommande vintrar. Att spara pengar idag innebär bevisligen allt för ofta kostnader i framtiden.

Tittar man sedan på numerären i Försvarsmakten i planeringen de kommande åren så ser man ett antal funktioner som det bara finns en av. Ingen redundans alls med andra ord. Det kan vara på hög nivå som t.ex. Artilleriregementet, men även på låg nivå som EOD-specialister och underrättelsebefäl. Utlandsobligatoriet kommer att slita på dessa specialistkategorier.

För Flygvapnets del så har jag tidigare varnat för neddragningarna på basresurser och stridsledning. Den aktuella händelsen då en stridsledningscentral slogs ut på grund av tekniska problem visar på nyttan av redundans. Där kunde man efter en stund gå över till att leda från Hästveda (som står på listan över förband som kan komma att läggas ned). Nu är det kanske inte kritisk ur säkerhetssynpunkt, då det finns civila ledningssystem att falla tillbaka på. Men vad händer om detta inträffar under en incidentberedskapssituation?

För övrigt håller LSS redan på att avveckla personalen, vilket kan ses som en smula märkligt då regeringen varit mycket tydlig att alla beslut avseende Hästveda ska tas på regeringsnivå. Utan personal finns det heller ingen stridsledning. Men precis som att haveriet inte nämdes för regeringen så har nog även personalavvecklingen startats i det dolda.

Nu förs diskussionerna om vilken flottilj som står på avvecklingslistan. Detta trots att den senaste flygvapenövningen pekar på behovet av flygbaser i Sverige. Utan flottiljer att verka från så kommer incidentberedskapen att få det jobbigt. F17 eller F21. Antigen så lägger man ner den utmärkta möjligheten till Cross Border training samt övervakning av det strategiskt viktiga norra ishavet, eller så lägger man ner övervakningen av Östersjön med bl.a. den strategiskt viktiga gasledningen samt passagen ut till Nordsjon. Pest eller Kolera med andra ord. I fredstid kan vi kanske offra dessa verksamhetsställen, men hur blir det med vår Solidaritetsförklaring med bl.a. Baltikum?

Det är bara att inse att är man fattig så får man förr eller senare lida.

Uppdaterad 10-09-12, 16:04
Tolgfors förnekar på sin blogg att det finns nya planer på neddragningar av antalet flottiljer. Informationen kommer från gamla budgetunderlag.

Men frågan är vad Tolgfors menar med gammalt? Ämnet var bl.a. uppe på ÖB chefsmöte i början av året.

Försvarsmakten kommer nästa år att få en svår budgetnöt att lösa. NBG 11 går i beredskap efter årsskiftet och denna beredskap kommer att pågå under sex månader. Under hela denna tid måste det finnas en budget för att kunna skicka iväg förbandet om så skulle behövas., vilket skulle i teorin kunna inträffa den sista dagen på beredskapen. Vad händer med dessa pengar när beredskapstiden avslutats? Kommer det att kunna användas till annat? Frågan är också om reserverna verkligen täcker en insats helt och hållet, eller om det innebär att om vi skickar iväg förbandet så stannar hela den övriga verksamheten i FM?

För övrigt så gick Försvarsmakten nyligen ut med mer information om stoppet i Stridsledningscentralen.

Svenska och amerikanska stridsflygplan övade tillsammans från F 21, i Luleå, i augusti. På morgonen den 10/8, innan de första flygplanen lyft, bröts strömförsörjningen till stric.

Att StriC i Luleå slogs ut i samband med en internationell övning betyder att det nu utreds hur Försvarsmakten ska få ett ensat system för strömförsörjning och underhåll av anläggningarna.

Piloterna är förberedda och utbildade för att hantera ett stric-bortfall i luften. Vid större övningar finns det alltid genomgångna planer för hur ett eventuellt StriC-bortfall skall hanteras. Vid ett StriC-bortfall skiftar piloterna till civil flygtrafikledning och bibehåller aktuellt färdtillstånd tills kontakt etableras.

