lördag 3 april 2010

Vad gör SIDA? (uppdaterad)

Två före detta generaldirektörer i SIDA kritiserar biståndsminister Gunilla Carlsson på DN-debatt. Kritiken omfattar nedskärningar på biståndspengar samt att regeringen vill styra hur biståndet delas ut.

Tyvärr så måste jag säga att Carl Tham och Bo Göransson har helt fel i detta inlägg. Dom verkar vara mer ute efter att rädda sin egen myndighets budget än att säkerställa att effekten av biståndet maximeras. Ett stort sakfel i inlägget är att bidragen inte har minskat till 0,7%. Det är bara det att regeringen har beslutat att pengarna över 0,7% ska räknas från andra typer av insatser (t.ex. militära) som leder till samma effekt som SIDA önskade nå.

SIDA kan inte tillåtas fortsätta med att dela ut bistånd utan att det kopplas till vår säkerhetspolitik. Liksom Försvarsmakten är SIDA en statlig myndighet och vi måste få ut det mesta möjliga av våra skattepengar. Det handlar dessutom inte bara om vad som är bra för mottagaren, utan också om vad som är bra för Sverige.

Ett belysande exempel som togs upp i debattinlägget var bistånd till järnvägsbyggande i Kenya. Sverige bidrar med 5% och SIDA kan därför inte tala om vad bidraget lett till. En av de stora investerarna i Afrika är Kina som använder sitt bistånd till att bygga upp samarbetet mellan Afrika och Kina. Med andra ord så bidrar Sverige med pengar och Kina tar åt sig äran. Snällt - ja, men också ganska så naivt.

Ett land som skulle behöva civilt stöd, men där det trots allt finns en stat som borde sköta det bättre är Pakistan. Här kan man också se konsekvenserna av bidrag som getts utan kontroll. Sverige bidrog i många år med civilt stöd till Indien. Ett land som samtidigt byggde upp ett av världens starkaste flygvapen, skapade en flotta med hangarfartyg och utvecklade kärnvapen. Tyvärr så har den civila hjälpen till Indien bara lett till att dom haft mer pengar över att satsa på sitt försvar. Detta har lett till en kapprustning med Pakistan som i sin tur lett till att Pakistan inte haft pengar över att kontrollera sitt eget land och hjälpa sin egen befolkning. Konsekvensen är bl.a. det okontrollerade området Waziristan där rekryteringen till Al Qaida är mycket omfattande och där talibanerna länge haft skyddade basläger. Konsekvensen är också att Pakistan sökt en allierad i ett eventuellt krig mot Indien och funnit den i talibanerna. Jag vill inte påstå att kriget i Afghanistan beror på vår biståndspolitik, men den har definitivt inte gjort det lättare för våra soldater.

Jag skulle vilja spinna vidare på ÖB förslag i höstas på att låta en civilist leda insatsen i Afghanistan. Om det ska vara en civil eller inte låter jag vara osagt, huvudsaken är att personen i fråga är kompetent. Men kärnan i budskapet är att de militära och civila insatserna måste synkroniseras. En civil insats i rätt tid och på rätt plats kan innebära att samarbetet med lokalbefolkningen förbättras för de militära styrkorna. Med andra ord skyddar vi varandra. Soldaterna ger ett fysiskt skydd för räddningsarbetarna och biståndet minskar hotet mot soldaterna.

SIDA är inte enbart en myndighet som är till för att likt tomten sprida presenter runt omkring sig i världen. I vissa regioner har bidrag tyvärr motsatt effekt då dom kanske mildrar en befolknings lidande (se exemplet med Indien och Pakistan ovan), men innebär också att den revolution som kanske är nödvändig för att bli av med en diktator aldrig kommer. Därför så måste vi se till helheten. När gör militära respektive civila insatser bäst nytta? En afghanistanmission borde redan på planeringsbordet här i Sverige innehålla både civila och militära insatser och inte bara som nu att man nöjer sig med att informera varandra om vad man håller på med.

Civila insatser innebär att de betydligt dyrare militära insatserna kan minskas i omfattning och varaktighet. Ett exempel är Adenviken där piratverksamheten till stor del beror på att Somalia inte längre fungerar som stat och där piraterna har fritt fram att sköta sina operationer. Genom att tillsammans med Afrikanska Unionen (AU) öka insatserna i Somalia kan det leda till att förutsättningarna för piratverksamheten i sig själv minskar. Vår insats i Adenviken leder bara till att konsevenserna av piratverksamheten minskar. Givetvis måste vi ha kvar de militära resurserna tills dess att piraterna slutar utgöra ett hot, men utan civila insatser kommer det att bli för evigt.

Det finns andra områden där liknande helhetstänk kan få stor effekt. Al Qaida baserar sina operationer i länder där statsmakten inte har kontroll och där det finns en civilbefolkning som lever i fattigdom och därmed är lätta att rekrytera från. Exempel är Jemen och Nigeria. Genom att agera nu så förhindrar vi att Al Qaida bygger upp träningsläger på samma sätt som i Afghanistan. Civila hjälpinsatser kan därmed förhindra framtida afghanistanliknande insatser i dessa länder. Det bästa för våra soldater vore om dom idag kunde bidra med skydd för dessa insatser i stället för att om några år behöva strida för att skapa den säkerhet som då kommer att krävas för att de civila insatserna ska kunna genomföras.

Så därför så skulle jag vilja se en fortsatt inriktning där SIDA:s verksamhet styrs upp av regeringen i form av samma typ av direktiv som Försvarsmakten får. Det måste vara verksamhetens resultat som styr och inte vilken myndighet som utför arbetet. Genrealdirektörerna för SIDA verkar tro en smula för mycket på sitt eget rykte och inser inte att den svenska hjälpverksamheten den senaste tiden dragits ner i smutsen av de ekonomiska skandalerna hos bl.a. Röda Korset och Rädda Barnen. Nu är det därför dags att precis som Carl Tham och Bo Göransson säger bygga upp den svenska biståndspolitiken igen, men säkerställa att vi får resultat av våra insatser. Varje rätt satsad krona på civila insatser idag kan innebära 10 sparade kronor på militära insatser om några år.

Uppdaterad 10-04-04, 09:30
Biståndsminister Gunilla Carlsson svarar nu på kritiken från de före detta generaldirektörerna för SIDA.

Gunilla Carlsson tillbakavisar misstanken att hon i första hand är ute efter att skära ner biståndet till FN:s ”skamgräns” 0,7 procent av BNP och påpekar att Sverige är ett av få västländer som inte bantat i krisen. Men hon medger att bistånd kanske inte måste vara rätt hjälpmetod på lång sikt.

– Rätt använt kan bistånd ha en avgörande roll i vissa skeden. Men långvarigt biståndsberoende låser fast länder i fattigdom.

– Därför är det viktigt att vi jobbar med en politik som också ser till handel, jordbruk, säkerhet, miljö och folkhälsa, säger Carlsson.

Det är viktigt att de rika länderna inte ”ger med ena handen och tar med den andra”, tycker hon.


Vi måste ta ett helhetsgrepp om vår biståndspolitik. Att koppla ihop SIDA och Försvarsmaktens planering är bara en del, det finns många andra aspekter. Signaturen "Jonas" hade ett mycket bra inlägg hos Wiseman om hur EU Jordbruksstöd raserar alla försök att bygga upp en inhemsk produktion i många U-länder. Tyvär är det allt för ofta som vår hjälp bara får dessa länder att hålla näsan över vattenytan och gör dom beroende av bidrag i stället för att hjälpa sig själva.

Lektor Hans Abrahamsson har uttalat sig i DN och kommenterat de bägge sidornas åsikter, men har även egna förslag.

Hans Abrahamsson menar att såväl statligt bistånd som handel behövs.

– Det stora problemet är att den ena handen tar tillbaka det den andra gett. För varje biståndskrona vi betalar in tar vi en tillbaka, inte minst genom jordbruksstöden.

På mycket lång sikt anser Hans Abrahamsson att biståndet faktiskt borde avskaffas – men då ersättas av ett slags global socialpolitik.

– Jag drömmer som första steg om ett globalt barnbidrag. Egentligen är det detta de debatterar fast de inte säger det: hur ska man nå en global social utjämningspolitik.