Övningen återupptogs ett dygn senare med stöd av andra StriC.
Den efterföljande analysen har påvisat att formerna för strömförsörjningen av StriC måste ses över. Problemet ska nu snabbutredas och förslag ska presenteras senast den 1 december för strömförsörjning och underhåll av StriC.

Samtidigt har händelsen i Luleå medfört en genomgång av samtliga StriC. Anläggningen i Luleå är genomgången och togs i bruk igen i dag, den 9 september.

Sammantaget visade händelsen på brister som nu åtgärdas.


Tyvärr är denna händelse inte bara ett bevis på bristen i redundans utan också symptomatiskt för hur lågt Försvarsmakten de senaste åren har prioriterat det nationella försvaret.

Se även Wiseman i samma ämne.

Uppdaterad 10-09-12, 19:30
Försvarsmakten blir nog ingen stor fråga i slutspurten inför valet. Miljöpartiet försöker dock att lyfta upp utbyggnad av den "miljövänliga" tågtrafiken som ett argument för att rösta på rödgröna satsningar. Problemet är att dess tåg går på el och (mp) har en mycket orealistisk syn på hur energinförsörjningen ska se ut den närmaste tiden.

Tyvärr så är det lika tunt med logiken i försvarsdebatten. Materielsatsningar förs fram utan att det samtidigt ges möjlighet att träna på den nya materielen. Neddragningar i Afghanistan planeras utan att ha ett realistiskt alternativ för vad som ska hända efter det att ISAF lämnar landet.

Hårdgranskar man vallöftena så saknas antingen redan från början ekonomin för att genomföra löftena eller så kommer samarbetena inom blocken att tvinga fram kompromisser som i slutändan innebär ekonomiska åtstramningar för Försvarsmakten till förmån för mer akuta problem.

Uppdaterad 10-09-13, 20:52
Även norrmännen har planer på att reducera sitt flygvapen med en flottilj.

Den endelige beslutningen om forsvaret skal ha en eller to baser er ikke formelt fattet. Men forsvarssjef Harald Sunde peker på at med de nye F-35 jagerflyene krever det store investeringer som må gjøres på bakken. I tillegg til dette kommer eventuelt de årlige driftskostnadene ved å drive to baser.

– Med dagens budsjettrammer vil skillet mellom en og to baser ha være svært stor betydning. Dessuten klarer vi oss med en base for kampfly, sier Sunde til adressa.no.


Med tanke på det nordiska försvarssamarbetet kanske Norge och Sverige skulle samarbeta en smula om det nu blir nedläggningar? "Ni lägger ner en i söder, så lägger vi ner en i norr"? Idag har Norge två baser för F16, men även ett par andra för bl.a. P3. Gardemoen används för basering av C-130. En liknande civil lösning kanske skulle kunna användas för våra svenska Tp-84?

17 kommentarer:

 1. CI,

  Nu ska Du inte vara så negativ. Beakta vad försvaret får i stället. Fyra tusen unga soldater redo att sändas till konflikter world wide.

  Det är ju lysande - Boots on the Ground, markoperativ tyngdpunkt. Inse att JAS39 flyger alldeles för högt och för fort...

  Fast vid närmare eftertanke kan det möjligen vara berättigat att hysa vissa dubier beträffande vilken status soldaterna kommer ha gällande utbildning, utrustning, träning, övning, riskmedvetenhet och motivation.

  När det gäller deras högsta ledning böver vi inte längre ha några dubier. Det borde idag vara uppenbart för alla vad den duger till...

  SvaraRadera
 2. FML reaktion på strilstrulet:

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Beredskapen-inte-hotad/

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Stromforsorjningen-till-stridsledningscentraler-utreds/

  SvaraRadera
 3. Det tog alltså en månad att gå igenom Stric Ns elkraftförsörjning? Eller missuppfattar jag vad jag läser...

  SvaraRadera
 4. Det måste klassas som mindre begåvat att skära ytterliggare i den operativa verksamheten. Den borde ändå få utgöra ryggraden i Försvarsmakten.

  Som det är nu går en omotiverat stor andel av budgeten till perifera verksamheter som var lättare att finansiera i det gamla "stora" Försvarsmakten. De försvann då i mängen - men idag har vi ett nytt läge. Har vi då råd med alla dessa kompetenser på bekostnad av vår operativa verksamhet? Tänker då på balettförbanden (Marinens musikkår), flygförarutbildningen, officersutbildningen på flera orter, FHS och kontorskomplexet på Gärdet (inklusive numerären).

  Cliff Barnes

  SvaraRadera
 5. @Urban.

  Ja det är rätt. Problemet med redundansen på F21 var att underhållet inte skötts på rätt sätt.

  UPS:en i sig är ett bra system. Men som alla system/maskiner så krävs ett underhåll och provkörning med jämna mellanrum för att säkerställa god funktion.

  Ett ytterligare problem är att det är alldeles för många kockar inblandade i soppan och var den enes ansvar tar slut och den andres börjar är inte alltid utrett.

  I arbetet med att laga kraftmatningen så skall alla kockar tycka till och någon skall ta ett beslut och DÄR kommer klon i det hela. Beslut är inte FM:s starka sida. Då måste ju någon ta ansvar...

  //Jarhead

  SvaraRadera
 6. @Cliff Barnes

  För att inte tala om 100 miljonersflygmuseet i Linköping...

  Varför denna vurm för redundans? Säkerhetsläget är ju synnerligen gott. Så också prognosen!

  En extra stridsledningscentral är ju helt onödig om den andra fungerar.

  Nämnt flygvapenmuseum är ju lite kul eftersom ett motsvarande museum för civil flygfart kämpar på Arlanda utan nån form av statlig finansiering, Detta medan FM fläskar på i hundramiljonersklassen i Linköping.

  Så länge som FM lägger pengar på sån skit som parader, bibliotek, värdegrunder, musikförband, museiverksamhet, hästar, traditionsofficerare, mässdräkter, ägiljetter osv., så påstår jag att FM har för mycket pengar och är oförmögna att avgöra vad pengarna ska läggas på.

  SvaraRadera
 7. Man kan konstatera att Flygvapeninspektören i sitt nyhetsbrev från den 6 september inte berör händelsen på F21 med den utslagna stridsledningscentralen.

  Försvarsmaktens hemsida Försvarsmakten kommenterar: http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Flygvapeninspektorens-nyhetsbrev/
  Nyhetsbrev från Flygvapeninspektören med reflektioner kring viktiga frågor  Slutsatsen man drar är att händelsen knappast är viktig!

  Lasse

  SvaraRadera
 8. @ Pellefant 02:13

  Du har både rätt och fel.

  Flygvapenmuseum är KULTUR och sorteras därför in under kulturdepartementet, varför finansieringen av museumet kommer från kulturanslaget. FM har formellt väldigt lite med detta att göra.

  Däremot så vet både Du & jag att en inte obetydlig del av verksmaheten har och fortfarande "smygfinansieras" i störrre och mindre omfattning via försvarsanslaget.

  SvaraRadera
 9. @Anonym 02:58

  Tack! Inser att mitt inlägg var onyanserat. Jag handlade i affekt. Det ursäktar inte misstaget, däremot kan det förklara.

  SvaraRadera
 10. CI nämner i inlägget att valet av flottilj är ett val mellan pest och kolera. Mitt råd är i det läget att alltid välja kolera. Ur medicinsk synvinkel är kolera lätt att åtgärda, medan pest kan vara på gränsen till obotbar.

  Om FM väljer koleraalternativet, så är det ju alltid reparerbart. Bäst är dock att hålla sig frisk.