Läs även Wisemans inlägg om detta ämne.

18 kommentarer:

 1. CI, det är ett val man gör om man vill koppla biståndet till säkerhetspolitiken som man traditionellet gjort. Jag ser inget problem i en altruistisk biståndspolitik.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. J.K: Bidrag som ges osjälviskt (jag fick slå upp altruism) är nog bra var och en för sig själv, men ger ett icke optimalt slutresultat. Det vi tjänar in i bistånd kan vi förlora på militära insatser.

  SvaraRadera
 3. CI, har du luktat på påskgroggen? Eller är det jag som behöver en för att förstå vad du menar med din kommentar?

  Jag är rädd för att du måste slösa lite mer utrymme i Cyberrymden för att få med mig på tåget. Jag hänger inte med.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 4. TV 4 Nyheterna meddelar nu ikväll att det beslutats att 25% av det svenska biståndet ska gå till samma område som det svenska PRT:t. Alltid något. Det här är en fråga inom vilken jag tror att bloggandet och Johanne Hildebrandts artiklar haft påverkan.

  SvaraRadera
 5. J.K: ??? Här dricks ingen påskgrogg, då jag är på tok för förkyld för att ens tänka på saken.

  Som jag tolkade ditt första inlägg så såg du inga problem med en osjälvisk biståndspolitik = att ge bidrag för mottagarens bästa och inte ha några egna motiv med detta.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Altruism

  Genom att se en smula själviskt på bidragsgivandet och koppla ihop det med våra militära insatser så tror jag att vi får större effekt av den sammanlagda budgeten för SIDA och Försvarsmakten.

  SvaraRadera
 6. @Wiseman: Intressant! Jag tittar för lite på TV...

  FOI håller på med en utvärdering av PRT MeS som jag ännu inte har tagit del av (den skulle varit klar innan årsskiftet). Det ska bli intressant att se om den nämner något om de civila insatserna.

  http://www2.foi.se/rapp/foir2802.pdf

  PRT ska trots allt stå för Reconstruction. Enligt många analytiker borde dagens enheter kallas PST där S står för Security.

  SvaraRadera
 7. Jag vill tipsa om http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article6894647.ab

  SvaraRadera
 8. Det största hindret för samordning är som vanligt att myndigheterna åtskiljs av under vilket departement de ligger . Jämför vilket elände som det ställer till att FortV ligger under finansen. Hade myndigheten legat under Försvarsdepartementet, så hade nog vissa nerlagda delar av Försvarsmakten™ varit kvar.

  Hur stora delar av Försvarsmakten™ lagts ner, utan att hyreskostnaderna minskat förklarar Wiseman nog bäst.

  http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/02/
  effektforlust-2.html

  Jag tror att ssamordningen mellan militära insatser och biståndsinsatser lider av samma syndrom.

  SvaraRadera
 9. @Cynisk: Intressant artikel. Jag håller helt med om att de civila insatserna sköts bäst av de civila hjälporganen, men dom måst samordnas. CIMIC organisationen inom Försvarsmakten måste utvärderas. Vi ska inte:

  - Ersätta de civila hjälporganisationerna.
  - Bara samordna insatserna på plats.

  Det som skulle behövas är rejäl samordning innan insatsen påbörjas.

  USA har också börjat förstå att pengar inte går att använda för att "köpa fred" i Afghanistan.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/dollar-skapar-inte-fred-i-afghanistan-1.1072227

  SvaraRadera
 10. Den här intressanta FOA artikeln belyser en del av problemen med samarbete mellan civila biståndsinsatser och militära insatsförband.

  http://www.foi.se/FOI/templates/Page____1256.aspx

  SvaraRadera
 11. Här är den militära synen på saken...

  http://www.fredssoldater.se/blogg/ingen-militar-bara-bistand---en-utopi/

  SvaraRadera
 12. @ chefsingenjören

  Intressant FOA-artikel du länkade till.

  Ett förslag till lösning, vore att övertalig militär personal eller eljest därtill villiga (karriärväxling) bereds plats i SIDA, för utbildning och fortsatt karriär därstädes.