  SvaraRadera
 11. När det gäller redundansen på låg nivå så är inte ditt exempel på brist hos en av förmågorna särskilt aktuellt längre. Allt är inte svart inom försvarsmakten, snarare kommer det att uppstå problem med att stora mängder framförallt yngre personal inte kommer att få möjligheten att tjänstgöra utomlands.

  SvaraRadera
 12. Ang. uppdatering.

  Fast nu är det väl så att en insats bekostas av EU- pengar och inte ur försvarsmaktens ordinarie anslag.

  SvaraRadera
 13. @Anonym 09.05: Är inte helt säker på hur ekonomin fungerar vid en EU insats, men vid en FN insats så går Sverige kraftigt back.

  SvaraRadera
 14. Jag har svårt att se att en EU-insats skulle bekostas av EU-anslag. Snarare är det så att truppbidragande stat bär kostnaden för insatsen. Priset betalas i politiskt inflytande.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 15. Eftersom de aviserade förändringarna i grunorganisationen har varit en grundförutsättning under ett antal år, i budgetar och planer så inställer sig nu frågan om IO14 och framåt.

  Går planeringen vidare och allt tal om grundförutsättningar m.m. är bara bluff och båg?
  Ska vi ta timeout och utreda saken?

  “Detta budgetunderlag bygger på följande antaganden:
  − Grundorganisationsförändringar vilka kräver Riksdagens eller regeringens beslut
  kan effektueras med början år 2012."

  “Försvarsmakten vill betona att redovisade antaganden måste infrias för att planeringen
  ska kunna fullföljas. Försvarsmakten vill särskilt påpeka vikten av att grundorganisationsförändringar
  kan genomföras med start 2012.” (ur BU11)

  Liknande formuleringar står på ett otal ställen i budgetar och planeringsunderlag sedan 2008.
  Redogörelser för vad som menas med förändringarna finns också med i dokumenten.

  Om planeringen skall kunna genomföras måste förändringarna göras med start 2012.
  Nu finns, enligt vissa politiker och militärer, inte grundförutsättningarna för budget och planering längre.
  Några hävdar till och med att de aldrig funnits!
  Skulle detta vara sant så kan jag konstatera att jag har varit på en mängd möten och föredragningar helt i onödan.
  Jag undrar också vad som menas med nedläggningar, flytt, sammanslagningar m.m. i protokollen från våra möten?
  Vad har vi pratat om på förbandsmöten och chefsmöten när vi diskuterat ovanstående?
  Jag undrar också vad en del av de som nu säger att diskussionen aldrig funnits har pratat om på officiella möten, föredragningar och på andra ställen. Bara svammel??
  En del kollegor har inte gjort annat än arbetat med dessa frågor i flera år.
  Vad har de sysslat med?

  Grunden för vår verksamhetsplanering är borta!
  Står vi nu utan planeringsunderlag och budget?
  Har den väntade systemkollapsen infunnit sig?

  Detta skulle isf förklara en del uttalanden.
  Är det något jag inte vet eller förstår i frågan?

  Jag kan bara, från hjärtat och med min ringa vetskap, önska vår ÖB lycka till med trovärdighetskampanjen.

  Jag börjar bli allvarligt oroad.

  Teaterdirektören.

  PS:Vill ni veta gången i planeringen inför io14 och fakta rekommenderar jag officersförbundets hemsida. Klicka på Info special om FM omstrukturering.

  SvaraRadera
 16. Finland har attackflygplan på tre ställen Rovaniemi, Tammerfors och Kuopio, en skapligt bra triangel. Sedan ligger Flygskolan i Kauhava i Österbotten, flygstaben och luftstridsskolan norr om Jyväskylä och flygvapnets tekniska centrum i Jämsä, bägge i Mellersta Finland.

  Fundersam

  SvaraRadera
 17. @Fundersam: Finnarna har alltid varit realister.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/finland-samarbetade-med-vast-1.1171796

  SvaraRadera