  Detta skulle dessutom förmodligen innebära ett rejält lönelyft, samtidigt som det skulle öka förståelsen för varandras verksamheter. Även SIDA kanske behöver en CIMIC-funktion? Officerarnas förmåga att organisera verksamhet har ännu inte blivit bortorganiserad. Åtminstone inte hos 40+arna.

  SvaraRadera
 13. Nja, det där var väl en militär synpunkt på huruvida man kan ta bort det militära säkerhetsarbetet eller ej?

  Flera biståndsorgan säger inte nej till militära operationer syftande till säkerhet (SASE). De säger däremot nej till att arbeta tillsammans med de väpnade styrkorna. Det är skillnad.

  Jag tycker att det är på tiden att man tar SIDA i örat och visar dem vilken väg Sverige har valt. Det har varit på tok för mycket allmänhetens åkning. Sverige som nation gagnas av att biståndsarbetet samordnas i rummet med det militära arbetet. Det behöver inte innebära att de går i säng med PRT MeS men att pengarna satsas inom det geografiska området borde vara självklart.

  SvaraRadera
 14. @Sumatra: Karriärsväxling till biståndsarbete är ingen dum idé. Särskilt inte under detta och nästa år då FM ädå på grund av det nya personalsystemet gärna vill bli av med folk. Problemet är nog att de som SIDA m.fl. helst vill ha (internationella meriter m.m.) är precis de som FM önskar behålla.

  SvaraRadera
 15. Det där var i närheten av "to close for comfort" Sumatra.
  Många som åker iväg med Utlandsstyrkan har ett "bistånds-mindset", så ock bland officerarna. Förblindade av FM:s reklamkampanjer skriver de på för att åka till exotiska länder för att ta hand om barn.
  När sedan verkligheten slår dem som en lax i ansiktet så är det inte så roligt längre. Att vara krigsman förpliktar ju. Dessutom är det farligt!

  Nej, det är nog bäst att låna ut lite folk till SIDA. De officerare som inte vill åka på internationella uppdrag med FM skickas till SIDA för tjänstgöring. Så har vi löst ÖB:s och PERSS alla problem. Hepp!

  SvaraRadera
 16. Att åka med på biståndsarbete i krigszon är nog förknippat med väl så hög risk som militär tjänstgöring i utriket. Det tror jag att läkare utan gränser kan vittna om.

  Som alternativ till att skicka officerarna ut i tomma luften, så är nog inte SIDA-alternativet helt fel.

  Själv tror jag inte att FM reklamkampanjer förblindat officerskåren. Det ligger nog mer på soldatnivån. Själv blir jag bara generad. Men vi syns, vilket verkar att vara ett viktigt mål, nu när vi knappast märks i övrigt i samhället.

  Om SIDA bara anställer folk med internationella meriter (från biståndsarbete förmodar jag) kommer SIDA förmodligen att dö sotdöden.

  Själv hade jag valt SIDA framför sophögen.

  SvaraRadera
 17. @Sumatra
  "Att åka med på biståndsarbete i krigszon är nog förknippat med väl så hög risk som militär tjänstgöring i utriket. Det tror jag att läkare utan gränser kan vittna om."

  Jag vet. Det var cyniskt och drygt menat.

  SvaraRadera
 18. @ Cynisk

  Du har, till skillnad från mig, en pseudonym som förpliktigar att leva upp till. Vad väcker väl pseudonymen Sumatra för förväntningar och föreställningar hos läsaren?

  Biståndsarbetaren har inget CAS att tillkalla när det skorpar sig. Vad jag förstår så är själva biståndsarbetet och återuppbyggnadsförsök lite varstans måltavla för olika gruppers våldsutövning.

  Själv har jag träffat många biståndsarbetare under mina resor. Dom gör ett bra och hedervärt arbete ...och ofta väl betalt därtill.

  Nu verkar ju inte SIDA bara i områden där Försvarsmakten™ har förlagt sina utlandsmissioner. Kanske är det som Chefsingenjören säger, viktigare att bedriva ett vettigt biståndsarbete i områden med fredligare förhållanden, för att slippa att dessa områden blir operationsområden för Försvarsmakten™.

  SvaraRadera